Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Концепция существенности существует как в бухгалтерском учете, так и в аудите. Существенность, или иногда говорят “материальность” (буквальный перевод...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Переход России к рыночной экономики требует от предприятий и организаций повышения эффективности производства, повышения конкурентноспособности продук...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Бухгалтерские ошибки, допущенные при составлении документов и оформлении учетных регистров, могут быть результатом небрежности, усталости, сбоя в рабо...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Отже, з таблиці 4 бачимо, що збільшення вартості оборотних активів відбувається лише в 2001 році. Ця зміна пов’язана зі збільшенням вартості тварин на вирощуванні та відгодівлі, а також незавершеного виробництва. При цьому вартість всіх інших оборотних активів зменшується. Аналогічні зміни відбуваються і в структурі оборотних активів на кінець 2001 року питома вага вартості тварин на вирощуванні та відгодівлі і незавершеного виробництва також зросла.

В 2002 р. вартість оборотних активів зменшилася. До цього привело зменшення суми виробничих запасів, тварин на вирощуванні та відгодівлі, незавершеного виробництва та готової продукції. При цьому зросла дебіторська заборгованість. Внаслідок таких змін значно зросла питома вага дебіторської заборгованості (на 12,5 %).та зменшилася питома вага виробничих запасів (на 10,6 %) в загальній структурі оборотних активів.

В 2003 році відбувається зворотне явище - виробничі запаси за рахунок збільшення їх вартості витісняють дебіторську заборгованість, питома вага якої зменшується. Найбільше зростає питома вага незавершеного виробництва.

Далі проводимо аналіз ліквідності ТОВ “Лан”. Для цього згрупуємо активи та зобов’язання підприємства відповідно до їх ліквідності (активи) та терміновості (зобов’язання).

Таблиця 5

Групування активів підприємства відповідно до їх ліквідності

Групи

Умовне позначення

Сума, тис. грн..

На початок 2001 р.

На початок 2002 р.

На початок 2003 р.

На

кінець 2003 р.

1 Високоліквідні

А1

4

4

8

16

2Швидколіквідні

А2

439

384

575

506

3Повільноліквідні

А3

1073

1123

861

828

4Важколіквідні

А4

9428

1537

1516

1541

Під час групування активів в таб. 5 взято до уваги те, взято до уваги те, що високоліквідними і найбільш мобільними активами (А1) є грошові кошти у касі та на рахунках у банку, тому що вони в будь-який час можуть бути використані для здійснення всіх господарських операцій, тобто вони мають абсолютну ліквідність. Менш ліквідними є кошти в дебіторській заборгованості (А2), адже немає впевненості в строках їх надходження. Наступними активами за рівнем ліквідності є товари, готова продукція і виробничі запаси (А3), які можна продати або використати в погашення заборгованості. Необоротні активи підприємства, як правило, не передбачають реалізовувати або ліквідувати, тому що за умови їх ліквідації зменшуються обсяги господарської діяльності. Відповідно такі активи відносяться до четвертої групи – важко- ліквідні активи. Сюди ж віднесемо незавершене виробництво.

Таблиця 6

Групування зобов’язань підприємства відповідно до їх терміновості

Групи

Умовне позначення

Сума, тис. грн..

На початок 2001 р.

На початок 2002 р.

На початок 2003 р.

На

кінець 2003 р.

1. Найбільш термінові

П1

670

576

535

384

2.Короткострокові

П2

-

-

95

200

3.Довгострокові

П3

72

-

-

-

4. Постійні

П4

10202

2488

2330

2307

В таблиці 6 зобов’язання підприємства згруповано за строками їх погашення. При чому найбільш терміновими (П1) вважаються поточні зобов’язання підприємства перед постачальниками, державою і працівниками, оплата яких визначається моментом виникнення заборгованості за наслідками здійснених господарських операцій.

Поточні зобов’язання (П2) визначаються строком погашення одержаних позикових коштів за період менше одного року. Довгострокові зобов’язання (П3) визначаються терміном погашення позикових коштів за період більше одного року. Постійні зобов’язання – це зобов’язання перед власниками суб’єкта господарювання в частині формування власного капіталу.

Побудуємо баланси ліквідності підприємства за 2001-2003 рр.

Таблиця 7

Аналіз ліквідності балансу 2001-2003 рр.

Формула розрахунку

Платіжний баланс по роках

На

початок 2001 р.

На

початок 2002 р.

На

початок 2003 р.

На

кінець 2003 р.

А11

-666

-572

-527

-368

А22

439

384

280

306

А33

1001

1123

861

828

А44

-774

-951

-814

-766

Для визначення ліквідності балансу порівняно підсумки по сумах активів і зобов’язань.

Баланс підприємства вважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні співвідношення:

А1П1, А2П2, А3П3, А4П4 (1)

Отже, співвідношення на початок 2001 року:

4680, 4390, 107372, 942810202

Співвідношення на початок 2002 року:

4576, 3840, 11230, 15372488

Співвідношення на початок 2003 року:

8535, 57595, 10870, 12902330

Співвідношення на кінець 2003 року:

16384, 506280, 10780, 12912307

В усіх випадках лише перша нерівність має відмінне від оптимального варіанту значення. Це говорить про те, що підприємство не має на балансі значної суми грошових коштів. Це не обов’язково слід оцінювати як негативне явище, адже в умовах інфляції надлишок по статтях грошових коштів також є небажаним.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу визначаємо загальний показник ліквідності за формулою 2.

ЛЗ= (А1Пва12Пва23Пва3)  (П1ПвП12ПвП23ПвП3) (2)

де ЛЗ - загальний показник ліквідності;

ПВАn та ПВПn - питома вага відповідних груп активів та пасивів в їх загальному підсумку Отже, загальний показник ліквідності по роках:

Таблиця 8

Загальний показник ліквідності

На початок 2001 р.

На початок 2002 р.

На початок 2003 р.

На кінець 2003 р.

Зміна за 2001 р.

Зміна за 2002р.

Зміна за 2003 р.

3,0

4,2

3,6

5,0

1,2

-0,6

1,4Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облікові регістри техніка і форми бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... до бухгалтерського обліку. Поєднання синтетичного обліку у книгах з аналітичним обліком на ... на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і ... № пор. Вид основних засобів, активі Коротка характеристика (шифр, амортизації) ...
 2. Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ів бухгалтерського обліку ПЛАН: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. 1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку С Класиф ... активів Інші витрати Якщо підприємство виготовляє один вид продукції, то анал ...
 3. Система бухгалтерського обліку в банках України

  Реферат >> Банковское дело
  ... Параметри і форми аналітичного обліку 5. Банківська документація 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінн ... : рахунки для обліку ресурсів (активів); рахунки для обліку зовнішніх ... через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів та пасивів); не підлягають ...
 4. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах і

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... рахунків бухгалтерського обліку, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управл ... та ведення бухгалтерського обліку. Способи відображення в синтетичному і аналітичному обліку фактичної соб ...
 5. Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками

  Закон >> Финансы
  ... задач: дослідження теоретичних аспектів обліку, аналізу і контролю розрахунків з покупцями і замовниками ... ії, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. план рахунків бухгалтерського обліку активів, кап ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0028550624847412