Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Лекция
Метою вивчення цієї лекції є формування у студентів систематизованих знань щодо правоохоронної та правозахисної діяльності посадових осіб органів внут...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
Про виконання судами України законодавства і постанов Пленумів Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення в...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
У сучасний період в Україні відбуваються процеси, які мож­на визначити як формування колективного трудового права. Кризовий стан економіки загострив п...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
Про затвердження Порядку обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та за...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.

Основою юридичного забезпечення державної влади на ринку цінних паперів є наявність і чітке функціонування механізму примусового виконання державної волі. Такий механізм повинен складатися з трьох частин. Перша частина включає наявність законодавчо закріпленої юридичної відповідальності за порушення норм права, друга – процесуальний порядок застосування санкцій, третя – забезпечення примусового виконання рішень, прийнятих компетентними державним органом по фактах порушень законодавства на ринку цінних паперів.

Звичайно, Комісія не є фіскальним органом, але практика свідчить, що лише загроза реальних матеріальних витрат суб’єктів фондового ринку здатна забезпечити дотримання відповідних норм права. Документи реагування Комісії по фактах правопорушень лише тоді матимуть справді обов’язковий характер, коли їх невиконання та неналежне виконання буде забезпечено реальною можливістю стягнення штрафів.

Види правопорушень та відповідні санкцій нормативно закріплені ст. ст. 8, 11, Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”(далі - Закон), Розділом XVII «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій» затверджені Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року N 2272 (надалі-Правила), Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), Кримінальним кодексом України.

До учасників ринку цінних паперів за окремі види порушення законодавства

передбачено застосування таких санкцій:

До юридичних осіб Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує фінансові санкції за наступні правопорушення:

 • розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку - у розмірі від 10000 до 50000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку, одержаних в результаті цих дій ( п. 1, ч. 1, ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, далі -Закону);

 • здійснення діяльності на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності - у розмірі від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 2, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(абз. 1, п. 3, ч. 1, ст. 11 Закону).

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз. 2, п. 3, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • несвоєчасне надання інформації інвесторам в цінні папери на їх письмовий запит - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(абз. 1, п. 4, ч. 1, ст. 11 Закону);

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(абз. 2, п. 4, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ((абз. 1, п. 5, ч. 1, ст. 11 Закону);

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від 1000 до 5000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз. 2, п. 5, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз.1, п. 6, ч. 1, ст. 11 Закону);

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз.1, п.7, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі до1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз.2, п. 7, ч. 1, ст. 11 Закону).

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 • невиконання або несвоєчасне виконання рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів - від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(абз.1, п.8, ч. 1, ст. 11 Закону).

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз.2, п.8, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • порушення емітентом чи професійним учасником ринку цінних паперів порядку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, що призвело до втрати системи реєстру (її частини), а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру або до системи депозитарного обліку - у розмірі від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 9, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • порушення емітентом порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та/або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів- у розмірі від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із зупиненням перереєстрації прав власності на цінні папери такого емітента (п. 10, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами - від 10000 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150 відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій (п. 11, ч. 1, ст. 11 Закону);

 • незаконне використання інсайдерської інформації - у розмірі від 10000 до 50000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій (п. 12, ч. 1, ст. 11 Закону) .

Крім фінансових санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку до юридичних осіб може застосовувати інші санкції:

 • Попередження - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії (п. 1.5 Розділу XVII Правил, п. 5 ст. 8 Закону);

 • Зупинення на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії(п. 1.6 Розділу XVII Правил, п. 5 ст. 8 Закону);

 • Зупинення на строк до одного року дії ліцензії, виданої Комісією, - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії(п. 1.7 Розділу XVII Правил, п. 5 ст. 8 Закону);

 • Анулювання дії ліцензії, виданої Комісією, - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії. (п. 1.8 Розділу XVII Правил, п. 5 ст. 8 Закону)

 • Зупинення торгівлі на фондовій біржі - за порушення вимог законодавства про цінні папер, статуту та правил фондової біржі до усунення таких порушень(п. 1.9 Розділу XVII Правил, п. 7 ст. 8 Закону)

 • Зупинення або припинення допуску цінних паперів на фондовій біржі або торгівлі ними на будь-якій фондовій біржі, зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на певний термін - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії, для захисту держави, інвесторів. (п. 1.10 Розділу XVII Правил);

 • Анулювання свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації фондового ринку.

До громадян чи посадових осіб: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує адміністративні стягнення за:

 • розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів, вчинене уповноваженою особою, - тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" (ст.. 163 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

 • ненадання посадовою особою емітента інвестору в цінні папери(в тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації - тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ч. 1 ст. 163-5 КУпАП);

 • вимагання посадовою особою емітента від акціонера, в тому числі який є працівником цього ж підприємства, інформації про те, як він голосував на загальних зборах, або інформації про відчуження такою особою своїх акцій - тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ч. 2ст. 163-5 КУпАП);

 • порушення посадовою особою емітента порядку скликання або проведення загальних зборів акціонерного товариства, порядку обрання членів органів управління товариства, порядку або строку виплати дивідендів за наявності відповідного рішення загальних зборів - тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ч. 3 ст. 163-5 КУпАП);

 • дії, передбачені частинами першою - третьою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 4 ст. 163-5 КУпАП);

 • ненадання посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, який веде облік прав власності на цінні папери, інвестору в цінні папери документів, що підтверджують його право власності на цінні папери, - тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 163-6 КУпАП);

 • здійснення посадовою особою суб'єкта господарювання операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої операції, - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 163-7 КУпАП);

 • неправомірний вплив посадової особи учасника фондового ринку на ринкову вартість цінних паперів на організаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого неправомірного впливу, - тягне за собою накладення штрафу від 100 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ст. ч.1 163-8КУпАП);

та сама дія, вчинена групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою, - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. ч.2 163-8КУпАП);

 • незаконне використання інсайдерської інформації особою, яка нею володіє, - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ст. 163-9 КУпАП);

 • порушення порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів, вчинене посадовою особою емітента, - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (ст. 163-10 КУпАП);

 • несвоєчасне розкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, - тягне за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 1 ст. 163-11 КУпАП)

дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст. 163-11 КУпАП);

 • нерозкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, - тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 3 ст. 163-11 КУпАП);

діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 4 ст. 163-11 КУпАП).

 • розкриття на фондовому ринку інформації не в повному обсязі або розкриття недостовірної інформації, вчинене посадовою особою емітента або професійного учасника фондового ринку-накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч.5 ст.163-11КУпАП)

дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч.6 ст.163-11КУпАП);

 • ухилення від виконання або несвоєчасне виконання посадовою особою учасника фондового ринку рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов чи рішень уповноважених осіб ДКЦПФР щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів - тягне за собою накладення штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 1 ст. 188-30 КУпАП).

ті самі діяння, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від 750 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Правове регулювання процедури розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій.

З метою забезпечення відповідальності юридичних осіб, громадян та посадових осіб юридичних осіб - учасників ринку цінних паперів за порушення законодавства про цінні папери згідно з законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", “Про цінні папери та фондовий ринок”, Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року N 2272 затверджені Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (далі –Правила).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ринок фінансових послуг України

  Курсовая работа >> Финансы
  ... наданню банківських послуг, діяльності на ринку цінних паперів та страхової діяльності. Умовно цей ... -правової бази на основі якої повинна встановлюватись відповідальність за правопорушення на ринку, а також неузгодженість вже прийнятих ...
 2. Шляхи вдосконалення участі комерційних банків на ринку цінних паперів в України

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ію ресурсів, але й гарантують відповідальність місцевої адміністрації за цільове використання коштів. Окр ... і. Так за 1997 рік на ринку цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала 2200 правопорушень, а за 1998 ...
 3. Поняття і зміст господарського права ТзОВ відповідальність за порушення антимонопольного закон

  Реферат >> Государство и право
  ... ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних папер ... сприяло недопущенню правопорушень суб'єктами ... дповідальність як санкція за порушення антимонопольного законодавства (у тому числі за зло­вживання монопольним становищем на ринку ...
 4. Адміністративна відповідальність (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  ... відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються: 1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на ... особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомост ...
 5. Фінансовий ринок (фондовий) України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів наступна: за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів відпов ... власності. Так за 1997 рік на ринку цінних паперів ДКЦПФР зареєструвала 2200 правопорушень, а за 1998 рік ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014119148254395