Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Физика->Курсовая работа
Электромагнитным механизмом называют электромагнитные системы, в которых при изменении магнитного потока происходит перемещение подвижной части систем...полностью>>
Физика->Курсовая работа
Современные горные предприятия оснащены высокоэффективными механизированными комплексами для прохождения и добычи полезных ископаемых, роторными экска...полностью>>
Физика->Контрольная работа
Т к в аварийном режиме не работает один трансформатор, то параметры ЛЭП не изменятся и баланс мощностей останется прежним (таблица 2) Изменится баланс...полностью>>
Физика->Реферат
Равновесное состояние упругой системы называется устойчивым, если оно мало изменяется при малых возмущениях Если остановится на случае прямолинейных, ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Физика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота

по фізиці на тему:

Оптичні явища в природі

План

Введення

а) Що таке оптика?

б) Види оптики

в) Роль оптики в розвитку сучасної фізики

Явища, пов'язані з віддзеркаленням світла

а) Предмет і його віддзеркалення

б) Залежність коефіцієнта віддзеркалення від кута падіння світла

в) Захисні стекла

д) Повне віддзеркалення світла

е) Алмази і самоцвіти

Явища, пов'язані із заломленням світла

а) Міраж

б) Веселка

Висновок

Що таке оптика?

Перші уявлення стародавніх учених про світло були вельми наївні. Вважалося, що з очей виходять особливі тонкі щупальці і зорові враження виникають при обмацуванні ними предметів. Тоді під оптикою розуміли науку про зір. Саме такий точний сенс слова “оптика”. В середні віки оптика поступово з науки про зір перетворилася на науку про світло, цьому сприяв винахід лінз. У сучасний час оптика - це розділ фізики, в якому досліджується випускання світла, його розповсюдження в різних середовищах і взаємодія з речовиною. Що ж до питань, пов'язаних із зором, пристрій і функціонування ока, то вони виділилися в спеціальний науковий напрям, званий фізіологічною оптикою.

Отже, оптика – вчення про природу світла, світлових явищах і взаємодії світла з речовиною. І майже вся її історія – це історія пошуку відповіді: що таке світло?

Види оптики

При розгляді багатьох оптичних явищ можна користуватися уявленням про світлові промені – геометричні лінії, уздовж яких розповсюджується світлова енергія. В цьому випадку говорять про геометричну (променевий) оптику.

Геометрична оптика широко використовується в світлотехніці і при розгляді дій численних приладів і пристроїв – починаючи від лупи і окулярів і закінчуючи складними оптичними мікроскопами і телескопами.

На початку XIX століття розвернулися інтенсивні дослідження відкритих раніше явищ інтерференції, дифракції і поляризації світла. Ці явища не знаходили пояснення в рамках геометричної оптики, необхідно було розглядати світло у вигляді поперечних хвиль. Так виникла хвильова оптика. Спочатку вважали, що світло - це пружні хвилі в деякому середовищі (світовому ефірі), яке ніби то заповнює весь світовий простір.

У 1864 році англійський фізик Джеймс Максвелл створив електромагнітну теорію світла, згідно якої хвилі світла – це електромагнітні хвилі з відповідним діапазоном довжин.

Дослідження, виконані на початку XX століття, показали, що для пояснення деяких явищ, наприклад фотоефекту, необхідно представити світловий пучок у вигляді потоку своєрідних частинок – світлових квантів (фотонів). Ще 200 років тому Ісаак Ньютон дотримувався аналогічної точки зору на природу світла в своїй “теорії закінчення світла”. Тепер уявлення про світлові кванти вивчає квантова оптика.

Роль оптики в розвитку сучасної фізики.

Роль оптики в розвитку сучасної фізики велика. Виникнення двох найбільш важливих і революційних теорій двадцятого сторіччя (квантової механіки і теорії відносності) в істотній мірі пов'язане з оптичними дослідженнями. Оптичні методи аналізу речовини на молекулярному рівні породили спеціальний науковий напрям – молекулярну оптику. До неї тісно примикає оптична спектроскопія, вживана в сучасному матеріалознавстві, при дослідженнях плазми, в астрофізиці. Існують також електронна і нейтронна оптики; створені електронний мікроскоп і нейтронне дзеркало. Розроблені оптичні моделі атомних ядер.

Сприяючи розвитку різних напрямів сучасної фізики, оптика в той же час і сама переживає сьогодні період бурхливого розвитку. Основний поштовх цьому розвитку дало винахід інтенсивних джерел когерентного світла – лазерів. В результаті хвильова оптика піднялася на вищий ступінь, відповідний когерентній оптиці. Важко навіть перерахувати всі новітні науково-технічні напрями, що розвиваються завдяки появі лазерів. Серед них нелінійна оптика, голографія, радіо-оптика, адаптивна оптика та інші. Радіо-оптика виникла на стику радіотехніки і оптики; вона досліджує оптичні методи передачі і обробки інформації. Ці методи зазвичай поєднують з традиційними електронними методами; в результаті склався науково-технічний напрям – оптоелектронікою. Передача світлових сигналів по діелектричних волокнах складає предмет волоконної оптики. Використовуючи досягнення нелінійної оптики, можна виправляти хвильовий фронт світлового пучка, що спотворюється при розповсюдженні світла в тому або іншому середовищі, наприклад в атмосфері або у воді. В результаті виникла і інтенсивно розвивається так звана адоптивна оптика. До неї тісно примикає фото-енергетика, що зароджується на наших очах, займається, зокрема, питаннями ефективної передачі світловій енергії по променю світла. Сучасна лазерна техніка дозволяє отримувати світлові імпульси тривалістю всього лише в секунди. Такі імпульси виявляються унікальним “інструментом” для дослідження цілого ряду процесів в речовині, які швидко протікають і зокрема в біологічних структурах. Виникло і розвивається спеціальний напрям, до якого тісно примикає фото-біологія. Можна без перебільшення сказати, що широке практичне використання досягнень сучасної оптики – обов'язкова умова науково-технічного прогресу. Оптика відкрила людському розуму дорогу в мікросвіт, вона ж дозволила йому проникнути в таємниці зоряних світів. Оптика охоплює всі сторони в нашій практичній діяльності.

Явища, пов'язані з віддзеркаленням світла.

Предмет і його віддзеркалення

Те, що відображений в стоячій воді пейзаж не відрізняється від реального, а тільки перевернений “вверх ногами” далеко не так.

Якщо людина подивиться пізно увечері, як відбиваються у воді світильники або як відбивається берег, що спускається до води, то віддзеркалення здасться йому укороченим і зовсім “зникне”, якщо спостерігач знаходиться високо над поверхнею води. Також ніколи не можна побачити віддзеркалення верхівки каменя, частина якого занурена у воду.

Пейзаж бачиться спостерігачеві таким, неначебто на нього дивилися з крапки, що знаходиться на стільки глибше за поверхню води, наскільки око спостерігача знаходиться вищим за поверхню. Різниця між пейзажем і його зображенням зменшується у міру наближення ока до поверхні води, а так само у міру видалення об'єкту.

Часто людям здається, що віддзеркалення в ставку кущів і дерев відрізняється більшою яскравістю фарб і насиченістю тонів. Цю особливість також можна відмітити, спостерігаючи віддзеркалення предметів в дзеркалі. Тут велику роль грає психологічне сприйняття, чим фізична сторона явища. Рама дзеркала, береги ставка обмежують невелику ділянку пейзажу, захищаючи бічний зір людини від надмірного розсіяного світла, що поступає зі всього небозводу і засліплює спостерігача, тобто він дивиться на невелику ділянку пейзажу як би через темну вузьку трубу. Зменшення яскравості відображеного світла в порівнянні з прямим полегшує людям спостереження неба, хмар і інших світлих предметів, які при прямому спостереженні виявляється дуже яскравим для ока.

Залежність коефіцієнта віддзеркалення від кута падіння світла.

На межі двох прозорих середовищ світло частково відбивається, частково проходить в інше середовище і заломлюється, частково поглинається середовищем. Відношення відображеної енергії до падаючої називають коефіцієнтом віддзеркалення. Відношення енергії світла, що пройшло через речовину, до енергії падаючого світла називають коефіцієнтом пропускання.

Коефіцієнти віддзеркалення і пропускання залежать від оптичних властивостей, що граничать між собою середовищ і кута падіння світла. Так, якщо світло падає на скляну пластинку перпендикулярно (кут падіння б=0), то відбивається всього лише 5% світловій енергії, а 95% проходить через межу розділу. При збільшенні кута падіння частка відображеної енергії зростає. При вугіллі б=90 - вона рівна одиниці.

Залежність інтенсивності відображеного світла, що проходить через скляну пластинку, можна прослідкувати, розташовуючи пластинку під різними кутами до світлових променів і оцінюючи інтенсивність на око.

Цікаво також оцінити на око інтенсивність світла, відображеного від поверхні водоймища, залежно від кута падіння, поспостерігати віддзеркалення сонячних променів від вікон будинку при різних кутах падіння вдень, при заході, сході світила.

Захисні стекла

Звичайні шибки частково пропускають теплові промені. Це добре для використання їх в північних районах, а також для парників. На півдні ж приміщення настільки перегріваються, що працювати в них важко. Захист від Сонця зводиться або до затемнення будівлі деревами, або до вибору сприятливої орієнтації будівлі при перебудові. І те і інше іноді буває скрутним і не завжди здійснимим.

Для того, щоб скло не пропускало теплові промені, його покривають тонкими прозорими плівками оксидів металів. Така плівка не пропускає більше половини теплових променів, а покриття містять окисел заліза, повністю відображають ультрафіолетові промені і 35-55% теплових.

Розчини плівко-створюючих солей наносять з пульверизатора на гарячу поверхню скла під час його теплової обробки або формування. При високій температурі солі переходять в окисли, міцно пов'язані з поверхнею стекла.

Так само виготовляють скло для світлонепроникних окулярів.

Повне внутрішнє віддзеркалення світла

Красиве видовище є фонтан, у якого струмені, що викидаються, освітлюють зсередини. Це можна зобразити в звичайних умовах, виконавши наступний досвід. У високій консервній банці на висоті 5 см від дна треба просвердлити круглий отвір (А) діаметром 5-6 мм. Електричну лампочку з патроном треба акуратно обернути целофановим папером і розташувати її напроти отвору. У банку треба налити води. Відкривши отвір А, отримаємо струмінь, який буде освітлений зсередини. У темній кімнаті вона яскраво світиться і виглядає дуже ефектно. Струменю можна додати будь-яке забарвлення, помістивши на шляху променів світла кольорове скло Б. Якщо на шляху струменя підставити палець, то вода розбризкується і ці крапельки яскраво світяться.

Пояснення цього явища задоволене просте. Промінь світла проходить уздовж струменя води і потрапляє на зігнуту поверхню під кутом, великим граничного, випробовує повне внутрішнє віддзеркалення, а потім знову потрапляє на протилежну сторону струменя під кутом знову більше граничного. Так промінь проходить уздовж струменя згинаючись разом з нею.

Але якби світло повністю відбивалося усередині струменя, то він не був би видний ззовні. Частина світу розсівається водою, бульбашками повітря і різними домішками, наявними в ній, а також унаслідок нерівностей поверхні струменя, тому вона видно зовні.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Природа світла

  Реферат >> Астрономия
  ... всі оптичні явища, тому в 1690 р. голандський фізик Гюйгенс запропонував хвильову теорію природи св ... ія також не могла пояснити всі оптичні явища (фотоефект, тиск світла). У ... А взагалі природа світла дуалістична - двоїста. Одні явища пояснюються хвильовою ...
 2. Оптичні властивості твердих тіл

  Реферат >> Астрономия
  ... створені сучасні уявлення про будову й оптичні властивості атомів , в тому числі і ... внутрішніх забудованих оболонках. 3. Незалежно від природи тих сил, що призводять до ... молекули, позитивна. Таким чином, незалежно від природи сил, що утворять хімічний зв ...
 3. Оптичні властивості некристалічних напівпровідникових халькогенідів

  Курсовая работа >> Физика
  ... ії на оптичні властивості халькогенідів Багато із спостережуваних оптичних властивостей халькоген ... зростання низькочастотної континуальності. Природа непружного розсіювання сві ... В.М. Різак. Фізика нерівноважних явищ у напівпровідниках (Спецпрактикум).- ...
 4. Явище люмінесценції (2)

  Реферат >> Физика
  ... суті, було лише повторенням патента природи. Люди використали «винахід» плазунів, ... на могутній інструмент вивчення щонайтонших явищ, які відбуваються в глибинах матерії. З ... цьому досить обмеженим набором стандартних оптичних і електронних приладів. Кожен, ...
 5. Природа, властивості та феноменологія сприймання

  Реферат >> Психология
  ... Вступ Поняття про сприймання Природа сприймання Властивості сприймання Феноменолог ... предметів і явищ об'єктивної дійсності. Природа сприймання Онтогенез сприймання ... і результати експериментів з псевдоскопом — оптичним приладом, який спотворює рельєф предмета ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012040138244629