Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Основным направлением разработки новых видов кондитерских изделий является совершенствование ассортимента товаров для детского диетического питания, у...полностью>>
Маркетинг->Реферат
В кулинарии сметану используют как самостоятельный продукт, а также для борщей, щей, солянок, пудингов, запеканок, котлет крупяных биточков и для приг...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Россия некоторое время находится в состоянии экономического роста. Но свежи воспоминания о кризисных временах с резкими колебаниями цен, нестабильной ...полностью>>
Маркетинг->Отчет по практике
Общество с ограниченной ответственностью «Ампир – Декор – Оренбург» учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным ...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат

на тему:

Основи створення

та виготовлення рекламного звернення

Процес створення та виготовлення рекламного звернення ду­же схожий на процес створення й виготовлення самого продукту, що рекламується. За кожним рекламним зверненням стоять сотні рішень багатьох людей у рекламних агенціях і за їхніми межами. На карту ставляться всі капітальні вкладення на дослідження, конструювання (розробку) й виготовлення нового товару або на збереження рівня збуту того, що рекламується.

Рекламне звернення — це засіб, через який трансформуються цілі рекламодавця.

Процес створення й виготовлення рекламного звернення склада­ється з двох етапів — створення та виробництва (виготовлення). Ді­яльність, яка зв'язана зі стадією творчості (створення тексту рекла­много звернення), проходить в основному в рамках рекламних агенцій. Уся інша діяльність, зв'язана із виробництвом, майже зав­жди виконується зовнішніми організаціями.

Рекламне звернення, яке вважається готовим для передачі на поліграфічне виробництво, має назву макета. Тоді, коли йдеться про майбутній рекламний фільм (ролик, кліп), макет називають сценарієм. Виробництво друкованої рекламної продукції передба­чає необхідність використання поліграфічної технології, засобів образотворчого мистецтва, а тому необхідне залучення спеціаліс­тів у галузі поліграфії, графіки, комп'ютерної графіки. Виробниц­тво радіо- і телепрограм, особливо телереклами, передбачає кори­стування послугами аудіо- та відеостудій, виробничих майстерень (цехів), комп'ютерних груп тощо.

Роботою творчого відділу рекламної агенції є опрацювання різ­номанітних ідей щодо рекламування та наступний відбір одного чи кількох варіантів, які потім запускаються у виробництво.

Стадія створення рекламного звернення об'єднує відповідні тво­рчі процеси: написання тексту, ілюстрування й виготовлення попе­реднього або кінцевого варіанта рекламного звернення (макета). Вона закінчується затвердженням макета клієнтом (рекламодавцем) і вибором носія.

Американські спеціалісти з реклами вважають, що процес твор­чості відбувається за такими етапами:

 • пошуки факту (визначення проблеми, збирання й аналіз відпо­відних даних);

 • пошуки ідеї (продумування пробних ідей як можливих варі­антів);

 • опрацювання ідеї (відбір варіантів, додавання інших, комбінування в різних поєднаннях тощо).

Відтак творча група має заглибитися у справи рекламодавця й мати стільки інформації про нього, його продукцію, цільову аудиторію (її потреби, мотивації, бажання), скільки можна зібрати. Ця група повинна мати доступ до даних досліджень споживчого попиту.

Важливе значення мають безпосередні зустрічі з аудиторією споживачів, коли необхідно визначити, чому той чи той покупець робить ту чи ту покупку, вибирає той, а не інший товар, що “змушує” його взагалі щось купувати або чимось цікавитися.

Опитування цільової групи — це ще один засіб, який допомагає розробити корисні ідеї або придумати відповідний текст, що його можна використати для реклами.

На стадії збирання фактів відбувається також ретельне обговорення цілей реклами. Цілі дають вихідну точку для творчого процесу, водночас утримуючи його в межах реального. Творча група може насамперед узяти до уваги обмеження, які накладають конкретні цілі, хоч би на перших етапах розробки рекламної кампанії. Проте іноді вирішення складних проблем приходить тоді, коли розширюються рамки проблеми. Отже, ціль не може бути «залізним» обмежником. Це скоріше дороговказ, який є результатом творчості, емпіричних досліджень і управлінського досвіду.

На цій стадії треба обов'язково передбачити час на засвоєння й “виношування” ідеї. Найкращі ідеї, як правило, виникають після та­кого засвоювання й осмислювання фактів.

Розробка ідеї — це ядро творчого процесу. Головне — це розробити більшу кількість ідей для наступного відбору, не допускаючи стримування, а також якомога точніше уявити, чого саме ми хочемо.

У таблиці 6.1 подаються приклади таких уточнень, які можуть підказати ідеї щодо рекламування нових, досконаліших виробів.

Найпродуктивнішою є пропозиція сполучати різні поняття. Необхідно розробити кілька системних підходів. Одним з таких зарубіжні спеціалісти вважають евристичне мислення, тобто визначення кількох головних підпроблем у загальній проблемі. Наприклад, для сухого цитринового напою рекомендують розглянути такі проблеми: ситуації, коли його споживатимуть (на сімейних сніданках чи обідах, на вечірках чи на пікніках), переваги його споживання (легкість приготування, колір, смак тощо), а також людей, які могли б його рекламувати (спортсмен, відомий молодіжний співак, спеціаліст із питань харчування чи багатодітна мати родини).

Таблиця 1

Розробка питань для визначення ідеї рекламного звернення

Питання

Їх уточнення

1. Чи передбачається використання виробу іншим способом?

 1. Нові способи використання виробу таким, яким він є зараз?

 2. Інші способи використання виробу за його модифікації?

2. Як саме модифікувати виріб?

 1. На що він може бути схожий?

 2. Які інші ідеї він може породжувати?

 3. Чи було щось подібне у минулому?

 4. Що може бути ліпшим?

3. Як його видозмінити?

 1. Змінити зміст, колір, звук, запах, форму, щось інше?

 2. Інші зміни?

4. Що треба збільшити або підсилити?

 1. Що додати?

 2. Підсилити виразність, зробити вищим, грубішим, збільшити довжину, щось інше?

 3. Інші зміни?

Інколи розробка ідеї легше відбувається в групі — більше інформації та асоціацій. Але тут труднощі полягають у тім, що необхідно перемогти гальмування групової поведінки. Один із засобів гупового стимулювання вільного потоку ідей — мозкова атака (брейн-штурм). Суть його така: над проблемою працює група із 6 — 11 осіб. Основне правило — критику заборонено. Будь-яка оцінка відкладається на потім. Чим більш фантастичною є ідея, тим вона краща, тому що може породити нові асоціації, а це і є метою більшості рекламних звернень. За основу беруть ідеї, які з'являються в процесі мозкової атаки, поєднують їх і поліпшують. Головне — створити доброзичливу атмосферу, щоб ніхто не соромився висувати навіть найбезглуздіші, на перший погляд, ідеї.

Ще один засіб — синектика. Він відрізняється від мозкової атаки тим, що не концентрується на одній, чітко окресленій проблемі. Заохочується дискусія навколо загальної ідеї, до якої належить ця проблема. Наприклад, замість того, щоб сконцентрувати увагу на маркетингу цитринового напою, спеціалісти радять групі обговорювати взагалі напої. Після того, як було зафіксовано багато загальних ідей, керівник групи починає спрямовувати дискусії на певну конкретну ідею. Процес обговорення тут триваліший, ніж 60 — 90-хвилинні засідання за мозкової атаки, виходячи з припущення, що втома допомагає зняти гальмування, розслабитися.

Американець Д. Кеплз наводить шість міфів щодо творчих особистостей у рекламній діяльності:

 • Вони є досвідченими, культурними, начитаними, але зарозумілими

 • Вони розумніші за інших.

 • Вони більш дезорганізовані.

 • Вони дотепні й рідко бувають надокучливі.

 • Їх більше тягне до алкогольних напоїв і наркотиків, ніж інших.

 • Наркотики й алкоголь стимулюють їхнє творче мислення.

Насправді, вони є такими, як усі, їхнє мислення підлягає тим самим психологічним законам, а отже, і засоби його стимулювання є такими самими, як і для решти.

На творчому етапі створення рекламного звернення відбуваеться, як уже було сказано, написання рекламного тексту, ілюстрування та створення макета. Виконується все це, як правило, різними людьми, котрі спеціалізуються в одному з цих видів діяльності.

Інструкції Д. Кеплза для написання рекламного тексту містять такі поради:

 1. костуйтеся власним досвідом.

 2. систематизуйте свій досвід.

 3. пишіть від серця.

 4. вчіться на досвіді інших.

 5. поговоріть з виробником рекламованого продукту.

 6. вивчіть виріб.

 7. перегляньте колишню рекламу виробу.

 8. вивчіть рекламу конкурентів.

 9. вивчіть рекомендації покупців.

 10. вирішіть проблему клієнта.

 11. примусьте працювати підсвідомість.

 12. повторюйте вдалу ідею різними способами.

Вдалу ідею необхідно використати багато разів із варіаціями основної теми. Д. Кеплз писав: «Якщо ви знайшли ідею щодо збуту, тримайтесь її. Ваш клієнт може втомитися від неї за рік-два. Він бачить вашу рекламу від стадії макета до публікації. Поясніть йому, що коли він уже втомився від цієї рекламної кампанії, вона тільки-но почне доходити до людей».

Зображальний матеріал має бути цікавим і зрозумілим аудиторії, безпосередньо зв'язаним із темою тексту, точним і достовірним щодо фактів. Ще одним загальновизнаним правилом є показ частини або всього виробу (макета рекламного звернення).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Рекламні агенції розробка та виготовлення рекламних звернень планування рекламних кампаній

  Реферат >> Астрономия
  ... на тему: РЕКЛАМНІ АГЕНЦІЇ: РОЗРОБКА ТА ВИГОТОВЛЕННЯ РЕКЛАМНИХ ЗВЕРНЕНЬ, ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійн ... ціни є основою стабільного виторгу за рекламні пос­луги. Якщо рекламна агенція веде ...
 2. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

  Реферат >> Астрономия
  ... в основу всієї рекламної кампанії. Детальний аналіз ефективності текстів реклами та керування процесом створення та виготовлення рекламного звернення потребу ...
 3. Розробка комплексу маркетингу (2)

  Реферат >> Маркетинг
  ... пропозиції. При цьому за основу приймається , з ... 5.4.2. Макет рекламної компанії підприємства Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійн ... Можна користуватися для створення рекламного звернення гумористичними й сексуальними мотивами ...
 4. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

  Реферат >> Астрономия
  ... ефективності рекламного звернення потребує знач­них коштів та часу (а ... сля виготовлення рекламного звернення або після того, як рекламна кампан ... запитання і ля­гають в основу оцінки, яка визнача ... Ефективність рекламної кам­панії для створення поінформованості ...
 5. Планування та організація рекламної діяльності на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  ... основи рекламної кампанії . Рекламна кампанія - сукупність рекламних ... і рекламного засобу та побудові рекламного звернення, ... Інвест". 2)Створення рекламного баннера фірми "І ... послугах компанії. 5. Виготовлення малоформатної друкарської рекламної продукції ( ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020079612731934