Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Концепция существенности существует как в бухгалтерском учете, так и в аудите. Существенность, или иногда говорят “материальность” (буквальный перевод...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Переход России к рыночной экономики требует от предприятий и организаций повышения эффективности производства, повышения конкурентноспособности продук...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Бухгалтерские ошибки, допущенные при составлении документов и оформлении учетных регистров, могут быть результатом небрежности, усталости, сбоя в рабо...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

3.2.2 Облік інших необоротних матеріальних активів

До інших необоротних матеріальних активів належать бібліотечні фонди, малоцінні необоротні активи природні ресурси та інвентарна тара, тимчасові (нетитульні) споруди.

Основну частину складають матеріальні необоротні матеріальні активи та інвентарна тара.

Для обліку малоцінних необоротних матеріальних активів передбачено субрахунок 112. На ньому відображається вартість необоротних активів, термін корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленого підприємством ставкою.

На ТОВ „Лан” верхньою планкою вартості необоротних матеріальних активів, що включаються до складу малоцінних необоротних активів, є 500 грн.

Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюються методом прямолінійного списання.

Документальне оформлення та облік інших необоротних матеріальних активів здійснюється аналогічно до обліку основних засобів. Основна відмiнність полягає в нарахуванні амортизації.

В звітності, зокрема в балансі підприємства інші необоротні матеріальні активи відображаються разом з основними засобами.

Приведемо умовну кореспонденцію рахунків з обліку інших необоротних матеріальних активів (таблиця 14).

Таблиця 14

Кореспонденція рахунків з обліку інших необоротних матеріальних активів

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

А

1

2

3

1. Придбано інші необоротні матеріальні активи

153

631

420,00

2. Відображено суму ПДВ

64

631

84,00

3. Відображення витрат на посередницькі послуги

153

685

54,00

4. Сума ПДВ

64

685

10,80

5. Зарахування о’єктів до складу інших необоротних матеріальних активів

11

153

474,00

6. Нарахування зносу

92

23

91

94

132

46,00

14,80

12,60

7. Реалізація інших необоротних матеріальних активів:

а) дохід від реалізації

б) знос реалізованих інших необоротних матеріальних активів

в) залишкова вартість

г0 ПДВ

31

131

972

742

742

11

11

64

240,00

28,66

160,00

40,00

3.2.3 Облік незавершеного будівництва

До незавершеного будівництва відносяться витрати на капітальне будівництво понесені в попередніх та звітному періоді, причому об’єкт будівництва ще не включено до основних засобів.

Капітальне будівництво здійснюється як підрядним так і господарським способом. Від цього залежить специфіка обліку капітальних інвестицій.

Якщо будівництво здійснюється підрядним способом, основними документами для первинного обліку є: проектно-кошторисна документація, титульні списки, акт про відведення земельної ділянки під нове будівництво, графіки передачі обладнання й матеріалів, якими забезпечує замовник.

На ТОВ „Лан” будівництво здійснюється власними силами. Основними первинними документами для відображення господарських операцій за кожною статтею є: лімітно-забірні карти на відпуск будівельних та інших матеріалів, накладні внутрішньогосподарського призначення, наряди на відведену роботу, табелі обліку робочого часу, облікові листи тракториста-машиніста, подорожні листи вантажного автомобіля, відомості нарахування амортизації, акти приймання-здачі виконаних робіт та іншi.

Перевірені первинні документи групують у Звітах про рух матеріальних цінностей, накопичувальних відомостях, відповідних реєстрах, на підставі яких списують будівельні та інші матеріали, послуги доломіжних виробництв, трудові затрати тощо на об’єкти капітального будівництва. При цьому складають Виробничий звіт, в якому ведуть аналітичний облік капітальних інвестицій по кожному об’єкту обліку.

Аналітичний облік ведуть у Виробничому звіті за такими статтями: матеріали; основна заробітна плата; витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів, інші витрати.

На статтю „Матеріали” відносять фактичну вартість витрачених на будівельні монтажні роботи різних будівельних матеріалів – цементу, цегли, шиферу, а також конструкцій і деталей; малоцінних та швидкозношуваних предметів. Вартість використання будівельних матеріалів записують на дебет субрахунку 151 „Капітальне будівництво” і кредит субрахунку 205 „Будівельні матеріали”. Малоцінні та швидкозношувані предмети, на дебет субрахунку 151 в кредит рахунку 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”.

По статті „Основна плата праці” обліковують основну оплату праці працівникам, зайнятим безпосередньо на будівельно-монтажних роботах.

Нараховані суми записують на дебет субрахунку 151 і кредит рахунка 66 „Розрахунки з оплати праці”.

До статті „Експлуатація будівельних машин і механізмів” належать витрати на оплату праці робітників, зайнятих експлуатацією будівельних машин і механізмів, їхнім ремонтом і технічними обслуговуванням; вартість паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, запасних частин, що використовуються під час експлуатації, поточного ремонту і технічного обслуговування будівельної техніки; амортизаційні відрахування на відновлення цих машин та механізмів; орендна плата при використанні залученої техніки; інші витрати з експлуатації машин і механізмів. При цьому дебетують субрахунок 151 і кредитують відповідні рахунки – 66, 203 „Паливо”, 23 „Виробництво”, 207 „Запасні частини”; 131 „Знос основних засобів”, 685.

Розрахунки з різними кредиторами тощо.

По статті „Інші витрати” обліковують вартість послуг власного і залученого транспорту і тракторів з переміщення ґрунту та ін.

Синтетичний облік капітального будівництва слід вести в журналі-ордері 13 с. – г по рахунку 15. на ТОВ „Лан” цей журнал – ордер не ведеться. Аналітичний облік ведеться в виробничому звіті, про який йшлося раніше.

В наступній таблиці наведена кореспонденція рахунків з обліку незавершеного будівництва, при цьому використовуються умовні дані.

Таблиця 15

Кореспонденція рахунків з обліку незавершеного будівництва

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.Використано матеріали під час будівництва

151

203

205

207

209

1680,00

24659,60

840,80

159,30

2. Нараховано амортизацію основних засобів зайнятих у будівництві

151

13

240,50

3. Нарахована заробітна плата працівників зайнятих у будівництві

151

66

1504,80

4. Нараховано відрахування на соціальні заходи

151

65

564,30

5. Інші витрати під час будівництва

151

64

151

64

63

63

685

685

380,60

76,12

420,00

84,00

6. Зараховано об’єкт до складу основних засобів

103

151

30449,90Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облікові регістри техніка і форми бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... до бухгалтерського обліку. Поєднання синтетичного обліку у книгах з аналітичним обліком на ... на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і ... № пор. Вид основних засобів, активі Коротка характеристика (шифр, амортизації) ...
 2. Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ів бухгалтерського обліку ПЛАН: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. 1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку С Класиф ... активів Інші витрати Якщо підприємство виготовляє один вид продукції, то анал ...
 3. Система бухгалтерського обліку в банках України

  Реферат >> Банковское дело
  ... Параметри і форми аналітичного обліку 5. Банківська документація 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінн ... : рахунки для обліку ресурсів (активів); рахунки для обліку зовнішніх ... через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів та пасивів); не підлягають ...
 4. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах і

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... рахунків бухгалтерського обліку, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управл ... та ведення бухгалтерського обліку. Способи відображення в синтетичному і аналітичному обліку фактичної соб ...
 5. Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками

  Закон >> Финансы
  ... задач: дослідження теоретичних аспектів обліку, аналізу і контролю розрахунків з покупцями і замовниками ... ії, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. план рахунків бухгалтерського обліку активів, кап ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0030281543731689