Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
В начале ХХ в ученые-экономисты США, активизировав анализ усилившихся монополистических тенденций в экономике и содействуя «антитрестовской» политике ...полностью>>
Экономика->Реферат
Современные тенденции отечественного развития рыночных отношений в условиях свободного ценообразования и ориентации предприятий на получение максималь...полностью>>
Экономика->Реферат
У другій половині XX ст учені почали масштабні систематичні дослідження механізмів функціонування економіки Завдяки науковим розробкам, зокрема Я Тінб...полностью>>
Экономика->Реферат
У розвинутих країнах світу нині активно ведеться боротьба за ідею суспільного договору Криза соціальної держави, безробіття, проблема закону і порядку...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Число поїздок буде збільшуватися за рахунок міжконтинентальних подорожей з Європи в Америку, Азію й Океанію.

 • Використання повітряного транспорту буде розширюватися швидше завдяки збільшенню числа зручних прямих рейсів.

 • В міру все більш активного впровадження комп'ютерних систем бронювання будуть зменшуватися терміни бронювання.

 • Найбільш активними туристами будуть дві вікові групи: люди літнього віку і молодь.

 • Продовжуватиме зростати попит на туризм, пов'язаний із відвідуванням визначних пам'яток культури, а також з активним відпочинком.

 • Стан навколишнього середовища стане одним із домінуючих чинників у притягненні туристів, особливо в сільських і приморських районах.

 • Географія ж міжнародного туризму буде визначатися пріоритетним для туристів факторами привабливості чи тих чи інших регіонів/країн (Додаток 1). Надалі основним джерелом задоволення туристичних потреб залишатиметься природній потенціал (Додаток 2).

 • За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму продовжуватиметься і далі, одним з найпопулярніших регіонів перебування, мабуть, стане Південна і Південно-Східна Азія.

 • Відбуватиметься тяжіння до незайманої природи, що асоціюється з поняттям краси, і в зв’язку з цим розвиватиметься насамперед екологічний туризм.

 • Розвитком нетрадиційних (екстремальних) видів туризму, поширення індивідуальних туристських подорожей, розвитком елітарного туризму (мисливського, наукового, конгресного).

  Отже, в 2008 році грошові надходження від міжнародного туризму складуть 30,1 млн. дол. США, в 2009 – 30,7, а у 2010 – 31,3 млн. $

  Щорічний попит на туристичні послуги в період з 2005 по 2015 р. буде збільшуватися на 4,6% і в 2015 р. внесок міжнародного туризму у світову економіку складе $10 679 млрд. Виробництво туристичних послуг щорічно буде збільшуватися на 3,5%, число зайнятих у туристичному секторі - на 1,4%. Щорічний ріст турисичних прибуттів складе 5,7%, ріст капітальних інвестицій - 4,8%, і до 2015 р. їхня сума складе $1673 млрд.

  Основними тенденціями розвитку туризму будуть: підвищення якості туристичного продукту, збільшення темпів зростання країн Середнього Сходу Та Східної Азії, збільшенням витрат туристів на подорожі, розвитком нетрадиційних видів туризму.

  Висновки

  Таким чином, туризм – це екскурсії, походи і подорожі в яких відпочинок поєднується з пізнавальними і освітніми цілями. За призначенням і формами проведення туризм поділяється на плановий (екскурсний) і самодіяльний.

  Значення туризму в світі постійно зростає, що пов'язано з впливом туризму на економіку окремої країни: туризм розширює внески в платіжний баланс країни, забезпечує зайнятість населення, сприяє диверсифікації економіки, а також раціональному використанню рекреаційних ресурсів.

  Проте індустрія туризму несе з собою і певні небезпеки: відплив валюти за кордон, екологічні і техногенні небезпеки; втрата культурних цінностей.

  В сучасних умовах туризм являє собою одну з найбільш розвинених галузей світового господарства, а також одну з форм міжнародної торгівлі послугами, які найдинамічніше розвиваються.

  Сьогодні найбільший розвиток міжнародний туризм одержав у західноєвропейських країнах. На частку цього регіону приходиться понад 70% світового туристичного ринку і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20% припадає на Америку, менше 10% – на Азію, Африку й Австралію разом узяті.

  Всесвітня організація з туризму у своїй класифікації виділяє країни, що є переважно постачальниками туристів (США, Бельгія, Данія, Німеччина, Голландія, Нова Зеландія, Швеція, Канада, Англія) і країни що є, в основному, реципієнтами (Австралія, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Мексика, Туреччина, Португалія, Франція, Швейцарія).

  Найбільші прибутки за 2003-97 рр. отримали такі країни як США, Іспанія, Франція, Італія. Проте в США спостерігається поступове зменшення темпів приростів грошових надходжень з 2000 р. Найдинамічніше за показниками грошових надходжень від міжнародного туризму розвиваються Китай, Греція та Німеччина.

  Найбільше число зайнятого населення в туристичній сфері спостерігається в країнах Східної Азії (Корея, Японія, Китай) – 74819 тис.чол. Далі йдуть країни Південної Азії – 30 795 тис.чол. В Європі цей показник складає 24 301тис чол.

  Основну частину надходжень до в туристичний сектор складають витрати туристів, які подорожують за особистими цілями, і оцінюються в $2833 млрд.

  В 2005 р. лідирує в списку країн за витратами туристів США, Японія, країни ЄС, Канада і Мексика.

  В 2008 році грошові надходження від міжнародного туризму складуть 30,1 млн. дол. США, в 2009 – 30,7, а у 2010 – 31,3 млн. $

  Щорічний попит на туристичні послуги в період з 2005 по 2015 р. буде збільшуватися на 4,6% і в 2015 р. внесок міжнародного туризму у світову економіку складе $10 679 млрд. Виробництво туристичних послуг щорічно буде збільшуватися на 3,5%, число зайнятих у туристичному секторі - на 1,4%. Щорічний ріст турисичних прибуттів складе 5,7%, ріст капітальних інвестицій - 4,8%, і до 2015 р. їхня сума складе $1673 млрд.

  Першою країною за кількістю зайнятого населення залишатиметься Китай (78 594 тис.чол), за ним йтиме Індія (26 078 тис.чол) та США (19 261 тис.чол). Очевидно, що через 10 років витрати мандрівників виростуть. Наприклад, витрати американських туристів як усередині країни, так і за її межами зростуть майже вдвічі. А по темпах приросту цього показника в першій десятці країн виявляться в основному держави, що розвиваються, Азії. Швидше всього витрати туристів будуть рости в Китаї. З європейських країн у десятку ввійдуть держави Східної Європи: Польща, чий середньорічний ріст витрат на туризм складе 8,2%, і Чеська Республіка - 7,6%.

  Основними тенденціями розвитку туризму будуть: підвищення якості туристичного продукту, збільшення темпів зростання країн Середнього Сходу Та Східної Азії, збільшенням витрат туристів на подорожі, розвитком нетрадиційних видів туризму.

  Список використаних джерел

  1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464с.

  2. Вергун В.А, Філіпенко А.С. Економіка зарубіжних країн: Підручник. – К.: Либідь, 1996.

  3. Вавилова Е.В. Основы международного туризма: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 160с.

  4. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг – К.: Знання України, 2005 – 280 с.

  5. Козак Ю.І., Ковалевський В.В., Ржепівський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури , 2004 – 676 с.

  6. Козик В.В., Панкова Л.А. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник.. – К.: Знання-Прес, 2000. – 277 с.

  7. Ліманський А., Ружковський Я. Міжнародний туризм в епоху глобалізації // Журнал європейської економіки. – 2005. – №3. – С.295-306

  8. Немоляева М.Э., Хадорков Л.Ф. Международный туризм: вчера, сегодня, завтра. – М.: Международные отношения, 1985.

  9. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003

  10. Передній О.С. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 274 с.

  11. Панирян Г.А. Международные экономические отношения: экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2000.

  12. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник / За ред. І.М. Школи. – Київ: КНТЕУ, 2003. – 589 с.

  13. WTO: Tourism Highlights 2003, World Tourism Barometer (Vol 2, No. 3, October 2004)

  14. 2006 год оказался необычайно успешным для мирового туризма // Новости турбизнеса. – 2007. – №3-4. – С.23

  15. http://ebk.net.ua/Book/MenedgmentZED/10-15/6131.htm

  16. http://pokrovsk.info/

  17. http://rating.rbc.ru

  18. http://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм

  19. http://www.tourbus.ru/

  20. www.world-tourism.org

  21. www.tour.com.ua

  Додатки

  Додаток 1

  Фактори привабливості для туристів

  окремих регіонів світу

  Найбільш популярні країни регіону.

  Фактори росту привабливості

  Південноамериканський регіон

  (Бразилія тощо)

  1. Широкий розвиток екологічних турів по Амазонії

  2. Екзотична природа

  3. Сучасна архітектура і дизайн столиць країн

  Європейський регіон

  (Франція, Англія, Німеччина, Фінляндія, Швеція)

  1. Висока концентрація історичних і культурних визначних пам'яток.

  2. Спрощений візовий режим (можливість широкого спектра комплексних турів).

  3. Високий рівень сервісу.

  Середземноморський регіон

  (Кіпр, Ізраїль тощо)

  1. Вигідна система оподатковування.

  2. Сучасна банківська мережа.

  3. Добре налагоджена структура телекомунікацій

  4. Спрощена процедура створення офшорних компаній (10 днів)

  5. Забезпечувана державою повна конфіденційність у всіх питаннях, що стосуються засновників компаній і банківських рахунків.

  6. Ріст паломницького туризму.

  7. Наявність широкого спектра оздоровчих центрів.

  8. Тур по чотирьох морях.

  9. Наявність молодіжних таборів.

  10. Ріст ділових зв'язків.

  11. Розвинута інфраструктура туризму.

  12. Високий рівень обслуговування.

  13. Комфортний клімат.

  14. Велика тривалість туристського сезону.

  15. Сполучення відпочинку на морі з оглядом визначних пам'яток.

  Азіатський регіон

  (Об'єднані Арабські Емірати тощо)

  1. Низькі ціни на електроніку і побутову техніку гарної якості.

  2. Високий рівень сервісу.

  3. Мінімальні податки. Практика системи “TAX FREE”.

  4. Спрощена система візового режиму.

  5. Екзотична природа і культура.

  6. Політична стабільність.

  7. Зручний транзитний шлях для туристів, що летять в Австралію й Океанію.

  8. Головний напрямок “пляжного” відпочинку узимку.

  Додаток 2

  Фактори привабливості

  рекреаційно-туристичних ресурсів, %

  Додаток 3

  Додаток 4

  Д
  одаток 5

  Додаток 6

  Найтуристичніші регіони в 2007 р.

  Регіон

  Доля від ВВП в 2007г.,%

  Доход від туризму в 2007г., млн. долл.

  Ріст доходу від туризма в 2007, %

  Частки ринку в 2007г., %

  Зайнятість в туристичному секторі, тис. чол.

  Ріст інвестицій в 2007 р., %

  1

  Карибські острови

  39218

  56077

  3.0

  0.8

  806

  39234

  2

  Північна Африка

  39246

  61985

  39240

  0.9

  2905

  39181

  3

  Океанія

  39275

  151856

  39296

  39115

  832

  0.2

  4

  Західна Європа

  39125

  197855

  39143

  39296

  1167

  -0.3

  5

  Евросоюз

  39335

  2486881

  39115

  35.2

  9323

  39205

  6

  Південно-Східна Азія

  39243

  196794

  39087

  39296

  8069

  39084

  7

  Північно-Східна Азія

  39243

  1184810

  39208

  39310

  20465

  11.0

  8

  Північна Америка

  39212

  2040764

  3.0

  39353

  7650

  39083

  9

  Центральна Азія

  39242

  172242

  39330

  39174

  1885

  39151

  10

  Центральна і Східна Європа

  39149

  302826

  39176

  39145

  2431

  39299

  12

  Латинська Америка

  39148

  186356

  39332

  39235

  4945

  39242

  13

  Південна Африка

  39207

  82037

  39090

  39114

  13285

  39300

  У світі

  39182

  7060288

  39328

  100.0

  76084

  39087 • Загрузить файл

  Похожие страницы:

  1. Суть закономірності та етапи розвитку світового господарства

   Реферат >> Астрономия
   ... міжнародного поділу праці). До складу світової економічної системи відносять світові продуктивні сиди та світовий ... міжнародний туризм та ін. Закономірності розвитку світового господарства. Для світового господарства, як єдиної цілісної системи, ...
  2. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

   Реферат >> Астрономия
   ... розвитком міжнародних форм виробництва та економік відкритого типу. Сучасні дослідники трактують світове ... , страхування, туризм, фінансові ... економічного розвитку, приналежність до однієї соціально-економічної системи ... роль у диверсифікації господарчої структури ...
  3. Суть та види міжнародних послугових відносин

   Курсовая работа >> Международные отношения
   ... – визначити роль міжнародних послугових відносин у розвитку світової економічної системи ; предмет дослідження – структура, вплив, а також особливості розвитку міжнародних послугових ...
  4. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

   Конспект >> Экономическая теория
   ... розвиток між­народного туризму тощо. При аналізі типу економічної системи слід звернути увагу на структуру народного ... умови для міжнародного поділу праці, світового господарства та світо­вого ринку. Розвитку світової торгівл ...
  5. Господарство як підсистема суспільства та об’єкти економічної науки

   Реферат >> Экономика
   ... роль відіграє індустрія туризму. ... світової економіки та економ теорії. За іншою організаційно-економічною структурою сучасного світового ... жнародного співробітництва на основі розвитку світового господарства і створення системи загальної безпеки. Сучасний св ...

  Хочу больше похожих работ...

  Generated in 0.0018198490142822