Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Создателем Т. а. является американский психиатр Эрик Берн (Berne E.). Согласно его концепции, человек запрограммирован "ранними решениями" в...полностью>>
Психология->Реферат
В современных условиях функционирования и развития системы народного образования как никогда остро стоит задача повышения эффективности обучения и вос...полностью>>
Психология->Реферат
В психологии в начале 20 столетия расхождения позиций определялись тем, что каждая из школ оставила отличный от других собственный предмет. Функционал...полностью>>
Психология->Задача
В современных социально-экономических условиях развития общества перед педагогической наукой и практикой стоят задачи поиска наиболее оптимальных усло...полностью>>

Главная > Реферат >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.Засоби відображення інформації та принципи їх компонування

Інформація про стан керованого об’єкта поступає від засобів відображення інформації (ЗВІ), якими є різні прилади і які формують сенсорне поле на робочому місці. За функціями інформації ЗВІ поділяються на командні (цільові) і ситуаційні. Перші дають відомості про необхідні дії для досягнення мети, другі — інформацію щодо протікання технологічного процесу та описують наявну ситуацію.

За способом використання показників ЗВІ поділяються на три групи:

для контрольного читання. Оператор встановлює наявність чи відсутність умов роботи, норму чи відхилення від неї якихось параметрів;

для кількісного читання. Ці індикатори передають інформацію у вигляді числових значень;

для якісного читання. Інформація вказує на напрямок зміни керованого параметра.

За формою сигналів розрізняють абстрактні ЗВІ, які передають інформацію у вигляді символів (цифри, букви, геометричні фігури), і ЗВІ, які передають інформацію у формі зображення об’єктів, властивостей.

За рівнем деталізації інформації ЗВІ можуть бути інтегральними і детальними. На інтегральних індикаторах інформація видається в узагальненому вигляді.

Засоби відображення інформації є технічною основою для побудови інформаційної моделі процесу керування.

Інформаційна модель повинна відповідати таким вимогам:

за змістом адекватно відображати об’єкти керування і навколишнє середовище;

за кількістю інформації забезпечувати оптимальний інформаційний баланс і запобігати як дефіциту, так і перевантаженню інформацією оператора;

за формою і композицією відповідати завданням оператора щодо управління і його психофізіологічним можливостям щодо сприймання і переробки інформації.

Системи відображення інформації виконуються у вигляді табло, мнемосхем, приладних панелей і щитів.

Відповідність швидкості інформації, що надходить, пропускній здатності оператора забезпечується шляхом організації потоків інформації.

Для зменшення перевантаження інформацією необхідно:

подавати інформацію завчасно, до початку виконання дій;

зменшити потік інформації до необхідного мінімуму;

передбачити можливість фільтрації інформації, тобто дати можливість оператору відбирати дані відповідно до умов роботи;

виділити максимально можливий час для прийняття рішення;

зберігати на індикаторі інформацію за бажанням оператора протягом необхідного часу.

Усі сигнали, які надходять до оператора, поділяються на:

аварійні;

важливі відхилення від технологічного режиму, які можуть перейти в аварію;

відхилення другорядних технологічних параметрів і техніко-економічних показників;

незначні порушення правил технічної експлуатації.

Насамперед мають з’являтися сигнали, які вимагають екстреного втручання. Останні сигнали подаються по черзі, по мірі обробки найбільш важливих. Аварійні сигнали подаються негайно в оптимальну зону сприймання (центральна панель). Якщо в цей час з’являються сигнали другої групи, то вони надходять до периферійної зони сприймання. Сигнали третьої і четвертої груп в цей час затримуються в пам’яті машини.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Технологія опрацювання інформації друкованих та електронних інформаційних джерел

  Контрольная работа >> Информатика, программирование
  ... нформації друкованих та електронних інформаційних джерел. 2.Електронний спосіб аналізу та компонування інформац ... та відображення інформації, яку містить ЕД, застосовуються комп'ютерне обладнання та програмні засоби ... на наступні принципи: застосовування існуючо ...
 2. Розробка конструкції акустичної системи

  Дипломная работа >> Коммуникации и связь
  ... схеми електричною принциповою і принцип її дії 10 1.3 ... сполученні із засобами відображення інформації й різних засобів програмування дозволило ... шення завдань компонування використаються інтерактивн ... між контактною площадкою та лінією траси; Viatoviaclearance ...
 3. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

  Курсовая работа >> Психология
  ... що кодування інформації на засобах її відображення, використання систем ... та медичному контролі за процесом діяльності тощо. 2. У засобах праці: - недоліки в компонуванн ... М. М. Структура обдарованості та засадничі принципи роботи з обдарованими дітьми ...
 4. Інтелектуальна власність. Поняття про систему інтелектуальної власності та авторського права

  Конспект >> Право, юриспруденция
  ... комерційну таємницю, компонування інтегральних мі ... і комп'ютерні засоби та інформатизація суспі ... функціональний принцип упорядкування понять (є і принцип приналежності об ... інформації, пошук, обробка інформації та ... повинні бути відображені: - предмет згоди; ...
 5. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  ... принципу відображення (ленінська теорія відображення) – принципу діяльності... В цьому принцип ... поетів. Графізм у компонуванні слів, котрі утворювали ... та передається інформація. Мова слугує засобом людського спілкування, мислення, розвитку культури і в принцип ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017070770263672