Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого зна...полностью>>
Экономика->Реферат
Розглянуто основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні, охарактеризовано головну мету та шляхи державного регулювання інноваційної по...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Згідно за Законом України „Про режим іноземного інвестування” під іноземними інвестиціями розуміють усі „цінності, що вкладаються іноземними інвестора...полностью>>
Экономика->Реферат
Державне регулювання корпоративного сектору і контроль за діяльністю учасників корпоративного сектору здійснюють Державна комісія з цінних паперів і ф...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Приватний вищий навчальний заклад

Луцький гуманітарний університет

Кафедра економіки та менеджменту

Звіт

про проходження виробничої практики

Виконала׃ ст. гр. МЗЕД- 41

Матвіюк К. О.

Перевірив: Ожема С. В.

Луцьк 2011

ЗМІСТ

1. Показники оцінки майнового стану підприємства

2. Показники оцінки прибутковості та рентабельності підприємства

3. Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства

4. Показники оцінки фінансової стійкості та стабільності підприємства

5. Показники оцінки ділової активності руху грошових коштів підприємства

6. Характеристика персоналу ВАТ "Рожищенський сирзавод"

прибутковість рентабельність ліквідність платоспроможність

1. Показники оцінки майнового стану підприємства

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства. До показників оцінки майнового стану підприємства належать ( табл..1.1):

1. Коефіцієнт зносу основних засобів – рівень фізичного і морального зношення основних засобів. Розраховується як відношення суми зношення основних засобів до первісної вартості основних засобів. Розраховується як відношення суми зношення основних засобів до первісної вартості основних засобів.

2007 рік

2009 рік

2. Коефіцієнт придатності основних засобів - рівень придатності основних засобів до використання. Розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до первісної вартості основних засобів.

2007 рік

2008 рік

2009 рік

3. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у вартості майна підприємства – сума реальної вартості основних засобів на 1 грн. вартості активів підприємства. Розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до вартості активів підприємства.

2007 рік

Таблиця 1.1 Показники оцінки майнового стану підприємства

Показник

2007 (тис. грн.)

2008 (тис.грн..)

2009 (тис. грн.)

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Коефіцієнт зношення основних засобів

0,45

0,36

0,36

0,37

0,37

0,45

-0,09

0,01

0,08

20

20

21

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,54

0,64

0,64

0,62

0,62

0,55

0,1

-0.02

-0,07

13

30

12

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у вартості майна підприємства

0,30

0,43

0,43

0,43

0,43

0,40

0,13

0

-0,03

30

0

-6,9

Отже, можна сказати, що коефіцієнт зносу основних засобів з 2007 року мав спадаючий характер, але на кінець 2009 року збільшився на 0,08 тис. грн., що може призвести до негативних наслідків. Рівень придатності основних засобів до використання у 2009 р. має негативний напрямок порівняно з кінцем 2007 і 2008 рр. Сума реальної вартості основних засобів на 1 грн. вартості активів підприємства збільшилась, що позитивно впливає на діяльність підприємства.

2. Показники оцінки прибутковості та рентабельності підприємства

Рентабельність – один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Коефіцієнти рентабельності – система показників, які характеризують здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності. Коефіцієнти (показники) рентабельності визначають загальну ефективність використовуваних активів і вкладеного капіталу. До показників оцінки прибутковості та рентабельності підприємства належать (табл.. 1.2):

1. Рентабельність продажу – частка прибутку від реалізації продукції на одиницю доходу підприємства. Розраховується у відсотках як відношення прибутку від реалізації продукції до доходу від реалізації продукції.

2. Рентабельність продукції – частка прибутку від реалізації продукції на одиницю вироблених витрат продукції підприємства. Розраховується у відсотках як відношення прибутку від реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції.

3. Рентабельність операційної діяльності – частка прибутку від операційної діяльності на одиницю витрат підприємства. Розраховується у відсотках як прибуток від операційної діяльності поділений на суму собівартості реалізованої продукції і операційних витрат.

4. Рентабельність всього капіталу підприємства – частка прибутку від звичайної діяльності на одиницю капіталу підприємства. Розраховується як відношення прибутку від звичайної діяльності до середньої величини капіталу підприємства.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Оцінка фінансового стану підприємства (4)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ідження є фінансовий стан підприємства ТОВ „Світанок”. Метою даної курсової роботи є оцінка фінансового стану підприємства та пошуки ... комбінат», ВАТ «Рошен», ВАТ «Злагода», ВАТ «Мукачівський м’ясокомбінат», ВАТ «Наш молочник» ...
 2. Оцінка фінансового стану підприємства (3)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... аналізу-вати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економ ... ,3 18,0 1.6. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденц ...
 3. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... факультет Дипломна робота з Фінансового менеджменту на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його ... , % Джерела формування фінансового капіталу Відкриті акціонерні товариства (ВАТ) У т. ч. державні Недер ...
 4. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... умовою забезпечення повернення кредиту є фінансовий стан позичальника. Фінансовий стан підприємства характеризують такі основні показники: ... 2 – Аналітична оцінка показників кредитоспроможності та визначення рейтингу приватного підприємства ВАТ «Будівельн ...
 5. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  ... фінансового стану підприємства 11 1.3 Фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства 39 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ВИДАВНИЦТВО ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0027661323547363