Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
В начале ХХ в ученые-экономисты США, активизировав анализ усилившихся монополистических тенденций в экономике и содействуя «антитрестовской» политике ...полностью>>
Экономика->Реферат
Современные тенденции отечественного развития рыночных отношений в условиях свободного ценообразования и ориентации предприятий на получение максималь...полностью>>
Экономика->Реферат
У другій половині XX ст учені почали масштабні систематичні дослідження механізмів функціонування економіки Завдяки науковим розробкам, зокрема Я Тінб...полностью>>
Экономика->Реферат
У розвинутих країнах світу нині активно ведеться боротьба за ідею суспільного договору Криза соціальної держави, безробіття, проблема закону і порядку...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Пожвавлення в туристичній індустрії сприятливо позначилося на економіці всіх країн світу, в 2005 р. фінансовий оборот світової індустрії подорожей і туризму склав біля $6,2 трлн. Галузь в цілому принесла 10,6% доходів у світовий ВВП, що склало $4,75 млн., де найбільшу частку займає ЄС(11,5%), Північна Америка (11%) та Східна Азія (9,8%) (табл. 2.2)

Таблиця 2.2

Частка надходжень від міжнародного туризму в ВВП за регіонами світу в 2005 р.

$,млн.

(%)

Світ

4 745 690

10,6

Європейський союз

1 615 560

11,5

Північна Америка

1 562 600

11

Східна Азія

787 500

9,8

Південно-Східна Азія

114 440

7,5

Латинська Америка

104 070

7,6

Близький Схід

87 454

9,7

Південна Азія

45 698

5,5

Північна Африка

37 751

13,1

Карибський басейн

32 647

15,4

www.tourbus.ru

Завдяки взаємозв’язку туризму із суміжними галузями економіки, туризм створив 221,6 млн робочих місць (8,3% від загальносвітового показника).

Найбільше число зайнятого населення в туристичній сфері спостерігається в країнах Східної Азії (Корея, Японія, Китай) – 74819 тис.чол. Далі йдуть країни Південної Азії – 30 795 тис.чол. В Європі цей показник складає 24 301тис чол. (2.3)

Таблиця 2.3

Кількість і частка зайнятих в туристичному секторі за регіонами світу в 2005 р.

тис.чол

Частка від загального числа економічно активного населення, %

Світ

221 568

8,3

Східна Азія

74 819

15,1

Південна Азія

30 795

12,4

ЄС

24 301

12,3

Північна Америка

23 012

12,1

Південно-Східна Азія

19 306

9,1

Латинська Америка

12 305

8,8

Північна Африка

5 999

7,9

Близький Схід

3 998

7,3

Карибський басейн

2 380

5,2

Джерело: www.tourbus.ru

Надходження від міжнародного туризму становлять порядку $2 млрд. у день. В 2005 році загальна сума витрат у цій сфері склала $682 млрд., що на $49 млрд., або на 3,4% перевищує показники 2004 року. Якщо до цього додати $130 млрд., витрачених іноземними туристами на перевезення, то загальна сума туристичного експорту перевищить $800 млрд. А це - 6% загальносвітового експорту товарів і послуг.

Основну частину надходжень до в туристичний сектор складають витрати туристів, які подорожують за особистими цілями, і оцінюються в $2833 млрд.

В 2005 р. лідирує в списку країн за витратами туристів США, Японія, країни ЄС, Канада і Мексика (табл. 2.4)

Таблиця 2.4

Країни з найбільшими витратами туристів 2005 р. ($, млн.)

2005 г.

США

883 324

Японія

286 836

Германія

196 082

Великобританія

194 918

Франція

155 577

Италія

125 403

Испанія

96 598

Китай

89 889

Канада

78 609

Мексика

57 679

Джерело: www.tourbus.ru

Обсяг туристичних витрат у Європі виріс в 2005 р. на $19 млн. і склав $347 млн. (51% від загальносвітового обсягу), в Америці - ріст на $13 млрд. (усього $145 млрд., або 21%), Азіатсько-Тихоокеанський регіон - ріст на $11 млрд. (усього $139 млрд., або 20%), Близький Схід - виріс на $3 млрд. (усього $29 млрд., або 4% від загальносвітового обсягу витрат), Африка - додала $2 млрд. і досягла $21 млрд. По темпах росту можна скласти наступний рейтинг: Африка (+ 7,8%), Близький Схід (+5,8%). Азія й Тихий океан (+4, 5%), Америка (+4, 3%), Європа (+2,3%).[19]

Витрати туристів на придбання товарів і послуг у країнах свого перебування склали $1512 млрд (12% усього експорту), обсяг капітальних інвестицій у туризм - $ 918 млрд (9,4% від загального числа інвестицій), державні витрати в галузі - $285 млрд (3,8% всіх державних витрат).

В 2007 р. показники частки ВВП, зайнятості і інвестування набули такого вигляду (Додаток 6). Сумарні вкладення в сферу туризму в 2007 році складають 7,06 млрд. дол. (9,5% інвестицій в економіку всіх країн світу), а попит на туристичні послуги досягне 7 трлн. дол., при цьому через десять років ця сума подвоїться й складе 13,2 трлн. дол. [17]

В 2007 році темпи росту міжнародного туризму складуть 3,9% у рік. Цього року Євросоюз заробить 2,5 млрд. доларів, Північна Америка - 2 млрд. дол., а Північно-Східна Азія - 1,2 млрд. дол.

Кількість економічно активного населення, зайнятого в туристичній індустрії, досягне 231 млн. чоловік. Лідером по кількості зайнятого населення стане Північна Азія - 83 млн. чоловік. З значним відставанням від лідера далі йтиме Південна Африка - 31 млн. і Євросоюз - 26 млн. чоловік.

Таблиця 2.5

Частка надходжень від міжнародного туризму в ВВП за регіонами світу за 2005/07 рр.( $ млн.)

2005

2007

Світ

4 745 690

7 060 288

Європейський союз

1 615 560

2 486 881

Північна Америка

1 562 600

2 040 764

Східна Азія

787 500

1 184 810

Південно-Східна Азія

114 440

196 794

Латинська Америка

104 070

186 356

Північна Африка

37 751

61 985

Карибський басейн

32 647

56 077

Джерело: www.tourbus.ru

За даними таблиці можна побудувати такий графік (рис 1)

Частка надходжень від міжнародного туризму в ВВП за регіонами світу за 2005/07 рр. .( $ млн.)

Рис 1Частка надходжень від міжнародного туризму в ВВП за регіонами світу за 2005/07 рр. .( $ млн.)

Аналізуючи дані графіку, можна зробити висновки, про те, що всі регіони отримEють більше надходжень до ВВП в 2007 р. В трійку країн з найбільшими показниками надходжень входять ЄС, Північна Америка і Східна Азія.

В Азії спостерігаються темпи приросту 50,45%, в країні збільшення кількості надходжень було спричинено високими тем­пами зростання в Китаї та його адміністративних регіонах - Гонконг та Макао. Південно-Східна Азія - особливо Таїланд, Малайзія, Камбоджа та В'єтнам - стає одним із найулюбленіших регіонів ту­ристів, маючи попит, що випереджає надання туристичних по­слуг.

Збільшення кількості надходжень до Тихоокеанії здебільшого спричинені інтересом туристів до мистецтва та побуту аборигенів. Найбільша кількість туристів відвідують Австралію та Океанію в місяці, коли в Європі та Північній Америці відбувається спад туристичної активності. Це дозволяє згладити сезонні коливання в міжнародному туризмі в загальному.

Азія/Тихоокеанський регіон приваблює туристів своєю унікальною природою, а нові індустріальні країни бізнес-турами. Розважальний туризм розвинений у Японії, Південній Кореї і в Тайвані. Японська індустрія посідає друге місце у світі після США. Гонконг і Сінгапур пропонує шоп-туризм. Таїланд освоює нові пляжі на південному узбережжі країни, організовує пізнавальні поїздки в північну частину.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Суть закономірності та етапи розвитку світового господарства

  Реферат >> Астрономия
  ... міжнародного поділу праці). До складу світової економічної системи відносять світові продуктивні сиди та світовий ... міжнародний туризм та ін. Закономірності розвитку світового господарства. Для світового господарства, як єдиної цілісної системи, ...
 2. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

  Реферат >> Астрономия
  ... розвитком міжнародних форм виробництва та економік відкритого типу. Сучасні дослідники трактують світове ... , страхування, туризм, фінансові ... економічного розвитку, приналежність до однієї соціально-економічної системи ... роль у диверсифікації господарчої структури ...
 3. Суть та види міжнародних послугових відносин

  Курсовая работа >> Международные отношения
  ... – визначити роль міжнародних послугових відносин у розвитку світової економічної системи ; предмет дослідження – структура, вплив, а також особливості розвитку міжнародних послугових ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... розвиток між­народного туризму тощо. При аналізі типу економічної системи слід звернути увагу на структуру народного ... умови для міжнародного поділу праці, світового господарства та світо­вого ринку. Розвитку світової торгівл ...
 5. Господарство як підсистема суспільства та об’єкти економічної науки

  Реферат >> Экономика
  ... роль відіграє індустрія туризму. ... світової економіки та економ теорії. За іншою організаційно-економічною структурою сучасного світового ... жнародного співробітництва на основі розвитку світового господарства і створення системи загальної безпеки. Сучасний св ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011742115020752