Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Инновационный менеджмент представляет собой самостоятельную область экономической науки и профессиональной деятельности, направленную на формирование ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
В условиях рыночной экономики, развития различных форм собственности большое значение для предприятий приобретает рациональное управление производстве...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Организационно-правовая форма собственности – общество с ограниченной ответственностью (ООО). Единственным учредителем, в дальнейшем участником Общест...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Сегодня, в изменившейся политической и экономической ситуации, рынок ставит организацию в принципиально новые условия: жесткость конкуренции, быстро м...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Країни з економікою типу натурального господарства. У межах такого типу економіки переважна більшість населення займається найпростішим сільськогосподарським виробництвом. Більшу частину своєї продукції вони споживають самі, а решту обмінюють на прості товари і послуги. У таких умовах експортер має мало можливостей. Цей тип економіки характерний для найменш розвинутих країн, яких сьогодні налічується понад 40 (переважно розташовані в Африці).[1,14]

Країни-експортери сировини. Такі країни багаті одним або кількома видами природних ресурсів, зате обділені в інших аспектах. Подібні країни є вигідними ринками для збуту видобувного устаткування, інструментів і допоміжних матеріалів, вантажно-розвантажувального устаткування, вантажних автомобілів. Залежно від чисельності іноземців, котрі постійно проживають у країні, та заможних місцевих правителів і землевласників, вона може бути також ринком збуту товарів широкого вжитку і предметів розкоші.

Країни, що промислова розвиваються. У таких країнах обробна промисловість дає уже від 10 до 20 % валового національного продукту. У міру розвитку обробної промисловості ці країни все більше заінтересовані в імпорті текстильної сировини, сталі й виробів важкого машинобудування й усе менше в імпорті готових текстильних виробів, паперових товарів та автомобілів Індустріалізація зумовлює появу нового класу багачів і невеликого але постійно зростаючого середнього класу, яким необхідні товари нових типів, причому частину цих потреб можна задовольнити тільки за рахунок імпорту.

Промислова розвинуті країни. Ця категорія країн є основним експортером промислових товарів. Вони торгують цими товарами між собою, а також вивозять їх у країни з іншими типами господарської структури в обмін на сировину і напівфабрикати. Великий розмах і розмаїття виробничої діяльності роблять промислове розвинуті країни з їх значним середнім класом багатими ринками збуту для будь-яких товарів.
Другий економічний показник - характер розподілу прибутків у країні. На розподіл прибутків впливають не лише особливості господарської структури країни, а й її політична система. За характером розподілу прибутків країни можна класифікувати на такі групи: країни з дуже низьким рівнем сімейних доходів; країни з переважно низьким рівнем сімейних доходів; країни з дуже низьким і дуже високим рівнями сімейних доходів; країни з низьким, середнім і високим рівнями сімейних доходів; країни з переважно середнім рівнем доходів.

Політико-правове середовище

Різні країни відрізняються одна від одної своїм політико-правовим середовищем. Вирішуючи питання про встановлення ділових відносин із тієї або іншою країною, слід враховувати принаймні чотири чинники.
Ставлення до закордонних закупок. Деякі країни ставляться до таких закупок дуже прихильно, інші - різко негативно. Одні країни залучають до себе капіталовкладення, пропонуючи іноземним вкладникам пільги і послуги при виборі місць розміщення підприємств, інші - вимагають від експортерів дотримання імпортних квот, блокують деякі валюти, ставлять за умову введення в керівництво створюваних підприємств великої кількості своїх громадян тощо.

Політична стабільність. Стабільність країни у майбутньому - ще одна проблема. Часта зміна уряду, різка зміна політичного курсу можуть призвести до конфіскації власності іноземної фірми, блокування її валютних резервів, введення імпортних квот чи нового оподаткування. Закордонним фірмам можливо буде вигідно займатися підприємницькою діяльністю навіть у країні з хиткою політичною стабільністю. Проте це неодмінно відіб'ється на характері їх підходу до фінансових і ділових питань.

Валютні обмеження. Іноді уряди блокують власну валюту або забороняють її переведення у будь-яку іншу. Звичайно продавець намагається отримати дохід у валюті, якою він може користуватися. Якщо це неможливо, він прийматиме блоковану валюту за умови, що на неї можна придбати товари, які йому потрібні, або товари, які він зможе продати десь в іншому місці на зручну для нього валюту. У гіршому випадку продавцю, що має справу з блокованою валютою, очевидно, доведеться вивозити свої гроші з країни, де розташована його фірма, у вигляді "неходових" товарів, які він зуміє продати в іншому місці тільки зі збитком для себе. Окрім валютних обмежень, великий ризик для продавця на закордонних ринках пов'язаний і з коливаннями обмінних курсів валют.

Державна машина. Цей чинник визначає ступінь ефективності системи допомоги іноземним компаніям із боку держави, що їх приймає. Йдеться про наявність ефективної митної служби, досить повної ринкової інформації та інших чинників, що сприяють підприємницькій діяльності.[16]

Культурне середовище

У кожної країни свої звичаї, свої правила, свої заборони. Перед тим, як розпочати розроблення маркетингової програми, продавцю треба з'ясувати, як сприймає закордонний споживач ті або інші товари і як він використовує їх. Незнання культурного середовища знижує шанси фірми на успіх. Відрізняються країни одна від одної і прийнятими в них нормами поведінки в діловому світі. Перед проведенням переговорів в іншій країні бізнесмен повинен проконсультуватися стосовно цих особливостей. У кожній країни (і навіть в окремих регіонах усередині країни) свої культурні звичаї, свої переваги, які діяч ринку повинен знати.

Таким чином, вивчення зовнішнього ринку передбачає проведення досліджень, які охоплюють широкий спектр проблем. Фірми, що використовують результати цих досліджень, одержують цілком очевидні переваги в конкурентній боротьбі. Водночас організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку в повному обсязі потребує значних зусиль і коштів і під силу обмеженому колу компаній. Більшість же фірм вимушені, поряд із дослідницькою роботою власного персоналу, звертатися за послугами комерційних фірм для виконання визначених дослідницьких програм. Тому вслід за аналізом цілей, напрямків і конкретних методів дослідження ринку на базі маркетингових служб промислових і торговельних компаній доцільно розглянути масштаби й організацію вивчення ринку в межах спеціалізованих дослідницьких (або, як їх часто називають, маркетингових) фірм та інших подібних організацій комерційного типу.

Розділ 2. Дослідження діяльності ВАТ «Новоархангельський сирзавод»

2.1. Загальна характеристика Новоархангельського сир заводу

В Кіровоградській області є один з найкращих куточків – це містечко Новоархангельськ, яке розташоване на березі чудової річки Синюха. Одним із найбільших підприємств Новоархангельська є «ВАТ Новоархангельський сирзавод», який побудований ще в 1964 році. До 1995 на сирзаводі працював цільномолочний цех, випускались такі види продукції:

 • Кефір 2,5%, 3,2%; жирності

 • Молоко 2,5%,3,2%

 • Сир знежирений

 • Сметана 20% жирності

В даний час цех закритий, обладнання демонтоване і цільно-молочна продукція не випускається в зв’зку з відсутністю ринків збуту. Основна спеціальність сирзаводу – це сири. Вже більше сорока років продукція цього заводу, а саме славнозвісні сири користуються величезним попитом і постачаються по всій Україні, а також далеко за її межами. Був у нашій країні такий тяжкий період, коли не всі підприємства змогли витримати спад економіки, багато сирзаводів і молокозаводів збанкрутіли, а «ВАТ Новоархангельський сирзавод» зміг вистояти в найтяжчих умовах і ще й збільшив обсяг свого виробництва і реалізації продукції, розширив асортимент сирів, завоював достойне місце серед найкращих підприємств України.

Відкрите акціонерне товариство Новоархангельський сирзавод побудоване в 1964 році по проекту «Укргірпром’ясомолпрому». Територія заводу складає 14300 м квадратних в межах населенного пункту – міста Новоархангельськ. Потужність підприємства складає 100 тонн молока на добу. В сировинну зону сирзаводу входять 23 сільськогосподарських підприємства Новоархангельського району, 2 Добровеличківського району 4 Тальнівського району, 25 пунктів заготівлі молока від населення.

Сирзавод має основні і допоміжні цехи:

  • Основні: сироварний, приймально-апаратний, дозрівання сирів.

  • Допоміжні: лабораторія, механічне відділення.

Рис.2.1. Організаційна структура Новоархангельського сирзаводу

Керує заводом голова правління, але він не може самостійно вирішувати всі питання.

До складу правління входять п’ять членів. Голові правління безпосередньо підпорядковуються головний бухгалтер, головний інженер, начальник виробничої лабораторії, начальник відділу кадрів. Головний інженер керує головним механіком, майстрами всіх цехів і господарчим двором. Для адмінперсоналу складений штатний розпис, в якому чітко вказано посадові оклади, а також є посадові інструкції, в яких розписано права і обов’язки працівників підприємства. Всього на заводі адмінперсоналу 15 чоловік. Раз на два роки на підприємстві адміністрація разом з профкомом складають колективний договір, який затверджується на зборах трудового колективу.

Перелік посад ВАТ «Новоархангельський сирзавод»

 1. Голова правління ВАТ – 1

 2. Головний інженер – 1

 3. Головний бухгалтер – 1

 4. Головний механік – 1

 5. Начальник відділу кадрів – 1

 6. Начальник виробничої лабораторії – 1

 7. Економіст – 1

 8. Замісник головного бухгалтера – 1

 9. Інженер – мікробіолог – 1

 10. Бухгалтери – 3

 11. Комірник – 1

 12. Інженер з охорони праці – 1

 13. Майстер сироварного цеху – 1

 14. Майстер цеху дозрівання сирів – 1

 15. Майстер приймального цеху – 1

 16. Технолог – 1

Свою діяльність завод здійснює відповідно до чинного законодавства України та Статуту. Воно створене з метою насичення ринку та задоволення потреб населення у молочній продукції. Загальна чисельність працівників на заводі становить 101 чоловік.

Також на сирзаводі є своя автоколона, яка налічує 15 молоковозів, 2 автомобілі Камаз, та 3 легкових автомобілі. Зараз завод охороняє спеціальна охоронна фірма «ВДСО», яка забезпечує збереження приватної власності.

Постійний Статут заводу був затверджений 21.04.1996 року. Приватизація заводу була закінчена. На даний час найвищим органом керівництва є загальні збори акціонерів «ВАТ Новоархангельський сирзавод». В період між зборами керівництво підприємством доручено Правлінню акціонерного товариства. В 2008 році 95% акцій сирзаводу було закуплено «АТ Молочний альянс». До альянсу входять такі контрагенти: Пирятинський сирзавод, Баштанський сирзавод, Еталонмолпродукт, Яготинський молокозавод, Золотоніський маслоробний к-т, Згурівський сирзавод та інші.

Ведення реєстру акціонерів веде незалежний реєстратор Кіровоградський центр ведіння реєстрів. Зараз цей реєстр складає 3817 акціонерів.

Для Новоархангельського сирзаводу основною сировиною для виробництва сиру являється молоко. Ця сировина купується по таким видам закупки:

 • Молоко від господарств

 • Молоко від населення

 • Молоко від організацій

В сировинну зону сирзаводу входять 23 сільськогосподарських підприємства Новоархангельського району, 2 Добровеличківського району 4 Тальнівського району, 25 пунктів заготівлі молока від населення.

Основні постачальники ВАТ «Новоархангельський сирзавод» :

Пічне паливо на завод постачають такі фірми : Бізнес-успіх, РУР Груп С.А.; послуги зв’язку надають Київстар Дж.Ес.Ем., АТДУ «ДжіЕс1 Україна»; послуги охорони надає ВДСО при УМВСУ в Кіровоградській області; постачальники електроенергії і тари : ГУМНС України в Кіровоградській області, Кіровоградобленерго, Н-архангельськРЕМ та Кіровоградстандартметрологія; постачальники обладнання: Молпромобладнання, ТОВ Новий стиль; сухе молоко на завод поставляють: Еталонмолпродукт та Яготинський маслозавод.

Аналіз виробничої діяльності Новоархангельський сирзавод має свою компресорну і котельню. Котельня забезпечує потребу в теплопостачанні заводу, а також 16-ти квартирного житлового будинку для співробітників сирзаводу. Потужність котельні 4 тонни пару за одну годину. Обслуговує котельню 4 кочегари, котельня працює на мазуті М-100. Для охолодження молока завод має 5 холодильних установ

Основна спеціальність сирзаводу – це сири. Основні види сирів, які зараз випускаються на Новоархангельському сирзаводі:

 • Сир Буковинський 50%

 • Сир Голандський 50%

 • Сир «Едам» 45%

 • Сир «Дуплет» 45%

 • Сир «Гауда» 50%

 • Сир «Російський» 50%

Сир на заводі вариться у спеціальних венгерських ваннах, в які з цеху поступає молоко, добавляється спеціальна суміш і під наглядом майстра сирцеху за день здійснюється 7 - 8 варок сиру. Зерно сиру з пресформи на ліфті потрапляє до сиросховища, де сир дозріває, «Буковинський – 1 місяць, «Голандський – 1,5 місяця. В цеху дозрівання сирів працівники доглядають за сиром на протязі всього періоду. Він знаходиться на полицях, його миють, протирають від плісняви, яка при дозріванні сиру повинна бути обовязково присутня. Якщо вона має сіруватий колір – сир якісний, дозріває правильно, якщо червоний – значить брак. Завідуюча лабораторією постійно проводить дегустацію сирів на вміст жиру, білків, якість і смакові параметри. Після дозрівання сир кладуть у плівку або заливають парафіном, приклеюють етикетки, пакують у ящики і відправляють покупцям.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

  Реферат >> Маркетинг
  ... нтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства зростає. В умовах сучасного світового ринку нові інформац ... виходять із зовнішнього середовища, і ознайомившись з основними принципами вироблення стратегії, можна визначити стратегію підприємства, при ...
 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... дприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовн ... дприємства. Загальна ринкова стратегія підприємства — основний орієнтир при ... маркетингових ... дприємства, які характеризують інтенсивність господарювання. Життєдіяльність підприємства ...
 3. Фінансова діяльність підприємства

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... дприємств, поділяються на дві групи – внутрішні й зовнішні. Внутрішні характеризують грошові потоки на підпри ... , коли іншого виходу практично не існу ... на ринку, тобто збалансованість попиту і пропозиції. Діяльність підприємства починається з маркетингових ...
 4. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ітності, матеріалів маркетингових досліджень. Важливе значення при виході на зовнішній ринок підприємство повинно прид ... . Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов Т. І., Петрова К. Я. "Фінансова діяльність підприємства" : Підручник. –К. : Либіть,1998.-312 ...
 5. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... і виходу суб’єктів господарювання на зовнішній ринок, координац ... при цьому треба додатково враховувати значні капітальні витрати, зв’язані з маркетинговими ... на діяльність підприємства всі фактори зростання продуктивності праці поділяють на дві групи – зовнішн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011959075927734