Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Средние величины используются на этапе обработки и обобщения полученных первичных статистических данных. Потребность определения средних величин связа...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Экономические категории качества проявляются через прибыль производителя от продажи качественного изделия и через затраты производителя на обеспечение...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
В условиях информатизации, связанной с формированием информационной экономической системы, огромное значение приобретают Интернет-технологии, внедрени...полностью>>
Маркетинг->Контрольная работа
Цена является фактором, формирующим доходы предприятия, но в тоже время социальным фактором, играющим решающую роль для российского покупателя в совре...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рівненський інститут слов’янознавства

Київського славістичного університету

Кафедра товарознавства та експертизи

Дипломна робота

на тему

“Характеристика асортименту та якісних показників ірису, його митне оформлення(за матеріалами Новоград-Волинського районного споживчого товариства”

2007

Зміст

Вступ 4

Об'єктом даної дипломної роботи є ірис. 5

Завданнями дипломної роботи є: 5

1 Проблеми насичення ринку ірисом. Виробництво продукції 6

1.1 Стан вітчизняного і світового ринку 6

1.1.1 Харектеристика ринку ірису 8

1.1.2 Цінова політика кондитерських підприємств 12

1.2. Асортимент та споживні властивості продукції 13

1.3 Вимоги нормативних документів 15

1.4 Характеристика підприємства 16

До складу Новоград-Волинської райспоживспілки входять 11 структурних підрозділів, вони займаються роздрібною і гуртовою торгівлею. 16

Перевагами райспоживспілки є – об’єднання коштів, доставки та обліку товару. Та й оголює її один керівник. Голова райспоживспілки має можливість планомірно розвивати торговельну систему, проводити реконструкцію і ремонт, відкривати нові об’єкти і підприємства. Централізований завіз товару здешевлює його вартість, відтак стає більш доступним не лише для міського, а й для сільського покупця. 16

Кожне споживче товариство приносить непоганий вклад в скарбницю райспоживспілки. Річний товарообіг по всіх статутних підрозділах складає приблизно 24 млн. гривень. А якщо ще й врахувати приватних підприємців, які працюють разом з райспоживспілкою, то виходить 31 млн. гривень. Райспоживспілка має прибутку 136 тис. гривень. Середня місячна зарплата в магазині складає від 336 грн. – 950 грн., в залежності від місячного доходу магазина. 16

1.5 Технологія виробництва продукції 17

1.5.1 Характеристика сировини 17

Харчові фарбники 20

1.5.2 Технологія виробництва ірису 23

Молочні помадні маси 24

1.6 Пакування, маркування, транспортування та зберігання ірису 28

Маркування 30

Ірис повинен мати маркування з вказання на етикетках 30

Транспортування і зберігання 32

Висновки до розділу 33

2 Товарознавча експертиза ірису 35

2.1 Організація експертизи ірису 35

Дані, які вказуються в заявці на проведення експертизи 35

Оформлення результатів експертизи 37

Результати експертизи оформлюються згідно з записами експерта, зробленими в робочому зошиті. 37

2.2 Рефрактометричний метод визначення масової частки жиру 39

Підготовка до випробування 39

Визначення показника заломлення розчинника 40

Калібрування піпетки по розчиннику 41

2.3 Екстракційно-ваговий метод визначання вмісту жиру 44

2.4 Визначення масової частки вологи висушуванням 46

2.5 Визначення масової частки загальної золи 49

2.6 Визначення золи, нерозчинної в розчині соляної кислоти, з масовою часткою 10% 50

2.7 Феррицианідний метод визначення вмісту редукуючих речовин 52

2.8 Органолептична оцінка якості ірису 55

Висновки до розділу 59

3 Митне оформлення ірису 61

3.1 Обґрунтування доцільності експортування ірису 61

3.2 Порядок митного оформлення ірису 62

3.3 Методи нетарифного регулювання, що застосовуються до ірису 64

3.4 Визначення країни-походження товару 69

3.5 Нарахування митних платежів 74

3.5.1 Визначення митної вартості 74

3.5.2 Нарахування мита 79

3.5.3 Нарахування ПДВ 79

3.5.4 Нарахування митного збору 79

80

3.5.5 Визначення загальної суми митних платежів 80

Висновки до розділу 90

Висновки та пропозиції 92

Перелік посилань 95

Вступ

Кондитерські вироби відомі людині з давніх часів. Основною сировиною для їхнього виготовлення в ті давні часи був мед. У нашій країні вже в ХVI ст існував кондитерський пряниковий промисел.

Великий вплив на прискорення виробництва кондитерських виробів зробило виникнення на початку ХІХ ст у нашій країні промислового виробництва цукру з буряка. Однак виробництво було кустарним і здійснювалося в невеликих «кондитерських», у яких готували льодяники, цукерки, тістечка, шоколадний напій і т.п.

Фабричне виготовлення кондитерських виробів стало розвиватися, починаючи з 60-х років минулого століття. До Жовтневої революції виробництво кондитерських виробів концентрувалося тільки у великих містах Петербурзі, Москві, Харкові, Одесі.

Більшість підприємств належалася іноземним фірмам. Після революції великі підприємства були націоналізовані, а після громадянської війни відновлені і реконструйовані. У великих містах була проведена спеціалізація кондитерських фабрик. Багато процесів були механізовані.

На основі досягнень науки й інженерної думки перетерпіла значні зміни технологія виробництва багатьох видів кондитерських виробів. Був розроблений і впроваджений ряд прогресивних потокових процесів: готування карамельного сиропу, безперервний заміс цукрового тіста, безперервний процес збивання пастильних мас під надлишковим тиском і ін.

Таким чином, основні процеси виготовлення кондитерських виробів були змінені на базі самої передової техніки і технології.

Для контролю виробництва були розроблені нові більш швидкі і точні методи аналізу. Замість класичних хімічних методів знайшли широке застосування нові методи на основі виміру різних фізичних характеристик: рефрактометрія, поляриметрія, фотоелектрокалориметрія і т.ін.

Усе це дозволило швидкими темпами збільшити вироблення кондитерських виробів, значно підвищити продуктивність праці, поліпшити асортимент і різко підвищити якість.

На даний час серед кондитерських виробів ірис користується великою популярністю, тому дана тема є актуальною.

Метою дипломної роботи є охарактеризувати асортимент та якісні показники ірису, дослідити особливості його митного оформлення.

Об'єктом даної дипломної роботи є ірис.

Завданнями дипломної роботи є:

 • висвітлити проблеми насичення ринку ірисом;

 • дослідити особливості технології виготовлення ірису;

 • визначити показники якості, що нормуються у ірисі;

 • охарактеризувати асортимент ірису;

 • висвітлити особливості експертизи ірису за органолептичними та фізико-хімічними показниками;

 • дослідити особливості митного оформлення ірису.

1 Проблеми насичення ринку ірисом. Виробництво продукції

1.1 Стан вітчизняного і світового ринку

Як відомо, вітчизняна «солодка індустрія»,на відміну від своєї європейської «колеги», в основному представленна «всеїдними» виробниками. І навпаки, загальнонаціональний виробник цукерок обов'язково стає масштабним виробником вафель.(В країнах ЄС і США нерідко вузька спеціалізація, наприклад лідер по випуску шоколадних цукерок не візьметься за випуск печива і не звабиться «сусідніми» сегментами тортів і тістечок). І не дивлячись на достатньо активну присутність іноземного капіталу в кондитерській галузі,тенденція до утворення підприємств-конгломератів в «солодкій індустрії»України продовжує мати місце.

Зміна прав власності в контерському бізнесі країни не замічено. (Остання велика операція-перехід Дніпропетровської контерської фабрики під «крило» об'єднання «АВК» в 2004 році). І ось торгово-промислова-фінансова група «Контініум» продала пакет акцій кондитерської фірми «Буковинка» (м.Чернівці) і частину в виробничо-комерційної фірмі «Луцьккондитер». Офіційно покупцем активів стала компанія «ПолАрт Капітал» (з дозволу Антимонопольного комітету України).В той же час на думку профільних експертів за «ПолАрт Капітал» в операції з «Контініумом» стоїть один з операторів кондитерського ринка.За покупку «Буковинки» не «підписались» ні КК Roshen,ні «Крафт Фудс Україна»,ні «АВК», ні «КОНТІ», ні «Житомирські ласощі»,ні «Екотехніка».

Існує думка, що члени верхньої сімки українських виробників кондитерських виробів ні «Буковинка», ні «Луцьккондитер» зовсім не цікавлять.Якщо це так ,то методом виключення можна визначити основних претендентів на покупку даних підприємств (або одного з них):

 1. компанія «Топ Транс», яка на сьогодні володіє великим підприємством і маркою «Світ ласощів» (борошняні кондитерські вироби і шоколадні цукерки);

б) шоколадного «принца» ТПГ Rainford, володіючого одноіменною торговою маркою.

Як сповіщає асоціація «Укркондитер» в останню неділю вересня на кондитерській фабриці Klaipedos konditerija в Литві (м. Клайпеда) вперше в якості представника нового власника був президент української кондитерської корпорації Roshen В’ячеслав Москалевський. На думку п. Москалевського, у клайпедського виробника карамелі,яка носить назву Roshen Nord, зовсім непогані перспективи по нарощуванню темпів виробництва і продаж. Окрім цього діюча в Латвії і Естонії дистриб’юторська система буде більш активно і ефективно діяти.

Компанія «АВК» на зібранні акціонерів вирішила створити в Російській Федерації дочірнє підприємство для розвитку дистрибуції, а в перспективі –організувати кондитерське виробництво.На сьогоднішній день російський ринок в плані експорта для компанії являється пріоритетним, і «АВК» фокусується на продажі в Росії продуктів преміям і середнього цінового сегментів. За оцінками експертів компанії, в цьому секторі дуже висока конкуренція, але «АВК» має чіткі і продумані плани розвитку продаж на російському ринку.

Взагалі, при діючій економічній політиці нашого «північного сусіда» українським кондитерам без вивозу в Росію виробничого капітала не обійтись. Вчасності , по даним «Укркондитер», в 2005 році українські виробники кондитерських виробів знизили експорт в Росію приблизно на 30%. Внаслідок падіння об'ємів експорта в період першого півріччя 2006 року виробництво кондитерських виробів знизилось на 11% в Україні. Одною з причин зменшення об'ємів поставок стало прийнята в жовтні минулого року постанова уряду Росії «Про введення спеціальних мит на окремі товари, які мають українське походження і ввозяться на митну територію Російської Федерації», яким було затвердженно митні тарифи на українські контерські вироби.

Асоціація «Укркондитер», яка об'єднує українських виробників кондитерських виробів ,ініціює підписання країнами СНД міждержавної конвенції по використанню товарних знаків республік бувшого Радянського Союзу на групу кондитерських виробів,вироблених по уніфікованій рецептурі. До таких виробів відносяться карамелі («Бабарис», «Гусячі лапки»), ірис «Кіс-кіс», »Золотий ключик») і шоколадні цукерки («Білочка», «Кара-Кум», «Червоний мак») та інші вироби , які випукаються по радянській рецептурі,яка на сьогоднішній день – спільне надбання бувших республік СССР.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ідентифікація автомобільних причепів та митне оформлення

  Дипломная работа >> Таможенная система
  ... льних причепів та їх характеристика Критерії, показники ідентифікації – це характеристики транспортних засобів, які дозволяють ототожнювати ... ів, яка підлягатиме сплаті при митному оформленні причепу і залежатиме від коду згідно з УКТЗЕД та його митної ...
 2. Товарознавча експертиза та митне оформлення автомобілів ВАТ "УАЗ"

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... силових агрегатів та асортиментом додаткового обладнання ... кредиту. Рис. ... чні показники та коротка характеристика сучасних ... митного органу, в якому знаходиться відправник або одержувач товарів. Як правило, митне оформлення товарів та ... цифр та його ... ринок якісних ...
 3. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... втовариство, які його су­часні характеристики. Виходячи ... сних систем державного регулювання натурального господарства, оформлен ... розширення асортименту рі ... ст. митного союзу та буржуазної ... визначаючи п'ять його основних рис. У ... ії вартісних показників, він указу ...
 4. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... його організації; конкретних характеристик ... та торговельних бар'єрів (митних тариф ... кількісних показників по ... Витрати контролюють при оформленні чеків зг ... тичне борошно; рису - рис шліфований ... складом та якістю сировини, яку використовують, асортиментом ...
 5. Фінансова діяльність субєктів господарювання

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... підприємства та його власників. До ... реорганізації (рис. 7.1): 1) ... митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних ... сних та якісних показників розвитку підприємства. До основних характеристик ... та реалізації продукції (асортимент та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015599727630615