Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Инновационный менеджмент представляет собой самостоятельную область экономической науки и профессиональной деятельности, направленную на формирование ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
В условиях рыночной экономики, развития различных форм собственности большое значение для предприятий приобретает рациональное управление производстве...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Организационно-правовая форма собственности – общество с ограниченной ответственностью (ООО). Единственным учредителем, в дальнейшем участником Общест...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Сегодня, в изменившейся политической и экономической ситуации, рынок ставит организацию в принципиально новые условия: жесткость конкуренции, быстро м...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Аналіз експортно-імпортних операцій підприємства.

Експортно-імпортні операції – це процес купівлі-продажу певною країною товарів в іноземців. Експортно-імпортні операції вважаються здійсненими, коли відповідний товар пройшов митне очищення, доставлений до замовника, повністю сплачений і сплачені всі необхідні платежі: внутрішні податки, комісійні, збори.

Новоархангельський сирзавод займається експортними операціями. Основними покупцями для заводу являються такі країни як Росія, Молдова та Казахстан.

Рис.2.2. Товарна структура експорту

Отже, в 2008 році за кордон було продано сиру 175 тонн, а в 2009 році – 228 тонн. Це на 43 тонни більше. Тому у 2009 році експорт на сирзаводі порівняно з 2008 роком покращився. Це пов’язано з тим, що в 2009 році в закордонних країнах з’явилася більша довіра до смаку, якості та ціни продукції заводу, а також в 2009 році Росія в додаток до інших видів сирів, почала купувати ще й новий вид сиру «Дуплет», який в 2008 році за кордон не продавався.

Рис.2.3. Географічна структура експорту

З малюнка видно,що Росії було продано 105 тонн сиру, Казахстану – 70, Молдові – 53 тонни. Отже, найкращим партнером по експорту для Новоархангельського сирзаводу є Росія.

Транспортні документи, які використовуються для зовнішньої торгівлі:

 1. Коносамент – документ, який видається судновласником вантажовідправнику у засвідчення прийняття вантажу до перевезення морським шляхом;

 2. Чартер – особливий вид договору морського перевезення вантажів в якому одна сторона зобов’язується надати судно у зазначений порт для навантаження товару та перевезти його з умовою надання цього судна у порт призначення, а інша сторона зобов’язується у чітко встановлений термін надати вантаж для перевезення;

 3. Бордеро – документ, який використовується в автодорожніх перевезеннях, де чітко перераховується вантаж і який містить посилання на копію накладної автодорожнього перевезення.

На ВАТ Новоархангельський сирзавод використовується такий вид транспортного документа як бордеро. Під час експорту продукції укладається договір купівлі-продажу товарів. В договорі вказується як саме здійснюється перевезення товарів, а саме, вивіз товару здійснюється автомобільним транспортом покупця або транспортом перевізника за договорами на перевезення вантажу.

У вантажно-митній декларації ми можемо побачити яким чином здійснюється експорт продукції на Новоархангельському сирзаводі. Умови поставки FCA (франко-перевізник): експортер звільняється від своїх зобов’язань у момент передачі товару основному перевізнику. До зобов’язань експортера належить здійснення усіх необхідних процедур щодо експортно-митного очищення товару.Товар оплачується в іноземній валюті.

В основному всі експортні операції сирзавод здійснює через посередника ТОВ «Еталонмолпродукт» , який і надає транспортні засоби для перевезення вантажу за кордон. Форма оплати сирзаводу за транспортно-експедиційні послуги така: безготівковий розрахунок, оплата протягом 3-х банківських днів, пеня за несвоєчасну оплату 1% від суми франку. Простій автомобіля на розвантаженні більше ніж 48 годин сплачується в розмірі 250 грн. за кожну наступну добу. Всі ці дані про транспорт, який перевозить груз та форма оплати за транспортні послуги вказуються у рахунку-фактурі.

Перед тим як відправити товар за кордон ВАТ «Новоархангельський сирзавод» складає реєстр-заяву на страхування відправок за Генеральним договором майнового транспортного страхування вантажів по ТОВ «Еталонмолпродукт». В цій заяві вказується: дата початку перевезення вантажу, вид перевезення, а саме, номер автомобіля, який буде перевозити товар. А також вказується повна назва вантажу, вартість вантажу, страховий тариф (у відсотках), страхова премія, вага і обсяг вантажу, пункт з якого буде починатися перевезення і місце доставки товару.

На ВАТ «Новоархангельський сирзавод» для продажу продукції

укладається договір купівлі-продажу товарів. В ньому вказується: предмет договору, ціна, якість та кількість товару, порядок передачі товару, оплата товару, непереборна сила, відповідальність сторін, порядок вирішення спорів, термін дії даного договору, юридичні та банківські реквізити сторін та інші умови.

На сирзаводі основними документами для здійснення зовнішньоекономічної діяльності є:

 1. Платіжне доручення – це розрахунковий документ, що містить вимогу одержувача безпосередньо до платника сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок одержувача. У платіжному дорученні вказується платник, банк платника, одержувач, банк одержувача, сума до сплати та призначення платежу.

 2. Видаткова накладна – універсальний документ за допомогою якого користувач може здійснити реалізацію готової продукції та товарів, матеріалів та основних засобів, відгрузити товари на комісію та надати послуги. У накладній вказується постачальник, одержувач, замовлення, кількість товару та його назви, сума без ПДВ, сума з ПДВ та вказуються підписи голови правління, головного бухгалтера, того хто відвантажив та хто отримав.

 3. Рахунок - фактура – виписується після остаточного приймання товару покупцем. В ньому вказується перевізник-експедитор, замовник, предмет розрахунку, ставка, сума до сплати, форма оплати, призначення платежу та підпис перевізника-експедитора.

 4. Вантажно-митна декларація – заява, що містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби та мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів. В митній декларації містяться такі пункти: відправник (експортер), форми, всього товарів, всього місць, довідковий номер, одержувач, особа відповідальна за фінансове врегулювання, країна першого призначення, країна виробник, відомість про вартість, декларант (представник), ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні (прибутті), ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні, валюта та загальна сума за рахунком, курс валюти, характер угоди, вид транспорту на кордоні, вид транспорту в межах країни, місце навантаження(розвантаження), фінансові та банківські відомості, митний орган виїзду(в’їзду), місцезнаходження товарів, вантажні місця та опис товарів, нарахування платежів, подробиці розрахунків, принципал, передбачувані митні органи і країна транзиту.

 5. Сертифікат про походження товару – документ установленої форми, який однозначно свідчить про країну походження товару, виданий органом держави-експедитора, уповноваженим у відповідності з національним законодавством. В ньому вказується: відправник, одержувач, транспортний засіб, де виданий, для якої країни призначений, кількість місць і вид упаковки, опис товару, вага, номер і дата рахунку-фактури, посвідчення, декларація пред’явника.

Розділ 3. Вдосконалення проведення маркетингових досліджень на підприємстві при виході на зовнішній ринок

3.1. Організація маркетингових досліджень на підприємстві

Сир – один з найбільш живильних і калорійних харчових продуктів. Живильна цінність його обумовлена високою концентрацією білка і жиру, наявністю незамінних амінокислот, вітамінів, солей кальцію і фосфору, необхідних для нормального розвитку організму людини. Сир корисний для людей будь-якого віку й особливо для дітей.

Особлива увага ВАТ «Новоархангельський сирзавод» до своєї продукції є гарантією того, що споживач одержує високоякісні, свіжі молочні продукти, виготовлені з екологічно безпечної сировини.

Місія ВАТ «Новоархангельський сирзавод»: виробництво за унікальною рецептурою високоякісних натуральних сирів без ГМО з метою максимально повного задоволення споживацьких смаків і уподобань.

Цілі

Протягом наступних трьох років ВАТ «Новоархангельський сирзавод» намагатиметься досягнути таких цілей:

 1. Не фінансові цілі:

 • вихід на ринки сиру Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей;

 • освоєння унікальної технології упакування продукції без доступу;

 • формування бази постійних клієнтів фірми та забезпечити їх поповнення.

 1. Фінансові цілі:

 • після року діяльності досягти чистого прибутку на рівні 20 % від доходу;

 • забезпечити самофінансування технологічних проектів підприємства.

Основна компетентність і конкурентні переваги

ВАТ «Новоархангельський сирзавод» прагне досягти максимального рівня якості продукції по всіх товарних позиціях. Для цього підприємство постійно вдосконалює власну сировинну базу та постійно впроваджує інноваційні рішення у виробництво.

Основні конкурентні переваги:

 1. Традиційні технології сироваріння – виробничий цикл складає близько 45 днів.

 2. Оригінальні рецепти і насичений смак.

 3. Наявність подарункового варіанту упаковки.

ВАТ «Новоархангельський сирзавод» реалізовує продукцію, для виробництва якої використовується лише високоякісна сировина, передові технології, найсучасніша упаковка, широко застосовується велика кількість різних смачних та поживних наповнювачів сиркових мас.

Таблиця 5Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

  Реферат >> Маркетинг
  ... нтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства зростає. В умовах сучасного світового ринку нові інформац ... виходять із зовнішнього середовища, і ознайомившись з основними принципами вироблення стратегії, можна визначити стратегію підприємства, при ...
 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... дприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовн ... дприємства. Загальна ринкова стратегія підприємства — основний орієнтир при ... маркетингових ... дприємства, які характеризують інтенсивність господарювання. Життєдіяльність підприємства ...
 3. Фінансова діяльність підприємства

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... дприємств, поділяються на дві групи – внутрішні й зовнішні. Внутрішні характеризують грошові потоки на підпри ... , коли іншого виходу практично не існу ... на ринку, тобто збалансованість попиту і пропозиції. Діяльність підприємства починається з маркетингових ...
 4. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ітності, матеріалів маркетингових досліджень. Важливе значення при виході на зовнішній ринок підприємство повинно прид ... . Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов Т. І., Петрова К. Я. "Фінансова діяльність підприємства" : Підручник. –К. : Либіть,1998.-312 ...
 5. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... і виходу суб’єктів господарювання на зовнішній ринок, координац ... при цьому треба додатково враховувати значні капітальні витрати, зв’язані з маркетинговими ... на діяльність підприємства всі фактори зростання продуктивності праці поділяють на дві групи – зовнішн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011119842529297