Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
Автоматизація виробництва є одним з важливих напрямків науково-технічного прогресу При автоматизації виробництва функції керування і контролю, які на ...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
складу Камаз -5320 Кількість автомобілів Аі 12 Години праці, год Тн 12,3 Коефіціенти виконання: Вантажомісткості Пробігу Парку  1 Vт 25 Lв г 21 1 ВИР...полностью>>
Транспорт->Реферат
Основные активы любого автотранспортного предприятия - автомобили, от технического состояния которых напрямую зависит размер прибыли организации Подде...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Как любая машина, или механизм, так и тепловоз со временем теряет свои первоначальные эксплуатационные качества, становится менее надежным Техническое...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розрахунок верхньої будови колії

Вступ

Рейки, укладені на підрейкову основу паралельно одна одній на строго визначеній відстані між ними створюють рейкову колію. Рейкова колія призначена для направлення коліс рухомого складу при їх русі. Рейкова колія характеризується своєю шириною, положенням рейкових ниток по рівню і підуклонкою рейок.

В сучасних умовах роботи залізничного транспорту працівники колійного господарства використовують нові ресурсозберігаючі технології при ремонтах колії, проводять реконструкцію колійного розвитку станцій з укладанням стрілочних переводів на залізобетонних брусах, готують колію для підвищення швидкостей руху поїздів на напрямках міжнародних залізничних транспортних коридорів, ефективно ведуть машинізоване поточне утримання безстикової колії, в тому числі з довгими рейковими плітями, підвищують терміни служби елементів верхньої будови колії. Зниження обсягів перевізної роботи і вантажонапруженості, наступне збільшення міжремонтних термінів і періодичності ремонтів колії викликає необхідність зміни підходів до організації утримання і ремонтів колії та підвищення її надійності.

1. Розрахунок елементів ВБК на міцність колії

1.1 Визначення вертикальних динамічних сил

Для цього встановимо усі технічні характеристики та задані умови, а саме:

Локомотив ТЭП-10

 • конструктивна швидкість –

 • статичне навантаження -

 • жорсткість ресорного підвішання -

 • діаметр колеса по кругу кочення -

 • послідовні відстані між осями колісних пар у вогонній тележці-

Тип рейок-Р65

Приведений знос – 9 мм

Шпали – дерев′яні

Тип скріплення – ДО

Товщина баластного шару – 40 см.

Визначимо максимальний прогин ресор:

За розрахункове динамічне навантаження приймається максимальне імовірне значення від сукупності впливу постійної статичної і змінних динамічних сил:

де:середнє значення динамічної сили;

нормуючий множник (рівний – 2,5) для заданого рівня імовірності

Ф=0,994.

де:статичний тиск колеса на рейку;

середнє значення сили інерції, що викликається коливанням надресорної будови:

Для всіх інших сил інерції середні значення рівні нулю:

Сумарне середньоквадратичне відхилення визначається з формули:

,

Середньоквадратичне відхилення додаткової вертикальної сили від коливання надресорної будови приймається рівним:

Середньоквадратичне відхилення сили інерції, в (кН), що виникає під час руху колеса по ізольованій нерівності на колії, визначається з формули:

де:

швидкість руху.

модуль пружності підрейкової основи.

відстань між осями шпал, при епюрі 1680 шп. на км.

коефіцієнт, що враховує вплив типу баласту, в нашому випадку це

щебінь.

коефіцієнт, що враховує вплив типу рейок, в нашому випадку це

Р65.

коефіцієнти, що враховують вплив типу шпал на

утворення нерівностей, в нашому випадку це залізобетон.

момент інерції рейки відносно горизонтальної осі.

модуль пружності рейкової сталі, кг/см. кв.

вага нересорної частини.

Середньоквадратичне відхилення сили інерції, в(кН), що виникає від колеса з ізольованої нерівності на поверхні кочення, визначається з формули:

де:

- коефіцієнти, що враховує вплив маси колії на взаємодію, в

нашому випадку для колії на дереві.

безрозмірний прогин.

розрахункова глибина ізольованої нерівності (для локомотива на підшипниках кочення).

Середньоквадратичне відхилення сили інерції, в (кН), під час руху по шляху колеса з безперервною нерівністю, визначається з емпіричної формули:

Сумарне середньоквадратичне відхилення визначимо так:

Отже,

1.2 Вибір розрахункової осі екіпажу

Для того щоб визначити величини потрібно визначити значення .

, а відповідно , .

, а відповідно , .

Визначимо максимум завантаження лінії впливу моментів , та максимум завантаження лінії впливу поперечних сил .Отже,

Визначимо максимальне еквівалентне навантаження для розрахунків

напружень в рейках від дії згинаючого моменту за формулою:

Для того щоб визначити величини потрібно визначити значення .

, а відповідно , .

, а відповідно , .

Визначимо максимум завантаження лінії впливу моментів , та максимум завантаження лінії впливу поперечних сил .Отже,

Визначимо максимальне еквівалентне навантаження для розрахунків

напружень в рейках від дії згинаючого моменту за формулою:

Отже приймаємо:

Визначимо згинальний момент та силу тиску рейки на опору

за такими формулами:

Визначимо ординату лінії впливу прогинів , за формулою:

1.3 Розрахунок напружень у рейках, шпалах, баластіЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проект модернізації колії

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... застосовані в подальшому. 4.2 Розрахунок будови колії на міцність 4.2.1 Визначення напружень в елементах верхньої будови колії Величина середнього ... складу визначаються згідно з Правилам розрахунку верхньої будови колії на міцність, при цьому ...
 2. Розрахунок дистанції колії

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ілки 3. Визначення класу дистанції колії 4. Розрахунок чисельності монтерів дистанції колії 5. Розрахунок підрядної суми відд ... в залежності віл типу верхньої будови колії і розгорнутої довжини колії. Для стрілочних переводів розрахунок виконується ...
 3. Улаштування та експлуатації колії

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... рік. Спираючись на характеристики типів верхньої будови колії, вибраний ІІІ тип верхньої будови колії з рейками типу Р65ст1. Нормативний ... рисунку 1.2 наведений календарний графік ремонтів колії. 2 Розрахунок поодиночного звичайного стрілочного переводу ...
 4. Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... ів залізничної колії (земляного полотна, верхньої будови колії, штучних споруджень та колійного устаткування), який ... перевезення 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» 3770 «Розрахунки по незбережених перевезеннях» винуватці підпри ...
 5. Організація та технологія виконання капітального ремонту колії

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ремонту Умови проведення ремонтно-колійних робіт Розрахунки для побудови графіків ... Вибір ланцюжка машин залежить від типу верхньої будови колії (ВБК) до та після ... що визначають тяговими розрахунками (у курсовому проекті можна при розрахунку приймати tn, tнn ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014750957489014