Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
2. Біг помірної інтенсивнос­ті. Швидкість його 2,2 — 2,7 м/с (кожні 100 м за 37—45 с). В 1 класі для нього відводиться приблизно половина всіх дис­тан...полностью>>
Астрономия->Реферат
Туризм – одна з найпопулярніших форм активного відпочинку планети. Щорічно десятки мільйонів людей подорожуючи знайомиться з багатствами і красотами, ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Мета. Ознайомити вихователів з іграми і вправами, які поліпшують пам’ять, розумові здібності дитини, усувають її емоційну напругу, поліпшують діяльніс...полностью>>
Астрономия->Реферат
Він народився як Олександр Гнатович Шаргей 1897 року в Полтаві. Там закінчив зі срібною медаллю гімназію, звідти поїхав вчитися до Петроградського пол...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Операції над літерними величинами

 1. Операція з’єднання (склеювання)

“Е” + “О” + “М” = “ЕОМ”

“КОСМО” + “НАВТ” = “КОСМОНАВТ”

“12” + “345” = “12345”

“345” + “12” = “34512”

Якщо А і В – літерні змінні і , то .

Якщо А – літерна змінна, то получимо А = “МАМА”

 1. Обчислення довжини тексту.

А: = “МАТЕМАТИК”, то довж (А) = 9

довж (“алго” + “ритм”) = довж (“алгоритм”) = 8

довж (“____”) = 2

довж (С) = 18

Урок в 14 гр. (14а)

Тема уроку: Операції над літерними величинами

Мета уроку: учні повинні знати, що існує багато операцій над літерними величинами, учні повинні навчитись складати алгоритми з використанням літерних величин

Тип уроку: урок-лекція (з елементами бесіди)

Обладнання уроку: кодоскоп, епідоскоп, КНОТ “Корвет”, магнітофон, слайдоскоп.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Новинки в області ОТ (Вишиванюк О.)

ІІІ. Опитування учнів (по індивідуальних картках)

IV. Пояснення нового матеріалу.

Значна частина інформації, яка призначена для людини, подається у вигляді текстів.

Робота по коректовці, оформленню, аналізу текстів досить важка і вимагає багаторазового передрукування. Використання ЕОМ в цій області суттєво підвищує ефективність праці.

Ми з вами ознайомились з основними засобами обробки текстів. В алгоритмічній мові тексти подаються у вигляді літерних величин.

Літерні величини – величини, значеннями яких є слова або тексти; іноді літерними називають значення, подані у вигляді окремих знаків (літер), а значення, подані у вигляді слів або текстів, називаються рядковими.

Над літерними величинами виконують наступні операції: з’єднання (або склеювання), обчислення довжини тексту, вирізки, часткової зміни значення літерної величини. Всі ці команди можна реалізувати в системі Бейсік Корвет за допомогою спеціальних операторів

1. У навчальній алгоритмічній мові операція з’єднання чи склеювання двох текстів, позначається значком “+”. В результаті виконання цієї команди два тексти з’єднуються в один. Наприклад:

 1. Операція з’єднаня (склеювання)

“Е” + “О” + “М” = “ЕОМ”

“КОСМО” + “НАВТ” = “КОСМОНАВТ”

“12” + “345” = “12345”

“345” + “12” = “34512”

Якщо А і В – літерні змінні і , то .

Якщо А – літерна змінна, то получимо А = “МАМА”

2. Обчислення довжини тексту

В багатьох задачах на обробку текстової інформації є потреба визначити довжину тексту, який є значенням літерної величини. У навчальній алгоритмічній мові це робиться за допомогою функції довж (А).

Якщо, наприклад:

А: = “МАТЕМАТИК”, то довж (А) = 9

довж (“алго” + “ритм”) = довж (“алгоритм”) = 8

Існує текст довжини О, в складі якого немає жодного символа. Він позначається двома поряд написаними лапками і називається пустим текстом. Пустий текст не слід плутати з текстом, який складається з пробілів, так як пробіл – це символ, який займає на папері деякий простір:

довж (“__ __”) = 2

Символи в тексті починаються з одиниці, тобто нумеруються зліва направо. Нехай літерна змінна С.

С = “основи інформатики”, тоді

довж (С) = 18

О

С

Н

О

В

И

І

Н

Ф

О

Р

М

А

Т

И

К

И

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Функція довж має таку властивість:

довж (А+В) = довж (А) + довж (В)

Вирізка тексту здійснюється за допомогою функції сим (А, n, m). Це означає, що із значення літерної змінної А відрізняється частина тексту від символу, що має порядковий номер n, до символу, що має порядковий номер m. Наприклад, якщо літерна змінна А =

А = “інформатика”

сегм (A, 3, 7) = “форма”

сегм (A, 8, 10) = “тик”

сегм (A, 5, 5) = “р”

сегм (“ЕОМ”, 2, 2) = “о”

4. Команда часткової зміни значення літерної величини в НАМ записується так:

за цією командою частина тексту – значення змінної А від символу, що стоїть на р-ому місці, до символу, що стоїть на q-му місці, замінюється текстом

Ц
ю команду можна задати операторами, адекватними командам вирізки і склеювання:

Якщо Z = “КОМП’ЮТЕР”

СЕГМ(Z,1, 4) + СЕГМ(Z,2, 2) + СЕГМ(Z,7, 7) = “КОМПОТ”

СЕГМ(Z,9, 9) + “О” + СЕГМ(Z,3, 3) = “РОМ”

Вправа №1. Скласти алгоритм підрахунку кількості букв “а” в літерній змінній слово.

алг КІЛЬКІСТЬ БУКВ а (літ слово, ціл n)

арг слово

рег n

поч нат і

n: = 0

для і від 1 до довж (слово)

пц

якщо сегм (слово, і, і) = “а”

то n: = n + 1

все

пц

кін

І. Визначити, скільки разів в даному слові зустрічається буква “а”.

4

Z = “КОМП’ЮТЕР”

СЕГМ(Z,1, 4) + СЕГМ(Z,2, 2) + СЕГМ(Z,7, 7) = “КОМПОТ”

СЕГМ(Z,9, 9) + “О” + СЕГМ(Z,3, 3) = “РОМ”

Вправа №1. Скласти алгоритм підрахунку кількості букв “а” в літерній змінній слово.

О

С

Н

О

В

И

І

Н

Ф

О

Р

М

А

Т

И

К

И

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Функція довж має таку властивість:

довж (А+В) = довж (А) + довж (В)

3. Вирізка тексту.

сегм (A, n, m)

А = “інформатика”

сегм (A, 3, 7) = “форма”

сегм (A, 8, 10) = “тик”

сегм (A, 5, 5) = “р”

сегм (“ЕОМ”, 2, 2) = “о”


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Робота з літерними величинами

  Лекция >> Информатика, программирование
  Робота з літерними величинами Коли говорять про cтрі ... new StringBuilder("abc"); //Правильно Операції над рядками Над рядками цього класу визначені практично ... [] args) { //Рядка класу StringBuilder //операції над рядками StringBuilder s1 = new StringBuilder ...
 2. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... - творчі здібності стають незалежною величиною, інакше кажучи, не існує творц ... тексту), слухово-моторні (письмове виконання операцій над сприйнятим на слух матеріалом ... , пишалася; справа, кущ, туманом, немов, терну, їжачився, синюватим, повитий. Вправа 4. До ...
 3. Інтегральні вимірювальні підсилювачі для використання в ЦВП (принцип дії, основні параметри, схеми включення, провідні світові виробники)

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  ... сигналів, призначений для виконання різних операцій над аналоговими величинами при роботі в схемі з негативним ... . Всі основні терміни, визначення й літерні позначення електричних параметрів, що відносяться ...
 4. Банківські операції. Навчальний посібник

  Книга >> Банковское дело
  ... іального забезпечення по кожній кредитній операції. Надалі у ході розвитку кредитних відносин поняття ... на те, що підсумкова величина співпадає з величиною зміни грошових кошт ... або номер телекса); валюту гарантії, літерним (цифровим) кодом відповідно Класиф ...
 5. Міжнародні розрахунки та валютні операції

  Отчет по практике >> Банковское дело
  ... металів; - цифровий або літерний код іноземної валюти або ... засобу можуть бути зменшені на величину комісії: - іноземних банк ... іноземної валюти зазначається літерним кодом іноземної валюти відпов ... надійшли, перевіряються працівниками Відділу документарних операц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0027780532836914