Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Актуальность темы. В последнее время о проблеме нелегальной миграции можно услышать все чаще. Здесь имеются ввиду различного рода способы и ухищрения ...полностью>>
Экономика->Реферат
Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків. Зокрема, за допомогою ...полностью>>
Экономика->Реферат
Вопрос 2. Известно высказывание Д.Б. Шоу: «Даже если всех экономистов сковать одной цепью, то и тогда они не придут к одному мнению». Что общего Вы ви...полностью>>
Экономика->Реферат
Введение.В современных международных отношениях непрерывно растет роль международных организаций. Следствием объективных тенденций развития человеческ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Уведення....................................................................................3

1. Поняття про кредит, його сутність і необхідність.............................4

2. Функції кредиту і принципи сучасної системи кредитування .......9

3. Форми кредиту, використовувані на сучасному етапі.........................13

3.1. Банківський кредит..................................................................13

3.2. Комерційний кредит..............................................................18

3.3. Споживчий кредит..........................................................20

3.4. Державний кредит..........................................................21

3.5. Міжнародний кредит...........................................................23

3.6. Лихварський кредит............................................................26

4. Роль кредиту в розвитку ринкової економіки...................................27

Висновок................................................................................29

Список літератури.......................................................................30

УВЕДЕННЯ

З розвитком товарного виробництва, коли гроші починають виконувати функцію засобів платежу й обмін Товар-Гріш-Товар приймає форму Товари-Зобов'язанн-Гроші, тобто з тимчасовим розривом між продажем товару й одержанням за нього оплати, з'являються кредитні гроші. Вони виступають зобов'язанням, що повинне бути погашене через заздалегідь установлений термін. У зв'язку з цим з'являються фінансово-кредитні відносини, що регулюють правову сторону такої форми оплати.

Кредит забезпечує більш швидке огортання капіталу, тому що за куплений товар можна заплатити пізніше, а також збільшення капіталу за рахунок залучення засобів інших компаній і банків.

Кредит - це одна з найважливіших на сьогоднішній день економічних категорій. Обрана мною тема актуальна, тому що кредитні відносини в сучасних світових умовах досягли найбільшого розвитку. На даний момент уже можна говорити не тільки про регулярне збільшення обсягів коштів , наданих у позичку, але і про розширення суб'єктів кредитних відносин і про ріст різноманіття цих операцій.

У підприємств усіх форм власності всі частіше виникає потреба залучення позикових засобів для здійснення своєї діяльності і витягу прибутку. Найбільш розповсюдженою формою залучення засобів є одержання банківської позички за кредитним договором.

1. ПОНЯТТЯ ПРО КРЕДИТ, ЙОГО СУТНІСТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ

Кредит походить від латинського "kredіtum" (позичка, борг). У той же час "kredіtum" переводиться як "вірую", "довіряю". У широкому змісті слова, і з юридичної і з економічної точок зору, кредит - це угода, договір між юридичними чи фізичними особами про чи позику позичці. Один з партнерів (позикодавець, кредитор) надає іншому (позикоодержувачу, позичальнику) гроші (іноді майно) на певний строк з умовою повернення еквівалентної вартості, як правило, з оплатою цієї послуги у вигляді відсотка. При кредиті з'являється договір чи позики позички (поняття позики і позички можна використовувати як синоніми). У сучасних умовах усі позички оформляються у виді грошового кредиту, і кредитні відносини є частиною всіх грошових відносин. Головне, що відрізняє грошову позичку від всіх інших форм грошових відносин - це зворотний рух вартості. У кредиті знаходять вираження виробничі відносини, що коли хазяюють суб'єкти, держава, чи організації окремі громадяни передають один одному вартість на умовах зворотності в тимчасове користування.

Під кредитними відносинами маються на увазі всі грошові відносини, зв'язані з наданням і поверненням позичок, організацією грошових розрахунків, емісією наявних грошових знаків, кредитуванням інвестицій, використанням державного кредиту, здійсненням страхових операцій (частково) і т.д. Гроші виступають як засіб платежу усюди, де є присутнім кредит. Навіть коли позичальник одержує, наприклад, насінну позичку, вона оформляється у формі грошового кредиту. Отже, кредит - особлива форма руху грошей. Це категорія ринкова. Ринок повинний обслуговуватися особливим фондом коштів (назвемо його позичковим фондом суспільства), що можуть надаватися економічним суб'єктом на умовах зворотності. Формою руху позичкового фонду і є кредит. Кредит обслуговує рух капіталу. Завдяки кредиту в господарстві продуктивно використовуються засоби, що вивільняються в ході роботи підприємств, у процесі виконання державного бюджету, а також заощадження окремих громадян і ресурси банків.

Як з'являються засоби, які можна використовувати як позикові ресурси для задоволення нестатків товаровиробників і держави? Вільні кошти утворяться в процесі господарської діяльності підприємств. Одержавши виторг від реалізованої продукції, підприємство поступове, частинами витрачає її на покупку сировини, палива, матеріалів, частина отриманого прибутку воно теж використовує не відразу, а через деякий час після її надходження. У підсумку утворяться тимчасово вільні кошти на рахунках підприємств у банках. Тимчасове вивільнення засобів відбувається також і в результаті того, що вартість основних фондів переноситься на зроблені товари вроздріб і повертається до підприємств у грошовій формі. Витрачаються ці засоби поступово, у зв'язку з чим утворяться вільні грошові ресурси у виді невикористаних амортизаційних фондів. Заробітна плата робітникам та службовцям звичайно виплачується два рази на місяць, а надходження грошей за продану продукцію відбувається частіше, що теж забезпечує на визначені терміни вивільнення коштів . Надходження коштів у бюджет і їхню витрату не завжди збігаються в часі, тому на якийсь період утворяться вільні залишки коштів .

Грошові заощадження виникають у населення в зв'язку з перевищенням доходів над поточними витратами. Зберігаючи засобу на рахунках, населення передає їх у тимчасове користування банкам, що використовують ці засоби як ресурси для кредитування.

Потреба в засобах у всіх осередках суспільства коливається. В економічних суб'єктів звичайно в обороті знаходиться сума власного капіталу й у періоди, коли потреба в засобах перевищує мінімум, вона може задовольнятися за рахунок одержання позикових засобів. Таким чином, тимчасово вільні кошти не залишаються невикористаними, а утягують у корисний господарський оборот, що прискорює темпи відтворення і сприяє найбільш раціональній витраті всіх грошових фондів. Засобу позичкового фонду використовуються для капітальних вкладень - відтворення основних фондів у випадках, коли чи галузі підприємству необхідно здійснити витрати до фактичного нагромадження ресурсів (амортизації, прибутку). З ростом економіки і розвитком господарства збільшується і розмір кредитних ресурсів. Таким чином, до складу ресурсів для кредитування (позичкового фонду) входять грошові резерви підприємств і організацій, що вивільняються в процесі кругообігу капіталу, грошові резерви, що виступають у виді спеціальних фондів, а також фонд амортизаційних відрахувань, використовувані для капіталовкладень, державний грошовий резерв, що складається із сум поточних грошових ресурсів бюджету, фонд коштів , спеціально виділюваний для розвитку кредитних відносин (наприклад, для довгострокового кредитування капіталовкладень), грошові нагромадження населення, аккумулируемые банками, емісія грошових знаків, здійснювана відповідно до потреб росту обороту готівки . Кредит є засобом міжгалузевого і міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу. Кредитні відносини обумовлені безупинним кругообігом засобів у господарстві і дозволяють ефективно використовувати усі фонди коштів для потреб виробництва, торгівлі і споживання.

Об'єктивна необхідність кредиту обумовлена особливостями кругообігу капіталу, якими є: постійне утворення грошових резервів і виникнення тимчасових додаткових потреб у них; різна тривалість обороту засобів в окремих осередках господарства, тісне переплетення наявного і безготівкового обороту засобів; відокремлення капіталу в рамках економічних суб'єктів. Об'єктивність існування, утворення і використання позичкового фонду і конкретної форми його руху - кредиту викликається необхідністю: подолання протиріч між постійним утворенням грошових резервів, що осідають у процесі обороту в підприємств різних форм власності, бюджету і населення, і повним використанням їх для нестатків відтворення; забезпечення безупинного процесу кругообігу капіталу в умовах функціонування численних галузей і підприємств із різною тривалістю кругообігу засобів (від одного дня до декількох років); організації функціонування засобів звертання і платежів, заснованих на кредитному характері эмитирования грошових знаків і безготівкових засобів; комерційної організації керування підприємствами. У процесі кругообігу капіталу вільні ресурси, що вивільняються в одних господарських ланках, можуть бути використані в інші. Справа в тім, що в різних галузей і підприємств час виробництва і реалізації продукції неоднаково. Коли продукція в одного виробника готова, у покупця може не виявитися досить засобів для її придбання. Така різна швидкість обороту засобів у різних, тісно зв'язаних між собою господарських організацій вимагає залучення кредитів для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції. Об'єктивна необхідність кредиту обумовлена також комерційною організацією керування підприємствами в умовах ринку, коли на кожнім підприємстві в процес безупинного кругообігу індивідуального капіталу виникає потреба в додаткових чи сумах, навпаки, тимчасово вивільняються грошові ресурси. За допомогою кредитного механізму ці коливання гнучко регулюються і підприємства дістають кошти, потрібні їм для нормальної роботи. Особливо велика роль кредиту в організації оборотного капіталу підприємств, що мають сезонні умови постачання, чи виробництва реалізації. Кредит їм потрібно для формування тимчасових запасів. Але і підприємствам, не зв'язаним із сезонними умовами роботи, також необхідні позички. У будь-якого підприємства оборотні фонди і фонди звертання те зменшуються, те збільшуються, при цьому міняються пропорції між капіталом, що знаходиться в товарної, продуктивної й у грошової формах. Дана обставина порозумівається тим, що величина виробничих запасів постійно коливається в залежності від термінів надходження сировини і матеріалів. Величина залишків готових виробів і необхідних підприємству коштів також залежить від умов постачання, термінів одержання платежів від покупців і оплати рахунків постачальників, термінів виплати заробітної плати і т.д. Тому, незважаючи на рівномірний процес виробництва, у підприємств несезонних галузей господарства в процесі кругообігу засобів постійно утворяться короткочасні відхилення від установлених середніх величин. Об'єктивний процес припливів і відливів засобів в окремих підприємств вимагає визначеної гнучкості всієї системи організації капіталу.

Велика роль кредиту й в інвестиціях, у відтворенні основних фондів. Антиципационное властивість кредиту (здатність передбачати майбутні доходи) забезпечує здійснення капітальних вкладень ще до того, що як хазяює суб'єкт нагромадить прибуток і амортизацію для інвестицій. Сполучення власного капіталу з позиковим дозволяє оперативно реагувати на прогрес технології, швидко здійснювати витрати на впровадження новітніх наукових досягнень.

Говорячи про значення кредиту в розвитку економічних зв'язків між галузями і регіонами, у підвищенні ефективності виробництва, необхідно показати його роль у створенні і використанні доходів і прибутку. Справа в тім, що кредит обслуговує процес створення, розподіли і використання доходів. Кредит і кредитна система, обслуговуючи кругообіг засобів, беруть участь у розподілі валового продукту. Без функціонування кредиту неможливий був би перерозподільний процес.

Необхідність кредиту виявляється й у тім, що на його основі здійснюється емісія грошей як платіжних засобів. Образно виражаючи, можна сказати, що власне кажучи кредит - батько всіх грошей, емісія - їхня мати. Будь-яка емісія - наявна чи безготівкова - результат кредитної операції. Приріст емісії - це в той же час і приріст ресурсів позичкового фонду. Зрозуміло, даний ресурс повинний строго обмежуватися потребами нормального грошового обігу з урахуванням дії закону грошового обігу.

У першій половині XІ в. в англійській буржуазній політичній економії виник науковий напрямок, що одержав назва "Банківська школа". Прихильники його намагалися довести недоцільність обмеження банківської емісії, оскільки розміри банкнотного звертання регулює сам ринок. Вони затверджували, що банкноти випускаються банками в порядку кредитування і регулярно повертаються при погашенні кредиту, тому їхня надлишкова емісія неможлива. Представники цієї школи - Т. Тук (1774-1858), Д. Фуллартон (1780-1849) виступали проти твердого обмеження випуску банкнот, встановленого в Англії в 1844 р. актом Р. Пиляючи, на противагу "Грошовій школі", що сповідала кількісну теорію грошей і доводила необхідність обмеження емісії для підвищення банківського відсотка в часи криз. "Банківська школа" виражала прогресивні погляди, домагаючись вільного розвитку кредиту, що міг сприяти еластичності системи банкнотного звертання, необхідного для розвитку промисловості і торгівлі. Зрозуміло, у теоретичних поглядах представників "Банківської школи" проглядалася істотна недооцінка небезпеки надлишкової емісії платіжних засобів. Сама по собі кредитна емісія банкнот не несе обмежень для надлишкової емісії, що держави охоче можуть використовувати для покриття бюджетного дефіциту. Кредитний характер емісії зовсім не виключає можливості зайвого випуску банкнот, особливо в умовах демонетаризации грошової системи.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Кредит (6)

  Реферат >> Экономика
  ... Банковский кредит Бланковый кредит Государственный кредит Денежный кредит Дисконтный кредит Инвестиционный налоговый кредит Ипотечный кредит Коммерческий кредит Кредит овернайт ...
 2. Кредит (2)

  Реферат >> Экономическая теория
  ... выступать в товарной (товарный кредит) и денежной (денежный кредит) форме. Кредит в товарной форме предполагает передачу ... , кредитор обязуется предоставить кредит, а заёмщик принять кредит и своевременно вернуть кредит, уплатив проценты. Принципы ...
 3. Кредит (4)

  Реферат >> Астрономия
  ... Здесь существуют такие варианты: ·         кредит предоставляется в полной сумме (зачисляется ... ; ·         предприятие имеет право на кредит в определенной сумме, но временно ... , например, в промышленности, является кредит под товары отгруженные. Здесь суммой ...
 4. Кредит (5)

  Реферат >> Экономика
  ... кредитования……………………………………………………..8 2.4.Формы кредита………………………………………………………………11 3.Кредит в организации оборота капитала……………………………………18 ... предоставил ему эти деньги в кредит. “В кредите главное для меня, - ... должен быть кредит); г) спрос на кредит со стороны ...
 5. Кредит (7)

  Реферат >> Финансы
  ... остается устойчивым, неизменным в кредите. Кредит состоит из элементов, находящихся ... кредитора предоставляет кредит различ­ным субъектам. Государственный кредит следует ... созданную стоимость. Современный кредит имеет преимущественно производитель­ный характер ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0027079582214355