Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Рыночный механизм с высокой степенью эффективности решает проблему производства необходимых потребителям товаров и услуг. Через рынок происходит стихи...полностью>>
Экономика->Реферат
Право на жилье, как одно из основных прав человека, закреплено в Конституции Республики Беларусь и обеспечивается развитием государственного и частног...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Государственное образовательное учреждениевысшего профессионального образования«Санкт-Петербургский государственныйинженерно-экономический университет...полностью>>
Экономика->Реферат
Рыночные отношения выражают определенную экономическую обособленность производителей и потребителей продуктов и услуг, возмездность их взаимодействия....полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Вступ

В сучасних ринкових умовах провідною галуззю промисловості є машинобудування, розвиток якого впливає на технологічні процеси у всіх галузях промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку.

Галузева структура машинобудування відображає ступінь суспільного розподілу праці, спеціалізацію галузі. Машинобудування об'єднує 19 крупних галузей, 100 підгалузей, 1500 крупних, середніх і дрібних підприємств.

Для визначення галузевої структури машинобудування використовують наступні показники:

 • питома вага продукції, що випускається, в загальному обсязі виробництва;

 • питома вага вартості основних фондів;

 • темпи впровадження нової техніки і технологій;

 • темпи приросту виробництва.

До основних задач машинобудування відносяться наступні:

 • зміна галузевої структури, для збільшення частини тих галузей, які забезпечують швидше відшкодування вкладених засобів;

 • розширення обсягів виробництва для внутрішнього ринку при поліпшенні якості продукції, що випускається;

 • розробка нових технологічних процесів виробництва продукції;

 • збільшення валютних надходжень від експорту, шляхом поставок на зовнішній ринок товарів з високим рівнем технологічності;

 • використання інвестицій для створення замкнутих циклів виробництва;

 • впровадження у виробництво нових екземплярів машинобудівної продукції з урахуванням мінімізації відходів;

Задачі машинобудування можна виконати завдяки створенню трьох основних елементів сучасного виробництва:

 • високого технологічного обслуговування;

 • оптимальної технології;

 • належної організації виробництва.

Всі ці три складові властиві авіаційній промисловості, яка є однією з найважливіших галузей машинобудування в Україні.

Визнано, що авіабудування дає найбільший дохід з одиниці продукції, незважаючи на великі капіталовкладення.

Останнім часом в Україні і за кордоном технології, пов'язані з доданням поверхні особливих властивостей, що забезпечують підвищення експлуатаційних характеристик виробів «інженерна поверхня».

Вона охоплює практично всі технічні науки, пов'язані з властивостями поверхневих шарів і розробкою устаткування, яке застосовується для зміцнення поверхні і ремонту виробів.

Технології сьогодні – головна ланка технологічного процесу.

Новітні технології – це національне багатство будь-якої країни.

 1. Короткий опис проектованої ділянки механічного цеху

Дана деталь випускається в умовах серійного виробництва. Серійне виробництво характеризується обмеженою серією виробів, номенклатури, що періодично повторюється.

Серія виробів – вироби, виготовлені по конструкторській і технологічній документації без зміни її призначення. На підприємствах серійного виробництва, за рахунок уніфікації конструкції і застосування групових методів обробки, створюються автоматизовані системи. В умовах даного виробництва упроваджена спеціалізація робочих місць, застосовується універсальне і спеціальне устаткування, виробниче устаткування розташоване за технологічним принципом, використовується універсальне оснащення, кваліфікація робочих місць – висока.

Для обробки даної деталі «Перехідник» необхідні верстати наступної групи:

  • токарні з ЧПК;

  • шліфувальні;

  • вертикально-свердлильні.

Контроль якості деталей, які виготовляються на ділянці, здійснюється контролерами при вибірковості контролю.

2. Виробничий план

Виробничий план є найважливішим розділом планування підприємницької діяльності. Він складається на основі плану маркетингу і необхідний для того, щоб довести реальність підприємництва. Виробничий план включає розрахунок таких показників

  • трудомісткості приведеного випуску;

  • кількості необхідного обладнання;

  • вартості основних фондів дільниці;

  • кількості і вартості основних матеріалів.

2.1 Розрахунок трудомісткості приведеного випуску

У серійному виробництві, коли застосовується різноманітна номенклатура виробів, планування ведеться по приведеній програмі.

На деталь-представник розробляють технологічний процес і розповсюджують його на всі деталі групи.

Для кожної групи деталей визначають приведений об’єм партії деталей, тобто умовна кількість типових деталей, трудомісткість обробки яких дорівнює трудомісткості обробки всіх деталей даної групи, закріплених за дільницею.

Деталь-представник є деталь, встановлена завданням на курсове або дипломне проектування.

2.1.1 Річний приведений об’єм випуску деталей

Річний приведений об’єм випуску деталей визначається за формулою

(2.1)

(2.2)

де Фд – дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год.;

Дійсний (ефективний) фонд часу роботи обладнання визначається за формулою

(2.3)

де Дк. – кількість календарних днів року;

Дв. – кількість вихідних днів року;

Дсв. – кількість святкових днів року;

Кзм. – коефіцієнт змінності роботи обладнання;

Тзм. – тривалість зміни;

Тсв. – скорочені передсвяткові години;

Кв. – коефіцієнт, що враховує витрати на плановий ремонт.

год

Для забезпечення повного завантаження устаткування ділянки, приймаємо програму

2.1.2 Розрахунок оптимального розміру партій деталей

У серійному виробництві деталі в обробку запускаються партіями. Нормативний розрахунковий розмір партії в механічних цехах можна визначити за формулою

(2.4)

де nРОЗ.MIN - розрахунковий розмір партії, шт.;

Тпз. - підготовчо-заключний час ведучої операції, хв.;

Тшт.- штучна норма часу ведучої операції, хв.

а – коефіцієнт допустимих витрат на переналагодження, а = 0,05-0,06.

Визначаємо, скільки разів на місяць ця партія запускається у виробництво

(2.5)

де – місячна програма випуску деталей, шт.

приймаємо 6

(2.6)

де Nпп=30000 програма випуску деталей, шт.

Визначаємо коректований розмір партії деталей за формулою

(2.7)

2.1.3 Норма штучно-калькуляційного часу визначається за формулою для кожної операції

(2.8)

Результати розрахунків заносимо у таблицю 2.1Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Розрахунок чисельності виробничого персоналу 2.5 Розрахунок величини капітальних вкладень 2.6 Розрахунок собівартост ... йні характеристики (довідники). Тарифні ставки ... Принаймні на перехідному етапі ... завантаження та розвантажування однієї деталі, хв tmp 0,6 ...
 2. Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі Шпиндель

  Дипломная работа >> Промышленность, производство
  ... структури собівартості одиниці продукції 7.2.4 Аналіз структури собівартості продукції і розробка заходів по зниженню собівартості 7.3 Розрахунок ...
 3. Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово економічного стану ТОВ Альфа

  Курсовая работа >> Экономика
  ... тература – ст. 37 ВСТУП Перехід до ринкової економіки потребу ... ізу є вся доступна досліднику реальність, прийнята в сукупност ... і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість ... та проміжні розрахункові показники для аналізу собівартості продукції Вид ...
 4. Розрахунок енергозберігаючих заходів

  Дипломная работа >> Физика
  ... депо "Жовтень" 7.3 Розрахунок економічної доці ... Паливно-енергетична складова в загальній собівартості продукції зросла в різних ... ться зробити перехід декількох ... складу, т; Таблиця 5.2 Деталі підлягаючі очистці ТР ... бригади й провідників пасажирських вагонів. ...
 5. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... званий перехідний п'ятирічний план, в якому перший рік деталі ... заохочення та інші заходи. Приклади розрахунку собівартості продукції тваринництва: Наприклад. У ... 3-4 міс. Вівцематок утримують 5-6, а баранів-плідників - 4-5 років і щороку вибраковують відпові ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0030128955841064