Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
В состав Центрального федерального округа (ЦФО) входят: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Организации и предприятия осуществляют свою деятельность за счет собственных, заемных и привлеченных средств Собственные средства являются экономическ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Данная курсовая работа на тему «Центры финансовой ответственности в компании» охватывает очень широкий спектр вопросов и проблем, связанных с финансов...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Цена — денежное выражение стоимости товара (продукции, изделий, работ, услуг), т е то количество (сумма) денег, которое покупатель платит за товар В у...полностью>>

Главная > Реферат >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

З податкової системи на тему:

«Податкова служба України»

Ірпінь-2010

Зміст

Вступ

1.Становлення Державної податкової служби України

2.Система і структура органів державної податкової служби

3.Завдання Державної податкової служби України та функції органів Державної податкової служби України

Література

Вступ

В умовах ринкової економіки фінансова політика держави базується на системі фінансових регуляторів. Такими фінансовими регуляторами є насамперед податки, які забезпечують вилучення і перерозподіл створеного валового внутрішнього продукту і формування централізованих фондів грошових ресурсів держави.

Податки існують у людському суспільстві майже 1000 років. Запровадження податків мало надзвичайно прогресивне значення для розвитку людського суспільства, їх порівнюють із винаходом колеса чи парової машини. Водночас непосильні податки були причиною багатьох соціальних конфліктів і кровопролитних воєн. Первісно податки називались "anxibia" (допомога) і мали тимчасовий характер. Вважалося, що податки суперечать недоторканності приватної власності, і їх введення допускалося лише в надзвичайних випадках як екстраординарне джерело державних доходів. Ще в першій половині XVII ст. англійський парламент не визнавав постійних податків на загальнодержавні потреби, і король не міг ввести податки без його згоди. З часом податки перетворились із тимчасового в постійне джерело державних доходів. Податки стають настільки звичним джерелом державних коштів, що відомий політичний діяч Північної Америки Б. Франклін (1706-1790) зміг сказати, що "платити податки і вмерти повинен кожен".

Система податкових органів – це розгалужена мережа спеціалізованих структур. У вузькому значенні слова податкові органи ідентичні податковій адміністрації з підвідомчими їй інспекціями. Вони здійснюють контроль тільки за надходженням до бюджету податкових платежів. Податкові служби в широкому значенні слова забезпечують надходження до бюджету всіх відрахувань, які згідно із законом включені до податкової системи. У цьому випадку система податкових органів включає також і митні органи, казначейства і податкову міліцію.

Реалізацію єдиної державної податкової політики забезпечує Державна податкова адміністрація України (ДПА).

ДПА України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну податкову службу в Україні", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також "Положенням про Державну податкову адміністрацію України" від 13 липня 2000 p. № 886/2000.

Законом України "Про Державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 p. (в редакції Закону України від 24 грудня 1993 p. із змінами та доповненнями) визначено структуру, статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

1. Становлення Державної податкової служби України

У 1990 році була створена Державна податкова служба. У той час Державна податкова служба в Україні як система спеціальних державних органів по здійсненню контролю за дотриманням податкового законодавства почала формуватися як складова частина державної податкової служби Радянського Союзу, до складу якого входила тоді Україна. А відтак республіканська податкова служба ще не являла собою спеціальний податковий орган незалежної держави.

Перші кроки по створенню власної системи спеціальних державних податкових органів, які відповідали б суті і завданням самостійного державного утворення, було зроблено наприкінці 1990 року з прийняттям Закону Української РСР "Про Державну податкову службу в Українській РСР". Даний Закон було прийнято Верховною Радою Української РСР 4 грудня 1990 року і введено в дію з січня 1991 року. Проте цей Закон ще не відповідав повністю реальному змісту і завданням податкового контролю. Крім того, у 1991 році відбулося остаточне закріплення Української державності, було змінено офіційну назву держави. Тому до вищевказаного Закону "Про державну податкову службу в Українській РСР" 7 липня 1992 року Верховною Радою України було внесено зміни, які стосувалися вдосконалення структури податкової служби і закріплення правових засад її діяльності як спеціального податкового органу незалежної держави, а також закріплення у тексті Закону нової назви держави – Україна. Цим законом податкова служба була підпорядкована Мінфіну України.

Подальші економічні зміни, які відбувалися у суспільстві, розвиток податкової, бюджетної і фінансово-кредитної систем в цілому поставили державу перед необхідністю вдосконалити роботу державної податкової служби. З цією метою у грудні 1993 року Верховною Радою України і було прийнято нову редакцію Закону України "Про Державну податкову службу в Україні", який визначив статус Державної податкової служби в Україні, її функції, структуру, а також правові засади діяльності, закріпивши за нею широкий перелік прав і повноважень [17, 30].

Після Указу Президента України від 22 серпня 1996 року № 760 "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" статус Державної податкової служби змінюється. Згідно з Указом на базі органів Державної податкової інспекції утворена Державна податкова адміністрація. Її статус визначено як центрального органу виконавчої влади. Голова цього органу за посадою став міністром. Указом встановлено, що до правового врегулювання статусу державних податкових адміністрацій вони здійснюють функції та повноваження державних податкових інспекцій, передбачені Законом України "Про Державну податкову службу в Україні" та іншими актами законодавства.

2.Система і структура органів державної податкової служби

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" до системи органів державної податкової служби належать:

Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі – органи державної податкової служби).

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі – податкова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій. Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України [2].

Таким чином, до системи органів державної податкової служби належать:

 • Державна податкова адміністрація України;

 • державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

 • державні податкові інспекції у районах, містах, районах у містах [8, 10].

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція.

Податкова міліція здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Структура органів державної податкової служби представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Структура органів ДПС [8, 11]

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії, які є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податковій адміністрації України. Державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям.

Органи державної податкової служби України координують свою діяльність із фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, органами внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також із податковими службами інших держав.

Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.

Заступники Голови Державної податкової адміністрації України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції – Перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України [8, 12].

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" до складу податкової міліції належать:

Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації України; управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції, відділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій.

У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції – Перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України.

Податкову міліцію в державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції – перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій [2].

За ст. 3 Закону України "Про Державну податкову службу в Україні" органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень [2].

3.Завдання Державної податкової служби України та функції органів Державної податкової служби УкраїниЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Становлення та розвиток податкової служби України

  Научная работа >> Финансовые науки
  ... ­– ­Днем податкової служби України. 1 Основні етапи створення державної податкової служби України Початок формування структури податкової служби України поклала постанова ...
 2. Інформаційно-аналітична система податкової служби України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... нформаційно-аналітична система податкової служби України 1. Основні завдання, структура ... ії та Концепції інформатизації податкової служби України створюється та вдосконалюється ... об’єднувати в рамках всієї податкової служби України інформаційне, телекомунікаці ...
 3. Головні завдання функції та права державної податкової служби України

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... і завдання, функції та права державної податкової служби України” Київ, КНЕУ, 1999р. Система управл ... Державної податкової служби в Україні, її функції і правові основи діяльності регулюються Законом України «ПРО Державну податкову службу в Україні» і ...
 4. Податкова система України (1)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... ів державних податкових служб? Питання 4. Закон України “Про державну податкову службу України”. Література: 1. Закон України "Про державну податкову службу в Україні"від 04 ...
 5. Податкова система України, її становлення та розвиток

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... операції з імпортними товарами, знаходяться під контролем податкової служби України. 2) Акцизний збір Акцизний збір є ... Податкової служби України. – 2001. – №21. – с. 8-10. О. Майстренко. Реформування податкової системи України як спосіб вирішення податкових ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011110305786133