Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
В рыночной экономике риск является неотъемлемым атрибутом хозяйствования. С ним постоянно имеет дело любой предпринима­тель, любое предприятие. Госуда...полностью>>
Банковское дело->Реферат
В рыночной экономике кредит рассматривается как всеобщая форма движения ссудного капитала. Он "выражает экономические отношения между владельцами дене...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Исторически сложилось, что, начиная с появления самих ценных бумаг, функцию организаторов торговли ценными бумагами всегда выполняли биржи, а также бл...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Рынок ценных бумаг можно определить как совокупность отношений, связанных с куплей, продажей и обращением ценных бумаг. Таким образом, рынок ценных бу...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.3 Оцінка діяльності небанківських фінансових посередників

Небанківські фінансові посередники - об'єктивно необхідне явище у ринковій економіці. Вони не тільки є потужними конкурентами банків у боротьбі за вільні грошові капітали, що саме по собі має позитивне значення, а й беруть на себе надання економічним суб'єктам таких фінансових послуг, виконання яких не вигідно чи законодавче заборонено банкам. Тому всілякий розвиток небанківського посередництва є важливим економічним завданням уряду та центрального банку.

Існує особлива група фінансових посередників, яка представлена страховими компаніями, пенсійними фондами та інвестиційними інститутами (інвестиційні фонди, трастові та інвестиційні компанії), які концентрують в своїх руках величезні фінансові ресурси. Їх роль в наш час дуже велика.

Приватні особи і компанії можуть інвестувати свої кошти не безпосередньо в корпоративні чи цінні державні папери, а опосередковано через пенсійні фонди, інвестиційні та страхові компанії. Як раз ці інститути переважають на світових ринках цінних паперів. Вони наймають професійних менеджерів для управління своїми активами. Це найбільші учасники ринку цінних паперів. Відбувається розширення механізму інституційного володіння акціями.

Однак, на сьогоднішній день, діяльність фінансових посередників на українському фінансовому ринку має в основному негативні тенденції. Проаналізуємо, функціонування яких із них перспективно для України.

Найважливішими фінансовим посередником як в Україні, так і в усьому світі є комерційні банки. З них ведучу роль у розвитку ринків капіталів України грають інвестиційні банки. Однак, із 12 зареєстрованих в Україні інвестиційних банків довіру викликає лише “ Промінвестбанк ”. Інші або мають незначні пасиви, або зовсім недавно почали свою діяльність на українському ринку. Можна спрогнозувати позитивний розвиток інвестиційних банків з участю іноземного капіталу, тому що закордонні інвестиційні банки принесуть сюди не тільки гроші, але й багатолітній досвід роботи. Однак, як відзначалось раніше, більша частина грошової маси в Україні концентрується у населення, комерційні банки ж працюють в основному із коштами юридичних осіб. В світовій практиці залученням заощаджень населення займаються інвестиційні компанії (ІК) та інвестиційні фонди (ІФ). Як же на Україні?

У нас досить широко поширені інститути ІФ і ІК. Однак, головним і рішучим тут є той факт що в нашій країні ІФ і ІК, а також довірчі товариства чи трасти, на відміну від подібних західних інститутів, почали свій розвиток, головним чином, не завдяки зростанню доходів населення, а з метою сприяння процесу приватизації на основі залучення приватизаційних паперів. Таким чином, тільки закриті ІФ випустили інвестиційні сертифікати на суму 5 млн.грн. Однак, розглянемо якісні характеристики їх діяльності:

 • 90% ІФ - закриті, тобто вони не зобов'язуються перед вкладниками викупляти інвестиційні сертифікати (95% ІФ США - відкриті). У той же час, за відомостями Фонду держмайна, саме закриті ІФ мають найбільшу питому вагу у структурі акумульованих приватизаційних паперів (60%) та більше 50% вкладень приватизаційних коштів серед усіх фінансових інститутів; лише 28% фінпосередників отримують дивіденди по придбаних акціях.

 • на сьогоднішній день ФДМУ анульована діяльність 183 ІФ та ІК;

 • діяльність багатьох закритих ІФ та взаємних фондів ІК припиниться найближчим часом;

 • викликає підозру фінансовий стан нині діючих ІФ та ІК: багато ІК мають активи від 2 до 5 млн.$, а статутний фонд - 30-100 тис. грн.;

 • як показав досвід їх діяльності, більшість не виконує свої функції інститутів спільного інвестування, а переслідує інтереси власного бізнесу.

Слідуючими фінансовими посередниками, розвиваючими свою діяльність в Україні, є страхові компанії. Як і ІФ та ІК, вони також можуть залучати заощадження населення та вкладати їх в акції та облігації промислових корпорацій. За результатами 9 місяців 2009р. відмічалися темпи спаду більшості показників страхової діяльності, у порівнянні до 9 місяців 2008 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:

 • • на 12% зменшилась кількість укладених договорів (крім н/в)*, при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, знизилася на 9%;

 • • на 18% зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, а

 • обсяг чистих страхових премій зменшився на 19%;

 • • на 2% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг

 • чистих страхових виплат – на 6%;

 • • на 13% знизилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі

 • обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку зменшились на 17%, а на зовнішньому зросли на 14%;

 • • на 5% зменшився обсяг страхових резервів;

 • • на 12% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів – на 4%;

 • • загальна кількість страхових компаній становила 475, у тому числі СКи"life" (життя) – 75 компаній (збільшилося на 2 компанії), СК "non-life" (не-життя) – 400 компаній (зменшилося на 2 компанії) (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Кількість страхових компаній у 2007-2008рр., ІІІ кв. 2007-2009 року

Кількість страхових компаній

На кінець 2007 року

На кінець року 2008

На кінець ІІІ кварталу 2009

Загальна кількість

446

469

475

в т.ч. СК "non-Life"

381

396

403

в т.ч. CК "Life

65

73

72

Виключено з Держреєстру

протягом періоду

19

22

28

в т.ч. СК "non-Life"

18

22

28

в т.ч. CК "Life"

1

0

3

Включено до Держреєстру

протягом періоду

54

45

13

в т.ч. СК "non-Life"

43

37

9

в т.ч. CК "Life

11

8

4

Кількість страхових компаній станом на 30.09.09 становила 475, з них у порівнянні з 30.09.08 на 1 компанію (до 72) зменшилась кількість СК зі страхування життя та на 1 компанію (до 403) збільшилась кількість СК, що

здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life").

Голова наглядової ради (НР) Національної акціонерної страхової компанії (НАСК) "Оранта" Олег Спілка вважає, що до середини 2010 на українському ринку залишиться 30% існуючих страхових компаній [18]

Перші кроки на українському фінансовому ринку роблять кредитні спілки. Специфічним родом діяльності, продиктованим платіжною кризою в Україні, стали операції кредитних спілок з векселями, в тому числі, погашення заборгованості своїх членів за електроенергію енергетичними векселями, значно зменшуючи обсяги цих платежів (табл. 2.2)

Таблиця 2.2

Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок

Кредитні установи

Cтаном

на

30.09.07

Станом

на

30.09.08

Станом

на

30.09.09

Темпи приросту, %

станом на

30.09.08/

станом на

30.09.07

станом на

30.09.09/

станом на

30.09.08

Кількість зареєстрованих кредитних спілок (на кінець періоду

784

819

821

4,5

0,2

Кількість членів КС (тис. осіб)

2226,6

2649,3

2330,6

19,0

-12,0

Кількість членів КС, які мають внески на депозитних рахунках на кінець періоду (тис. осіб)

134,5

174,0

119,2

29,4

-31,5

Кількість членів КС, які мають заборгованість за кредитами (тис. осіб)

636,2

632,0

44,9

0,7

-29,8

Загальні активи (млн. грн.)

5092,0

6 278,6

4 504,3

23,2

-28,3

Кредити, надані членам КС (залишок на кін. періоду) (млн. грн.)

4 371,5

5 615,7

4 023,4

28,5

-28,4

Внески членів КС на депозитні рахунки (залишок на кін. періоду) (млн. грн.)

3 363,4

4 142,4

3 036,3

23,2

- 25,7

Капітал (млн. грн.)

1 450,8

1 718,1

1 036,3

18,4

- 39,7Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Банківська система України та проблеми її розвитку

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... УКРАЇНИ………………………16 2.3. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 3. ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ… ... відстежування та врахування міжнародного досвіду, а також перспективних можливостей розвитку фінансово-кредитної системи України ...
 2. Платіжна система України та стратегія її розвитку

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... Курсова робота "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ" Вступ ... йної підтримки та пропагування НСМЕП. Удосконалення та розвиток нормативно-правової бази ... інструменти та сучасні тенденції розвитку грошово-кредитного ринку України // Вісник Української ...
 3. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... розвиток кризових явищ в економіці, стимулювало зростання безробіття в цих країнах. 2 КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ...
 4. Податкова система України та напрями її вдосконалення

  Дипломная работа >> Астрономия
  ... РОБОТА на тему: “Податкова система України та напрями її вдосконалення” Дипломник ... ємницької діяльності. Сучасний економічний розвиток України та її регіонів в значній мірі ... і (що означає позитивну кредитну перспективу). Головним завданням податкової ...
 5. Кредитний ринок України у 2010 році

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... Національного банку України та визначають першочергові тенденції розвитку кредитної системи країни. Так, «Основн ... стабілізацію ситуації в країні та на подальший розвиток. На рівні державного регулювання ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010929107666016