Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Учебное пособие
Финансы от лат «платеж, доход» возникли в условиях товарно-денежного обращения, в связи с развитием государства и его потребности в ресурсах Понятие ф...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
С переходом экономики к рыночным отношениям, центр тяжести финансового управления переместился с министерств и ведомств на уровень предприятий, повыси...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
В отличие от других отраслей материального производства строительство конкретного объекта (здания, сооружения, жилого дома и др ) осуществляется строи...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Согласно устоявшейся в отечественной экономической науке точке зрения, все общественное производство в зависимости, от специфики затрачиваемого труда ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

970496,4

820125,2

Податок на додану вартість

015

13533,8

12846,8

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

956962,6

807278,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

582085,4

562056,2

Валовий:

прибуток

050

374877,2

245222,2

збиток

055

Інші операційні доходи

060

127871,3

52885,1

Адміністративні витрати

070

58368,4

20250,1

Витрати на збут

080

63832,3

30420,0

Інші операційні витрати

090

24787,6

11319,2

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

355760,2

236118,0

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

355760,2

236118,0

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

230000,7

150000,0

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

125759,5

86118,0

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частки меншості

215

Чистий:

прибуток

220

125759,5

86118,0

збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

270190,3

212312,2

Витрати на оплату праці

240

20701,3

14540,2

Відрахування на соціальні заходи

250

9882,4

10712,0

Амортизація

260

11905,6

12240,2

Інші операційні витрати

270

250475,4

175315,6

Разом

280

563155,0

425120,0Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Дипломна робота на тему: „Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення (на прикладі ... нансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан ...
 2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення” Зміст Вступ 1. Теоретико ... фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Залежно від мети та завдань ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... ів підприємства і їх джерел. Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або ... галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки ...
 4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... НВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧН ... чних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, ... яльності в загальному обсязі інвестицій становить: транспорт – 21,9%; обробна промисловість ...
 5. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Фінансовий стан характеризується насамперед розміром та ... фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0070259571075439