Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Предприятие производит продукции одного наименования по цене (z) Удельные переменные расходы (v) Общая величина постоянных расходов (C) В результате р...полностью>>
Экономика->Реферат
, n = 48 шт 5 Количество деталей в передаточной партии, p = 12 шт 6 Количество операций, m = 7 шт 7 Продолжительность i-ой операции, t1 = 11 мин t2 = ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зроста...полностью>>
Экономика->Реферат
Соединенные Штаты Америки - это передовая капиталистическая держава, обладающая большой производственной мощью и огромным потенциалом развития Эта огр...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского

Кафедра економіки підприємства

ресурсний трудовий фінансовий фонд

Звіт

Про виробничу економіко-ознайомчу практику в ТОВ "Добриня продукти"

Донецьк - 2009р.

Зміст

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.1 Організаційна характеристика підприємства

1.2 Зовнішнє середовище підприємства

1.3 Внутрішнє середовище підприємства

1.4 Економічна характеристика підприємства

2. Ресурсний потенціал підприємства

3. Матеріально-технічна база підприємства

4. Трудові ресурси підприємства

5. Фінансові ресурси підприємства

Індивідуальне завдання

Висновки

Вступ

Виробнича практика є одним з важливих елементів в системі організаційних форм и методів навчання, що забезпечує високоякісну підготовку студентів. Само в процесі проходження практики реалізується принцип безперервного зв’язку вищої школи із життям, із передовою науково-технічною і господарською практикою.

Виробнича практика спрямована на всебічне ознайомлення студентів із умовами і особливостями їх майбутньої професійної діяльності, оволодіння студентом сучасними методами економічного моніторингу і аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства в існуючих ринкових умовах.

Головною метою практики є ознайомлення студентів із сучасними методами аналізу економічної звітності; оволодіння практичним навичками і методами збору і обробки економічної інформації, і як наслідок - вміння робити висновки щодо тенденцій розвитку підприємства.

Основними задачами практики є:

- Ознайомлення практики економічної діяльності підприємства.

- Створення навичок аналізу основних показників господарської діяльності підприємства.

- Формування у студентів навичок узагальнення результатів аналізу господарської діяльності підприємства.

- Збір необхідної інформації для виконання курсової роботи з дисципліни "Стратегія підприємства", "Планування діяльності підприємства", що виконуються на четвертому курсі.

В процесі проходження практики на підприємстві студенти сформують навички економічної діяльності як основи необхідної для прийняття управлінських рішень.

1.тОрганізаційно-економічна характеристика підприємства

1.1 Організаційна характеристика підприємства

ТОВ "Добриня продукти" працює на ринку всього 12 років, з 1997, але за цей невеликий строк компанія стала одним із лідерів українського ринку виробництва молочної продукції. ТОВ "Добриня продукти" є дочірнім підприємством ЗАТ "Геркулес".

Сьогодні асортимент ТОВ "Добриня продукти" включає: близько 130 найменувань молочної продукції.

Асортимент продукції ТОВ "Добриня продукти" постійно удосконалюється та оновлюється, але незмінним залишається його висока якість та чудовий смак. Досягнення ТОВ "Добриня продукти" були відзначені безліччю нагород, найбільш почесними із яких є:

"Вибір року в Україні" (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

Основним предметом діяльності підприємства є:

- виробництво молочної продукції;

- перероблення молока;

- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та молочними продуктами.

З самого початку девізом компанії стали слова: "Краще не виробляти нічого, аніж неякісну продукцію", і з тих пір цей принцип ніколи не порушався.

Виробничий комплекс розташовані у власних приміщеннях, які оснащені сучасним українським та імпортним устаткуванням. Упровадження передових технологій виробництва молока та молочної продукції дозволяє регулярно поповнювати асортимент продукції, а також представляти ринку абсолютно нові види, що не мають аналогів. Сучасне ефективне виробництво дозволяє наситить не тільки внутрішній ринок українською продукцією, а також експортувати частину продукції за межи України.

Вагомий внесок в розвиток регіону підприємства підтверджують і статистичні дані. ТОВ "Добриня продукти" 2006 рік закінчило з чистим прибутком в розмірі 1,641 млн.грн., що на 23,3% більше, ніж в 2005 році.

У майбутньому планується розширення виробничих потужностей, впровадження нових технологій виробництва, випуск нової продукції на ринок молочних виробів та поширення продажу товарів за кордон (Росія, Польща).

1.2 Зовнішнє середовище підприємства

Проведемо оцінку чинників макросередовища підприємства. Для цього використаємо метод експертних оцінок та статистичні данні, отриману інформацію згрупуємо у Таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 Оцінка чинників макросередовища підприємства ТОВ "Добриня продукти"

Чинники макросередовища

Оцінка ступеня впливу

Напрям впливу

(+, -)

Інтегральний показник впливу

 1. Політико-правові:

1.1 Неузгодження дій Президента і Верховної Ради

3

-

-3

1.2 Посилення між партійної боротьби

2

-

-2

1.3 Гальмування економічних реформ

3

-

-3

1.4 Постійні зміни в законодавстві України

3

-

-3

1.5 Сертифікація товарів і послуг

3

+

+3

1.6 Недоопрацьованність законодавчих актів, які торкаються підприємницької діяльності

3

-

-3

1.7 Антимонопольна політика

3

+

+3

Разом політико-правові чинники

20

-14

 1. Економічні:

2.1 Падіння темпів виробництва

3

-

-3

2.2 Інфляційні процеси

3

-

-3

2.3 Жорстка податкова політика

3

-

-3

2.4 Інвестиційні процеси

3

+

+3

2.5 Система оподаткування і якість економічного законодавства

3

+

+3

Разом економічні чинники

15

-9

 1. Соціально-демографічні:

3.1.Народжуваність

2

+

+2

3.2 Наявність і потенційна кількість робочої сили

3

+

+3

3.3 Кваліфікаційні характеристики робочої сили

3

+

+3

3.4 Традиції і культурні цінності, рівень освіти

2

+

+2

3.5 Відношення до іноземців

2

+

+2

Разом соціально-демографічні чинники

12

+12

 1. Технологічні:

4.1 Високий науково-технічний потенціал

3

+

+3

4.2 Упровадження нових технологій

3

+

+3

Разом технологічні чинники

6

+6

Всього по макросередовищу

53

-5

Шкала оцінки: ступінь впливу

1 – мінімальний вплив

2 – середній впливЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основні показники господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ "Добриня продукти"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... ємства на прикладі ТОВ "Добриня продукти" Донецьк - 2010 р. Зміст Вступ 1.Економічна характеристика підпри ... .грн. Висновки Проаналізувавши діяльність підприємства ТОВ «Добриня продукти» протягом 2008-2009рр. можна ...
 2. Типи і моделі ринкової економіки

  Реферат >> Экономика
  ... результатів економічної діяльності. Економічна діяльність – це ... продавців кожного продукту і ресурсу. В результаті економічна влада широко ... . – 418 с. Добринін а.І., Салов а.І. Економіка: Навчань. допомога ... 287 с. Світова економіка. Економіка зарубіжних ...
 3. Орест Субтельний. Україна: Історія.

  Книга >> История
  ... священика Альоша Попович і син боярина Добриня Микитич; усі троє — члени ... однобокою, оскільки майже вся економічна діяльність зосередилася на сільському господарстві. Водночас ... продукту імперії — пшениці — припадало на Україну. Тут збирали 43 % світового ...
 4. Сучасні проблеми та основні шляхи піднесення сільського господарства в Україні

  Реферат >> Экономика
  ... гідне місце на світовому ринку продуктів харчування і сільськогосподарської ... школа”, Київ, 1999, 544 с. Добринін А.І. „Економічна теорія”, „Пітер”, Санкт-Петербург”, ... , 536 с. Новицький В.Є. „Міжнародна економічна діяльність України: Підручник”, Друкарня МВС ...
 5. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

  Конспект >> Психология
  ... ічна діяльність у її примітивній, елементарній формі є діяльність ... та ін.}, уваги (М. Добринін, І. Страхов), емоцій ... Божович, О. Ковальов, М. Левітов, В. М'ясищев, М. Боришевський ... , а особистість є продуктом взаємодії ... сть, економічна і соціальна ефективність ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017669200897217