Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Очевидно, что любому государству для выполнения своих функций необходимы фонды денежных средств Очевидно также, что источником этих финансовых ресурсо...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений ...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Для написания реферата мною выбрана тема: «Налог как экономическая и правовая категория” Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В настоящее время НДС – один из важнейших федеральных налогов Основой его взимания, как следует из названия, является добавленная стоимость, создаваем...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розрахунок цього коефіцієнта показав,

таким чином, підприємство має важку структуру активів.

 1. Коефіцієнт, що показує частку основних засобів активів

 1. Коефіцієнт концентрації майна

Для підприємства «Азот» на початок і кінець 2007 року цей коефіцієнт склав

А на початок і кінець 2008 року

4. Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

5. Частка оборотних виробничих фондів в оборотних актах

Для підприємства «Азот» на початок і кінець 2007 року цей коефіцієнт склав

На початок і кінець 2008 року:

Для оцінки фізичного і морального зносу основних засобів розрахуємо:

 1. Коефіцієнт зносу основних засобів

або 89,3%

або 90%

або 90%

або 89,5%

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує частку вартості, списану на витрати в попередніх періодах. До 50% значення коефіцієнта прийнятно, більше 50% - основні засоби «зношені». В данному випадку основні засоби зношені.

К

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Для нашого підприємства цей коефіцієнт склав:

Даний коефіцієнт визначає частину від наявних на кінець звітного періоду основних засобів, яка складає нові основні засоби.

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Показує, яка частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з різних причин.

Результати розрахунків фінансових коефіцієнтів представлені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Аналіз майна підприємства ВАТ «Азот» за 2007-2008 рік

Коефіціент

2007

2008

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

0,3762

0,8247

0,8247

1,4933

Коефіцієнт основних засобів в активах

0,6878

0,5051

0,5051

0,3536

Коефіцієнт концентрації майна

0,8357

0,6513

0,6513

0,4816

Коефіцієнт довгострокових фінансових інвестицій в активах

0,00021

0,00013

0,00013

0,000086

Коефіцієнт оборотних виробничих фондів в оборотних актах

0,4285

0,2404

0,2404

0,1438

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,8932

0,9

0,9

0,895

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,04

0,01595

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,04

0,0162

Інтерпретація отриманих результатів представлена на рисунку 2.2.

Рисунок 2.2 – Аналіз майна підприємства ВАТ «Азот»

Аналізуючи фінансові коефіцієнти, ми бачимо, що у підприємства зменшились коефіцієнт основних засобів в активах, коефіцієнт концентрації майна, коефіцієнт зносу основних засобів майже не змінився ,однако він перевищую рівень допустимих значень, що говорить про те, що основні засоби підприємства дуже зношені. Збільшились коефіцієнти оновлення основних засобів та вибуття основних засобів. З цього можна зробити висновки, що протягом 2007-2008 рр. ВАТ «Азот» не розширював своє виробництво та не проводив оновлення основних засобів.

  1. Аналіз капітала підприємства ВАТ «АЗОТ»

Капітал підприємства – це фінансові ресурси підприємства, використовувані для фінансування предметів і засобів праці, робочої сили, інших елементів виробництва і фінансових інструментів.

Фінансові ресурси підприємства – це сукупність грошових фондів, які має в своєму розпорядженні підприємство.

Відомості, які приводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурах власного і позикового капіталів, скільки привернуто в оборот підприємства довгострокових і короткострокових засобів, який об'єм зобов'язань підприємства, які склад і структура кредиторської заборгованості. Пасив показує, звідки узялися засоби, направлені на формування майна підприємства.

Для аналізу формування капіталу підприємства необхідно обчислити фінансові коефіцієнти, що характеризують структуру капіталу підприємства. До них відносяться:

1. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), що показує частку власних засобів в загальній сумі джерела фінансування

2. Коефіцієнт фінансової залежності, що показує скільки совокупних джерел засобів доводиться на одиницю власних засобів

3. Коефіцієнт фінансового ризику, що показує скільки позикових засобів доводиться на одиницю власних джерел фінансування

Коефіцієнт фінансової стабільності, що показує скільки власних засобів доводиться на одиницю позикових джерел фінансування

Коефіцієнт фінансової стійкості, показує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному об’ємі:

6. Коефіцієнт маневреності власного капіталу, показує частку власних засобів, які знаходяться у мобільній формі:

7. Коефіцієнт структури довгострокових джерел фінансування, деталізує структуру постійного капіталу підприємства

8. Коефіцієнт структури покриття довгострокових заборгованостей, показує долю необоротних активів , котрі були профінансовані зовнішнім джерелом:

9. Коефіцієнт концентрації короткострокових заборгованостей, деталізує структуру обов’язків підприємства

Результати розрахунків фінансових коефіцієнтів, що характеризують структуру капіталу підприємства представлені в таблиці 2.4

Таблиця 2.4 – Аналіз капіталу ВАТ «Азот» за 2007-2008 рр

Коефіціент

2007

2008

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Коефіцієнт автономії

0,7238

0,692

0,692

0,5618

Коефіцієнт фінансової залежності

1,3817

1,445

1,445

1,78

Коефіцієнт фінансового ризику

0,1419

0,2569

0,2569

0,4655

Коефіцієнт фінансової стабільності

7,0488

3,8929

3,8929

2,1482

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,7793

0,788

0,788

0,6061

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-0,0039

0,2081

0,2081

0,2860

Коефіцієнт структури довгострокових джерел фінансування

0,0712

0,1218

0,1218

0,0732

Коефіцієнт структури покриття довгострокових заборгованостей

0,0764

0,1752

0,1752

0,1107

Коефіцієнт концентрації короткострокових заборгованостей

0,7971

0,6861

0,6862

0,8983Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дприємства; - оцінка фінансової діяльності підприємства; - підготовка обґрунтування для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства ... у Верховну Раду спостережну раду ВАТ «Азот». У новому проекті підвищу ...
 2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... повітря (очищувати, підігрівати, зволожувати), більш цілеспрямовано ... ібні (діоксид сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні); рідкі ... Суми: Ініціатива, 2004.- 292 c. Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України.- 2004.- № 5.- ...
 3. Управління продуктивністю роботи підприємства

  Реферат >> Менеджмент
  ... % 27,63% Медичний закис азоту 0,13% 11,42% Карбам ... підприємства. Було розглянуто сновні методи ціноутворення, які застосовуються на ВАТ ... ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Характеристика сутності „продуктивність ...
 4. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  ... підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ВАТ ... системами зниження викидів NOХ (оксиди азоту), SO2 (оксид сірки) і пилу та ...
 5. Прогнозування зміни економічних показників у часі ВАТ "Вагоно-ремонтний завод"

  Дипломная работа >> Экономико-математическое моделирование
  ... підприємства 1.1 Історія підприємства 1.2 Структура управління 1.3 Баланси ВАТ "ВРЗ" 1.4 Опис фінансових коефіцієнтів 1.5 Аналіз фінансового стану підприємства 1.6 ... ; наявність пилу, озону, окислів азоту й аэроионизации. 4.2.2 Будинки і приміщення, у ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020620822906494