Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
Трудно переоценить значение дорог, особенно для такой страны, как Россия Это и подъём производства, и развитие бизнеса, обеспечение занятости населени...полностью>>
Транспорт->Реферат
Среди множества используемых человеком машин тракторы занимают одно из важнейших мест, так как представляют собой мобильные энергетические и транспорт...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
У курсовій роботі визначені розміри ввезення навантажених вагонів, їх розподіл по станціях і ділянках залізниці, а також розміри транзитних вагонопото...полностью>>
Транспорт->Реферат
В зависимости от назначения их подразделяют на масла для дизелей, масла для бензиновых двигателей и универсальные моторные масла, которые предназначен...полностью>>

Главная > Реферат >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема

Технічне обслуговування газорозподільного механізму КамАЗ

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИП ДІЇ

2. ДЕТАЛІ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ

3. ДІАГНОСТУВАННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

4. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

5. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Для дотримання експлуатаційних параметрів автотранспортних процесів, визначених результатами екологічного нормування, необхідне постійне технічне удосконалення автомобілів, спрямоване на зниження токсичності відпрацьованих газів і рівня шумів.

Науково-технічні та експериментальні дослідження вітчизняних і закордонних фахівців свідчать, що найпродуктивнішими є три основних напрями екологічного удосконалення рухомого складу автотранспорту.

Перший напрям пов'язаний з широким застосуванням нейтралізаторів відпрацьованих газів і нетоксичних антидетонаторів палива, що дасть змогу вже в найближчі десять років знизити токсичні викиди автотранспорту у 20 разів і більше.

Другий напрям передбачає конструктивні удосконалення систем двигунів на базі науково-технічного прогресу. Реалізація заходів цього напряму сприятиме скороченню викидів шкідливих речовин в 9-10 разів.

До третього напряму належать заходи з розширення мережі автомобільного сервісу та контролю токсичності відпрацьованих газів, які забезпечать зменшення викидів двигунів у 3-4 рази порівняно з існуючими.

Протягом тривалого часу зусилля конструкторів були скеровані на безперервне підвищення потужності автомобілів завдяки високому ступеню стиску робочої суміші і застосуванню високооктанового бензину, при цьому не брали до уваги вплив автомобілів на навколишнє середовище. Сьогодні токсичність відпрацьованих газів є одним із найважливіших показників удосконалення конструкції сучасного двигуна. Тому все більше уваги приділяється аналізу відпрацьованих газів, склад яких достатньою мірою характеризує економічність роботи двигуна та ступінь забруднення навколишнього середовища автомобільним транспортом.

Практичний резерв зниження токсичності відпрацьованих газів в найближчому майбутньому пов'язаний з удосконаленням деяких елементів системи живлення і запалювання, карбюраторних двигунів, а також із застосуванням малотоксичного палива і паливних присадок. Знизити вміст концентрації оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах можна завдяки найбільш рівномірному розподілу горючої суміші по циліндрах двигуна і усуненню перерв запалювання. Зменшення максимальної нерівномірності горючої суміші з 35 до 10% дає змогу знизити вміст оксиду вуглецю і вуглеводів у відпрацьованих газах відповідно на 21 і 12% при практично незмінній кількості оксидів азоту.

Сьогодні до автомобільних двигунів висувають високі вимоги, нерідко суперечливі за змістом.

Дослідження свідчать, що бензиновий двигун, в частині, що залежить від системи сумішоутворення, в першу чергу, від карбюратора і впускного трубопроводу, має значні потенційні можливості для часткового вирішення проблеми зниження токсичності. Застосування багатокамерних карбюраторів дає змогу збільшити не тільки потужність двигуна, але й забезпечити при цьому задовільні показники токсичності і паливної економічності на режимах часткових навантажень, найбільш характерних для реальних умов експлуатації. Отримати очікувані результати, поліпшити роботу тільки карбюратора або випускного трубопроводу у більшості випадків практично неможливо. Тому найбільш доцільним є комплексний підхід до дослідження і удосконалення сумішоутворювальної системи повітряний фільтр-карбюратор-впускний трубопровід-впускні канали.

В Україні і за кордоном (у США, Англія, Японія, Німеччина, Італія, Франція) розроблені і знайшли практичне застосування методи комплексної модифікації карбюраторних двигунів з широким застосуванням автоматичних систем автомобільного двигуна, які впливають на процеси сумішоутворення і згоряння, з метою досягнення максимально повного згоряння палива на всіх робочих режимах і відповідно зниження токсичності газів.

Розробляються перспективні двигуни з нетрадиційним робочим процесом, який відповідатиме майбутнім жорстким нормам при використанні палив звичайного вуглеводневого типу, а саме, поршневі зі ступеневим згорянням (США, Японія), роторнопоршневі, газотурбінні, двигуни Стірлінга та Ранкіна. Але в найближчому майбутньому поза конкуренцією все ж таки залишатиметься два види двигунів: дизель — для вантажних автомобілів (в багатьох зарубіжних країнах дизель встановлюють і на легкових автомобілях) і бензиновий карбюраторний двигун — для легкових.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИП ДІЇ

Газорозподільний механізм призначений для своєчасного впуску в циліндри повітря, випуску відпрацьованих газів і забезпечення герметичності циліндра на тактах стиску і розширення.

Газорозподільний механізм двигунів, які вивчаються, клапанного типу з верхнім розміщенням клапанів (по два клапани на циліндр) і нижнім розміщенням розподільного вала. Він складається із клапанів з пружинами, розподільного (кулачкового) вала з шестернями і деталей, що передають рух від вала на клапани.

Рис. 1.1. Схема газорозподільного механізму:

1 розподільний вал; 2 штовхач; 3 напрямна штовхачів;

4 — штанга; 5 прокладка кришки головки; 6 коромисло;

7 контргайка; 8 регулювальний гвинт; 9 болт кріплення кришки головки; 10 сухар; 11 втулка тарілки; 12 тарілка пружини; 13 — зовнішня пружина; 14 внутрішня пружина;

15 напрямна втулка клапана; 16—шайба; 17 клапан (випускний); А тепловий зазор

У двигуна КамАЗ-740 колінчастий вал через шестерний привід передає обертання розподільному валу (рис.1.1). При повороті розподільного вала його кулачок підіймає штовхач 2, а разом з ним і штангу 4, яка верхнім кінцем упирається в регулювальний гвинт коромисла 6. Коромисло повертається навколо осі і переміщує клапан 17 вниз. Відкривається отвір каналу в головці циліндра, а пружини 13 і 14, заздалегідь стиснуті (щоб утримати клапан у закритому положенні), ще більш стискаються.

Клапан відкритий повністю, коли штовхач знаходиться на вершині кулачка. При подальшому повороті розподільного вала штовхач починає опускатися, а клапан під дією пружин рухається вгору. Коли кулачок виходить з-під штовхача, тиск на клапан припиняється, і він під дією пружин впритул сідає в сідло, щільно закриваючи отвір головки циліндра.

Особливістю механізму газорозподілу двигунів ЯМЗ-236 і ЯМЗ-238 є наявність роликових штовхачів. Деталі приводу клапанів цих двигунів зображені на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Деталі приводу клапанів двигунів ЯМЗ:

1 контргайка; 2 коромисло; З регулювальний гвинт; 4 штанга;

5 замкова шайба; б упорна шайба; 7 втулка тарілки; 8 сухар клапана; 9 тарілка пружин клапана; 10 болт кріплення осі коромисла; 11 вісь коромисла; 12 і 13 пружини клапана; 14 шайба пружин клапана;

15 впускний клапан; 16 конічна пробка; 17 і 24 втулки осі штовхачів;

18 напрямна втулка клапана; 19 випускний клапан; 20 вісь штовхачів середня; 21 втулка розпірна; 22 вісь штовхачів крайня; 23 штовхачЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Діагностування і технічне обслуговування газорозподільного механізму автомобіля ГАЗ-24 "Волга"

  Реферат >> Транспорт
  ... І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ АВТОМОБІЛЯ ГАЗ-24 «ВОЛГА» ЗМІСТ 1. БУДОВА ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ 2. ДІАГНОСТУВАННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 3. ПЕРЕЛ ...
 2. Будова та принцип дії газорозподільного механізму ВАЗ 2110

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... роботі описано види і режими технічного обслуговування і ремонту газорозподільного механізму з урахуванням умов експлуатації автомоб ... ілів. газорозподільний механізм технічне обслуговання Перелік скорочень РС – рухомий склад; ТО – технічне обслуговування; ...
 3. Характеристика газорозподільного механізму

  Контрольная работа >> Транспорт
  ... механізм складається з: розподільного валу; механізму приводу розподільного валу; клапанного механізму. Роботу газорозподільного механізму ... циліндрів. 3. Технічне обслуговування і ремонт Заміна ременя приводу газорозподільного механізму (ГРМ) на двигунах ...
 4. Ремонт газорозподільного механізму ЗАЗ-968

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... без розбирання технічний стан двигуна. Діагностування газорозподільного механізму за шумами ... Види технічного обслуговування (ТО): щоденне технічне обслуговування (ЩТО); планове технічне обслуговування (ТО-1 і ТО-2); сезонне технічне обслуговування ( ...
 5. Технічне обслуговування та ремонт кривошипно-шатунного механізму

  Контрольная работа >> Транспорт
  ... шатунного механізму і компоновка його вузлів на двигуні повинні забезпечувати просте технічне обслуговування та ... ів газорозподільного механізму. Балансують маховик разом з колінчастим валом. 2. Технічне обслуговування та ремонт кривошипно-шатунного механізму ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020608901977539