Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
- коли запальний процес у періодонті наростає, незважаючи на консервативне лікування і приводить до гострого гнійного запалення у періодонті, яке є дж...полностью>>
Астрономия->Реферат
Одна з найбільш розповсюджених проблем, з якими стикається більшість активних користувачів комп’ютера – велика кількість старих файлів, що займають ба...полностью>>
Астрономия->Реферат
В останній, 6-й версії Visual Fox Pro фірма Microsoft радикально удосконалила підтримку моделі СОМ. Абревіатура СОМ розшифровується як Component Objec...полностью>>
Астрономия->Реферат
Широкий спектр сучасних засобів обчислювальної техніки від керуючих мікро – ЕОМ та персональних комп’ютерів до багатомасштабних інформаційно-обчислюва...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КУРСОВА РОБОТА

Трудове виховання школярів”

ЗМІСТ

І. Вступ.

 1. Актуальність досліджуваної проблеми.

 2. Суть поняття “трудове виховання”.

 3. Завдання трудового виховання.

 4. Зміст трудового виховання, школярів.

ІІ. Методи дослідження досліджуваної проблеми.

 1. Розділ 1. Психологічні особливості трудової діяльності.

1.1.Основні види людської діяльності.

1.2.Суть поняття “трудова діяльність”.

1.3. Мета і мотиви трудової діяльності.

2.Розділ 2. Теоретичні основи досліджуваної проблеми.

2.1.Ступені трудового становлення особистості.

2.2.Трудове навчання в системі трудового виховання.

3.Розділ 2. Шляхи й засоби розв’язання проблеми.

3.1. Психологічна підготовка школярів до праці.

3.2.Трудове навчання – важлива складова системи трудового виховання.

3.3.Організація праці.

3.4.Профорієнтаційна робота.

ІІІ. Висновки.

ІV. Використана література:

V. Додатки.

І.Вступ

 1. Актуальність досліджуваної проблеми.

Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує. Будь-які спроби уникнути продуктивної праці призводять до негараздів і для особистості, і для суспільства. З цього приводу К.Ушинський писав: “Якби люди винайшли філософський камінь, то була б ще не велика: долото перестало б бути монетою. Але якби вони знайшли казковий мішок, з якого вискакує усе, чого душа забажає, або винайшли машину, яка цілком затіняє всяку працю людини, то самий розвиток людства припинився б: розбещеність і дикість полонили б суспільство”.1

У процесі фізичної праці в учнів розвивається мускулатура різних частин тіла, координація і точність рухів, зграбність, сила, витривалість. Праця сприяє їх розумовому розвиткові. Діти, зайняті різними видами праці, кмітливіші, винахідливіші, вони стикаються з різними знаряддями праці, матеріалами, дізнаються, про їх призначення, збагачують свій словниковий запас.

Участь школярів у трудових процесах позитивно впливає на їх поведінку, дисциплінує.

2) Суть поняття “трудове виховання”.

Трудове виховання – процес залучення школярів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з метою передання їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення. Працьовитості й свідомості людини праці.

Трудове виховання – це ведуча ланка всієї системи виховання школярів. Трудове виховання визначається багатьма факторами, а в школах здійснюється системою засобів, які охоплюють всі знання навчально-виховної роботи, а також зовнішньою діяльність школярів, родинне суспільство, виробничі колективи і засоби масової інформації.

3) Завдання трудового виховання.

Завдання трудового виховання зумовлені потребами існування, самоутвердження і взаємодії людини в суспільстві та природному середовищі. Воно покликане забезпечити:

 • психологічну готовність особистості до праці (бажання сумнівно та відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як обов’язку і духовної потреби, бережливість щодо результатів праці та повага до трудової діяльності);

 • підготовки до праці (наявність загальноосвітніх і політехнічних знань, загальних основ виробничої діяльності, вироблення умінь і навичок, необхідних для трудової діяльності, підготовка до свідомого вибору професії).

Трудове виховання ґрунтується на принципах:

 • єдності трудового виховання і загального розвитку особистості (морального, інтелектуального, естетичного, фізичного);

 • виявлення і розвиток індивідуальності в праці;

 • високої моральності праці, її суспільно корисної спрямованості;

 • залучення дитини до різноманітних видів продуктивної праці;

 • постійності, безперервності, посильності праці;

 • наявності елементів продуктивної діяльності дорослих у дитячій праці;

 • творчого характеру праці;

 • єдності праці та багатогранності життя.

4)Зміст трудового виховання школярів.

Зміст трудового виховання школярів визначається навчальною програмою для кожного класу. Його особливості відображають поняття “трудова свідомість”, “досвід трудової діяльності”, “активна трудова позиці”.

Трудова свідомість особистості містить уявлення про ставлення до праці, участі у суспільно корисній праці, усвідомлення необхідності трудового самовдосконалення, систему знань, трудових умінь і навичок, зсування ролі праці у виборі майбутньої професії.

Досвід трудової діяльності означає систему загальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті, праці, об’єктивного оцінювання результатів своєї праці та само оцінювання, вмінь і навичок систематичної, організованої, посильної суспільно корисної праці, узагальнення набутого досвіду.

Активна трудова позиція зумовлюється системою трудових потреб, інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, уподобань, прагненням до обумовленого вибору професії, продовження освіти у відповідному навчальному закладі.

ІІ. Методи дослідження досліджуваної проблеми.

  1. Розділ 1. Психологічні особливості трудової діяльності.

Людина не тільки пізнає навколишній світ, а й змінює його, тобто виступає як діяч, творець, трудівник. Разом з тим, як писав К.Маркс, змінюючи “зовнішню природу”, “вона змінює свою власну природу”.2 Психологічні дослідження підтверджують думку про те, що діяльність людини відіграє вирішальну роль у формуванні людської психіки. Саме в діяльності розкриваються і формуються психічні процеси і психічні якості людини і розум, воля, почуття, увага пам’ять, здібності, риси характеру тощо.

  1. Основні види людської діяльності.

Основними видами людської діяльності є: гра, навчання і праця. Гра є провідним видом діяльності дитини-дошкільника. З прикладом до школи основним видом діяльності дитину стає навчання. А вже в навчальній діяльності є риси, що зближують її з працею.

Праця являє собою діяльність, скеровану на виробництво суспільно-корисних продуктів – матеріальних чи ідеальних. К.Маркс писав, що праця – це процес, який відбувається між людиною і природою і в якому людина перетворює матеріал природи на засоби існування. При цьому не має значення чи потрібен продукт для того. Хто його виробляє, важливо, що цей продукт потрібен суспільству. Трудова діяльність, таким чином, є за своєю природою суспільна, оскільки цілі її диктуються індивіду суспільством, яке дає йому “соціальне замовлення”.

У трудовій діяльності знаходить своє продовження розвиток психічних процесів і властивостей людини. Іноді в праці вбачають тільки створення продукту. Але для нас не менш важливо знати, як змінюється людина, її психологія в процесі використовувати працю з вихованою метою.

  1. Суть поняття “трудова діяльність”.

Трудова діяльність – явище складне, багатогранна і керівникові виробничого колективу вкрай необхідно знати не тільки, як виконується той чи інший вид правці, а й психологічні особливості, пов’язані з трудовою діяльністю.

Так, наприклад, на трудових процесах відбивається тип нервової системи особистості (вищої нервової діяльності), що лежить в основі темпераменту. Сила, швидкість і врівноваженість нервових процесів – збудження і гальмування проявляються в праці. При однаковому сумлінному ставленні до роботи флегматик і холерик працюватимуть по-різному: один – спокійно, врівноважено, повільно, розмірено, без частих відволікань; другий – рвучко, швидко, енергійно, емоційно, з ентузіазмом (коли все йде добре), зі зривами (коли зазнає невдачі).

  1. Тема і мотиви трудової діяльності.

Для успішного виконання якоїсь роботи необхідними є постановка мети і мотивів діяльності.

Мета – це те, що чого прогне людина, чого хоче досягти. Мета буває близька і віддалена. Однак самої лише мети недостатньо, щоб людина включалася в трудову діяльність: потрібний внутрішній поштовх – мотив. Мотив – це спонукальна дія діяльності, пов’язане з задоволенням певної потреби. В ролі мотивів виступають думки, прагнення, почуття людини, в яких проявляється усвідомлена потреба.

Для успішного виконання якоїсь роботи, крім наявності цілей та мотивів, потрібно вміти її виконувати.

Вміння це здатність людини продуктивно, якісно і у відповідний час виконувати роботу. Вміння – це складна властивість людини, в неї завжди включаються знання, мислення, увага, самоконтроль, розумові та рухові навики.Похожие страницы:

 1. Трудове виховання в розвитку особистості школяра

  Реферат >> Астрономия
  ... тему “Трудове виховання в розвитку особистості школяра.” Об’єкт дослідження – процес трудового виховання школярів. Предмет досл ... ідження – форми і методи трудового виховання особистості на різних ...
 2. Естетичне виховання школярів (2)

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... виховання школярів 1.1 Сутність естетичного виховання 1.2 Естетичне виховання в системі освіти 1.3 Шляхи і засоби естетичного виховання школяр ... і задоволення, стимулює трудову активність, робить ... діяльність, внесення посильної трудової участі в збереження і ...
 3. Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... наукові підходи розтлумачимо поняття трудове виховання. Трудове виховання ─ це процес залучення школярів до різноманітних ... результати навчальної праці. Складовою системи трудового виховання школярів є також організація їх суспільно ...
 4. Позакласні форми фізичного виховання школярів

  Реферат >> Астрономия
  ... забезпечує комплексне розв’язання завдань виховання школярів: фізичного, морального, естетичного ... спортивного атрибуту у фізичному вихованні школярів. Використання елементів змагань у ... ї поведінки. Завдання трудового виховання. 1. Психологічна підготовка ...
 5. Організація професійного виховання

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... педагогічні основи трудового виховання школярів у різних видах трудової діяльності, переконливо ... ефективності застосовуватися в процесі трудового виховання. При цьому дані методи ... вище методи й прийоми трудового виховання майбутніх робочих швейників активно ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001878023147583