Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Курсовая работа
С конца 60-х годов ХХ века в науке утвердилось понимание происходящих в наиболее развитых странах мира хозяйственных и вызываемых ими социально-полити...полностью>>
Социология->Реферат
Тема «постиндустриальное общество» не будет раскрыта основательно, если мы не попытаемся рассмотреть общую картину развития человечества, и не попытае...полностью>>
Социология->Реферат
В эпоху становления информационного общества, характеризующегося глобализацией и интеграцией всех сфер жизни - социокультурной политической, правовой,...полностью>>
Социология->Дипломная работа
В конце 2009 года известный экономист Михаил Делягин в своих статьях в «Ежедневном журнале»1 фактически вернул к жизни никогда не умиравший, но затихш...полностью>>

Главная > Реферат >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аналіз результатів соціологічних досліджень дозволяє також зробити висновок стосовно продовження скасування у молоді гендерних стереотипів та формування у свідомості рівних прав чоловіків та жінок.

Змінюються також погляди молодого покоління на обов’язки батьків стосовно дітей, формується усвідомлення того, що батьки можуть мати своє особисте життя, а не повинні повністю віддаватися своїм дітям, жертвувати заради них особистим благополуччям.

Розподіл відповідей респондентів на запитання анкети: «Яке із наступних тверджень найкращим чином відбиває Вашу точку зору на обовязки батьків стосовно дітей? » залежно від віку опитаних,%

18-24 роки

25-34 роки

35-44 роки

45-54 роки

55-64 роки

65 років і старші

Батьки повинні робити все можливе для своїх дітей, навіть за рахунок особистого благополуччя

53

58

63

57

67

76

У батьків своє особисте життя і не можна вимагати, щоб вони жертвували своїм благополуччям заради дітей

36

32

26

32

19

10

Крім того, світ ціннісних орієнтацій відбивається на тому, які саме якості необхідно виховувати у власних дітей. Молоді люди більшою мірою приділяють увагу таким якостям, як працездатність, відповідальність, рішучість та наполегливість, терпимість та повага до інших людей, гарні манери. Меншою мірою висловлено орієнтацію на слухняність, релігійність, безкорисливість.

Розподіл відповідей респондента на запитання:

«Перед Вами список якостей, які можна виховати в сімї у дітей.

Які з них, якщо такі є, на Вашу думку найбільш важливі?»

залежно від віку опитаних, %

18-24 роки

25-34 роки

35-44 роки

45-54 роки

55-64 роки

65 років і старші

Гарні манери

62

53

57

55

58

46

Незалежність

31

36

33

33

28

20

Працездатність

78

85

93

90

92

87

Почуття відповідальності

80

73

75

78

74

67

Уявлення

12

14

14

8

11

4

Терпимість та повага до інших людей

65

62

67

65

69

61

Бережливість (ощадливе ставлення до грошей і речей)

35

52

51

48

51

61

Рішучість, наполегливість

57

58

51

41

35

35

Релігійність

10

14

24

13

19

25

Безкорисливість

8

17

16

15

19

14

Слухняність

28

35

35

32

40

39

За результатами дослідження «Ціннісні орієнтації населення».3 Ставлення до своєї держави та почуття відповідальності молоді за її долю

Для молодої держави дуже важливими є виховання у молодих поколінь почуття любові до Батьківщини та національної гідності, патріотизму. Аналіз результатів соціологічного опитування доводить, що молодші покоління частіше пишаються своїм громадянством. З віком критичне ставлення зростає (особливо після 20 років), бо твердження перестають сприйматися як аксіома і потребують доведення діями з боку держави.

Почуття гордості за країну більш притаманне сільській молоді, тим, хто відносить себе до української національності, мешканцями Західного регіону. З іншого боку, у Південному регіоні та серед росіян спостерігається найнижчий рівень почуття гордості своїм громадянством (див. табл. 4;5 ). Серед молодих людей, які вважають своє матеріальне становище вище за середнє та високим, частка тих, хто пишається своїм громадянством, значно більша, ніж серед груп з низьким матеріальним благополуччям. Отже, можна зробити внесок, що підвищення рівня матеріального благополуччя населення в цілому сприятливе формування почуття гордості за батьківщину. Загалом питання чинників та мотивів формування почуття патріотизму та гордості за країну серед різних груп молоді потребує додаткового вивчення із залученням як соціологів, так і педагогів та психологів.

Розподіл відповідей на запитання:»Наскільки Ви пишаєтеся тим, що Ви є громадянином України?» (травень 2000р.), %

Все населення

Молодь

Дуже пишаюся

20

22

Скоріше, пишаюся

34

35

Скоріше, не пишаюся

20

21

Зовсім не пишаюся

15

13

Важко відповісти

10

9

Співвідношення частки молоді, що пишається своїм громадянством, та тих, що ні, серед різних вікових груп, %

Пишаються

Не пишаються

Вся молодь України

57

34

За віком:

14-15 років

73

17

16-17 років

63

24

18-19 років

64

29

20-24 роки

49

43

25-28 років

49

40

За регіоном:

Західний

74

17

Північний

56

31

Центральний

54

36

Східний

54

38

Південний

40

50

За національністю:

Українці

62

30

Росіяни

37

50

За типом поселення:

Міські поселення

53

38

Сільські поселення

65

26

Молодь проходить процес соціалізації та усвідомлення власного місця у суспільстві, і досить важливо сформувати у неї відчуття відповідальності за свою країну та її долю. За результатами опитування 45% вважають за свій обовязов сприяти розвитку України, тоді як 30% відповіли, що у них немає почуття відповідальності за долю України і при нагоді вони б виїхали з країни, 25% - вагалися з відповіддю. Отже, у молоді меншою мірою, ніж у дорослого населення, сформоване почуття відповідальності за майбутнє нашої держави. На виїзд в іншу країну здебільшого зорієнтовані молоді люди 16-17 років, молодь Південного регіону, ті, хто ідентифікує себе росіянина ми, а також чоловіки дещо більшою мірою, ніж жінки. Орієнтація на те, щоб працювати на благо України, притаманна переважно мешканцям великих міст і сільської місцевості, Західного і Північного регіонів, тим, хто визначає своє матеріальне становище як середнє та вище середнього.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціологічний аналіз молодіжної наркоманії в Україні

  Курсовая работа >> Социология
  ... ільстві виникає неузгодженість ціннісного світу. Люди можуть переживати економічн ... - туризму" у деяких країнах світу, наприклад, у Таїланді і на Філіппінах ... Розділ 3. Соціологічний аналіз молодіжної наркоманії в Україні Сьогодні соціологи фіксують вагоме ...
 2. Соціологія - наука про суспільство

  Реферат >> Социология
  ... соціальної реальності є використання кількісного, якісного та імовірнісного аналізу. 4.Важливою характеристикою соціолог ... вивчення свідомості та самосвідомості особистості – необхідна умова аналізу соціального світу ...
 3. Соціологічна концептуалізація освіти

  Курсовая работа >> Социология
  ... її світу, має відносно фіксовану схильність до культурної безперервності та відсутност ... соціологічних досліджень був присвячений аналізу професійних і ціннісних ориентаций молод ... ізації і синтезу деяльнісного й особистісного досвіду. Тому компетентентність ...
 4. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

  Курсовая работа >> Социология
  ... світу молоді мають мету, тому що роздвоєність знань і переконань, емоцій, почуттів та соц ... системний аналіз буття молоді, чим і покликана займатися соціологія молоді. Соціологія молоді - галузь соціології, яка досліджує соціально ...
 5. Соціологія: становлення та сучасність

  Шпаргалка >> Социология
  ... які притаманні великій соціальній групі (молодіжна, субкультура літніх людей ... на всі країни світу абсорбуючи та руйнуючи всі інші типи ... соціології перейти від виконання ролі соціальної критики, від прояву ціннісного почуття справедливості до наукового анал ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0025269985198975