Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
В начале ХХ в ученые-экономисты США, активизировав анализ усилившихся монополистических тенденций в экономике и содействуя «антитрестовской» политике ...полностью>>
Экономика->Реферат
Современные тенденции отечественного развития рыночных отношений в условиях свободного ценообразования и ориентации предприятий на получение максималь...полностью>>
Экономика->Реферат
У другій половині XX ст учені почали масштабні систематичні дослідження механізмів функціонування економіки Завдяки науковим розробкам, зокрема Я Тінб...полностью>>
Экономика->Реферат
У розвинутих країнах світу нині активно ведеться боротьба за ідею суспільного договору Криза соціальної держави, безробіття, проблема закону і порядку...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Факультет економіки та менеджменту

(кафедра міжнародної економіки та економіки підприємства)

Ротар Світлана Володимирівна

Міжнародний туризм: структура і роль у розвитку світової економічної системи

Курсова робота з міжнародної економіки

(спеціальність 6.050103 – міжнародна економіка, 3 курс, група 931)

Науковий керівник:

Козменко В.М.

Чернівці – 2007

Вступ

Туризм як форма задоволення потреб людей у відпочинку справляє великий вплив на життя світової спільноти. Надходження від міжнародного туризму нині є однією з найзначніших складових так званого невидимого експорту (invisible export). Розвиток туристських зв'язків є важливим засобом нормалізації міжнародного становища, зміцнення дружби між народами і поглиблення взаєморозуміння. Туризм став об'єктивною потребою сучасної цивілізації.

Міжнародний туризм не тільки збільшує валютні надходження в країну, він забезпечує зайнятість населення, а також допомагає раціонально використовувати ресурси. Останнім часом міжнародний туризм надзвичайно швидко розвивається, поступаючись лише автомобільній та хімічній промисловості. Таким чином вивчення явища міжнародного туризму є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день.

Аспекти міжнародного туризму досліджували різні вчені. Можна виділити роботи А. Ліманського, Я. Ружковського, Д. Осипова, А.О. Александрової, О.В. Вавілової, М.Е. Немоляєвої, Л.Ф. Хадоркова, Г.А. Панирян та інших. Немоляєва М.Е. та Хадорков Л.Ф. свою монографію присвятили аналізу розвитку міжнародного туризму у СРСР. Г.А. Панирян роз’яснює методику формування ціни на міжнародному туристичному ринку, описує фактори, що на неї впливають, а також висвітлює основи міжнародного туристичного бізнесу. Д. Осипов торкається питання нових концепцій розвитку туризму. А.О. Александрова, О.В. Вавилова висвітлюють, головним чином, теорія міжнародного туризму як галузі економіки. Лише А. Ліманський та Я. Ружковський досліджують міжнародний туризм з точки зору його динаміки, факторів, особливостей та тенденцій. Проте всі ці автори досліджували явище міжнародного туризму під кутом зору певної нації, а це питання світовому масштабі майже не порушувалося. В Україні міжнародний туризм почав інтенсивно вивчатися тільки в останнє десятиліття. Все це й обумовило вибір мною цієї теми.

Мета цієї роботи – визначити роль міжнародного туризму у розвитку світової економічної системи; предмет дослідження – структура, вплив, а також особливості розвитку міжнародного туризму; об’єкт дослідження – міжнародний туризм.

Основні завдання роботи:

 1. дослідити історію міжнародного туризму;

 2. з’ясувати причини його розвитку і фактори привабливості окремих держав;

 3. визначити його роль у розвитку як світового господарства, так і окремих країн;

 4. виявити закономірності цього явища, його динаміку та тенденції в різних країнах;

 5. зробити певні прогнози.

Розділ 1 Суть, історія розвитку, структура міжнародного туризму та його роль у розвитку світової економічної системи.

Міжнародний туризм є відносно молодою галуззю в світі, хоча свої корені бере з давніх часів, так як велика кількість людей відправлялися в подорожі з метою пізнання світу й відкриття нових територій, з торговельними, дипломатичними, військовими, релігійними й іншими місіями. Туристичні мандрівки потребували певних послуг з боку місцевого населення в плані розміщення, харчування й т.д. Історично першими підприємствами індустрії туризму стали таверни.

В античні часи основними мотивами подорожей були торгівля, освіта, паломництво, лікування. У Древній Греції зародилися й спортивні поїздки (Олімпійські ігри). Розвиток торгівлі призвів до масового будівництва доріг, постоялих дворів, таверн. Деякі постоялі двори по розкоші не відрізнялися від будинків багатих людей. Римська аристократія брала активну участь у рекреаційних подорожах - на свої вілли, до моря, у гори.

На сході в старі часи подорожували великими караванами на верблюдах. Ночували в наметах або в караван-сараях (постоялий двір із загоном для тварин). Рівень обслуговування був набагато вище, ніж у Європі через більш активну торгівлю.

У середні століття серед подорожей підсилився релігійний фактор - величезні маси людей спрямовувалися до християнських і мусульманських святинь. І тільки епоха Ренесансу послабила релігійні мотиви й підсилила індивідуальний характер і освітню спрямованість поїздок. Молоді люди нерідко відправлялися в тур по Європі перш ніж зайнятися професією. Європейське суспільство відпочивало на курортах Швейцарії, Німеччини, Австрії, Греції, Італії.

Зародження спеціалізованих підприємств з виробництва туристичних послуг (XIX століття) і швидкий розвиток індустрії туризму (до 80-х рр. XX століття) сприяли появі етапу масового туризму.

Революційний розвиток транспорту - поява пароплава, паровоза, розширення мережі доріг також зіграло важливу роль.

Перші висококласні готелі з'явилися в Німеччині й Швейцарії на початку XIX століття, у другій половині століття - створюються бюро подорожей, які організовували туристичні поїздки й реалізовували споживачеві.

У першій половині XX століття в Німеччині й СРСР стимулювався масовий відпочинок, спортивний туризм і військово-прикладні види спорту.

Після економічного спаду, пов’язаного з Другою світовою війною, почався новий етап. З 60-х років XX століття почався активний розвиток туристичних фірм, масового будівництва готелів і різного роду розважальних закладів. Європейський туризм був орієнтований на прийом американських туристів, а з 70-х років, розпочався ріст і виїзного туризму. В СРСР розвивалася мережа профспілкових лікувально-профілактичних і курортних установ, дитячий сезонний і спортивний туризм.

З 80-х років XX століття темпи росту туризму сповільнилися, а масовий туризм трансформувався в диференційований. Туризм стає стилем життя, підсилюється тенденція до розширення асортиментів послуг, появі нових об'єктів рекреації. Популярними стають індивідуальні тури, екологічний і спортивний туризм.

Туризм спочатку розглядався як подорож. Термін "туризм" в перекладі з французького означає прогулянка, поїздка. Проте з розвитком економіки, коли потреба в подорожах різко виросла, з'явилися виробники послуг для таких подорожей, туризм стає товаром. Як товар туризм реалізується в формі послуг (матеріальних і нематеріальних).

Туризму властиві економічні особливості:

 1. Міжнародний туристичний обмін є обміном живими людьми. Туристичні послуги не можуть пересуватися за своїм покупцем, їх не можна зберігати. Ринок міжнародного туризму є ринком покупця.

 2. Одною з характерних рис сучасного туризму являється його масовість. Масового характеру туризм набув у післявоєнні роки. З предмета розкоші він став потребою для більшості населення багатьох країн світу. Масовий попит на туристичні послуги породив масове туристичне виробництво. Формується міцна туристична індустрія зі своїми, індивідами, своїм продуктом, виробничим циклом, методами організації і управління виробництвом.

 3. Туристичні послуги на світовому ринку виступають як "невидимий" товар, характерною рисою якого є те, що значна частина цих послуг робиться з мінімальними витратами на місці.

До факторів, що викликали бурхливий розвиток туризму в останні роки, можна віднести такі:

 • ріст суспільного багатства і доходів населення;

 • скорочення робочого часу і збільшення вільного часу;

 • розширення використання транспорту для туристичних поїздок (авіаційного, автомобільного та ін.);

 • удосконалювання усіх видів транспорту удешевило поїздки;

 • розвиток засобів комунікації та інформаційних технологій;

 • збільшення числа найманих робітників та службовців у розвитих країнах і підвищення їх матеріального і культурного рівня;

 • ослаблення обмежень на вивіз валюти в багатьох країнах і спрощення прикордонних формальностей;

 • істотні зрушення в структурі духовних цінностей;

 • туристичний бізнес захоплює підприємців по багатьох причинах (невеликі стартові інвестиції, зростаючий попит на туристичні послуги, високий рівень рентабельності і мінімальний період окупності витрат).

Туризм – це екскурсії, походи і подорожі в яких відпочинок поєднується з пізнавальними і освітніми цілями. За призначенням і формами проведення туризм поділяється на плановий (екскурсний) і самодіяльний.

При плановому туризмі учасники подорожують на автобусах, літаках, теплоходах, у поїздах по наперед намічених маршрутах, зупиняються в готелях або на турбазах, де їм надається ночівля, харчування і екскурсовод.

При самодіяльному туризмі подорож будується повністю або частково на самообслуговуванні. Тут туристи самі намічають маршрути і спосіб пересування, забезпечують собі харчування, нічліг і місце відпочинку, намічають місця для екскурсій.

На даний час туризм класифікується:

 1. за цілями: маршрутно-пізнавальний; спортивно-оздоровчий; самодіяльний, у тому числі з активними способами пересування; діловий і конгрес-туризм; курортний, лікувальний; гірськолижний; фестивальний; мисливський; екологічний; шоп-туризм; релігійний; навчальний і ін.;

 2. за ступенем мобільності: пересувний; стаціонарний; змішаний;

 3. за формою участі: індивідуальний; груповий; сімейний;

 4. за віком: зрілий; молодіжний; дитячий; змішаний;

 5. за тривалістю: одноденний; багатоденний; транзитний;

 6. за видом використовуваного транспорту: автомобільний; залізничний; авіаційний; водний; велосипедний; кінний; комбінований;

 7. за сезонністю: активний туристський сезон, міжсезон (напівсезон), несезон;

 8. за географічним складом: міжконтинентальний; міжнародний (міжрегіональний); регіональний; місцевий; прикордонний;

 9. за способом пересування: пішохідний; з використанням традиційних транспортних засобів; з використанням екзотичних видів транспорту (канатна дорога, фунікулер, дирижабль, повітряна куля, дельтаплан).

Значення туризму в світі постійно зростає, що пов'язано з впливом туризму на економіку окремої країни. В економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Суть закономірності та етапи розвитку світового господарства

  Реферат >> Астрономия
  ... міжнародного поділу праці). До складу світової економічної системи відносять світові продуктивні сиди та світовий ... міжнародний туризм та ін. Закономірності розвитку світового господарства. Для світового господарства, як єдиної цілісної системи, ...
 2. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

  Реферат >> Астрономия
  ... розвитком міжнародних форм виробництва та економік відкритого типу. Сучасні дослідники трактують світове ... , страхування, туризм, фінансові ... економічного розвитку, приналежність до однієї соціально-економічної системи ... роль у диверсифікації господарчої структури ...
 3. Суть та види міжнародних послугових відносин

  Курсовая работа >> Международные отношения
  ... – визначити роль міжнародних послугових відносин у розвитку світової економічної системи ; предмет дослідження – структура, вплив, а також особливості розвитку міжнародних послугових ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... розвиток між­народного туризму тощо. При аналізі типу економічної системи слід звернути увагу на структуру народного ... умови для міжнародного поділу праці, світового господарства та світо­вого ринку. Розвитку світової торгівл ...
 5. Господарство як підсистема суспільства та об’єкти економічної науки

  Реферат >> Экономика
  ... роль відіграє індустрія туризму. ... світової економіки та економ теорії. За іншою організаційно-економічною структурою сучасного світового ... жнародного співробітництва на основі розвитку світового господарства і створення системи загальної безпеки. Сучасний св ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011060237884521