Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Коммерческое предприятие предназначено для удовлетворения потребностей граждан страны в товарах, работах и услугах Целью его создания является получен...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
«Налоги» – это привычное для нас слово зачастую произносится с тревогой, а иногда и с возмущением как предпринимателями, так и рядовыми тружениками Лю...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Взимание налогов - одна из основных и древнейших функций государства, условие его существования Не вызывает сомнения, что это одна из составляющих ста...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
В современном мире налоги играют огромную роль, их ставки и методы исчисления давно уже стали предметом широкого обсуждения, ключевым пунктом предвыбо...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ФІНАНСІВ ТРАНСПОРТУ ”

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ ”

ТЕМА:

«ВЕКСЕЛЬНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ»

ВИКОНАЛА:

студентка заочної форми навчання

групи 4–ОА-2 Код 690

Колесніченко Н.В.

КИЇВ 2006 РІК

ПЛАН

п/п

Вступ

1.

Визначення векселю

1.1.

Історія виникнення векселю

1.2.

Вексельне право і його основні системи

1.3.

Основні документи регулювання вексельних відносин на Україні

1.4.

Особливості заповнення та використання векселів

2.

Умови та особливості обігу векселів

2.1.

Правова природа векселів та умови обігу

2.2.

Особливості обігу

2.3.

Учасники вексельної форми взаєморозрахунків, організація та технологія.

2.4.

Види векселів за економічною природою

3.

Індосамент

3.1.

Призначення індосаменті і його юридична природа

3.2.

Фоми і види індосаменту

3.3.

Основні функції індосаменту

3.4.

Приклади оформлення індосаменту

4.

Акцепт векселю

5.

Аваль векселю

6.

Передача векселів в сплату боргу

6.1.

Ломбардна операція

6.2.

Комісійна операція

6.3.

Депозитна операція

6.4.

Акцептна операція

6.5.

Гарантійна операція

7.

Оплата векселів

8.

Опротестування векселя

9.

Податковий вексель

9.1.

Умови використання податкового векселя

9.2.

Хто має право видати податковий вексель у сплаті ПДВ

9.3.

Як отримати довідку про статус відповідності вимогам закону

9.4.

Видача податкових векселів

9.5.

Погашення податкових векселів

10.

Векселя при внесенні інвестицій до статутного фонду і веденні спільної діяльності

10.1.

Порядок видачі та обліку векселів

10.2.

Погашення векселів

11.

Місце НБУ в регулюванні вексельного обігу

12.

Комерційні банки і вексельний обіг

13.

Дисконт і оподаткування векселів

14.

Приклади заповнення векселів

14.1.

Реквізити переказного векселя.

14.2.

Практичні рекомендації щодо заповнення векселів.

15.

Характеристика підприємства та приклад використання векселя у веденні діяльності

16.

Недоліки вексельного обігу та шляхи удосконалення

Висновок

Використана література

ВСТУП.

Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у безготівкову форму. Роль і значення векселя завжди підтримувалися вексельним правом і забезпечувалися державою. Векселі активно використовувалися і використовуються у міжнародних і внутрішніх розрахунках країн з розвиненою економікою.

Нині, на жаль, не можна стверджувати, що вексель, як інструмент фінансово-правового регулювання, міцно увійшов і широко використовується у цивільно-правових відносинах, які динамічно розвиваються в Україні.

У колишньому СРСР вексель набув широкого поширення в період НЕПу. У подальші роки використання векселя було обмежене через ряд об'єктивних і суб'єктивних причин: монополії державної власності на засоби виробництва, адміністративно-планової економіки, цільового фінансування народного господарства. У подальшому, при проведенні фінансово-кредитної реформи вексель взагалі був практично виключений з товарно-грошового обігу. Наприкінці 80-х років в умовах реформ, викликаних перебудовою в СРСР, у процесі виникнення різних форм власності, розвитку підприємницької діяльності, становлення системи комерційних кредитних установ і інших фінансових інститутів використання векселя стало реальною необхідністю. Вексель є інструментом, без якого важко уявити сучасні кредитно-розрахункові відносини, що виникають у цивільно-правовому обігу.

В умовах переходу до ринкової економіки виникла об'єктивна необхідність формування професійного вексельного ринку в Україні. Векселі кредитних установ, фінансових і страхових компаній, великих підприємств стають об'єктами біржових торгів. За допомогою вексельних програм здійснюються спроби розв'язання проблеми неплатежів, здійснення взаємозаліків заборгованості, а також розробляються і здійснюються інші фінансові програми.

Повернення векселя до економіки України має велике значення. Нині його використання в основному здійснюється в рамках кредитно-розрахункових операцій. Однак за допомогою векселя можна вирішувати більш важливі задачі і ,зокрема, задачу реформування відносин власності. Властивості векселя як цінного паперу дозволяють максимально прискорити процеси приватизації, причому, насамперед, за рахунок нерентабельних підприємств-боржників. Юридична конструкція векселя як цінного паперу наділяє його можливостями більш ефективного виконання фінансових зобов'язань порівняно з іншими цивільними зобов'язаннями. За наявності досить конструктивного механізму переходу від фінансової відповідальності до майнової створюються умови, за яких векселі стають одним з дійових інструментів ринкової економіки.

Учасниками вексельного обігу стають підприємства, організації і громадяни, які не мають спеціальних знань і досвіду в цій галузі. У більшості випадків практика стикається з тим, що підприємства і громадяни не можуть самостійно реалізувати свої права за векселем. Це продиктовано тим, що вексельний обіг регулюється спеціальними правовими нормами.

Потрібно відмітити, що широкому впровадженню в Україні вексельного обігу перешкоджає відсутність практичного досвіду в його організації. Створення системи вексельного обігу і вексельного арбітражу в Україні починається практично заново. Відсутні відповідні фахівці, а також налагоджені організаційні й правові інститути; немає в достатній кількості спеціальної економічної і юридичної літератури з цих проблем. Все це і визначає мету, задачі та актуальність теми даної курсової роботи.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Форми безготівкових розрахунків на підприємствах та їх вдосконалення

  Курсовая работа >> Финансы
  ... робота на тему: “Форми безготівкових розрахунків на підприємствах та їх вдосконалення” На матер ... розрахунків чеками на велику суму, складність оформлення чека. Вексель Вексельна форма розрахунк ... льність використання тієї чи іншої форми розрахунків визначається ...
 2. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... та оборотності грошових потоків на основі вексельно-кредитних схем розрахунків з дебіторами та ... розрахунків показників фінансової стійкості підприємства з використанням форм фінансової звітності – Форма 1 “Баланс” та Форма ... планування на підприємствах паливно- ...
 3. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... появи на підприємстві; 3) різними формами практичного використання на підприємств ... авалю – вексельного поручництва. Сво ... та укрупнених розрахунків можуть використовуватися й інші інтегровані групування факторів зростання продуктивності праці на підприємствах ...
 4. Фінанси підприємства (3)

  Шпаргалка >> Финансы
  ... , норми нарахувань та порядок визначення у відповідності з чинним законодавством Вексельна форма розрахунків на підприємстві. Економ ... збитків відповідними коштами. На підприємствах у процесі використання нерозподіленого | прибутку можуть створюватися ...
 5. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України

  Реферат >> Экономика
  ... використання на підприємствах різних видів економічної діяльності та організаційно-правових форм сприятиме ... ількома моделями, для подальших розрахунків та аналізу брати або максимальне ... комерційного кредиту із введенням вексельного обігу. Досвід розвинених ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015921592712402