Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Книга
Сьогодні ми не знаємо хто написав першу книжку, як вона називалася. Книга – унікальне, феноменальне творіння людства. Ми не можемо уявити своє життя б...полностью>>
Астрономия->Реферат
Він має свою специфіку, передусім цілеспрямований характер. Наявність конкретної цілі робить його систематичним і послідовним, не допускає випадковост...полностью>>
Астрономия->Реферат
Динамічне сьогодення ставить дуже високі вимоги до особистісного розвитку підростаючого покоління. Перехід від дитинства до дорослості дуже складний. ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Форма – спосіб існування і виявлення змісту, його внутрішня організація. Форми належать до діяльнісного компонента процесу навчання і тому тісно пов’я...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема: Статистичні ряди і таблиці.

План

 1. Статистичні ряди і їх види.

 2. Статистичні таблиці і їх будова.

1. Результати статистичних зведень і групувань оформляють статистичними рядами і таблицями.

Статистичні ряди поділяються на два види: ряди розприділення і ряди динаміки.

Ряди розприділення – це ряди чисел які характеризують склад і структуру будь-якого явища після групування статистичних даних про це явище.

По формі виразу групувальних ознак ряди розприділення поділяються на атрибутивні і варіаційні.

Атрибутивні ряди утворюються на основі атрибутивних (якісних) групувальних ознак (наприклад, при розприділенні робітників по спеціальностях).

Варіаційні ряди виникають при групуванні по кількісних ознаках. Варіаційні ряди розприділення можуть бути дискретними і інтервальними. В дискретному ряді групувальна ознака змінюється безперервно цілими числами (наприклад, розприділення підприємств по кількості цехів, які в них входять).

В інтервальному ряді групувальна ознака в межах кожного інтервалу може приймати любі числові значення (наприклад, розприділення підрядних будівельних організацій по об’ємі робіт, які виконуються власними силами). В варіаційному ряду виділяють два структурних елементи: варіант структурної ознаки – кількісну величину групувальної ознаки і частоту групувальної ознаки числа, які показують як часто зустрічаються окремі варіанти (їх значення) групувальної ознаки в даному ряду.

Варіантом групувальної ознаки є число об'єктів, а частотою кількість будівництв з даним числом об'єктів.

2. Для повної характеристики явища, що вивчається дані про одиниці сукупності необхідно зводити і відображати в табличній формі.

У таблицях відображають не весь обсяг інформації, а лише найбільш доцільні, вміло підібрані дані.

Статистичні таблиці – це особлива форма раціонального системованого і наочного узагальнюючих характеристик статистичної сукупності.

Подібно граматичному реченню кожна таблиця має підмет і присудок. У підметі проводиться перелік елементів, або груп явища тобто тих ознак про які йде мова в таблиці. У таблиці підмет знаходиться зліва, а присудок зверху. У підметі вказується зміст рядків, а в присудку зміст граф.

Підмет таблиці - це перелік найменування тих явищ і груп, які характеризують показники таблиці.

Присудок – це показники, які характеризують підмет.

Графи, які містять підмет нумеруються великими літерами алфавіту, а графи, які містять присудок – арабськими цифрами.

Якщо в присудку наведена характеристика явища на якийсь визначений момент часу або стан цього явища на якийсь період, то такі таблиці називаються статистичними.

Якщо присудок в таблиці характеризує розвиток явища в часі, або його стан за ряд періодів, то такі таблиці називають динамічними.

Залежно від цілей опрацювання статистичних даних таблиці бувають простими, груповими і комбінаційними.

Простими називаються таблиці у підметі яких немає групувань. Вони діляться на перелікові, територіальні, хронологічні (динамічні).

В комбінаційних таблицях групування здійснюється по двох чи більше групувальних ознаках, наприклад: розприділення д/о підприємств по областях.

Групові – це таблиці у яких сукупність, що вивчається розприділена у підметі на групи за досліджуваною ознакою. Правильна побудова статистичних таблиць є важливим чинником успішного опрацювання і аналізу статистичних даних.

У правильно побудованій таблиці не має бути жодного зайвого слова, яке б заважало думці і в той же час не має повноти.

Сукупність раціональних способів, встановлених теорією і вироблених практикою, для надання таблиці більшої виразності, глядності, що полегшує читання і засвоєння змісту таблиці називається технікою оформлення статистичних таблиць.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ряди динаміки

  Реферат >> Астрономия
  Ряди динаміки План Статистичні ряди динаміки та їх види. Показники для характеристики ряду ... ється з двох елементів: рівнів рядустатистичних показників; моментів (періодів) часу ... показники аналізу рядів динаміки зручно подавати у вигляді таблиць. Це допомага ...
 2. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

  Дипломная работа >> Экономика
  ... табл.2.1.1 наведено статистичне вивчення виручки від реалізації молока Таблиця 2.1.1. Статистичне вивчення виручки ... ішим способом узагальнення статистичних даних. Рядом розподілу називають ... дослідження було використано ряд статистичних показників на основі ...
 3. Статистично-економічний аналіз і прогнозування ефективності виробництва озимої пшениці за матеріалами

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... , в результаті чого одержують зведені статистичні таблиці, в яких сукупності одиниць подаються в ... іше зустрічається в статистичному ряді вибірки. Середня арифметична ... 2009 роки Таблиця 4.1 Вихідні дані для проведення статистичного пошуку факторних ...
 4. Статистичне дослідження прямих іноземних інвестиций в Україну

  Контрольная работа >> Экономика
  ... їни Таблиця 2.9 РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХАРАКТЕРИСТИК СТАТИСТИЧНИХ ВИБІРОК ТА РЯДІВ ДИНАМ ... .3.2), оброблені вбудованим апаратом статистичного аналізу чисельних рядів в “електронних таблицях” EXCEL-2000, мають ...
 5. Статистичне вивчення фінансово-господарських результатів діяльності, ...

  Курсовая работа >> Экономика
  ... , в результаті чого одержують зведені статистичні таблиці, в яких сукупності одиниць подаються в ... іше зустрічається в статистичному ряді вибірки. Середня арифметична ... роки – Додаток А), составимо: - статистичну таблицю 3.1 – структура та динаміка валових ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018520355224609