Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Лекция
Цель лекции: ознакомить студентов с понятием, сущностью и функциями экологической ответственности, видами экологической ответственности и особенностям...полностью>>
Право, юриспруденция->Конспект
У всьому світі дедалі більшого значення набуває інтелектуальна власність, тому що питома вага прав на інтелектуальні продукти у внутрішньому і зовнішн...полностью>>
Право, юриспруденция->Контрольная работа
Для нормального життя люди постійно повинні їсти, пити, мати одяг, взуття, задовольняти свої духовні потреби. Тільки на цій основі вони можуть брати у...полностью>>
Право, юриспруденция->Конспект
2. Классовая теория, связывает происхождение государства с возникновением производительной экономики, получения избыточного продукта. Согласно её форм...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.

Основою юридичного забезпечення державної влади на ринку цінних паперів є наявність і чітке функціонування механізму примусового виконання державної волі. Такий механізм повинен складатися з трьох частин. Перша частина включає наявність законодавчо закріпленої юридичної відповідальності за порушення норм права, друга – процесуальний порядок застосування санкцій, третя – забезпечення примусового виконання рішень, прийнятих компетентними державним органом по фактах порушень законодавства на ринку цінних паперів.

Звичайно, Комісія не є фіскальним органом, але практика свідчить, що лише загроза реальних матеріальних витрат суб’єктів фондового ринку здатна забезпечити дотримання відповідних норм права. Документи реагування Комісії по фактах правопорушень лише тоді матимуть справді обов’язковий характер, коли їх невиконання та неналежне виконання буде забезпечено реальною можливістю стягнення штрафів.

Види правопорушень та відповідні санкцій нормативно закріплені ст. ст. 8, 11, Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”(далі - Закон), Розділом XVII «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій» затверджені Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року N 2272 (надалі-Правила), Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), Кримінальним кодексом України.

До учасників ринку цінних паперів за окремі види порушення законодавства

передбачено застосування таких санкцій:

До юридичних осіб Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує фінансові санкції за наступні правопорушення:

 • розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку - у розмірі від 10000 до 50000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку, одержаних в результаті цих дій ( п. 1, ч. 1, ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, далі -Закону);

 • здійснення діяльності на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності - у розмірі від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 2, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(абз. 1, п. 3, ч. 1, ст. 11 Закону).

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз. 2, п. 3, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • несвоєчасне надання інформації інвесторам в цінні папери на їх письмовий запит - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(абз. 1, п. 4, ч. 1, ст. 11 Закону);

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(абз. 2, п. 4, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ((абз. 1, п. 5, ч. 1, ст. 11 Закону);

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від 1000 до 5000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз. 2, п. 5, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз.1, п. 6, ч. 1, ст. 11 Закону);

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз.1, п.7, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі до1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз.2, п. 7, ч. 1, ст. 11 Закону).

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 • невиконання або несвоєчасне виконання рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів - від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(абз.1, п.8, ч. 1, ст. 11 Закону).

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз.2, п.8, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • порушення емітентом чи професійним учасником ринку цінних паперів порядку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, що призвело до втрати системи реєстру (її частини), а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру або до системи депозитарного обліку - у розмірі від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 9, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • порушення емітентом порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та/або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів- у розмірі від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із зупиненням перереєстрації прав власності на цінні папери такого емітента (п. 10, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами - від 10000 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150 відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій (п. 11, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • незаконне використання інсайдерської інформації - у розмірі від 10000 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій (п. 12, ч. 1, ст. 11 Закону) .

Крім фінансових санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку до юридичних осіб може застосовувати інші санкції:

 • Попередження - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії (п. 1.5 Розділу XVII Правил, п. 5 ст. 8 Закону);

 • Зупинення на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії(п. 1.6 Розділу XVII Правил, п. 5 ст. 8 Закону);

 • Зупинення на строк до одного року дії ліцензії, виданої Комісією, - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії(п. 1.7 Розділу XVII Правил, п. 5 ст. 8 Закону);

 • Анулювання дії ліцензії, виданої Комісією, - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії. (п. 1.8 Розділу XVII Правил, п. 5 ст. 8 Закону)

 • Зупинення торгівлі на фондовій біржі - за порушення вимог законодавства про цінні папер, статуту та правил фондової біржі до усунення таких порушень(п. 1.9 Розділу XVII Правил, п. 7 ст. 8 Закону)

 • Зупинення або припинення допуску цінних паперів на фондовій біржі або торгівлі ними на будь-якій фондовій біржі, зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на певний термін - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії, для захисту держави, інвесторів. (п. 1.10 Розділу XVII Правил);

 • Анулювання свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації фондового ринку.

До громадян чи посадових осіб: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує адміністративні стягнення за:

 • розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів, вчинене уповноваженою особою, - тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" (ст.. 163 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

 • ненадання посадовою особою емітента інвестору в цінні папери(в тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації - тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ч. 1 ст. 163-5 КУпАП);

 • вимагання посадовою особою емітента від акціонера, в тому числі який є працівником цього ж підприємства, інформації про те, як він голосував на загальних зборах, або інформації про відчуження такою особою своїх акцій - тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ч. 2ст. 163-5 КУпАП);

 • порушення посадовою особою емітента порядку скликання або проведення загальних зборів акціонерного товариства, порядку обрання членів органів управління товариства, порядку або строку виплати дивідендів за наявності відповідного рішення загальних зборів - тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ч. 3 ст. 163-5 КУпАП);

 • дії, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 4 ст. 163-5 КУпАП);

 • ненадання посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, який веде облік прав власності на цінні папери, інвестору в цінні папери документів, що підтверджують його право власності на цінні папери, - тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 163-6 КУпАП);

 • здійснення посадовою особою суб'єкта господарювання операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої операції, - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 163-7 КУпАП);

 • неправомірний вплив посадової особи учасника фондового ринку на ринкову вартість цінних паперів на організаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого неправомірного впливу, - тягне за собою накладення штрафу від 100 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ст. ч.1 163-8КУпАП);

та сама дія, вчинена групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою, - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. ч.2 163-8КУпАП);

 • незаконне використання інсайдерської інформації особою, яка нею володіє, - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ст. 163-9 КУпАП);

 • порушення порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів, вчинене посадовою особою емітента, - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ст. 163-10 КУпАП);

 • несвоєчасне розкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, - тягне за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 1 ст. 163-11 КУпАП)

дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст. 163-11 КУпАП);

 • нерозкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, - тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 3 ст. 163-11 КУпАП);

діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 4 ст. 163-11 КУпАП).

 • розкриття на фондовому ринку інформації не в повному обсязі або розкриття недостовірної інформації, вчинене посадовою особою емітента або професійного учасника фондового ринку-накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч.5 ст.163-11КУпАП)

дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч.6 ст.163-11КУпАП);

 • ухилення від виконання або несвоєчасне виконання посадовою особою учасника фондового ринку рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов чи рішень уповноважених осіб ДКЦПФР щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 1 ст. 188-30 КУпАП).

ті самі діяння, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від 750 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Правове регулювання процедури розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій.

З метою забезпечення відповідальності юридичних осіб, громадян та посадових осіб юридичних осіб - учасників ринку цінних паперів за порушення законодавства про цінні папери згідно з законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", “Про цінні папери та фондовий ринок”, Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року N 2272 затверджені Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (далі –Правила).

Правила визначають порядок та строки розгляду Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та її територіальними органами справ про порушення громадянами, посадовими особами та юридичними особами вимог законодавства на ринку цінних паперів.

Метою Правил є забезпечення дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства на ринку цінних паперів, захисту прав учасників ринку цінних паперів, створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів, контролю за прозорістю ринку цінних паперів

Завданням провадження у справах про правопорушення є своєчасне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з чинним законодавством, забезпечення виконання винесеного рішення, а також виявлення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень і запобігання правопорушенням.

Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно уповноваженими особами Комісії та її територіальних органів у межах наданих повноважень відповідно до розподілу обов'язків чи письмового доручення, на підвідомчій території яких було виявлено порушення або перебуває особа, щодо якої порушено справу про правопорушення.

Справи про правопорушення у відношенні юридичних осіб у межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами:

 • Головою Комісії;

 • членами Комісії;

 • начальниками територіальних органів Комісії;

 • працівниками центрального апарату Комісії за письмовим дорученням Голови або членів Комісії;

 • працівниками територіальних органів Комісії за письмовим дорученням начальника відповідного територіального органу Комісії.

Справи про адміністративні правопорушення в межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами:

 • Головою Комісії;

 • членами Комісії;

 • начальниками територіальних органів Комісії.

У разі виявлення порушень законодавства, розгляд яких не належить до компетенції Комісії, уповноважена особа надсилає відповідні матеріали до державних органів, до компетенції яких належить вирішення даної справи.

Провадження у справах

відносно юридичних осіб.

Юридична особа може бути притягнена до відповідальності за вчинення правопорушення не пізніше трьох років з дня вчинення правопорушення, а при триваючому

правопорушенні - не пізніше двох місяців з дня його виявлення.

Справа може бути порушена тільки в тому разі, якщо є достатні дані, які вказують на наявність ознак правопорушення. Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні дані, отримані в законному порядку, що свідчать про наявність чи відсутність правопорушення, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю:

 • за відсутності факту вчинення правопорушення;

 • за відсутності складу правопорушення;

 • якщо справа не підлягає розгляду Комісією;

 • у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених у пункті 10 розділу I Правил (3 роки);

 • наявність по тому самому факту не скасованої постанови уповноваженої особи, рішення суду;

 • у разі скасування державної реєстрації або визнання банкрутом юридичної особи, щодо якої порушено справу про правопорушення;

 • у разі скасування законодавчого акта, який встановлює відповідальність за правопорушення;

 • за наявності за даним фактом порушеної справи про правопорушення щодо особи, яка притягується до відповідальності.

Порушення справи про правопорушення щодо юридичних осіб.

Уповноважена особа при виявленні правопорушення виносить постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів. Справа про правопорушення порушується з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Постанові зазначаються: дата та місце винесення; посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову; документ, на підставі якого вона діє; відомості про особу, щодо якої розглядається справа (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку), посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено.

Наступним, уповноваженою особою про вчинення правопорушення складається акт про правопорушення на ринку цінних паперів. Акт складається та підписується не пізніше 15 робочих днів з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Акти мають право складати: Голова Комісії, члени Комісії, директори департаментів, начальники управлінь, начальники відділів, інші працівники центрального апарату Комісії; начальники територіальних органів Комісії, їх заступники, начальники відділів, інші працівники територіальних органів Комісії.

Акт про правопорушення на ринку цінних паперів повинен містити: номер, дату, місце його складання; посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала акт про правопорушення на ринку цінних паперів (у разі надання повноважень за дорученням - реквізити доручення); повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку; виклад обставин правопорушення; посилання на нормативно-правовий акт, норму якого порушено; відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів; інші відомості, необхідні для вирішення справи про правопорушення.

Пояснення особи, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів, є складовою частиною акта про правопорушення на ринку цінних паперів і приєднуються до нього у вигляді додатка.

Акт про правопорушення на ринку цінних паперів підписується особою, яка його склала, і керівником або представником юридичної особи, щодо якої його складено.

У разі неявки керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності, на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів акт складається в той самий день, на який було викликано особу, про що робиться відповідний напис на акті про правопорушення на ринку цінних паперів.

Один примірник акта про правопорушення на ринку цінних паперів після підписання надається керівнику або представнику юридичної особи, щодо якої його складено. У разі неявки керівника або представника юридичної особи на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів один примірник акта не пізніше наступного робочого дня надсилається юридичній особі.

Акт про правопорушення на ринку цінних паперів після його складання протягом трьох робочих днів разом з поясненнями та іншими документами справи направляються уповноваженій особі, яка правомочна розглядати справу про правопорушення, для підготовки справи до розгляду.

За умови присутності керівника або представника юридичної особи та за його письмовим клопотанням уповноважена особа, якій надані повноваження розглядати справу про правопорушення, може розглянути справу про правопорушення відразу після складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів.

Уповноважена особа при підготовці справи про правопорушення до розгляду вирішує такі питання:

- чи належить до її компетенції розгляд даної справи;

- чи витребувані необхідні додаткові матеріали;

- чи наявні підстави, передбачені в пункті 2 розділу III цих Правил;

- чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ.

та визначає дату розгляду справи про правопорушення, виносить постанову про це, яку надсилає юридичній особі, щодо якої порушено справу, не менше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.

Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб

Уповноважена особа приймає рішення про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються справи.

про накладення інших санкцій протягом 15 робочих днів після отримання акта

Справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається у присутності керівника та/або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності.

Повноваження представника юридичної особи, що притягується до відповідальності, засвідчуються довіреністю, оригінал або копія якої залучається до матеріалів справи.

У разі відсутності керівника або представника юридичної особи справа про правопорушення розглядається за умови своєчасного повідомлення юридичної особи про місце і час розгляду справи.

Керівник або представник юридичної особи має право: бути заслуханим, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, висловлюватися рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою оскаржити рішення

Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає рішення за справою, якеоформлюється у вигляді постанови.

Постанова складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині постанови зазначаються: номер постанови; дата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову; документ, на підставі якого вона діє; відомості про особу, щодо якої розглядається справа (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку).

Описова частина повинна містити викладення обставин, встановлених при розгляді справи, та посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено.

У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що підтверджують факт правопорушення і вину юридичної особи, або ж факти, що вказують на відсутність правопорушення, посилання на відповідні норми нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте за справою про правопорушення рішення.

За справою про правопорушення уповноважена особа приймає одне з таких рішень:

1) про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів;

2) про закриття справи.

Постанова за справою про правопорушення підписується уповноваженою особою, яка розглянула справу, скріплюється гербовою печаткою, та оголошується після закінчення розгляду справи про правопорушення.

Примірник постанови надається особі, щодо якої її винесено, або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати її винесення.

Провадження у справах про

адміністративні правопорушення

Притягнення фізичних осіб до відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів, за відсутності ознак злочину, розглядається як адміністративна відповідальність.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення, порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення та «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій». Відповідно до яких Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку наділена повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з діяльністю на ринку цінних паперів, наділена правом притягнення порушників до адміністратиної відповідальності.

Адміністративне стягнення на громадянина чи посадову особу може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

У разі виявлення правопорушення з боку громадянина чи посадової особи уповноваженою особою Комісії складається протокол про адміністративне правопорушення.

Протоколи у межах наданих повноважень мають право складати:

Голова Комісії та члени Комісії, директори департаментів, начальники управлінь, начальники відділів, інші працівники центрального апарату Комісії, яким надані відповідні повноваження;

начальники територіальних органів Комісії, їх заступники, начальники відділів, інші працівники територіальних органів Комісії яким надані відповідні повноваження.

Протокол складається в одному примірнику. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмовлення особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу порушникові роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

Протягом 3 робочих днів Протокол разом з поясненням особи та документами, що стосуються справи, направляються уповноваженій особі для розгляду справи про правопорушення.

Уповноважена особа вирішує питання, передбачені у ст.278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

4) чи витребувані необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

та визначає дату розгляду справи про правопорушення та виносить постанову про це, яка надсилається порушнику та зацікавленим особам не менш ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.

Справа про правопорушення розглядається протягом 15 днів з дати одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати справу, протоколу та інших матеріалів справи.. За умови присутності порушника та за його письмовим клопотанням може розглянути справу про правопорушення відразу після складання протоколу.

Справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб розглядаються на підставі протоколів про адміністративне правопорушення.

Справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю за наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу;

8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи;

9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

Справа про правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягується до відповідальності.

У разі відсутності, особи, яка притягується до відповідальності, справу про правопорушення може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При накладенні стягнення враховуються характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Обставинами, що пом'якшують відповідальність, визнаються:

щире розкаяння винного;

учинення правопорушення за збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

учинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

Уповноважена особа, яка вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшувальними й інші обставини.

Обставинами, що обтяжують відповідальність, визнаються:

продовження протиправної поведінки;

повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке посадову особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин.

Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає одне з таких рішень:

а) про накладення адміністративного стягнення;

б) про закриття справи про адміністративне правопорушення.

Рішення уповноваженої особи за справою оформлюється у вигляді постанови.

Постанова має містити такі реквізити: номер постанови; дата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову, відомості про особу, щодо якої розглядається справа, викладення обставин, установлених при розгляді справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте по справі рішення.

Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою особою, яка розглянула справу, скріплюється гербовою печаткою. оголошується після закінчення розгляду справи та вручається під розписку або протягом трьох робочих днів надсилається поштою особі, щодо якої її винесено.

Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення на РЦП.

Юридичні особи. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня отримання ним постанови.

Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування безготівкових коштів із своїх поточних рахунків на спеціально відкриті бюджетні рахунки.

Повідомлення про сплату штрафу протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (відповідного територіального органу Комісії).

У разі несплати штрафу правопорушником у встановлений термін,, штраф стягується у судовому порядку.

Фізичні особи сплачують штрафи відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно ст. 307 КУпАП Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Розпорядження про усунення порушень чинного законодавства щодо цінних паперів

Відповідно до п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України” Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери.

Згідно Розділ XIV Правил Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери (далі - розпорядження) виноситься уповноваженими особами Голова Комісії, члени Комісії, начальники територіальних органів, а також працівники Комісії та її територіальних органів:

 • за наслідками розгляду справи про правопорушення одночасно з постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто;

 • незалежно від порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Розпорядження про усунення порушень надається особі, щодо якої його винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику розпорядження, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати його винесення.

Розпорядження про усунення порушень повинно містити: номер, дату, місце винесення; посаду, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла розпорядження; відомості про особу, щодо якої виноситься розпорядження; викладення обставин справи; посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено; посилання на законодавчий акт, що передбачає можливість винесення такого розпорядження; термін усунення порушень законодавства про цінні папери; термін повідомлення уповноваженої особи про усунення порушень.

Розпорядження про усунення порушень підписується уповноваженою особою, яка його винесла, та скріплюється гербовою печаткою.

До моменту спливу терміну виконання розпорядження про усунення порушень за письмовим клопотанням порушника може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання розпорядження, яке оформляється новим розпорядженням про усунення порушень та протягом трьох робочих днів направляється особі, у відношенні якої його винесено.

До моменту спливу терміну виконання розпорядження про усунення порушень таке розпорядження може бути переглянуто уповноваженою особою, якою його винесено, за клопотанням порушника або ж з власної ініціативи. За результатами перегляду розпорядження про усунення порушень уповноважена особа приймає рішення про:

 • скасування розпорядження

 • залишення його без змін.

Рішення про скасування розпорядження про усунення порушень оформляється розпорядженням про скасування розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, яке протягом трьох робочих днів надсилається особі, щодо якої його винесено.

Розпорядження про усунення порушень може бути оскаржено до суду у порядку, встановленому законодавством (Кодекс адміністративного судочинства України»). Разом з тим наголошуємо, по КАСУ -«подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються (ч. 3 ст. 117).

Оскарження постанов у

справах про правопорушення

на ринку цінних паперів

щодо юридичних осіб,

громадян чи посадових осіб.

Постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати винесення постанови шляхом подання скарги.

Скарга на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів повинна містити: вихідний номер скарги та дату відправлення; прізвище, ім'я, по батькові та займану посаду уповноваженої особи, на постанову якої подається скарга; дату та номер оскаржуваної постанови; найменування особи, що подає скаргу; підстави, з яких оскаржується постанова, з посиланням на нормативно-правовий акт і матеріали справи; перелік документів, що додаються до скарги; підпис керівника та печатку юридичної особи.

Скарга, яка не відповідає зазначеним вимогам не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом уповноваженої особи, якою винесено постанову.

Рзгляд сарги здійснюється у тримісячний строк від дати її надходження:

 • на постанову, винесену керівником територіального органу Комісії, працівником центрального апарату Комісії та територіального органу Комісії - членом Комісії, Головою Комісії, Комісією;

 • на постанову, винесену членом Комісії, Головою Комісії або винесену колегіального трьома членами Комісії - Комісією.

При розгляді скарги приймається одне з таких рішень:

 • залишити постанову без змін, а скаргу - без задоволення;

 • скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд;

 • скасувати постанову і закрити справу;

 • змінити постанову повністю або частково, але таким чином, щоб санкція не була посилена.

Ршення по скарзі протягом десяти робочих днів надсилається особі, щодо якої рішення прийнято, та уповноваженій особі, якою винесено оскаржувану постанову.

Постанова за справою про правопорушення, а також рішення Комісії за скаргою на постанову можуть бути оскаржені до суду в порядку і строки, установлені Кодексом адміністративного судочинства України.

Подання у встановлений строк скарги не зупиняє виконання постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів.

Окарження постанов про накладення адміністративного стягнення щодо посадової особи чи громадянина здійснюється у десятиденний строк від дати її надходження відповідно до глави 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в суд.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення також може бути опротестовано прокурором.

Подання у встановлений строк скарги (принесення прокурором протесту) зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги.

Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.

Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову і закриває справу;

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Перегляд постанови про накладення санкції.

Постанова за справою може бути переглянута уповноваженою особою, якою вона винесена, за заявою особи, до якої застосовано санкцію, за ініціативою уповноваженої особи, якою винесено постанову, за поданням структурного підрозділу центрального апарату Комісії (структурного підрозділу територіального органу Комісії) у зв'язку з нововиявленими обставинами. Нововиявлені обставини - це істотні обставини, що не були і не могли бути відомі уповноваженій особі на час розгляду справи про правопорушення.

Заява про перегляд справи за нововиявленими обставинами подається не пізніше двох місяців від дати встановлення обставин, що стали підставою для перегляду постанови.

Структурний підрозділ центрального апарату Комісії (структурний підрозділ територіального органу Комісії) надає подання про перегляд постанови за нововиявленими обставинами не пізніше ніж через 30 днів після встановлення нововиявлених обставин, але не пізніше ніж через рік після винесення постанови.

За наслідками перевірки виноситься постанова про перегляд справи за нововиявленими обставинами або про відхилення перегляду за нововиявленими обставинами. Перегляд здійснюється в порядку, установленому розділом VI Правил.

Перегляд постанови за нововиявленими обставинами не здійснюється, якщо є офіційні дані про те, що у провадженні суду є справа або є рішення суду за даним фактом.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ринок фінансових послуг України

  Курсовая работа >> Финансы
  ... наданню банківських послуг, діяльності на ринку цінних паперів та страхової діяльності. Умовно цей ... -правової бази на основі якої повинна встановлюватись відповідальність за правопорушення на ринку, а також неузгодженість вже прийнятих ...
 2. Шляхи вдосконалення участі комерційних банків на ринку цінних паперів в України

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ію ресурсів, але й гарантують відповідальність місцевої адміністрації за цільове використання коштів. Окр ... і. Так за 1997 рік на ринку цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала 2200 правопорушень, а за 1998 ...
 3. Поняття і зміст господарського права ТзОВ відповідальність за порушення антимонопольного закон

  Реферат >> Государство и право
  ... ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних папер ... сприяло недопущенню правопорушень суб'єктами ... дповідальність як санкція за порушення антимонопольного законодавства (у тому числі за зло­вживання монопольним становищем на ринку ...
 4. Адміністративна відповідальність (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  ... відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються: 1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на ... особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомост ...
 5. Фінансовий ринок (фондовий) України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів наступна: за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів відпов ... власності. Так за 1997 рік на ринку цінних паперів ДКЦПФР зареєструвала 2200 правопорушень, а за 1998 рік ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016579627990723