Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Нирки беруть участь в діурезі – процесі утворення і виділення сечі із нирки. (ren) –нирка-парний бобоподібної форми орган, який розміщується у заочере...полностью>>
Астрономия->Реферат
Кожна людина відчуває небезпеку інтуїтивно і розуміє значення її по-своєму. Згідно з висновками експертів ООН, більшість людей пов’язують відчуття неб...полностью>>
Астрономия->Реферат
Перш за все варто ввімкнути лінійку, а також увімкнути потрібні і вимкнути зайві панелі інструментів. Увімкнути чи вимкнути панелі інструментів можна ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Виберіть команду «Создать...» у меню «Файл». Щоб утворити новий порожній документ, виберіть вкладку «Общие», а потім значок «Новый документ». Щоб утво...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат на тему:

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ, ЇХ ОЦІНКА ТА ВИБІР

Фахівці з реклами на місці продажу товарів всі засоби рекла­ми поділяють на періодичні, прямі, радіотелевізійні та образот­ворчі. Крім того, всі рекламні засоби класифікують як внутрішні та зовнішні, тобто залежно від місця, де за допомогою цих засо­бів відбувається контакт з потенційними покупцями.

Періодична реклама з'являється через певні проміжки часу: щодня, один раз на тиждень, один раз на місяць. Носіями періо­дичної реклами є газети, торгово-інформаційні видання, змішані видання типу довідників, журналів, видань різних організацій, які мають великий тираж і значне поширення.

Пряма реклама (на відміну від інших рекламних засобів) дає змогу звернутися безпосередньо до тих людей, які справді мо­жуть стати покупцями. Незалежно від того, чи надсилають рек­ламні матеріали на певну адресу конкретній людині, чи розно­сять по домівках, чи просто вручають відвідувачам, коли вони входять у торговий заклад, на засоби прямої реклами зверне увагу відносно невелика кількість людей — справді перспекти­вних покупців. Засобами прямої реклами (або прямого марке­тингу) є поштова реклама (листи, вкладені в конверт проспекти, циркуляри-інструкції, поштові листівки з відповідним текстом, каталоги тощо), безпосередня телефонна розмова з можливим клієнтом, змішані засоби (вкладиші в упаковку, написи на упа­ковці, товарні ярлики та етикетки, подарункові сувеніри з рек­ламою торгового закладу, поєднання телевізійних рекламних звернень із закликом замовити товар телефонічно, реклама в Інтернеті тощо).

Радіореклама торгового закладу або товарів, які в ньому ре­алізуються, є найпоширенішим способом повідомлення в тор­гівлі. Радіо є найдемократичнішим засобом зв'язку торгового закладу з покупцями, а радіореклама — дешевою, гнучкою, її легко «вмонтувати» в будь-які інші передачі: концерти, випус­ки новин, спортивні передачі, навіть у прогнози погоди. Відтак радіореклама дуже ефективна, хоч їй властиві й великі недолі­ки: неможливість показати товар, швидке старіння, короткоча­сність тощо. Радіореклама дає значний ефект і за її застосу­вання безпосередньо в торгових закладах (внутрішня мережа трансляції).

Види реклами

Реклам внутрішні

Ні носії зовнішні

Друкована багатотиражна

Листівки, вкладиші, пам'ятки, етикетки, рекламні тексти на упаковці

Рекламні звернення і статті в газетах та журналах, календа­рі, каталоги, рекламні листи, рекламні листівки

Плакатно-графічна (образотворча)

Вивіски, внутрішні плакати, афіші, покажчики стелажні та настінні прейскуранти

Рекламні оголошення, вулич­ні плакати та транспаранти, панно, щити, плакати, афіші на транспорті

Світлова

Світлові вивіски, електронні табло та покажчики

Світлові плакати, панно, еле­ктронні щити, «рядок, що бі­жить»

Кінореклама

Кіноролики в кінотеатрах

Кіноекрани у зовнішніх віт­ринах торгових закладів

Відеореклама

Телевізори у внутрішніх віт­ринах торгових закладів, рек­лама на телебаченні

Телевізори поза торговими закладами

Радіореклама

Радіотрансляційна мережа торгового закладу

Рекламні оголошення та рек­ламні звернення на місцевому або державному каналах ра­діомережі

усна реклама та Інші види Реклами

Консультації працівників тор­гового закладу, консультації спеціалістів, виставки, де­монстрації товарів у дії, пока­зи мод безпосередньо в тор­говому залі, вітрини та інше торгове обладнання

Інформація в середовищі по­купців, виставки та ярмарки, Інтернет, показ мод у спеці­альних залах, реклама на су­венірах тощо

Реклама на місці продажу — це інструмент ефективного спіл­кування торгового підприємства (а дуже часто й виробника това­ру) з клієнтурою. Сприяти цьому мають також обладнання торго­вого залу та його оснащення. До обладнання інформативного ха­рактеру належать схеми із зображенням плану торгового закладу, різні покажчики, інформаційні табло, вивіски різних відділів, сві­тлові табло, транспаранти, плакати. Такі самі функції виконують різні автовідповідачі, довідкові автомати, що поширюють інфор­мацію про технічні дані товарів, а також телевізійні вітрини, еле­ктронні табло, які на бажання покупця можуть підібрати потріб­ний комплект товарів, різні демонстраційні стенди тощо.

Застосування всіх цих інструментів інформативного характеру має на меті спростити комунікативні контакти торгового закладу з кожним відвідувачем, щоб допомогти йому зробити покупку (і не тільки допомогти, а й спонукати до цього). Тому вони динамі­чно видозмінюються, з'являються нові види устаткування (обла­днання), такі, як замкнуті відеосистеми, які дають можливість відвідувачам торгового закладу негайно знайти необхідний відділ чи стелаж, а також мікроінформатика, коли комп'ютер відповість на всі запитання відвідувача щодо наявних у магазині товарів.

Обладнання рекламного характеру дає добрі результати, тому що воно допомагає бачити товар на власні очі, а іноді ще й пома­цати і навіть понюхати його. Воно повинно само по собі зацікав­лювати відвідувача торгового закладу. Проте воно є досить скла­дним, швидко застаріває та потребує регулярної заміни. Викорис­товуються в основному спеціальні автоматизовані демонстрацій­ні стенди. До рекламного обладнання відносять і звукові системи, які передають рекламні тексти та створюють загальний музичний фон. Особливо дійовим є поєднання звукової реклами парфумів, наприклад, з одночасною подачею через вентиляційну систему відповідно ароматизованого повітря. Рекламним обладнанням є і також різноманітні візки та стелажі для друкованої рекламної 1 продукції.

Якщо обладнання інформативного характеру забезпечує оріє­нтацію відвідувача в торговій залі, тобто спрямовує його пошуки в необхідному напрямку, то реклама торгової зали — це завер­шення реклами виробника й усіх рекламних заходів торгового підприємства. Обладнання стимулюючого характеру забезпечує відвідувачу доступ до товару та підштовхує його до купівлі, при­чому негайної. До стимулюючого обладнання належить спеці­альне рекламне обладнання для демонстрації товару, демонстра­ційні стенди, комп'ютери, телевізори інтерактивної дії, сучасні би віртуальної реклами. Вони дають змогу відвідувачеві спочатку стати тимчасовим господарем товару, тобто взяти його і розглянути з усіх боків, а потім або імпульсивне його купити відчути нестримне бажання його колись придбати. До цієї категорії належать і так звані діалогові комп'ютерні стенди, що видають на запит покупця докладну рекомендацію, що саме йому в то купити. Такі технічні новинки, за даними зарубіжних фахівців збільшують кількість покупок щонайменше на третину. В сучасний Дизайн та елементи оформлення торгового закладу сприяють створенню певного іміджу такого закладу.

Єдність образу торгового закладу забезпечується всім тим, що оточує відвідувача вже на підході до нього, і тим, що знаходиться всередині. У торговому закладі майже всі площі, за винятком під­собних, мають служити одній меті — показу товарів та їхньому продажу, створенню затишної обстановки та налагодженню три­валих зв'язків із покупцем, тобто меті перетворити людину, що випадково потрапила до цього торгового закладу, на постійного та вигідного покупця.

Дизайн та внутрішнє оформлення торгового підприємства стає нині своєрідним різновидом реклами на місці продажу, різнови­дом, який визначається товаром, що його пропонує відвідувачу торгове підприємство, загальним стилем його інтер'єру, оформ­лення, формами обслуговування. Так, для невеликих виробів не треба використовувати великі площі (вони там просто загублять­ся), а великі за розміром вироби не можна розміщувати на неве­ликій площі (вони будуть пригнічувати відвідувача). Сучасне або «під старовину» оформлення приміщення залежить від товару та тієї цільової аудиторії, для якої цей товар призначено.

Розплановуючи торгове приміщення, необхідно розробити маршрути руху відвідувачів, щоб не утворювалось небажаного натовпу і можна було визначити оптимальне місце для прилавків, вітрин, для зберігання товару на кілька годин торгівлі. Крім того, оптимальні маршрути значно скорочують час обслуговування від­відувачів, тобто теж є засобом стимулюючого характеру.

В оформленні приміщень рекомендують дотримувати таких правил:

• завелика кількість елементів оформлення, особливо в малих приміщеннях, дуже погано сприймається відвідувачем;

• не рекомендується використовувати занадто контрастні кольо­ри (це може спричинитися до швидкого втомлення відвідувача);

• добираючи кольори, треба виходити з того, на яку цільову ауди­торію розраховано торговий заклад і яке призначення має товар;

• головний елемент, який повинен привертати увагу відвіду­вачів, найліпше розмістити трохи осторонь від інших елементів. \

Принципові особливості має оформлення магазинів-складів та магазинів-демонстраційних залів, а також оформлення вітрин на­віть у звичайних магазинах.

Магазин-склад — це торгове підприємство, яке здійснює оп­тову реалізацію товарів за зниженими цінами з мінімумом торго­вих послуг. Відтак оформлення такого магазину має бути суто утилітарним та інформативним.

Магазини-демонстраційні зали, як правило, мають обладнання для всебічного показу товарів покупцям, особливо тоді, коли во­ни працюють за каталогами. Естетичний фактор в оформленні такого магазину відіграє першорядну роль.

Вітрина — це основний засіб торгової реклами на місці про­дажу. Сучасні засоби передачі інформації покупцям через пресу, телебачення, радіо, зовнішню рекламу не зменшили значення традиційних способів показу товару за допомогою вітрин.

Вітрина як засіб реклами виконує різноманітні функції. Вона інформує про наявність товарів у продажу або про можливість надходження якоїсь суперновинки в майбутньому, що створює привабливу для деякої категорії покупців атмосферу чекання та таємничості. Вона стимулює продаж товарів, указуючи на ярли­ках виставлених товарів інформацію про ціни та знижки з них. 1 Вона нагадує про наближення сезону відпочинку або свята. Вона | не тільки прикрашає вулицю, а й виховує естетичні смаки. І

Виконання цих завдань залежить від ефективності психологі­чного впливу вітрини, її мистецького рівня, відповідності смакам перехожих та відвідувачів торгового закладу.

Безпосередній контакт з товаром, як і раніше, відіграє основну роль у процесі купівлі, тому що найуспішніше рекламує себе сам товар. Вітрина впливає передовсім на зорове сприйняття товару. Людина досить часто переносить своє задоволення й здивування майстерно зробленою вітриною на сам товар як невід'ємний її елемент. Відтак предмет реклами — товар впливає на психіку людини сильніше, ніж його образ на фотографії або на рисунку. Безпосередній зоровий контакт з товаром надає людині найточ­нішу інформацію про його форми, розміри, колір, фактуру, нови­зну, відповідність стилю та модним тенденціям тощо. Усе це є також стимулюючим щодо процесу купівлі фактором.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... . Проведення належних рекламних кампаній, як ... як “Сучасна оцінка та перспективи розвитку ... її можливостей залежить вибір місця відпочинку, ... існуючі класифікації механічних ... цукру і кондитерських виробів. Необхідне ... використання електронних та інших засобів масової ...
 2. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... пройшла ряд історичних етапів. Класифікація їх може здійсню­ватися ... згори"; - вибіркове, а не системне запозичення та використання сві ... на вироби із заліза, тобто на засоби виробництва, ... та придатності блага задовольняти людську потре­бу. Індивідуальна оцінка ...
 3. Оцінка наслідків реформування податку з доходів фізичних осіб та напрямки його удосконалення

  Отчет по практике >> Финансы
  ... ів та комплектуючих виробів до них; – судно та лі ... . Грошова оцінка Грошова оцінка земельних ... та кодах бюджетної класифікації та ... цього підпункту вибір вважається ... придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплату ... 12.9 проведення рекламних заходiв: ...
 4. Оцінка вартості підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... збуту. Розповсюдження рекламних матеріал ... бобулочні вироби (25 найменувань), вироби відр ... Загальна оцінка стану засобів пі ... фінансової діяльності та вибір найефективніших способів ... та особливості оцінки машин і обладнання. Дослідили класифікацію й ідентифікац ...
 5. Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... (додаткові) засоби захисту від ... , що на вибір Банку у ... вироби із золота, срібла, платини, коштовні камені та ... класифікован ... диверсифікації поляга ... та методи її оцінки // Вісник НБУ. – 2000 № 8. – с. 30-35. Пернарівський. Оцінка ... льки ті рекламні, інформаційні ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017709732055664