Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Физкультура и спорт->Контрольная работа
В Республике Карелия есть прекрасные возможности для развития различных видов туризма, охоты и рыбалки, отдыха в коттеджах и на турбазах, лечения в са...полностью>>
Физкультура и спорт->Курсовая работа
Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность темы определяют новизну данного исследования Внимание к вопросу по теме необходимо в ц...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
В нынешнее время несоизмеримо возрос темп жизни Это обусловило предъявление современному человеку высоких требований к его физическому состоянию и зна...полностью>>
Физкультура и спорт->Курсовая работа
Питанням дослідження присвячена безліч робіт В основному матеріал, викладений в учбовій літературі, носить загальний характер, а в численних монографі...полностью>>

Главная > Реферат >Физкультура и спорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Засоби і методи розвитку гнучкості

Засоби.Виконання вправ індивідуальне і в парах (для розвитку пасивної гнучкості). Використовуються гімнастичні палиці, гумові амортизації, мати, шведська стінка і ін. Спрямованість вправі.Досягнення великої амплітуди рухів для розвитку активної гнучкості, доведення рухливості в суглобі до крайніх положень і утримання кінцівок в цих положеннях для розвитку пасивної гнучкості.Методика.Вправи виконуються послідовно для розвитку гнучкості всіх суглобів тіла (для рук, плечового поясу, шиї і тулуба, ніг), потім акцентовано для суглобів в яких виконуються рухи при спеціалізованих рухових діях. Спочатку - вправи для розвитку активної, потім - для розвитку пасивної гнучкості.Контроль. Здійснюється за допомогою гоніометрів або контрольних вправ (нахили, шпагат, прокручування рук в плечових суглобах і т.д.).

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЯКІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РУХОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.

Якості швидкості, сили, витривалості, спритності і гнучкості не виявляються ізольований, а є лише складовими компонентами, що характеризують ту або іншу рухову діяльність і, можливо, що виявляються в ній більшою чи меншою мірою.
Кожне м'язове скорочення завжди протікає хоча б з мінімальною напругою і має визначені швидкість і тривалість. Для прояву спритності потрібна різною мірою і сила і швидкість і гнучкість.Глибока основа взаємозв'язку лежить у тому, що кожна з розбираних якостей, хоча і що мають свої специфічні особливості, є функцією все того ж нервово-м'язового апарату.Протікання фізіологічних і біохімічних процесів при м'язовій діяльності є єдиним процесом.

ПРИНЦИП РУХОВИХ ПЕРЕМИКАНЬ ЯК ОСНОВА ТРИВАЛОЇ ПІДТРИМКИ ВИСОКОГО РІВНЯ ЗАГАЛЬНОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Перемикання з одного виду діяльності на іншій дозволяє тривалий час успішно виконувати задану рухову діяльність.
Це пов'язано із збудженням різних рухових центрів вЦНС, з включенням в енергозабезпечення різних постачальників енергії, з виключенням монотонності роздратувань ЦНС.
Наприклад, для першого випадку - чергування вправ, направлених на розвиток максимальної м'язової сили і - гнучкості (зокрема, розтягування м'язових волокон), для другого - використовування занять відволікаючими видами спорту під час відпочинку - плавання, спортивні ігри і ін.
Крім того, цей принцип може використовуватися як слабкий відволікаючий чинник при виконанні професійної діяльності інженера - музичний фон, зміни кольору освітлення. Такі відволікаючі «перебивання» приводять до короткочасних відвернень уваги, але, в цілому сприяють її загальній підтримці на високому рівні продуктивності (створюючи умови для короткочасного відпочинку збуджених ділянок кори великих півкуль головного мозку).

Виявлення і створення оптимальних умов для результативної творчої діяльності

У зв'язку з вищевикладеним, кожен творчий працівник повинен вивчити за яких умов продуктивність його праці найбільш результативна і, надалі, намагатися створити для себе такі умови.Так, одні люди добре працюють наодинці, інші, навпаки - у присутності колег. Одні вважають за краще працювати в тиші, інші – у супроводі якої-небудь музики. Одні здатні усидливо працювати тривалий час, іншим необхідні «перебивання» (розмови з колегами, відвідини «курилки», бібліотеки і т.п.). Одні працюють краще на початку робочого дня, інші - в його кінці, або, навіть, залишаючись на робочому місці після роботи, а треті, взагалі,

Виявивши такі умови для себе, кожен творчий працівник повинен прагнути відтворити їх для загальної високої результативності своєї професійної діяльності.При цьому, те, що веде значення має його мотивація, тобто орієнтованість на високопродуктивну працю. Якщо ж працівнику доводиться виконувати не властиві йому функції (шефська допомога іншим організаціям, робота по прибиранню території, виконання технічної роботи по іншій спеціальності і т.п.) правильної орієнтованості на високопродуктивну професійну діяльність сформувати або украй скрутно, або, взагалі, не представляється можливим.

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДЕЙ

Нормативні вимоги до фізичного розвитку на різних етапах вікового розвитку людей (загальноприйняті співвідношення: зростання-вага, ЧСС у спокої).
Суб'єктивні оцінки і об'єктивні показники стану загальної працездатності людини. Проба Летунова, ортостатична проба, проба із затримкою дихання, проба Ромберга, (вестибулярна стійкість), проба швидкості рухів (захоплення лінійки), тест Купера і т.п.Самоконтроль (самопочуття, вага, сон, апетит, бажання підтримувати рухову активність, бажання брати участь в змаганнях).

Інструментальні методики можна розділити на декілька груп

1. Характеристика рухових якостей людини по їх зовнішніх проявах, тобто реєстрація показників тестових вправ, ЧСС і реституції пульсу.

а) Сила в кг. З розрахунком відносної сили (тобто прояв сили на 1 кг ваги).

б) Витривалість різних видів по виконанню тестів-вправ при різних режимах ресинтеза АТФ:режим аероба - ЧСС 25-26 ударів за 10 з.аероб-анаеробний режим - ЧСС 27-28 -«-анаэробно-аэробный режим - ЧСС 29-30 -«-анаэробный і креатінфосфатний - ЧСС 31-32

в) Швидкість - це якість виявляється при діяльності максимальної інтенсивності до 8 з. Пробіжка 60 м. Розвиток високого темпу рухів. Швидкість рухової реакції (включення лампочки по сигналу, захоплення лінійки).

г) Спритність - утримання рівноваги, виконання складне координаційних вправ.

2. Реєстрація стану різних систем організму:

а) Газотранспортна система (спірометрія, газоаналізатор у спокої і при виконанні навантаження на велоергометрі).

б) Система органів кровообігу (ПЕКЛО у спокої і після навантаження; ЕКГ у спокої, в час і після навантаження).

в) Система органів виділення (аналізи сечі з характеристикою виконаного навантаження по наявності типових продуктів розпаду).

3. Гострі методи дослідження внутрішнього середовища організму:

а) Аналізи крові з подальшою характеристикою її складу і ступеня закисляння молочною кислотою.

б) Біопсія - характеристика складу м'язових волокон (червоних - швидких і білих - повільних).

Характеристика різних сторін рухової діяльності людини має сенс тільки тоді, коли вона в стандартних умовах багато разів повторюється, що дає можливість виявити динаміку стану організму в часі.

Бажане комплексне використовування різних методик досліджень.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ СПОРТУ

Існування різних видів класифікацій (за способами дій, по видах енергозабезпечення, по сезонності -літні і зимові види спорту).

Циклічні і ациклічні види спорту. Ігрові або ситуативні види спорту. Особисті і командні види. Швидкісно-силові види.

Єдиноборство. Складно-координаційні види (гімнастика, акробатика).

Важка атлетика, атлетична гімнастика. Технічні види спорту.

Комплекси вправ для фізичного виховання. Основна гімнастика. Лікувальна гімнастика.

Східні комплекси вправ (шиа-цу, різні ката східного єдиноборства). Багатоборства.

17. ВИБІР ВИДІВ СПОРТУ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Поняття про прикладні навики (ходьба, біг, стрибки, метання, плавання, ходьба на лижах, лазіння по канату).Види спорту сприяючі формуванню прикладних навиків: основна гімнастика, л/атлетика, плавання, лижний спорт.

Складно-координаційні види спорту: гімнастика, акробатика, стрибки у воду. Ігрові або ситуативні види спорту. Підбір видів спорту для фізичного виховання людей:

а) по індивідуальній схильності.

б) з потреби розвитку певних рухових якостей.

у) По медичних рекомендаціях з урахуванням віку (для зміцнення здоров'я, профілактики захворювань, лікування наслідків травм і захворювань).

Необхідність підтримки рухової активності для осіб всіх вікових груп (від гімнастики і купання новонароджених - до «бігу від інфаркту» і занять китайською гімнастикою осіб літнього віку).

ВИСНОВОК

Фізичне виховання як процес в державних установах організовується державою (дитячі сади, загальноосвітні школи, училища, Вузи).
Надалі кожна людина повинна сам організовувати особистий процес фізичного виховання як складову частину свого культурного розвитку.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Агаджанян Н.А. Ритми життя і здоров'я. М. 1985. 375 з.

2. Д.Донськой. Біомеханіка з основами спортивної техніки. М. ФіС. 1971: 280 з.3. Желдак В.І. Праця і фізична культура. М. ФіС. 1982,64 з.

4. Муравов І.В. Здоров'я, працездатність, фізична культура. Київ. Здоров'я. 1985.95с.

5. Мініх А.А., Малишева І.Н. Основи загальної і спортивної гігієни. М. ФіС. 375с.

6. Пономарев Н.І. Соціальні функції ф.к. і спорту. М. 1974.78 з.

7. Фізичне виховання: Підручник для студентів Вузів. М. Виє. шк. 1983. 383с.

8. Шиян В.Г. Теорія і методика фіз. восп. М. Проївши. 1989.217 з.

9. Н.Н.Яковльов, А.В.Коробков, С.В-Янаніс. Фізіологічні і біохімічні основи теорії і методики спортивного тренування. М. ФіС.

Лекція 1. Класифікація і загальна фізіологічна характеристика спортивної діяльності

В.С. ФомінЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи фізичного виховання дітей першого та другого року життя

  Реферат >> Педагогика
  Основи фізичного виховання дітей першого та другого року ... і навички та самостійність. У фізичному вихованні дітей цієї вікової групи поступово переходять ... найзручнішим для дитини способом. У фізичному вихованні дітей другого року життя застосовуються ...
 2. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей шкільного віку

  Реферат >> Педагогика
  Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей шкільного віку. До ... підростаючого покоління. Основа цієї системи – обов’язковий курс фізичного виховання. Будь-яка усв ...
 3. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Реферат

  Реферат >> Педагогика
  Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку ... років. У перші сім років життя фізичне виховання (ФВ) є основою всебічного розвитку дитини. У цей ...
 4. Предмет теорії фізичного виховання і її місце в системі наукових знань

  Реферат >> Педагогика
  ... , компактну дисципліну, яка виступає основою для методики. В цьому полягає її ... системи фізичного виховання: методика загального фізичного виховання, методика фізичного виховання з професійною спрямованістю, методика фізичного виховання зі спортивною ...
 5. Передумови і перспективи реформування національної системи фізичного виховання школярів

  Реферат >> Астрономия
  ... іональної системи фізичного виховання школярів. Це особливо важливо тому, що основи фізичного і психічного ... і лягти в основу процесу формування національної системи фізичного виховання молоді 1 Телеологія системи фізичного виховання школяр ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019781589508057