Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
Исходные данные: постановлению Правительства Российской Федерации "О повышении безопасности международных и междугородных перевозок пассажиров и ...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Радиопередающее устройство – это источник радиочастотных колебаний в системах радиосвязи, телевидения, радиолокации и др Назначение передатчика – сфор...полностью>>
Транспорт->Дипломная работа
2 Осепчугов В В , Фрумкин А К Автомобиль: Анализ конструкций, элементы расчета: Учебник для студентов вузов по специальности "автомобили и автомо...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Важную роль в совершенствовании единого народнохозяйственного комплекса Республики Казахстан отводится техническому перевооружению и повышению эффекти...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти України

Вінницький технічний коледж

Спеціальність 5.05070205

ПРОЕКТ ДІЛЬНИЦІ ПО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ ДЛЯ ДВИГУНА АВТОМОБІЛЯ CHERY ELARA

Лист погодження індивідуального завдання

Курсовий проект

(вид індивідуального завдання: курсовий чи дипломний проект / розрахункова, графічна, практична чи науково-технічна робота)

Будова і екслуатація автомобілів та тракторів

Студент гр.3ЕА - 1 Чумак В.О.

Керівник роботи, викладач

Ситніков О.О.

М. Вінниця 2010

Курсовий проект з предмету: “Будова і експлуатація автомобілів та тракторів" містить сторінок, рисунків, табл, умовні позначення, джерел.

Виконав: студент групи 3ЕА-1 Чумак В.О.

Прийняв: Ситніков О. О.

Курсовий проект на тему: “Проект дільниці по ТО та ремонту для двигуна автомобіля Chery Elara”.

В даному проекті розглянуто загальну будову та принцип дії двигуна Chery Elara його ремонт та діагностику. Розрахована чисельність працівників і вибране обладнання для ПР і ТО двигуна даного автомобіля. Приведені дані з охорони навколишнього середовища, охорони праці, та вартість комплектуючих.

Зміст

Вступ

1. Аналіз науково-технічної інформації

1.1 Призначення та класифікація двигунів

1.2 Будова та принцип дії двигуна Chery Elara

1.3 Схеми

2. Основна частина

2.1 Характеристика об’єкту проектування

2.1.1 Загальна характеристика дільниці по ремонту

2.1.2 Вихідні дані до курсового проекту

2.2 Розрахунок виробничої програми ТО і Р рухомого складу АТП

2.2.1 Визначення і корегування періодичності і трудомісткості ТО і Р рухомого складу

2.3 Розрахунок виробничої програми по ТО і Р РС в кількісному вираженні

2.3.1 Визначення коефіцієнтів технічної готовності і випуску

2.3.2 Визначення річного пробігу групи автомобілів

2.3.3 Визначення річної і добової програми ТО і Р РС

2.4 Розрахунок виробничої програми ТО і ПР РС в трудовому вираженні

2.5 Розподіл трудомісткостей ТО і ПР по видах робіт

2.6 Розрахунок чисельності робітників

2.7 Вибір обладнання

3. Технічне обслуговування та ремонт

4. Вартість комплектуючих

5. Охорона праці

Висновок

Література

Додатки

Перелік скорочень

РС - рухомий склад;

ТО - технічне обслуговування;

ПР - поточний ремонт;

КР - капітальний ремонт;

СО - сезонне обслуговування;

ЩТО - щоденне технічне обслуговування;

Асп - списочна кількість автомобілів;

lс-д - середньо-добовий пробіг;

Др, Др. з. - дні роботи в рік автомобілів і зон ТО і ПР;

К1, К2, К3, К4, К5 - коефіцієнти коректування періодичності і трудомісткості ТО і ПР;

КLто, КLкр, К4, Кtто, Кtпр - результуючі коефіцієнти коректування відповідно періодичності ТО, пробігу до КР, часу простою в ТО, трудомісткості ТО, трудомісткості ПР;

Lнто, tнто - нормативні значення періодичності і трудомісткості обслуговувань;

Lто, tто - фактичні значення періодичності і трудомісткості обслуговувань;

Nрто, Nдто - кількість обслуговувань за рік і за добу;

αт, αв - коефіцієнти технічної готовності і випуску автомобілів;

Фя, Фш - фонд робочого часу явочного і штатного працівників;

Ті - річний об’єм обслуговувань.

Вступ

У даному курсовому проекті описана будова і принцип дії двигуна автомобіля Chery Elara. Викладено також основи експлуатації, технічного обслуговування і ремонту, дано деякі практичні рекомендації.

Курсовий проект містить відомості по принципу роботи основних механізмів та систем двигуна. Також висвітлено питання організації експлуатації автомобіля, та порядок виконання технічного обслуговування і ремонту.

Дане курсове проектування включає в себе і загальні відомості по призначенню та класифікації двигунів.

Одним із найважливіших розділів даної роботи являється “Основна частина", у якій виходячи з умов експлуатації автомобілів скореговується пробіг до ТО - 1, ТО - 2, КР і трудоємкість виконання робіт, після чого враховується трудоємкість ТО та ремонту. Ще у цьому розділі визначається кількість працівників, вибирається технологічне обладнання для ТО, визначається площа приміщення і приводиться план дільниці по технічному обслуговуванні та ремонту.

Загалом курсовий проект передбачений для сприяння підтриманню дорожніх транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки.

1. Аналіз науково-технічної інформації

1.1 Призначення та класифікація двигунів

Двигуном називається машина, в якій той або інший вид енергії перетворюється в механічну роботу. Двигуни, в яких теплова енергія перетворюється в механічну роботу є тепловими.

Двигун внутрішнього згорання - це тепловий двигун, усередині якого

відбувається спалювання палива й перетворення частини теплоти, що виділилася, на механічну роботу.

Двигуни внутрішнього згорання бувають:

поршневі, в яких увесь робочий процес здійснюється у циліндрах;

без поршневі, наприклад газотурбінні, в яких робочий процес послідовно здійснюється у повітряному компресорі, камері згорання та газовій турбіні.

На переважній більшості сучасних автомобілів установлюють поршневі двигуни внутрішнього згорання.

За способом сумішоутворення й запалювання палива автомобільні поршневі двигуни поділяються на дві групи:

Із зовнішнім сумішоутворенням і примусовим займанням палива від електричної іскри (карбюраторні і газові).

Із внутрішнім сумішоутворенням і займанням палива від стискання з нагрітим повітрям у наслідок його сильного стисканні в циліндрі (дизельні).

Двигуни внутрішнього згорання класифікують також за способом займання робочої суміші - з примусовим займанням і із займанням від стискування і

за способом здійснення робочого циклу - двохтактні і чотиритактні, з наддувом і без наддуву; за способом охолоджування - з рідинним і повітряним охолоджуванням; по розташуванню циліндрів - однорядні з вертикальним, похилим горизонтальним розташуванням; дворядні з v-подібним і опозитним розташуванням. Класифікація поршневих двигунів внутрішнього згорання приведена в структурній схемі (рисунок 1.1)

Рисунок 1.1 - Класифікація поршневих двигунів внутрішнього згорання

Робочі цикли в більшості автомобільних двигунах здійснюється за чотири ходи поршня (впуск, стискання. Робочий хід, випуск), тому ці двигуни називаються чотирьохтактними.

Вихідною ознакою класифікації прийнятий рід палива, на якому працює двигун. Газоподібним паливом для ДВЗ служать природний, зріджений і генераторний гази. Рідке паливо є продуктами переробки нафти: бензин, гас, дизельне паливо та ін. Газорідинні двигуни працюють на суміші газоподібного і рідкого палива, причому основним паливом є газоподібне, а рідке використовується як запальне в невеликій кількості. Багатопаливні двигуни здатні тривалий час працювати на різних паливах в діапазоні від сирої нафти до високооктанового бензину.

1.2 Будова та принцип дії двигуна Chery Elara

Chery Elara обладнана двигуном: SQR481H, основні характеристики якого приведені в таблиці 1.1.

Двигун чотирьохциліндровий з рядним розташуванням циліндрів, з водним охолодженням, з верхнім розташуванням клапанів (два розподільних вала, 16 клапанів), з системою контролю часу згорання паливної суміші, системою контролю зміни кута випередження запалення і багатоточковим вприском палива. Він був розроблений на замовлення австрійською фірмою AVL. Двигун внутрішнього згоряння складається з кривошипно - шатунного механізму і механізму газорозподілу. Кривошипно - шатунний механізм слугує для перетворення зворотно - поступального руху поршня на обертальний рух колінчастого вала.

До кривошипно - шатунного механізму належать такі деталі: картер (блок циліндрів) з головкою й ущільнювальними прокладками; поршнева група (поршні, поршневі кільця, поршневі пальці); шатуни; колінчастий вал; маховик; піддон картера.

Таблиця 1.1 - Основні характеристики двигуна SQR481H:

Діаметр циліндра, мм

83,5

Хід поршня, мм

90

Робочий об'єм, л

1,971

Степінь стиснення

10: 01

Порядок роботи циліндрів

1 - 3 - 4 - 2

Корисна потужність (при 5500 об/хв), кВт

95

Крутний момент (при 4000 об/хв), Н. м

180

Мінімальний рівень використання палива, г/кВт. ч

301

Компресія в циліндрах, бар

10

тиск в системі живлення, бар

4

Температура початку відкриття клапана термостата, С

87

Температура повного відкриття клапана термостата, С

104

Свічі запалення

NGK (R7DTC), BOSCH SUPER R6 FR7DTC

Повітряний фільтр

Сухого типу, з паперовим

Фільтруючим елементом

Система випуску відпрацьованих газів

З нейтралізатором

Картер - це найбільша й найскладніша деталь двигуна, як правило, коробчастого перерізу, що править за опору для робочих деталей та механізмів і захищає їх від забруднення.

Блок циліндрів відливають із чавуну або алюмінієвих сплавів. У блок уставляють гільзи, які безпосередньо омиваються охолодною рідиною й тому називаються “мокрими”. У верхню частину гільз, виготовлених із сірого чавуну, для підвищення корозійної стійкості та зменшення спрацювання запресовують вставки зі спеціального антикорозійного чавуну. Ущільнення гільз циліндрів у верхній частині блока здійснюється стале азбестовими прокладками головок блока, а в нижній частині - мідними прокладками.

Головки кріпляться до блока циліндрів шпильками через стале азбестові прокладки. Зверху головки закрито кришками, що кріпляться гайками й ущільнюються гумовими прокладками. В головках блока всередині виконано сорочку охолодження, яка каналами сполучається із сорочкою охолодження блока.

До поршневої групи належать: поршні, поршневі кільця та поршневі пальці.

Поршень - це металевий стакан, днищем повернутий догори, який сприймає тиск газів і передає його через поршневий палець і шатун на колінчастий вал. Верхня, підсилена частина поршня називається головкою, а нижня, напрямна - юбкою. Приливки у стінках юбки, що призначаються для встановлення поршневого пальця, називають бобиками.

Поршні відлито з алюмінієвого сплаву й по бічній поверхні покрито тонким шаром олова для кращого припрацювання.

Юбки поршнів у поперечному перерізі мають форму еліпса, а в поздовжньому - форму зрізаного конуса з більшою основою по нижній кромці поршня.

Паралельно поздовжній осі двигуна в бобиках поршня зроблено отвори для встановлення поршневого пальця. Отвір під нього зміщено на 1.5 мм праворуч по ходу поршня. Цим зменшується тиск на стінку циліндра. На головках поршнів є канавки: верхні - для компресійних кілець, нижні - для оливо знімних.

Поршневі кільця запобігають прориву газів крізь зазор між юбкою поршня та стінкою циліндра, а також слугують для видаляння зайвої оливи зі стінок циліндра. Всі кільця виготовляють з чавуну, за винятком оливознімних, які виконуються складеними - з двох плоских сталевих кілець і двох розширників. Верхні компресійні кільця покривають пористим хромом. Кільця, що не підлягають хромуванню, покривають по зовнішній поверхні тонким шаром олова для кращого припрацювання.

Поршневий палець слугує для шарнірного з’єднання поршня з шатуном.

Поршневі пальці виготовляють з вуглецевих цементованих та азотованих сталей, а також із високо вуглецевих сталей, які піддаються індукційному гартуванню струмами високої частоти. В окремих випадках його піддають термічній обробці й полірують зовнішню поверхню.

Шатун, що передає зусилля від поршня на колінчастий вал, має двотавровий переріз, виготовляється з легованої або вуглецевої сталі штампуванням і складається з верхньої головки, стержня та нижньої головки.

У верхню головку шатуна запресовується бронзова втулка під поршневий палець. Нижня головка шатуна рознімна.

За шатунні підшипники правлять тонкостінні сталеалюмінієві вкладиші.

На рисунку 1.2 зображено шатун.

де; 1,4 - болти з гайками для кріплення кришки нижньої головки; 2 - кришка нижньої головки; 3 - нижня головка; 5 - втулка верхньої головки.

Рисунок 1.2 - Шатун

Колінчастий вал, що сприймає зусилля від шатунів і передає його на маховик, відливається з магнієвого чавуну й складається з таких елементів: носка, корінних шийок, шатунних шийок, щік з противагами, та фланця для кріплення маховика.

Корінні й шатунні шийки вала загартовуються струмами високої частоти.

На носку колінчастого вала кріпляться храповик пускової рукоятки, шестірня привода механізму газорозподілу та шків привода вентилятора й водяного насоса.

Корінними підшипниками колінчастого вала є сталеві тонкостінні вкладиші.

На рисунку 1.3 зображено колінчастий вал.

де; 1 - храповик; 2 - шків; 3 - оливо відбивна тарель; 4 - шестірня; 5 - носок; 6, 8 - упорні шайби; 7, 10 - відповідно корінні й шатунні шийки; 9 - противаги; 11 - оливо скидальний гребінь; 12 - фланець; 13 - оливо відвідна канавка; 14 - канал для відведення мастила; 15 - установочні мітки; 16 - зубчастий вінець.

Рисунок 1.3 - Колінчастий вал

Маховик - це чавунний диск, що кріпиться болтами до фланця колінчастого вала й призначається для підвищення рівномірності обертання останнього, а також забезпечує подолання двигуном короткочасних навантажень за рахунок накопиченої під час обертання енергії. На обід маховика напресовано сталевий зубчастий вінець для обертання колінчастого вала стартером під час пуску двигуна.

Піддон картера править за захисний кожух кривошипно - шатунного механізму й резервуар для оливи. Його штампують з листової сталі.

Механізм газорозподілу забезпечує своєчасне заповнення циліндрів пальною сумішшю (або повітрям) і видаляння з них відпрацьованих газів.

Механізм газорозподілу складається з таких основних деталей: розподільних валів; їх приводів; коромисел; впускних і випускних клапанів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проектування дільниці по відновленню кулачків розподільчого валу автомобіля ЗІЛ–130

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... 1.Тема проекту: Проектування дільниці по відновленню кулачків розподільчого валу автомобіля ЗІЛ ... при технічному обслуговуванні та ремонті. При надходженні автомобілів в капітальний ремонт ... спучувань і т.д. Для більш ретельного огляду застосовують лупи із зб ...
 2. Дільниця технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів КАВЗ-3270 ТА ПАЗ-32054

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... по технічному обслуговуванню і ремонту автомобіля зверху і знизу. Перекидачі потрібні для бокового нахилу автомобіля при обслуговуванні і ремонту ...
 3. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

  Отчет по практике >> Транспорт
  ... автомобіля. Доцільно спеціалізувати виробничі дільниці на виконанні робіт з ремонту двигуна, коробок ... і робіт по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів на газовому паливі необхідно: - підняти капот для пров ...
 4. Проект централізованого технічного обслуговування маршрутних транспортних засобів ...

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... по технічному обслуговуванню та ремонту ... автомобіля і показань спідометра; перевірка комплектності автомобіля; огляд ... льниці Д-1. Ці дільниці оснащують серійними засобами технічної діагностики. Дільниц ... для промивання двигуна 1 600х600 0,36 0,36 18 Шафа для ...
 5. Проект дільниці технічного обслуговування та ремонту КШМ та ГРМ автомобіля КамАЗ-740

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ПРОЕКТ ДІЛЬНИЦІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ КШМ ТА ГРМ АВТОМОБІЛЯ КАМАЗ-740 З дисципліни Будова і експлуатація автомобілів та ... такі операції: – при щоденному технічному обслуговуванні (ЛІТО) очищати двигун від пилу і бруду. – усувати ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016050338745117