Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
Традиционно, литература, искусство и наша повседневная жизнь тесно связана с чувством сострадания, умением понять другого человека, оценить его радост...полностью>>
Психология->Контрольная работа
Экспериментальная психология — область психологии, упорядочивающая знания об общих для большинства психологических направлений проблемах исследований ...полностью>>
Психология->Лабораторная работа
Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обусловливает рост разл...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Память — форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его по...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Чортківське педагогічне училище

Предметна (циклова)

комісія викладачів

психолого-педагогічних дисциплін

Характеристика стосунків

молодого подружжя у сім’ї

Курсова робота

зі спеціальності

5.01.01.05 Соціальна педагогіка

Студент-виконавець:

Овчарик Зоряна Михайлівна,

СП-4

Керівник:

Савінська Світлана Іванівна, викладач педагогіки

Чортків 2008

Зміст

Вступ

Розділ І. Характеристика сучасних сімейних стосунків

як соціально-педагогічне явище

1.1. Залежність характеру сімейних стосунків від типу сім’ї

1.2. Вплив мотивів утворення шлюбу на сімейні стосунки

1.3. Подружні стосунки у молодій сім’ї як різновид сімейних стосунків

Розділ ІІ. Особливості подружніх стосунків молодої сім’ї

2.1. Проблеми подружньої пари в молодій сім’ї

2.2. Роль спілкування у розвитку подружніх стосунків молодої сім’ї

2.3. Подружні конфлікти як наслідок дисгармонії

у стосунках молодого подружжя

Висновок

Список літератури

Додатки

Сім’я – одна із найвеличніших цінностей, що створені людством за період свого існування. Жодна нація, жодне історичне суспільство не обійшлося без сім’ї.

Молода сім’я – це особливий світ, який своєрідно пов’язаний із різними проблемами, які торкаються подружньої пари в молодій сім’ї.

Молода сім’я може розглядатися як специфічний соціальний інститут, що виконує ряд таких основних функцій як: репродуктивна, виховна, господарсько-економічна, рекреативна, які важливі для суспільства і необхідні для життя кожної людини, і як мала соціально-психологічна група, в якій за висловом О.М.Здравомислевої, з найбільшою природністю задовольняються чисельні найважливіші особистісні потреби людини! Мабуть, кожен з молодого подружжя погодиться з тим, що саме у своїй батьківській сім’ї він набув необхідних соціальних навичок, оволодів певними стереотипами поведінки і культурними нормами, проявляє емоційну прихильність, або, навпаки, відчував певні негативні емоції до близьких членів родини, отримував психологічну підтримку і захист, рятувався від стресів і перенавантажень, які виникли із зовнішнім світом.

Але уже прийшов час, коли двоє незнайомих людей об’єднали свої долі і створили молоду сім’ю. Особливо на перших етапах становлення молодої сім’ї з’являються різного роду сімейні проблеми, які є досить поширеними у вирі буденного життя.

Чи можливо, що дві особи щасливо жили разом не обмежено довгий час і всі сімейні проблеми вирішували без конфліктів?

Так, можливо, якщо вони люблять одне одного!

Святе Письмо представляє нам різні види любові: сердечна прихильність, прив’язаність, яка існує між близькими друзями; глибока приязнь, викликана родинними зв’язками; романтичне кохання до особи протилежної статі. Між чоловіком і жінкою у подружжі повинні розвиватися усі ці види любові, але найголовніше, вони повинні жити християнською любов’ю. Це не самолюбне бажання робити іншим те, що правильно і добре в Божих очах, без різниці, заслуговують вони цього чи ні. Така любов спонукає по другів до міцніших стосунків, де народжується повага, прощення, самозречення.

«Любити – означає віддавати і отримувати те, що не можна ні купити, ні продати, а тільки віддавати вільно і взаємно!»

Нерозривність подружжя випливає перш за все, із самої суті цього дару: дару однієї особи іншій. Це взаємне віддавання себе виявляє подружню природу любові. «Хто по-справжньому любить свою дружину, той кохає її заради неї самої, той щасливий від того, що може збагатити її даром самого себе».

У шлюбній присязі наречений і наречена називають один одного на ім’я: «Я (ім’я) беру тебе (ім’я) за жінку (чоловіка) і обіцяю тобі любов, вірність, чесність (і послух подружній), і що не залишу тебе аж до смерті». Такий дар передбачає обов’язок набагато серйозніший і глибинний, ніж будь-що, що можна «придбати» яким способом. Коли чоловік і жінка у подружжі взаємно віддають себе і приймають один одного у єдності одного тіла, логіка «щирого дару себе» стає частиною їхнього життя, без цього подружжя стає порожнім, у той час, як сопричастя осіб побудовано на цій логіці, стає сопричастям батьків. Коли вони передають життя дитині, нове людське «Ти» стаєш частиною кругозору «Ми» подругів, особою яку вони назвуть новим іменем: «наш» син або «наша» дочка.

Біблія представляє нам багато прекрасних висловів про любов: «лагідна любов, неначе матері до дитини; ніжна любов, неначе нареченого до його нареченої, але одночасно і сильно ревнива любов». Перш за все ця любов не карає, а прощає; це любов, яка воліє зустріти любов, як це зробив батько у випадку із блудним сином; любов, яка піднімає цього сина і дає йому частку свого добробуту. Це неймовірна любов: щось повністю нове і перед тим незнана у всьому світі.

Любов є вимогливою. Саме Христос проповідував таку любов. У наш час людям потрібно наново відкрити цю вимогливу любов тому, що вона – справді міцна основа сім’ї, основа, здатна «все перетерпіти».

Досконалість союзу любові виявляється у її нерозривності. Тільки одна смерть, яка припиняє життя одного із подругів, припиняє існування їхнього подружнього життя.

І вже на цьому грунті випливає мета курсової роботи – скласти всебічну характеристику стосунків молодого подружжя в сім’ї; проаналізувати соціально-педагогічні проблеми, що виникають у стосунках подружньої пари.

При написанні курсової роботи ставились такі завдання:

1.1. Показати залежність характеру сімейних стосунків від типу сім’ї.

1.2. Охарактеризувати вплив мотивів утворення шлюбу на сімейні стосунки.

1.3. Розкрити сутність подружніх стосунків у молодій сім’ї як різновид сімейних стосунків.

2.1. Розкрити сутність проблем подружньої пари в молодій сім’ї.

2.2. Показати роль спілкування у розвитку стосунків молодої сім’ї.

2.3. Проаналізувати причини виникнення подружніх конфліктів як наслідок дисгармонії у стосунках молодого подружжя.

Працюючи над курсовою роботою варто сказати, що тема даної роботи розкрита на даний час у літературі недостатньо. Тому проблема, дослідження якої стосується курсова робота є досить перспективною для всестороннього вивчення.

У посібнику «Молода сім’я: проблеми та умови її становлення» є багато інформації про залежності характеру сімейних стосунків від типу сім’ї, а також вплив мотивів утворення шлюбу на сімейні стосунки.

Проаналізувавши літературу з даної теми, слід сказати про те, що третє питання курсової роботи про подружні стосунки у молодій сім’ї як різновид сімейних стосунків найкраще було висвітлено і широко розкрито у навчальному посібнику «Психологія сімейного життя» за Кравцем В.П.

Саме у цьому навчальному посібнику можна було знайти повну відповідь на задане питання у доступному і цікавому викладі матеріалу. Автор надав великого значення для цього питання, адже було наведено цікаві приклади із життя, гармонійно поєднані рекомендації молодому подружжю та розкрито і охарактеризовано основні проблеми, які дуже часто зустрічаються у житті молодого подружжя, а особливо на початку бурхливого сімейного життя.

Проблеми подружньої пари в молодій сім’ї найкраще охарактеризовані і розкриті у навчальному посібнику «Технології соціально-педагогічної роботи».

Варто відмітити те, що на сьогоднішній день на допомогу соціальному педагогу видаються журнали «Соціальна педагогіка» та «Практична психологія і соціальна робота», в яких розкривають різного роду проблеми, надаються рекомендації.

І саме у журналі «Практична психологія і соціальна робота» було широко проаналізовано і наведено статистичні дані про роль спілкування у розвитку подружніх стосунків молодої сім’ї, що й дало змогу розкрити ще одне питання курсової роботи.

Працюючи над питанням подружніх конфліктів, які є наслідком дисгармонії у стосунках молодого подружжя, звернулась до навчального посібника «Психологія сімейного життя» за редакцією Кравця В.Б. Саме у цьому посібнику було розкрито подружні конфлікти на високому рівні і проаналізовані так тонко, автор наводив приклади, характеризував наслідки кожного конфлікту, і напевно молоде подружжя, чи молоді люди, які прагнуть створити сім’ю, ознайомившись із цими конфліктами у більшій мірі уникали б їх, не породжуючи інцидент нагорання нового непорозуміння.

Розділ І Характеристика сучасних сімейних стосунків

як соціально-педагогічне явищеЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості взаємовідносин у молодого подружжя: психологічний аспект

  Дипломная работа >> Психология
  ... І ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ МОЛОДОЇ СІМ’Ї Основні підходи у вивченні психології родинних стосунків Молода сім’я : поняття, сутн ... і залежать не лише від особистісних характеристик молодого подружжя, але й від їх загальної освіченості з приводу ...
 2. Молода сім я в Україні

  Дипломная работа >> Социология
  ... іонально-рольових позицій, особистісних характеристик молодого подружжя все більше ускладнює адаптації до ... молоді з молодою сім'єю: 1) підготовку молоді до сімейного життя; 2) роботу з молодими сім’ями у плані стабілізації сімейних стосунк ...
 3. Психологічні проблеми сімейного подружжя

  Реферат >> Психология
  ... і взаємини і психологічна допомога молодому подружжю 2. Батьківські стосунки і психологі ... прийоми, методи «лікування», дії, перебудови системи стосунків, що склалася. Одне із завдань психолог ... собою...» Негативні спільні характеристики (навіть якщо вони вірн ...
 4. Особливості компонентів подружньої сумісності та задоволеності шлюбом

  Курсовая работа >> Психология
  ... народжуваності, рольове перевантаження молодого подружжя та ін.) викликають занепоко ... що відображають специфіку стосунків у сім’ї подружжя, що розлучаються. Ці ... кожну сім’ю, для більш точної характеристики кожного подружжя. Таблиця 2.1. № п.п. Кодове ім’я ...
 5. Особливості подружніх конфліктів

  Дипломная работа >> Психология
  ... тренінгової програми для молоді і рекомендацій молодому подружжю, що спрямовані на ... -Мастерса передбачає з’ясування двох важливих характеристик комунікаційних процесів у ... у сім'ї. Проблема діагностики сімейних стосунків не залишилась поза увагою вітчизняних ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019569396972656