Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
В начале ХХ в ученые-экономисты США, активизировав анализ усилившихся монополистических тенденций в экономике и содействуя «антитрестовской» политике ...полностью>>
Экономика->Реферат
Современные тенденции отечественного развития рыночных отношений в условиях свободного ценообразования и ориентации предприятий на получение максималь...полностью>>
Экономика->Реферат
У другій половині XX ст учені почали масштабні систематичні дослідження механізмів функціонування економіки Завдяки науковим розробкам, зокрема Я Тінб...полностью>>
Экономика->Реферат
У розвинутих країнах світу нині активно ведеться боротьба за ідею суспільного договору Криза соціальної держави, безробіття, проблема закону і порядку...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Міжнародний туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості.

Туризм є однією з небагатьох галузей світового господарства, де постійно зростає кількість робочих місць, що у 1,5 раза перевищує цей середньогалузевий показник в інших сферах економічної діяльності. Робочі місця та туристичні підприємства зазвичай створюються в менш розвинутих регіонах країн базування, що сприяє поліпшенню економічної ситуації та заохочує місцевих жителів не полишати традиційні зони мешкання у пошуках економічно привабливіших місць проживання. Активно розвивається так званий сільський туризм, який у країнах Європи розглядають як найефективніший шлях соціального розвитку сільських депресивних регіонів, шлях до забезпечення зайнятості сільського населення, яке витісняється зі сфери матеріального виробництва внаслідок науково-технічного прогресу.

За даними звіту Міжнародної ради з подорожей і туризму (World Travel and Tourism Council), 2004 р. у сфері подорожей і туризму безпосередньо працювало майже 73,7 млн осіб, або 2,8% зайнятих у світовому господарстві, а у суміжних з туризмом галузях — ще близько 215 млн осіб (8,1% працездатного населення планети). За кількістю зайнятих тут лідирують Китай, Індія, США, Індонезія, Японія, Бразилія, Росія, Німеччина, Іспанія і Франція. Очікується, що зайнятість у зазначених сферах світового господарства до 2014 р. сягне 8,6% працездатного населення Землі.[18]

Міжнародний туризм являється активним джерелом надходжень іноземної валюти. Наприклад, велика частина доходів від міжнародного туризму в загальній сумі надходжень від експорту товарів і послуг складає: в Іспанії -- 35%, Австралії і Греції - по 36%, Швейцарії – 12%, Італії – 11%, Португалії – 21% і на Кіпрі - 52%. В більшості країн, що розвиваються, на долю іноземного туризму припадає 10-15% доходів від експорту товарів і послуг. Проте в деяких країнах цей показник значно вище, наприклад, в Колумбії він складає 20%, Ямайці – 30%, Панамі -55% і на Гаїті -73%.[18]

2. Міжнародний туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни.

Так у таких країнах, як Угорщина, Чехія, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція, Іспанія, Португалія туризм являється одною з пріоритетних галузей, внесок у валовий національний дохід яких складає 15-35%.[18]

3. Міжнародний туризм сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, обслуговуючі сфери туризму: будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництво товарів народного споживання і т.д.

4. З зростанням зайнятості в сфері туризму ростуть прибутки населення і підвищується рівень добробуту нації.

5. Часто завдяки міжнародному туризму у віддалених територій з'являється стимул до розвитку. Зокрема, там відроджуються забуті ремесла й окремі галузі народної творчості.

6. Надання туристичних послуг є вигідним для держави з точки зору використання рекреаційних ресурсів. Таким чином, іноземний турист платить за туристичні послуги, при цьому не вивозячи рекреаційні ресурси за межі країни. Країна отримує прибутки, зберігаючи свої природні та культурно-історичні цінності.

7. Для деяких слаборозвинутих країн туризм є єдиним рушієм економічного зростання. Кенія, Танзанія, Єгипет, Марокко, Туніс, Мадагаскар та Маврикій – це ті країни, уряди яких стимулюють розвиток туристичної галузі, так як туризм – це єдине джерело надходження капіталу, та іноземних інвестицій.

Проте індустрія туризму несе з собою і певні небезпеки:

 1. Екологічні небезпеки. Насамперед туризм впливає на навколишнє середовище надмірною концентрацією виробництва й людей у туристичних центрах, освоює раніше що не використовувалися природні комплекси й підсилює вплив інших галузей (сільське господарство, будівництво, лісозаготівлі, мисливські промисли).

 2. Втрата культурних цінностей. Комерціалізація життя й розвиток туризму в окремих регіонах приводить до знецінення традицій і падіння престижу національних культур. Особливу заклопотаність у світової громадськості викликає секс-туризм і вивіз туристами витворів мистецтв.

 3. Негативний вплив навколишнього середовища. Природне середовище постійно загрожує людині різними стихійними лихами. Соціальне середовище має такі проблеми як епідемії, Віл-Інфекції, злочинність, поширення наркотиків, насильство, тероризм, піратство, військові ускладнення. Щорічно порядку 30 держав відносять до числа несприятливих для туризму.

 4. Техногенні небезпеки. Одними із самих серйозних ризиків у туризмі залишаються транспортні події, аварії і катастрофи. Багато проблем створюють великі аварії на атомних електростанціях, хімічних комбінатах, військових об'єктах. Аварії й пожежі на об'єктах туріндустрії щорічно призводять до травм і смертельних випадків серед туристів.

 5. Міжнародний туризм може призвести також і до відпливу валюти за кордон. З такою ситуацією зіштовхнулася низка країн, що розвиваються, які змушені купувати за кордоном продукти і товари для іноземних туристів та необхідне для інфраструктури туризму обладнання. Має місце і "демонстраційний ефект" міжнародного туризму – іноземні туристи під час своїх поїздок демонструють зарубіжні товари, що викликає зростання місцевого попиту на них.

Таким чином, туризм – це екскурсії, походи і подорожі в яких відпочинок поєднується з пізнавальними і освітніми цілями. За призначенням і формами проведення туризм поділяється на плановий (екскурсний) і самодіяльний.

Значення туризму в світі постійно зростає, що пов'язано з впливом туризму на економіку окремої країни: туризм розширює внески в платіжний баланс країни, забезпечує зайнятість населення, сприяє диверсифікації економіки, а також раціональному використанню рекреаційних ресурсів.

Проте індустрія туризму несе з собою і певні небезпеки: відплив валюти за кордон, екологічні і техногенні небезпеки; втрата культурних цінностей.

Розділ 2 Сучасна динаміка розвитку міжнародного туризму

В сучасних умовах туризм являє собою одну з найбільш розвинених галузей світового господарства, а також одну з форм міжнародної торгівлі послугами, які найдинамічніше розвиваються. В цілому обсяги валютних надходжень від туризму за період з 1950 по 1995 роки виросли в 144 рази. Так, якщо в 1950 р. кількість туристів у всьому світі складала 25 млн., а обіг туріндустрії - 2,1 млрд. дол., то в 1995 р., згідно даних Всесвітньої організації туризму, ці показники перевищили 400 млн. і 372,6 млрд .дол. США. До початку 90-х років частка туризму вже склала більше 10% світової торгівлі товарами й послугами, що дозволило йому зайняти третє місце після експорту нафти і автомобілів, а до 2010 р. туризм повинен вийти на перше місце.[22]

Сьогодні найбільший розвиток міжнародний туризм одержав у західноєвропейських країнах. На частку цього регіону приходиться понад 70% світового туристичного ринку і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20% припадає на Америку, менше 10% – на Азію, Африку й Австралію разом узяті. [17]

Всесвітня організація з туризму у своїй класифікації виділяє країни, що є переважно постачальниками туристів (США, Бельгія, Данія, Німеччина, Голландія, Нова Зеландія, Швеція, Канада, Англія) і країни що є, в основному, реципієнтами (Австралія, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Мексика, Туреччина, Португалія, Франція, Швейцарія).

Міжнародний туризм розвивається нерівномірно не лише в окремих регіонах, а й у межах певного регіону планети, що зумовлено ступенем розвитку туристичної інфраструктури, віддаленістю території та іншими чинниками. В цій роботі фактори привабливості для туристів окремих регіонів світу подані в Додатку 1, а фактори привабливості рекреаційно-туристичних ресурсів у Додатку 2.

Взявши до уваги показники надходження від міжнародного туризму за період 1997-2003 р., можна виділити 10 країн з найбільшими прибутками (табл. 2.1)

Таблиця 2.1

Країни з найвищими показниками

грошових надходжень від міжнародного туризму

(у млн. дол. США)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

США

73,400

71,325

74,801

82,400

71,893

66,547

65,054

Іспанія

26,700

29,839

32,497

31,454

32,873

33,609

41,708

Франція

28,000

29,931

31,507

30,754

29,978

32,329

36,347

Італія

29,700

29,866

28,359

27,500

25,796

26,915

31,286

Німеччина

16,700

17,911

17,225

18,479

18,422

19,158

22,829

Великобританія

20,000

20,985

20,221

19,374

16,276

17,591

19,511

Китай

12,100

12,602

14,099

16,224

17,792

20,385

17,406

Австрія

11,100

11,276

11,035

9,931

10,118

11,237

14,068

Туреччина

8,100

7,809

5,203

7,636

10,067

11,901

13,203

Греція

5,200

6,188

8,783

9,221

9,447

9,741

10,629

в середньому:

23,100

23,773

24,373

25,297

24,266

24,941

27,204

Джерело: World Tourism Organization (WTO)

Найбільші прибутки за 2003-97 рр. отримали такі країни як США, Іспанія, Франція, Італія. Проте в США спостерігається поступове зменшення темпів приростів грошових надходжень з 2000 р. Найдинамічніше за показниками грошових надходжень від міжнародного туризму розвиваються Китай, Греція та Німеччина.

Загалом, якщо вивести середній арифметичний бал за цією десяткою держав, можна побудувати графік (Додаток 3), з якого видно, абсолютний приріст грошових надходжень за 1997-2003 рр. склав в 4,1, (прибутки зростали в середньому на 0,59 млн. дол. США щорічно, або на 17,7% за весь період). Вирахувавши темпи росту на основі середніх надходжень за кожен рік, 171,76 отримуємо графік. Відповідно до нього темп росту грошових надходжень в 1998 році порівняно з 1997 роком (1998-97) склав 102,91%, у 1999-98 – 102,52%, у 2000-99 – 103,79%, у 2001-00 – 95,92%, у 2002-01 – 102,78%, й у 2003-02 – 109,07%. Взявши за основу ці дані можна розрахувати темпи приросту: протягом 1998 року прибутки зросли на 2,91%, у 1999 році зросли на 2,52%, а у 2000 знову ж таки збільшилися на 3,79%; протягом 2001 скоротилися на 4,08%, далі знову простежувалося зростання у 2002 і 2003 роках на 2,78% і 9,07% відповідно. Середній темп росту складає 102,76%.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Суть закономірності та етапи розвитку світового господарства

  Реферат >> Астрономия
  ... міжнародного поділу праці). До складу світової економічної системи відносять світові продуктивні сиди та світовий ... міжнародний туризм та ін. Закономірності розвитку світового господарства. Для світового господарства, як єдиної цілісної системи, ...
 2. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

  Реферат >> Астрономия
  ... розвитком міжнародних форм виробництва та економік відкритого типу. Сучасні дослідники трактують світове ... , страхування, туризм, фінансові ... економічного розвитку, приналежність до однієї соціально-економічної системи ... роль у диверсифікації господарчої структури ...
 3. Суть та види міжнародних послугових відносин

  Курсовая работа >> Международные отношения
  ... – визначити роль міжнародних послугових відносин у розвитку світової економічної системи ; предмет дослідження – структура, вплив, а також особливості розвитку міжнародних послугових ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... розвиток між­народного туризму тощо. При аналізі типу економічної системи слід звернути увагу на структуру народного ... умови для міжнародного поділу праці, світового господарства та світо­вого ринку. Розвитку світової торгівл ...
 5. Господарство як підсистема суспільства та об’єкти економічної науки

  Реферат >> Экономика
  ... роль відіграє індустрія туризму. ... світової економіки та економ теорії. За іншою організаційно-економічною структурою сучасного світового ... жнародного співробітництва на основі розвитку світового господарства і створення системи загальної безпеки. Сучасний св ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015280246734619