Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
В современных рыночных отношениях планирование экономической деятельности всех предприятий и фирм является важной предпосылкой свободного производства...полностью>>
Финансы->Реферат
Таким образом, очевидна актуальность выбранной темы курсовой работы. Находясь в центре денежно-кредитной системы страны, деньги опосредуют связи между...полностью>>
Финансы->Реферат
Налог на имущество должны уплачивать все российские организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, в том числе органы гос...полностью>>
Финансы->Реферат
Государство как субъект экономических отношений для покрытия своих расходов привлекает не только доходы бюджета, но и дополнительные, сформированные н...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Фінанси і кредит»

РЕФЕРАТ

з дисципліни Фінансове право

за темою

Фінансова система як детермінуючий чинник системи фінансового права

Виконав:

студент групи 348

Хатнюк В. С.

Луганськ

2008

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи сучасної моделі фінансової системи

1.1 Поняття та сутність фінансової системи

1.2 Напрямки трансформації фінансової системи

1.3 Основні підходи до структури фінансової системи

2. Аналіз стану фінансової системи України та країн світу

2.1 Управління фінансовою системою України

2.2 Динаміка розвитку фінансових систем країн світу

2.3 Аналіз ринку похідних фінансових інструментів

2.4 Оцінка збалансованості фінансової системи України

3. Основні шляхи реформування фінансової системи та перспективи її розвитку

Висновки

Література

Вступ

Формування глобального економічного простору і посилення інтеграційних процесів зумовлюють необхідність детальнішого розгляду питань, пов'язаних з особливостями формування сучасної моделі фінансової системи й механізму її функціонування. У сучасній фінансово-економічній літературі дослідження проблем формування, існування фінансової системи як детермінуючого чинника системи фінансового права ускладнюється невизначеністю підходів до її структурної побудови з урахуванням тих якісних змін, що мали місце протягом останнього часу. Інтеграція фінансової системи України у світовий фінансовий простір зумовлює необхідність урахування можливого впливу інтегрованого глобального фінансового середовища на фінансову систему України, використання міжнародного досвіду щодо створення розгалуженої системи фінансових інститутів, відповідного інфраструктурного забезпечення для ефективного функціонування усіх секторів фінансового ринку, формування сучасної регуляторної системи і т. ін. Спрямованість розгляду цих та інших питань безпосередньо пов'язана з дослідженням питань особливостей формування сучасної моделі фінансової системи й удосконалення механізму її функціонування. В українській науковій літературі підходи до розгляду теоретичних основ фінансової системи відрізняються від тих, що містяться у закордонних джерелах. Соціально-економічний зміст, функції і структура фінансової системи безпосередньо пов'язані з особливостями економічного устрою держави. Основні ж розбіжності пов'язані насамперед з особливостями моделей ринкової та адміністративно-планової економіки.

 1. Теоретичні основи сучасної моделі фінансової системи. Поняття та сутність фінансової системи

Фінансова система традиційно розглядають за внутрішніми сутнісними ознаками – як систему фінансових відносин, і за організаційною побудовою – як сукупність фінансових органів та інституцій, що управляють грошовими потоками. Внутрішня структура фінансової системи відображає об'єктивну сукупність фінансових відносин і є загальною для всіх країн. Вона складається зі сфер і ланок. Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин, а ланка — їх відособлену частину. Найбільш доцільно в основу структуризації фінансів покласти рівень економічної системи (Рис. 1), виділивши відповідні сфери фінансів.

Фінансова система


Міжнародні фінанси: валютний ринок, фінанси міжнародних організацій, міжнародні фінансові інституції


С

Фінансовий ринок: ринок грошей, ринок капіталів

вітове

господарство

Державні фінанси: бюджет держави, фонди цільового призначення, державний кредит, фінанси державних підприємств


Макроекономіка

Фінанси субєктів господарювання


Мікроекономіка

Страхування


Рис. 1. Внутрішня структура фінансової системи

Організаційна структура фінансової системи – це сукупність фінансових органів та інституцій, яка характеризує систему управління фінансами, фінансовими відносинами та їх взаємозв’язок. До організаційного складу фінансової системи України входять:

а) органи управління: Міністерство фінансів; Державна податкова адміністрація; Державна контрольно-ревізійна служба; Державне казначейство; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Рахункова палата; Аудиторська палата; Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування; Українська державна інноваційна компанія;

б) фінансові інституції: Національний банк; комерційні банки; страхові компанії; небанківські кредитні установи (кредитні спілки, ломбарди тощо); міжбанківська валютна біржа; фондові біржі; інституційні інвестори.

Склад органів та інституцій фінансової системи України відображено на Рис. 2.

Фінансова система України


Міністерство фінансів

Рахункова палата

Національний банк

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуДержавна податкова адміністрація

Аудиторська палата

Комерційні банки

Фондові біржі


Фонди соціального страхування


Державне казначейство

Аудиторські фірми

Небанківські кредитні установи


Інституційні інвестори


Страхові компанії

Державна контрольно-ревізійна служба


Міжбанківська валютна біржаУкраїнська державна інноваційна компанія


Рис. 2. Управління фінансовою системою

Фінансові органи та інституції можуть бути згруповані в чотири блоки. Перший блок становлять органи, які функціонують у сфері бюджету держави. Це насамперед Міністерство фінанси України та Державне казначейство і Державна контрольно-ревізійна служба. До цієї ж групи також належить Державна податкові адміністрація. Другий блок становлять контрольно-регулюючі органи — Рахункова палата, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Аудиторська палата й аудиторські фірми. Третій блок становлять фінансові інституції, які працюють на фінансовому ринку: Національний банк України і комерційні банки міжбанківська валютна біржа, фондові біржі; інституційні інвестори, страхові компанії. До четвертого блоку входять органи управління цільовими фондами: Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування, Українська державна інноваційна компанія.

Загалом фінансова система Україна, як детермінуючий чинник фінансового права, у цілому постає як:

— сукупність різних сфер фінансових відносин, у процесі яких формуються і використовуються грошові фонди;

— сукупність певних ланок фінансових відносин, які, за принципом функціонального призначення, мають особливості у створенні й використанні фондів грошових коштів;

— система форм і методів утворення, розподілу й використання фондів грошових коштів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Система соціального захисту в Україні (2)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... багатьох інших чинників. Проте, ... йної системи, яка розширить ... системи соціального обслуговування наголошено на необхідності впроваджувати альтернативу домінуючим ... більше детермінант соц ... навантаження на фінансову систему держави ... і культурні права,// Права людини. ...
 2. Система соціально-педагогічної роботи в загальноосвітних навчальних закладах

  Курсовая работа >> Социология
  ... альна педагогіка детермінована історично за ... їм матеріально-фінансової, морально-правової, ... поведінки. А система домінуючих мотивів, яка спонукає до ... виокремлення особливої галузі праваправа соціального. Нині ... усунення. Сукупність чинників соціально-педагог ...
 3. Економіка та економічні системи України

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  ... банк - фінансовий заклад, який входить до системи истемицентрального банку ... монопольного (домінуючого) становища на ... детермінантами (чинники, які впливають на предмет):1) ціньові детерм ... особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, ...
 4. Корупція як соціальне явище: український контекст аналізу

  Дипломная работа >> Социология
  ... яку називають «вертикальною». Вона, як правило, виступає як ... системи, яка перестає виконувати свої функції якісно ... населення. Всі ці чинники, безумовно, є ... виокремити домінуючий підхід, ... детермінантів корупції на основі даних міжнародних наукових та фінансових ...
 5. Корпоративні права підприємства, їх номінальна й ринкова вартість, фактори, що впливають на ринковий курс акцій

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... акції залежить від багатьох чинників, таких як фінансовий стан товариства, його ... в світовій економіці є домінуючим. Однією з таких країн є США ... кореляції Коефіцієнт детермінації Коефіцієнт ... встановлених правил. Рада здійснює нагляд за системою внутрішнього ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014610290527344