Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - общепрофессиональная дисциплина, обязательная при подготовки высококвалифицированных специалистов, деяте...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Специалисты машиностроительного производства в своей практической деятельности решают вопросы, связанные с улучшением технологии, повышением надежност...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
На зараженной территории химические вещества могут находиться в капельно-жидком, парообразном, аэрозольном, газообразном состоянии. Парообразные и газ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Тесты
Большую часть времени активной жизнедеятельности человека занимает целенаправленная профессиональная работа, осуществляемая в условиях производственно...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Важливою ланкою планування та обліку робочих місць і професійної діяльності, виявлення існуючих резервів виробництва є паспортизація. Загальновизнано, що паспорт — це типовий документ, у якому наведено відо­мості про регламентацію організації праці на робочому

місці.

Паспорт містить загальні відомості про робоче місце: найменування моделі устаткування, коефіцієнт його завантаження, найменування професії осіб, що виконують виробничі завдання на даному робочому місці, тощо. Наводиться планування робочого місця.

Звичайно паспорт складається з п'яти розділів:

 1. Містить відомості про робоче місце в структурному підрозділі установи або підприємства, де воно розташоване, інформацію про основні характеристики праці користувача ПК.

 2. Представлена інформація про технологічні особливості виробничої діяльності та відомості про характеристики праці, пов'язані з цими особливостями.

 3. Зосереджені атестаційні характеристики робочого місця:

відомості про технологічну документацію, пов'язану з даним робочим місцем (інструкції щодо експлуатації програм, що застосовуються, та ін.), хронокарти, що дають інформацію про часові параметри робочих операцій;

дані про відповідність конкретного устаткування, розташованого на робочому місці, виробничим завданням, що виконуються, та вимогам наукової організації праці;

відомості про напруженість та важкість праці на робочому місці;

відображає забезпеченість робочого місця засобами захисту (екранні фільтри та ін.) та містить номер інструкції з техніки безпеки (пожежної безпеки, електробезпеки та ін.). Має відомості про рівень охорони праці на робочому місці;

відомості про умови праці. У випадку наявності пільг через шкідливі або особливо шкідливі умови праці на робочому місці (які для переважної більшості користу­вачів ПК не встановлені) наводиться перелік належних пільг (пенсійні пільги, тривалість додаткової відпустки через існуючі шкідливі умови праці, тривалість скороче­ного робочого дня, необхідність лікувально-профілактичного харчування та ін.). Введення таких пільг установ­люється галузевими нормативними документами.

 1. Формується система оформлення паспорта та правила атестації робочого місця.

 2. Вказуються дані про виробничі операції, що виконуються на даному робочому місці, пов'язані з ними техніко-економічні показники, що характеризують організацію (коефіцієнт зайнятості) та оплату праці користувача ПК.

При нерівномірному розподілі робочих завдань по змінах паспорт складається на кожну з них.

2.3. Умови праці на поліграфічних підприємствах. Важкість і напруженість трудового процесу

На підприємствах поліграфічної промисловості при виконанні майже всіх технологічних операцій можуть виявлятися ті або інші виробничі небезпеки і шкідливості.

Набірне виробництво, де використовується друкарський сплав, що містить свинець (~80%), сурму (понад 10%) і олово, відноситься до шкідливих виробництв.

Основне джерело забруднення повітряного середовища пилом, що містить свинець, — це забрудненість набірних кас, столів, підлоги. Багато пилу збирається на шорстких поверхнях набірних меблів і підлоги.

Дослідження забрудненості повітряного середовища у відділеннях машинного набору показали, що значна кількість пилу сплаву утворюється при калібруванні і різанні рядків, чищенню набірних форм, машин тощо. Повітряне охолоджування форм у машинах виділення рядків спричиняє здуванню пилу, що осів на машині.

При температурі, близькій до 400 °С, а також при плавленні рядків набору, забруднених оліфою і фарбою, інтенсивно виділяються пари свинцю. Оскільки оліфа і фарби на їх основі мають низьку в порівнянні із сплавом температуру кипіння, то вони, інтенсивно випаровуючись, захоплюють з собою і частинки свинцевого сплаву. Для попередження утворення пилу свинцевого сплаву потрібно стежити за чистотою і гладкістю поверхні набірних кас, столів, підлоги, стін і набірних меблів. Потрібна раціонально обладнана вентиляція, яка не створювала б різких повітряних потоків, сприяючих підняттю в повітря і витанню в ньому дрібнодисперсного пилу.

З естетичних і санітарно-гігієнічних міркувань набірні каси і матеріальні ящики рекомендується виготовляти з пластмаси. Щоб пил не збирався під набірними меблями і не ускладнював прибирання приміщення, меблі повинні мати ніжки висотою не менше 15 см або щільно прилягати до підлоги.

Повітря в набірних цехах значно забруднюється при змиві фарби з набірних форм гасом, уайт-спіритом і іншими органічними розчинниками.

У набірному устаткуванні застосовуються ртутні терморегулятори, які часто виходять з ладу, що приводить до розливу ртуті біля машини. Ртуть, потрапивши в щілини підлоги, стін, меблів, поволі випаровуючись, тривалий час забруднює повітря виробничих приміщень.

У поліграфічному виробництві давно ведуться роботи із заміни токсичних свинцевих сплавів синтетичними матеріалами. Використовування фотонабору, набірно-друкарської техніки і синтетичних матеріалів при виготовленні текстових друкарських форм для офсетного, високого, глибокого і флексографічного друку дозволить зменшити або виключити свинцеві сплави з набірного виробництва, а тим самим, оздоровити і полегшити умови праці працюючих.

Довго незмінна, статична поза робітників, що набирають текст уручну (вони працюють в основному стоячи), є причиною хворобливого розширення вен на ногах.

У відділенні відливання шрифтів, лінійок і проміжних елементів шум відливного апарату, що впливає на працюючого, перевищує 90 дБА. Постійний шум протягом довгого часу викликає тугоухість або повну глухоту, нервові захворювання, гіпертонію, уповільнення психічних реакцій, ослаблення уваги і ін. Крім того, в повітрі цього відділення можуть бути пари свинцю, масел і пил друкарського сплаву.

Устаткування складальних цехів (дільниці відливання літер,шрифтів, лінійок та проміжних елементів та ін.) надійно захищені, мають блокування і запобіжні пристосування, що відвертають (при дотриманні правил технічної експлуатації і техніки безпеки) можливість отримання працюючими травм (опіки розплавом і ін.).

Причини нещасних випадків у відділеннях ручного набору — це, частіше за все порушення правил безпеки праці при роботі на коректурних верстатах (наприклад, додавання фарби на вали верстата, його регулювання, чищення і змащування під час роботи), несправність підлоги, пересувних шаф-візків і ручних інструментів, захаращення проходів і проїздів напівфабрикатами тощо.

Нещасні випадки при роботі на пробільно-лінійкових, машинах відливання літер, шрифтів, лінійок та проміжних елементів відбуваються в основному в результаті розбризкування гарячого сплаву при нещільному приляганні матриць до відливної форми і неміцному закріпленні форми в пробільно-лінійкових машинах. Сплав може розбризкуватися і при вставлянні поршня в циліндр після чищення казана і мундштука.

Фотонабірні і машинописні процеси.

Основна небезпека травматизму при виконанні фотонабірних процесів — дія електричного струму і хімічних речовин на проявочному устаткуванні.

Потенційна небезпека травматизму виникає під час включення фотонабірного устаткування при неправильному положенні тумблерів управління, розташованих на пульті управління, знаходженні механізмів у проміжному положенні, неправильному визначенні й установці масштабу зйомки, кегля шрифту, формату рядка, несправності ізоляції і захисного заземлення, а також нещільному кріпленні шлангів на проявочному устаткуванні,

Працюючим у фотонабірному відділенні забороняється торкатися до струмопровідних елементів, відкривати електронні блоки, розподільні щити, електрошафи, розетки, електродвигуни, а також регулювати, налагоджувати, чистити устаткування, заправляти перфострічку, підключати дроти, плати й усувати будь-які несправності при включеному електроживленні. Не можна працювати на апаратах, автоматах і пристроях при знятих або нещільно закритих огорожах, кришках, кожухах й ін.

При виконанні електрографічних процесів необхідно дотримуватися заходів електробезпеки (вимог ПУЕ) і заходів безпеки при роботі з селеном. При установці електрографічних циліндрів і виконанні ручних операцій, пов'язаних з можливістю зіткнення з селеновим шаром циліндра, слід працювати в гумових рукавичках, а приготування проявочної суміші, чищення щіток і фільтру - виконувати у витяжній шафі в гумових рукавичках і респіраторі.

При виготовленні друкарських форм і стереотипів виникають небезпека і шкідливості, обумовлені плавленням і розливом свинцевих сплавів при температурі понад 300°С. Стереотипи виготовляють з використанням швидкохідного травмонебезпечного металообробного устаткування (дискові пили, універсальні обробні, фрезерні, ростові, строгальні й інші верстати) і при підвищеній температурі повітря у виробничих приміщеннях,

У процесі обробки стереотипів утворюється пил сплаву,, що містить свинець і сурму, а при переплавленні - пари свинцю, фарб, масел і т. ін.

При нанесенні гальванопокриття, а також при виготовленні гартових, гумових і пластмасових стереотипів доводиться працювати в умовах підвищеної вологості повітря, що містить пари спирту, бензину, лугів, соляної, азотної, сірчаної і оцтової кислот, хромових з'єднань, лаків і т.п.

Аналіз причин травматизму в стереотипному виробництві показує, що на процеси виготовлення стереотипів доводиться близько 5% випадків травматизму, що відбулися з робітниками. Частіше всього це опіки розплавленими металами і стереотипами, що не остигнули, поранення очей і обличчя стружкою, рук — ріжучим інструментом (частіше всього на дискових пилах), поранення стереотипами, що вирвалися із затисків на верстатах тощо.

Гальванічні процеси відносяться до категорії особливо шкідливих для організму людини, оскільки вони пов'язані з виділенням хрому і його з'єднань, аміаку, хлористого водню, оксидів азоту, бензину, ацетону, трихлоретилену й ін. При роботі з кислотами (сірчаною, соляною, азотною, хромовою, плавиковою), їдким натром і калієм виникають хронічні запалення шкіри, слизистих оболонок носа, рота і рогівки. Нікелеві і мідні електроліти і солі викликають екзему і дерматити.

Травмонебезпечні також роботи з транспортування стереотипів, формових пластин і циліндрів за допомогою напільних транспортних засобів і тельферів.

Нещасні випадки і отруєння відбуваються в гальванічних цехах, як правило, в результаті порушення інструкцій з безпеки праці при транспортуванні стереотипів або друкарських форм і їх установці, при експлуатації устаткування з використанням отруйних хімічних речовин і ігноруванні індивідуальних засобів захисту.

Процеси виготовлення форм високої, плоскої, глибокої і спеціальних видів друку

При виконанні всіх технологічних операцій виготовлення фотоформ, а також монтажних, копіювальних, травильних і обробних робіт робітники можуть піддаватися дії отруйних і агресивних речовин — гидрохинону, гіпосульфіту натрію і калію, азотної, сірчаної, етиленглікольової, оцтової, фосфорної і соляної кислот, двухромовокислого натрію і калію, сірчаного ефіру, броміду калію, хлориду амонію, хлорного заліза, бензину, гасу, ацетону, амилацетату, полівінілового і етилового спиртів, диетилбензолу, перекису бензоілу, олігоефіракрилатів, дибутилфталату, метилового ефіру бензоілу і т. д.; опромінюванню ультрафіолетовим і інфрачервоним випромінюваннями та ін.

Одне з джерел професійних захворювань у фотомеханічному виробництві — часта і тривала робота в темній кімнаті, що приводить до анемії. Нерідко ця анемія буває лише уявною, її викликає не зменшення гемоглобіну в крові, а лише погане живлення шкіри і слизистої оболонки кров'ю унаслідок поганого кровообігу.

При роботі дугових ліхтарів виділяються озон, окисел вуглецю, двовуглекислий газ і сажа. Можливі поразки працюючих струмом і опіки розжареним вугіллям при їх регулюванні під час горіння або при заміні.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Конспект лекцій з патологічної фізіології

  Конспект урока >> Медицина, здоровье
  Конспект лекцій з патологічної фізіології Лекція № 1. Тема: Вступ до дисцип ... з харчовими алергенами та іншими факторами. Лекція № 6. Тема: Хвороботворна дія фізичних ... центри швидко виснажуються, настає позамежове (охоронне) гальмування. Головні функціональні ...
 2. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... знань та умінь. Даний Конспект лекцій відповідає програмі нормативної ... іал у ньому викладений у вигляді лекцій. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТ ... норм. Реально існують системи безпеки: охорона праці, охорона природного середовища, БЖДЛ, захист в НС ...
 3. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... товарних ринках; участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і ко­оперуванні виробництва ... ; - транспорт, включаючи транспортні засоби; - енергетика; охорона здоров'я та фармацевтична промисловість ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... іни «Охорона праці в галузі», а також розподіл навчального часу за видами занять (лекції, практичн ... охорони праці, економічні аспекти охорони праці, охорона праці як економічний чинник.Основні поняття у галузі охорони прац ...
 5. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і ядерної безпеки, органи контролю за охороною праці, інші органи державного нагляду, спец ... студентів спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне проектування" складений ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019650459289551