Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
В последнее время вопросам налогового администрирования уделяется большое внимание Следствием кропотливой работы стало принятие Федерального закона от...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Одні з важливих і актуальних питань політичної економії на сучасному етапі є питання пов’язані з діяльності підприємства Оскільки підприємство є перви...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Положительные значения надежности характеризуют наличие у инвестиционного решения запаса надежности даже при развитии неблагоприятного сценария в ходе...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
На современном этапе развития мировой экономики, нет ни одного государства не знакомого с этими явлениями В мире действуют общие для всех экономически...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Отже, резерви зростання прибутку - це кількісні можливості збільшення прибутку завдяки:

- збільшенню обсягу реалізації продукції;

- зменшенню витрат на виробництво і реалізацію продукції: усунення перевитрат по сировині і матеріалах, усунення понадпланових відходів, усунення невиправданих і непродуктивних витрат у складі цехових і загально-виробничих витрат, а також у складі витрат на утримання і експлуатацію устаткування, усунення втрат від браку;

- постійному зниженню позареалізаційних збитків.

Ще одним напрямом у пошуку резервів зростання прибутку є аналіз використання ресурсів підприємства, собівартості виготовленої продукції. Зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції - основний резерв збільшення прибутку підприємства. Враховуючи специфіку виробництва досліджуваного підприємства суттєво зменшити витрати на виробництво можна завдяки технічним і технологічним заходам.

Фактична собівартість виконаних робіт у 2007 році склала 582085,4 тис. грн., що на 20029,2 тис. грн. (або 23%) більше чим в 2006 році - 562056,2 тис. грн., а в 2008 році зменшилась на 937,7 і склала 572705,7 тис. грн.

Кошторис витрат на виробництво УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2006-2008 роки представлений у таблиці 3.1

Таблиця 3.1 Кошторис витрат на виробництво УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2006-2008 рр.

Сума,

тис.грн

Питома

вага

Питома

вага

у

собівар

тості

в

обсязі

робіт

2006 р

2007 р

2008 р

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Матеріальні витрати

165345,7

270190,3

212312,2

51,0

49,5

47,5

41,8

41,8

47,1

Енергоносії

1566,1

1198,1

1013,1

4,7

4,7

6,0

5,3

5,3

4,3

Заробітна плата

10659,3

15701,3

14540,2

15,3

15,0

15,9

13,8

13,8

14,1

Відрахування на соціальні заходи

6475,0

9882,4

10712,0

5,9

5,9

5,9

5,2

5,2

5,5

Амортизаційні відрахування

8266,5

11905,6

12240,2

3,1

3,8

4,0

3,5

4,1

2,8

Інші

134636,7

134636,7

175315,6

11,4

6,6

6,5

5,7

5,7

10,5

Податки

29993,4

13533,8

12846,8

0,7

1,0

1,0

0,8

0,7

0,7

Разом виробнича собівартість

20004,3

20004,3

20004,3

92,1

86,5

86,5

76,1

80,1

85,0

Адміністративні витрати

38963,8

58368,4

20250,1

7,9

13,5

12,5

11,9

11,9

7,3

Разом повна собівартість

572705,7

582085,4

58368,4

100

100

100

88,0

90,0

92,3

Прибуток

73581,8

970496,4

820125,2

12,0

9,5

7,7

Обсяг робіт

19358,7

20657,1

23513,1

100

100

100

Питома вага витрат, що входять у повну собівартість УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2006-2008 роки представлено в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 Питома вага витрат, що входять у повну собівартість УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2006-2008 роки

№ п/п

Статті витрат

2006 рік

2007

рік

2008

рік

Відхилення

+,-

%

%

%

%

1.

Матеріальні витрати

47,3

49,5

51,0

2,2

1,5

2.

Енергоносії

6,0

4,7

4,7

-1,3

0

3.

Зарплата з нарахуваннями

25,8

20,9

21,2

-4,9

0,3

4.

Амортизаційні відрахування

4,0

3,8

3,1

-0,2

- 0,7

5.

податки

1,0

1,0

0,7

0

-0,3

6.

Інші витрати

6,5

6,6

11,4

-0,1

4,8Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Дипломна робота на тему: „Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення (на прикладі ... нансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан ...
 2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення” Зміст Вступ 1. Теоретико ... фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Залежно від мети та завдань ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... ів підприємства і їх джерел. Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або ... галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки ...
 4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... НВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧН ... чних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, ... яльності в загальному обсязі інвестицій становить: транспорт – 21,9%; обробна промисловість ...
 5. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Фінансовий стан характеризується насамперед розміром та ... фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019090175628662