Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
Автомобильный транспорт является важнейшей отраслью народного хозяйства нашей страны Главной его задачей является полное, своевременное и качественное...полностью>>
Транспорт->Реферат
Во́дный тра́нспорт — транспорт, использующий естественные и искусственные водоёмы Основным транспортным средством является судно По типу используемых ...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
У нашій країні прийнята планово-запобіжна система технічного обслуговування і ремонту автомобілів, регламентована «Положенням про технічне обслуговува...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
При осуществлении автомобильных перевозок немалую часть внимания следует уделять безопасности движения Автомобильные шины как элементы конструкции авт...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство транспорту та зв’язку України

Київський Транспортно Економічний Коледж”

Пояснювальна записка до курсового проекту

тема: Технологічний процес відновлення трубопроводу

Вступ

В процесі експлуатації автомобіля його надійність та інші влостивості поступово знижується внаслідок спрацювання деталей, а також корозії і втомленості матеріалу, з якого вони виготовлені. Але якщо автомобіль буде непрацездатним він не зможе виконувати свої функції,а точніше задовольняти потреби населення у перевезення.. Щоб цього уникнути, автомобілі на автотранспортних підприємствах (АТП) проходять періодичне технічне обслуговування (ТО) та при необхідності поточний ремонт (ПР), який виконується за рахунок заміни окремих деталей і агрегатів, відмовивши в роботі. Однак при тривалій експлуатації автомобілі досягають критичного стану, коли затрати засобів і праці, звязані з підтримкою їх в працездатному в умовах АТП, становлять більше прибутку який вони приносять в експлуатації. Такий стан автомобіля вважається критичним , і вони направляються в капітальний ремонт (КР) на авторемонтне виробництво (АРВ). АРВ є ідеальним місцем для виконання КР. Всі АРВ мають велику базу для виконання специфічних робіт і навіть для виготовлення нових деталей. Але через певні проміжки часу деяке обладнання та технології ремонту старіють. Щоб запобігти старінню АРВ, необхідно активно розширювати звязки з наукою, вводити автоматизацію ремонту і виробництва, а також упровадити нові технології ремонту, які можуть підвищувати повну реалізацію довговічності деталей, краще використання повторної сировини та багато іншого. Також не мале значення має розширення і подальший розвиток фірмового ремонту, тобто ремонту, здійсненого заводом-виробником за розроблювальними ними, нормативно-технологічними документами та при їх участі в діяльності АРВ.

1. Загальний розділ

  1. Робоче креслення деталі та карта технічних умов на контроль і сортування

Випускний колектор автомобіля ГАЗ-3307 служить для відводу вихлопних газів від двигуна до вихлопної труби, а також як несучий елемент для встановлення на нього труби глушника. Випускний колектор має 4 фланці, які прилягають до випускних отворів головки блока циліндрів, а також фланець з 2 отворами діаметром 11 мм. для кріплення труби глушника. Для кріплення випускного колектора до головки блока циліндрів служить 5 бобишок з отворами діаметром 11мм. Фланці кріплення випускного колектора до головки блока циліндрів служать для забезпечення герметичності зєднання, вони оброблені з необхідною точністю і шорсткістю поверхні. Всі елементи випускного колектора знаходяться в несприятливих умовах роботи. Зломи, тріщини і короблення виникають через порушення технології збирання. Короблення, також може виникати внаслідок перегріву двигуна.

1.2 Матеріал деталі, її хімічний склад, механічні властивості і термообробка

Трубопровід випускний, лівий, автомобіля ГАЗ - 3307, деталь 66-1008025-В, Виготовлений з сірого чавуну СЧ 18 - 36, ГОСТ 1412-54

Таблиця 1.1 - Хімічний склад матеріалу

Матеріал

деталі

Хімічний склад, %

С загольне

С загольне

Si

Mn

P

s

Ni

Cr

Сірий чавун

СЧ 18-36

ГОСТ 1412-54

3,1-3,4

0,4-0,6

1,7-2,1

0,8-1,2

0.3

≤0.15

≤0.50

≤0.30

Таблиця 1.2 - Механічні властивості сірого чавуну СЧ 18-36, ГОСТ 1412-54

Показники

Позначення

Одиниця виміру

Величина

1 Твердість

2 Межа міцності при розтягненні

3 Межа міцності при згибанні

4 Межа міцності при

стисканні

НВ

σ

σ

σ

кг/мм

кг/мм

кг/мм

кг/мм

170-299

18

36

70

Термообробка сірого чавуну СЧ 18 -36, ГОСТ 1412 -54 Помякшуюче відпускання ( t= 600 СC ) або нормалізація для покращення оброблюваності ( інколи ).

1.3 Дефекти деталі і причини її появи

Таблиця 1.3 - Дефект трубопроводу випускного, лівого, деталь № 66- 1008025 -В, та причини їх появи

Дефекти

Причини появи

1 Тріщини на трубопроводі

Зломи фланців кріплення до головки циліндрів

3 Зломи фланця кріплення труби глушника

4Короблення поверхонь фланців кріплення до головки циліндрів

Внаслідок втомленості матеріалу деталей, працючих в умовах циклічних знакоперемінних навантажень Внаслідок втомленості металу та порушення технології розбирально складаль-них робіт Внаслідок втомленості металу та порушення технології розбирально складальних робіт Внаслідок динамічних навантажень та порушення технології розбирально складальних робіт

2. Технологічний розділ

2.1 Можливі маршрути ремонту деталі

Маршрут 1 Дефект 4 Короблення поверхонь фланців кріплення до головки циліндрів

Маршрут 2 Дефект 4 Короблення поверхонь фланців кріплення до головки циліндрів Дефект 3 Злом фланця кріплення труби глушника

Маршрут 3 Дефект 4 Короблення поверхонь фланців кріплення до головки циліндрів Дефект 3 Злом фланця кріплення труби глушника Дефект 2 Злом фланців кріплення до головки циліндрів

Маршрут 4 Дефект 4 Короблення поверхонь фланців кріплення до головки циліндрів Дефект 3 Злом фланця кріплення труби глушника Дефект 2 Злом фланців кріплення до головки циліндрів Дефект 1 Тріщини на трубопроводі

Маршрут 5 Дефект 4 Короблення поверхонь фланців кріплення до головки циліндрів Дефект 1 Тріщини на трубопроводі

2.2 Маршрутна технологія ремонту деталі

2.2.1 Вибір маршруту ремонту деталі

Розробку маршрутної технології ремонту трубопроводу ви-пускно, лівого, деталь № 66 -1008025 В, автомобіля ГАЗ -3307 виконуєм за маршрутом № 5

Маршрут 5 Дефект 4 Короблення поверхонь фланців кріплення до головки циліндрів Дефект 1 Тріщини на трубопроводі

2.2.2 Технологія усунення кожного дефекту за прийнятим маршрутом, Установчі бази та обґрунтування прийнятих способів ремонту

Дефект 4 Короблення поверхонь фланців кріплення до головки циліндрів Даний дефект усуваємо механічною обробкою ( фрезеруванням ) до виведення слідів спрацювання

Операція 005 Фрезерна , код 4260 Перезід 1 Профрезерувати поверхню на довжині 448мм , шириною 61мм , на висоту 1.0мм

Установча база - корпус

Дефект 1 Тріщини на трубопроводі Даний дефект усуваємо зварюванням тріщини Операція 005 Слюсарна, код 0190 Перехід 1 Зачистити поверхню довжиною 45мм, шириною 30мм, на глибину 0.1мм, площею 1350мм2 Перехід 2 Просвердлити два отвори на кінцях тріщини 4мм, на довжину = 5мм Перехід 3 Розробити тріщину під кутом 120˚ на глибину 5мм, на довжину 15мм Операція 010 Зварювальна, код 9100 Перехід 1 Заварити тріщину на глибину 5.4мм на довжині = 15мм Операція 015 Слюсарна, код 0190 Перехід 1 Зачистити напливи металу запідлице з основним металом на довжині 25мм, ширині 10мм, площею 250мм2

Установча база корпус

2.2.3 Складання схеми маршрутної технології ремонту деталі

Операція 005 Фрезерна, код 4260 Перехід 1 Профрезерувати поверхню на довжині 448мм , шириною 61мм , на висоту 1.0мм Операція 010 Слюсарна, код 0190 Перехід 1 Зачистити поверхню довжиною 45мм, шириною 30мм, на глибину 0.1мм, площею 1350мм2 Перехід 2 Просвердлити два отвори на кінцях тріщини 4мм, на довжину = 5мм Перехід 3 Розробити тріщину під кутом 120˚ на глибину 5мм, на довжину 15мм

Операція 015 Зварювальна, код 9100 Перехід 1 Заварити тріщину на глибину 5.4мм на довжині = 15мм Операція 020 Слюсарна, код 0190 Перехід 1 Зачистити напливи металу запідлице з основним металом на довжині 25мм, ширині 10мм, площею 250мм2

2.2.4 Розрахунок ( прийняття ) режимів обробки і норми часу, встановлення розряду роботи

Операція 005 Фрезерна , код 4260 Перезід 1 Профрезерувати поверхню на довжині 448мм , шириною 61мм , на висоту 1.0мм

Обладнання : горизонтально фрезерний консольний верстат 6Р81Г, код 381621 Пристосування : лещата верстатні з ручним приводом, 396131, ГОСТ 14904 -80 Інструмент: ріжучий : фреза циліндрична, код 391832, ГОСТ 3752 -71 вимірювальний : плата повір очна, код 393550, ГОСТ 10905 -73 Фах : фрезеровщик 3го розряду, код 18632

Режим обробки

Припуск на обробку

h= 1мм Глибина різання

t=h= 1.0ммЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Технологічний процес виробництва пробіотичного препарату на основі мікроорганізму Enterococcus faecium

  Дипломная работа >> Химия
  ... обґрунтування та викладено технологічний процес виробництва препарату, який включа ... даденіндинуклеотид відновлений НАД(Ф)Н нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат відновлений НАД(Ф) ні ... дефекти. Апарат з прилеглими трубопроводами перед загрузкою середовища переві ...
 2. Технологічні процеси обробки заготовок

  Реферат >> Промышленность, производство
  ... виробів, її називають кінцевою. Технологічний процес термічної обробки можна ... виробничих сферах - при прокладанні трубопроводів, спорудженні мостів, різних буд ... дновлення деталей. Деякі з'єднання можна одержати тільки зварюванням. 8. Технологічні процеси ...
 3. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  ... жнародних перевезень. Магістральними трубопроводами транспортовано 21,0 млн.т ... глобальний світовий науково-технологічний процес із забезпеченням масштабного залучення ... ринок. 3.6. Законодавство щодо відновлення платоспроможності та вдосконалення процедури ...
 4. Технологія зв'язаного азоту

  Реферат >> Химия
  ... процесу конверсії вуглеводневих газів є нікелеві, активовані оксидами алюмінію, магнію й ін. На відновлених ... хімічними: спрощується технологічний процес, більш повно використовує ... що утворюються відводять по окремим трубопроводам, очищують від розчину лугу ...
 5. Автоматизація процесу очистки води у другому контурі блоку 3 Рівненської АЕС

  Дипломная работа >> Промышленность, производство
  ... технологічний процес та існуючу САР. Розробити ФСА дослідженого технологічного процесу і скласти карту технолог ... ії і обрушені перекриття. Відновлення неможливе. На технологічних трубопроводах розриви кабелів, руйнування трубопроводів, опор пов ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019209384918213