Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Курсовая работа
Через те, що позиції англійської мови у світі як лідируючого засобу міжнародного спілкування усе більше й більше підсилюються, і не спостерігається ні...полностью>>
Педагогика->Дипломная работа
В настоящее время общепризнанным является понимание методики как теоретической и прикладной науки, предметом которой является научное обоснование целе...полностью>>
Педагогика->Дипломная работа
Современное социально-экономическое положение страны выдвинуло ряд проблем, связанных с формированием деятельности мыслящего гражданина России, опреде...полностью>>
Педагогика->Разработка урока
В настоящее время всё большую популярность приобретает английский язык. Для поддержки интереса к языку передо мной встала задача - дать ребятам возмож...полностью>>

Главная > Книга >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ

Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я. Найбільш серйозні соціальні проблеми й проблеми охорони здоров’я, поширені в наш час, багато в чому визначаються особливостями поведінки та способом життя, який сформувався ще в шкільному віці. Школа відіграє особливу роль у формуванні як власне здоров’я дитини, так і її ставлення до свого здоров’я, реальних дій і вчинків, що створюють умови для набуття навичок здорового способу життя. Матеріал, який вміщено в посібнику може допомогти вчителям основ здоров’я та валеології, класним керівникам та керівникам гуртків донести до учнів глибину проблеми, усвідомити, що здоров’я включає різні компоненти, виявити першопричини порушення здоров’я, набути знань та вмінь, які сприятимуть збереженню фізичного, соціального й психічного здоров’я. Бесіди та заходи, які пропонуються, сприятимуть вихованню усвідомленого ставлення школярів до свого здоров’я та формування в них прагнення до постійного поліпшення свого способу життя.

Цей посібник є реальним помічником у справі підготовки й проведення різноманітних заходів предметного тижня, присвяченого основам здоров’я. Він містить матеріали, які стосуються гігієни харчування, безпеки здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками та дотримання правил здорового способу життя.

Запропоновані методичні розробки включають заходи, різноманітні за формою, змістом та завданнями. Зміст цього посібника сприяє підвищенню інтересу учнів до проблеми збереження власного здоров’я й розумінню основних принципів здорового способу життя.

Щиро сподіваюсь, що матеріал, який вміщено в посібнику, допоможе вчителям основ здоров’я та валеології, класним керівникам та керівникам гуртків в організації роботи, спрямованої на збереження, зміцнення та відновлення здоров’я дитини.

Бажаю всім творчої і плідної роботи. Буду дуже рада, якщо посібник допоможе вам робити шкільне життя яскравим, святковим, незабутнім.

Навчальний посібник містить матеріал, який спрямований на вирішення проблеми збереження власного здоров’я закладеного у самій людині, у знанні та розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення і відновлення його, а також в умінні дотримуватись правил здорового способу життя.

До посібника увійшов самостійно підібраний додатковий матеріал, який можна використати на уроках основ здоров’я, при проведенні виховних бесід, конкурсів, турнірів, лекцій, семінарів, а також у позакласній та гуртковій роботі.

Даний матеріал рекомендовано для використання вчителям основ здоров’я та валеології, класним керівникам та керівникам гуртків.

Здоровий спосіб життя обери сам

(із циклу «Здоров’я людини як екологічна проблема»)

Кожний хоче якомога довше бути здоровим і щасливим. Проте зазвичай людина замислюється про це, коли трапляється «збій» у якійсь системі органів, коли людина усвідомлює проблему невідповідності свого здоров’я тим життєвим завданням, які їй належить вирішувати. Щоб змінити такий стан речей і щодня піклуватися про здоров’я тіла, духу, психіки, потрібні певні знання, переконання, дії. Усім відомо, що у тварин рівновага середовища, генетична програма розмноження і межі пристосування визначають виживання і тривалість життя. У людини ця закономірність порушена: суспільство забезпечує виживання навіть генетично неповноцінних, а з допомогою медицини і техніки продовжує життя далеко за межі репродуктивного періоду. Фахівці стверджують, що тривалість життя людини на 55 – 65% визначається способом життя (харчування, умови навчання і праці, побутові чинники, охорона здоров’я) і лише на 8 – 10 % - спадковістю, біологією людини, тобто її природою.

Проте старість все одно наздоганяє людей у певний термін, який залежить від умов і способу життя, а також від спадковості.

Що таке спосіб життя

Нижче мова піде про спосіб життя. Який визначає життя щоденне і щогодинне. Нагадаю думку філософа Е. Фромма (1900 – 1980), який стверджував, що сучасна людина вважає, що читати й писати – це мистецтва, яким слід навчатися, що стати архітектором. Інженером або кваліфікованим робітником можна лише завдяки серйозному навчанню, але жити – це настільки проста справа, що не потребує жодних особливих зусиль. Кожний «живе» по-своєму. Життя вважається справою, в якій кожен – «знавець».

Що означає вираз «спосіб життя»?

Спосіб життя, крім матеріальних умов, включає соціально-етичні установки та переконання людини, звичаї, традиції, яких він дотримується, а також природні умови, що впливають на його поведінку.

Спосіб життя може бути нездоровим, стихійним, неорганізованим, а може будь наближений до здорового, досконалого. Здоровий спосіб життя – це цінність, цінність не лише особиста, а й важлива для соціуму.

Однак деякі основні цінності, якими живе людина, не можуть бути узгоджені один з одним і приведені в гармонію. Наприклад, не можна поєднати повну свободу і повну рівність. Справедливість і милосердя, знання і щастя можуть стикатися. Якщо це так, ідея про остаточне вирішення людських проблем, про досконалий спосіб життя не може бути послідовною. І не тому, що досконалу гармонію не можна втілити в життя через практичні труднощі – сама ідея про неї є неспроможною в принципі.

Тому важливо для кожного з нас розуміти складність поняття «спосіб життя» і обрати свою позицію щодо цього питання.

Досконала людина і спосіб життя

Людину, її свідомість і буття неможливо звести до звичайної історії, що і реалізувалося в образі досконалої людини, яка, будучи втіленням ідеалу, була так би мовити досягнутим результатом людських сподівань. Вона була різновидом ідеї первісної єдності, потреба єдності і обумовила появу цього способу шуканого життя. Реалізувати її можна буде вже тому ( як уявляло реальне людство), що колись людина і була такою, але колись розгубила риси досконалості.

Те, що ми називаємо здоровим способом життя. Можливо, і є шукний спосіб життя «досконалої людини».

Ми виявили унікальність виду Ното sapiens, а ще важливішою є неповторність кожного з нас, йдеться про те, що, пізнаючи себе, людина творить свій спосіб життя, прагнучи, щоб цей спосіб життя вдосконалював та зміцнював її здоров’я як універсальну цінність.

Коротко розглянемо компоненти здорового способу життя.

Культура руху. Життя без руху неможливе. З рухом пов’язано багато сторін життєдіяльності. Шлюбні ігри, розмноження і виховання потомства, розселення особин у пошуках життєвого простору, боротьба кожної особини за своє існування в первісному суспільстві вимагали різноманітних рухів. А де рух, там і його суб’єктивний бік – насолода ним, що спонукає всі живі істоти рухатися. Навіть якщо немає у ньому потреби.

У багатьох первісних народів трудові процеси, чи мисливський промисел, чи то примітивне землеробство, відображенні в безпосередньому вираженні м’язової радості – ритуальних танцях. Танці багатьох народів включають імітацію мисливської або землеробської праці.

Звичайно, на радість праці, насолоду працею накладає свій відбиток суспільний устрій. У будь-якому разі працю супроводжують усі об’єктивні процеси робочого руйнування і відновлення м’язів та нервової тканини. На яких базується суб’єктивне відчуття м’язової радості і на її основі – блаженства відпочинку.

Однак сьогодні не так багато професій пов’язано з фізичними зусиллями. А тому кожному і всім потрібна фізкультура. За ідеєю М.Амосова, лікаря і філософа, для підтримання здоров’я потрібно займатися фізичними вправами по годині на день. Проте не вистачає для цього характеру у звичайної людини. Тому – хоча б 20 – 30 хвилин гімнастики на день ( це приблизно 1000 рухів), краще з гантелями вагою 2 – 5 кг. На додачу до фізкультури бажано ходити швидким кроком дорогою в школу, на роботу і назад хоча б по одному кілометру. Та навантаження має бути розумним – поступовим або наполегливим. Наприклад, у вправах, бігу або навіть ходьбі щодня можна додавати від 3 до 5 % від досягнутого рівня (кількості рухів, швидкості, відстані). Подібні вимоги також стосуються загартування і навіть робочого навантаження.

Рухова активність, спритність цінувалися у стародавніх народів. Квінті ліан Марк Фабій (35 – 96 рр.) стверджував, що силу потрібно підтримувати постійними вправами. Тацит (58 – 117 рр.) зазначав, що вправи породжують майстерність. « Хто міцний тілом, може терпіти і жару, і холод» - слова Епіктета (50 – 140 рр.).

Наші сучасники повинні приблизно знати міцність свого здоров’я: показники кровяного тиску, частоту пульсу, рівень гемоглобіну, час відновлення дихання під час фізичного навантаження, функціональний стан шлунка та кишкового тракту, судин, печінки, нирок. Те саме – про можливості нервової системи.

Культура харчування – найважливіший компонент здорового способу життя, що передбачає збалансованість, помірність, регулярність харчування. У Стародавньому Єгипті казали: «Життєвій силі зерна життя уподібню своє». У культурі кожного народу склалися свої звичаї і традиції харчування. У слов’ян, як і у багатьох народів, - культура бережливого ставлення до їжі:

Хліб – усьому голова.

Є хліб та вода, то й нема голода.

Як хліб на стіл, то й стіл престіл, а хліба ні куска, і стіл доска.

Як є бульба й капуста, то у хаті не пусто.

Як нема борщу, то й на весіллі не гощу.

Голодній кумі хліб на умі.

Більшість плодів, які людина споживає. Набули символічного значення. Так, яблуко – плід дерева життя, символізує саме життя; а якщо цей образ реальний, то означає успіх у житті та отримання задоволення від успіху. Борис Годунов ввів у царський вжиток державу, яка називалася в ту пору на Русі «яблуком».

У стародавніх єгиптян яйце присвячували богині Ісиді, тому жерці ніколи не їли яєць. Сіль символізує життєву енергію та відвертає нещастя. У багатьох культурах сіль – символ дотепності, знак моральної та духовної сили. Хліб і сіль – знак гостинності в багатьох традиціях, включаючи грецьку, семітську, слов’янську. Вираз «з’їсти пуд солі» означає багато пережити , витерпіти.

Багато що обумовлено природою того краю, де живуть люди, рівнем розвитку цивілізації, але єдина підстава всіх традицій харчування – ми є те, що їмо.

Наукові основи харчування розробляють як для «середньої людини», так і особливо для людей. Які страждають на якість захворювання. Ідеально систему харчування мають розробляти для кожного індивіда з урахуванням його неповторних особливостей.

У багатьох дослідженнях подано психологічне обґрунтування такого чинника ризику. Як переїдання (ожиріння). Більшість людей «багатий стіл» сприймають як показник життєвого успіху. Огрядність певний час оцінювали як ознаку солідності. Психологи вважають, що в деяких випадках переїдання є чинником, що заміщає незадоволеність у самоствердженні. Безпеці, визнанні тощо.

Помірність у їжі є ознакою культури, здорового способу життя. Недаремно сьогодні стало модним стежити за стрункістю своєї фігури.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... здорового духу в здоровому ... навчальних закладах, у житті ... спосіб заробляла гроші на навчальні посібники для ... методичний посібник для вчителів (перевидавався 10 разів) „Керівництво до „Зернятка””; посібники для ... та навчальних посібників для загальноосвітніх шк ...
 2. Здоров язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... ію на здоровий спосіб життя [12, 14]. Діяльність загальноосвітнього закладу щодо збереження ... Методичний посібник для вчителів / Упор. О. Я. Савченко. - К.: Початкова школа, 2003. - 464 с Навчання і виховання учнів 3 класу: Методичний посібник для вчител ...
 3. Система соціально-педагогічної роботи в загальноосвітних навчальних закладах

  Курсовая работа >> Социология
  ... методичних об'єднань. Основними функціями соціального педагога в загальноосвітніх навчальних закладах ... для батьків, матеріали для вчителів щодо здорового способу життя ... Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр ...
 4. Соціальнопедагогічні проблеми організації вільного часу старшокласників

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... видами є дальше загальноосвітнє й спеці ... і учнів, опитування вчителів і учнів, ... ї роботи у закладах профтехосвіти. Методичні рекомендації. ... : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів ... Що означає здоровий спосіб життя для мене” 23 ...
 5. Формування загальнонавчальних умінь першокласників на уроках Я і Україна

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... рекомендовані вчителям загальноосвітніх навчально-виховних закладів для запровадження ... ще «правильну, здорову позу, як ... яке узагальнено визначає спосіб діяльності (Л. Венгер ... моделювати життєві ... учнів 1 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. Савченко ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014259815216064