Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение мате...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Трудно себе представить, что еще каких-то 80 лет назад электричество в домах было редкостью. Теперь «лампочка Ильича» светит в каждой квартире. И если...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Сегодня, в век технического прогресса, развития науки и технологии в мире происходит множество различного рода аварий, катастроф, непременно связанных...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Шпаргалка
Шум – беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков; способен оказывать неблагоприятное воздействие на организм. Источником шума является...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Найбільш важливою характеристикою місцевих кондиціонерів, яку необхідно оцінювати при їх виборі та установці в приміщенні (особливо жилому), є потужність охолодження. Від цієї величини залежить площа, на яку він розрахований, а також його вартість.

Для орієнтовних розрахунків системи кондиціонування повітря береться 1 кВт охолоджувальної потужності кондиціонера на кожні 10 м2 площі приміщення при висоті стелі 2,8 – 3,0 м. Таким чином, для орієнтовної оцінки охолоджувальної потужності кондиціонера досить площу кімнати розділити на десять. Наприклад, для приміщення площею 20 м2 потрібно обрати кондиціонер, який має охолоджувальну потужність 2,0 кВт. Слід зауважити, що за цією спрощеною методикою можна визначити необхідну потужність лише для компенсації тепловиділень від стін, підлоги, стелі та вікон. У випадку, якщо в приміщенні велика площа засклення або вікна виходять на південну сторону, надходження тепла будуть більшими й визначену таким чином охолоджувальну потужність кондиціонера необхідно збільшувати на 15 – 20%.

З метою одержання більш точної оцінки охолоджувальної потужності місцевого кондиціонера необхідно розраховувати всі тепловиділення, які надходять в приміщення, за наступною методикою:

Qзаг = Q1 + Q2 + Q3,

(4.12)

де Qзаг – загальні тепловиділення в приміщення, Вт;

Q1 – надходження тепла в приміщення від стін, підлоги, стелі й вікон, Вт;

Q2 – надходження тепла в приміщення від людей, Вт;

Q3 – надходження тепла в приміщення від обладнання, Вт.

Надходження тепла в приміщення від стін, підлоги, стелі й вікон можна визначити за наступною формулою:

Q1 = V∙q,

(4.13)

де V – об’єм приміщення, м3;

q – коефіцієнт, який має такі значення: в випадку південної орієнтації вікон – 40 Вт/м3, у випадку північної орієнтації вікон – 30 Вт/м3, для всіх інших випадків орієнтації вікон – 35 Вт/м3.

Надходження тепла в приміщення від людей і обладнання обчислюють за формулами 4.5, 4.6.

На підставі одержаного значення Qзаг необхідно вибрати близьку за потужністю модель кондиціонера зі стандартного ряду. Причому, якщо значення Qобщ не точно відповідає величинам, зазначеним у стандартному ряді, то в цьому випадку необхідно значення Qзаг округлити в більшу сторону до найближчої величини, наведеної в стандартному ряді.

Стандартний ряд місцевих кондиціонерів за охолоджувальною потужністю: 2,0 кВт; 2,5кВт; 3,5 кВт; 5,0 кВт; 7,0 кВт.

Слід зазначити, що в результаті такого розрахунку одержують саме потужність охолодження кондиціонера, яку часто плутають із потужністю, споживаної кондиціонером від електромережі. Насправді, споживана кондиціонером потужність приблизно в 3 рази менше потужності охолодження, тобто кондиціонер потужністю 2,5 кВт споживає всього близько 800 Вт електроенергії – менше праски або електричного чайника. Тому місцеві кондиціонери, як правило, можна включати в звичайну розетку.

Будова, склад і експлуатація систем вентиляції поліграфічних підприємств мають відповідати ГОСТ 12.4.021-75, СНиП 2.04.05-91 та ДНАОП 0.01-1.01-95. На ці системи мають бути паспорти.

Усунення шкідливих газів, парів, аерозолей і пилу, які можуть утворюватись на поліграфічних підприємствах, слід проводити:

для категорій виробництв А, Б і шкідливих речовин 1-го та 2-го класів небезпеки – через місцеву і загально обмінну вентиляцію з штучним спонуканням (механічну);

для решти категорій – через місцеву і загально обмінну вентиляцію з штучним спонуканням та природну вентиляцію через фрамуги і двері, що відкриваються.

Окремо одну від одної влаштовують:

системи вентиляції, кондиціонування повітря для кожної групи приміщень, розділеними протипожежними стінами;

системи місцевих відсмоктувачів від технологічного обладнання для речовин, сполучення яких може утворювати вибухонебезпечну суміш або більш небезпечні речовини;

системи місцевих відсмоктувачів шкідливих або горючих речовин від систем загальнообмінної витяжної вентиляції;

системи місцевих відсмоктувачів горючих речовин, які осідають (паперовий пил) або конденсуються (масляний аерозоль оцтової кислоти), в повітроводах і вентиляційному обладнанні окремо для кожного приміщення або кожної одиниці обладнання.

Приймальні пристрої системи вентиляції, що обслуговують приміщення категорій А і Б, влаштовуються окремо від приймальних пристроїв вентиляції інших приміщень.

Чищення елементів вентиляційних систем повинно проводитись в терміни, що залежать від конкретної продуктивності обладнання і часу його роботи.

Повітрообмін в приміщеннях поліграфічних підприємств визначають розрахунковим методом :

в цехах високого і офсетного друку – з умови розбавлення надлишків теплоти з перевіркою отриманого повітрообміну на розбавлення шкідливих речовин, що надходять в повітряне середовище цеху до граничнодопустимих концентрацій (ГДК) ;

в цехах глибокого друку, травильних і гальванічних відділеннях – з умови розбавлення шкідливих речовин, що надходять у повітряне середовище цеху, до ГДК.

У випадку неможливості визначення повітрообміну розрахунковим методом витрати припливного і виведеного повітря слід приймати згідно СНиП 2.04.05-91 для складального цеху - 15 од./год, для цехів виготовлення форм офсетного і глибокого друку - 12 од./год, для стереотипного цеху - 11 од./год, для цехів цинкографії, високого, офсетного і глибокого друку -10 од./год.

Кількість припливного повітря має відповідати нормам, встановленим СНиП 2.04.05-91:

для виробничих приміщень з природним (без природного провітрювання) – 30*, 20** (60) м3 на 1 людину;

для адміністративних , побутових приміщень з природним (без природного провітрювання) – за вимогами СНиП та (60) і (20***) м3 на 1 людину.

При цьому врахуємо, що:

* - при об,ємі приміщення на 1 людину менше 20 м3;

** - при об,ємі приміщення на 1 людину не менше 20 м3;

*** - для приміщень, в яких люди знаходяться постійно більше 3 годин.

В приміщеннях категорій А і Б, а також у виробничих приміщеннях, де виділяються шкідливі речовини або речовини з неприємним запахом, об’єм видаляємого повітря повинен бути більший за об’єм припливного повітря на 10%. При цьому розрідження має бути не менше 10 Па по відношенню до тиску в приміщенні при зачинених дверях), але не менше 100 м3/год на кожні двері захищеного приміщення.

В приміщеннях з кондиціонуванням повітря приплив повітря - більше витягування (позитивний баланс) на 10%. Надлишковий тиск – не менше 10 Па.

Припливне повітря не має порушувати роботу місцевих відсмоктувачів і поступати в робочу зону або верхню зону приміщення. Витрати припливного повітря визначаються розрахунком. Повітророзподільників потрібно стільки, щоб швидкість руху повітря в робочій зоні виробничого приміщення не перевищувала (0,2-0,3) м/с незалежно від категорії важкості виконуваної роботи.

У виробничих приміщеннях з виділенням пилу ( складальні, друкарські і брошурувально- палітурні цехи) припливне повітря подають слабоконвективним струменем, направленим зверху донизу з повітророзподільників, розташованих у верхній зоні.

Повітряні і повітря-теплові завіси влаштовуються біля постійно відкритих отворів у зовнішніх стінах приміщень, а також біля воріт і отворів в зовнішніх стінах, що не мають тамбурів і відчиняються більше 5 разів або не менше ніж на 40 хвилин у зміну в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря 15°С і нижче.

Вентиляційне обладнання, яке обслуговує приміщення категорій А і Б, таке, що виділяє повітря з цих приміщень чи вибухонебезпечні суміші місцевими відсмоктувачами з інших приміщень, має бути у вибухозахищеному виконанні.

Місцеві відсмоктувачі, що виділяють шкідливі речовини 1-го і 2-го класів небезпеки чи вибухонебезпечні суміші, заблоковуються з технологічним обладнанням, яке виділяє ці речовини. Вентиляційне обладнання для видалення пожежонебезпечних сумішей розміщується в окремому приміщенні. Забороняється розміщувати його в підвальних приміщеннях.

Для захисту працівників від травм встановлюються захисні огорожі біля вентилятора і на всмоктувальних і нагнітальних отворах вентиляторів, не приєднаних до повітроводів.

Повітря, що викидається в атмосферу з систем вентиляції, які видаляють аерозолі свинцю, пари кислот, лугів, толуолу і паперовий пил, слід очищувати до ГДК.

4.3. Системи опалення

Будова, склад і експлуатація систем опалення на поліграфічних підприємствах мають відповідати вимогам СНиП 2-04-05-91, ДНАОП 0.00-1.22-72 та ДНАОП 0.01-1.01-95. На ці системи мають бути паспорти.

Розташування джерел теплоти в плані приміщення має бути таким, щоб повітря робочої зони прогрівалося рівномірно.

Для нагрівання повітря в приміщеннях рекомендовано системи парового опалення низького тиску, водяного, повітряного, а в невеликих приміщеннях допускається місцеве (пічне) опалення.

Для нагрівання окремих приміщень дозволяється використовувати електричні прилади з закритими спіралями і з такою потужністю споживання, яка б не призводила до підвищення сили струму понад допустиму для даної електромережі.

Опалення газовими або електричними приладами не допускається в приміщеннях:

- категорій А і Б;

- категорії Б і будинків III, ІІІа, ІІІб, IV і V ступенів вогнестійкості з температурою на поверхні, що віддає тепло, більше 110°С

В приміщеннях категорій А і Б найбільш безпечним видом опалення є повітряне, суміщене з вентиляцією.

Опалювальні прилади розміщують в місцях, доступних для огляду, ремонту, очищення на відстані 0,1 м від поверхні стін. Не допускається розміщувати опалювальні прилади в нішах стін. Опалювальні прилади на сходових клітках розміщуються в нижніх (1-2) поверхах, а також у відсіках тамбурів, які не мають зовнішніх дверей.

В системах опалення адміністративних будинків допускається встановлювати біля опалювальних приладів декоративні екрани, але такі, що зменшують потужність теп­лового потоку не більше ніж на 10%.

В приміщеннях гардеробних, душових, санітарних вузлів, кладових, на сходових клітках, в тамбурах не дозволяється встановлювати на приладах опалення регулювальну арматуру.

В будинках з пічним опаленням забороняється влаштування витяжної вентиляції з штучним спонуканням (механічна вентиляція), не компенсованої припливом з штучним спонуканням,

В будинках з пічним опаленням забороняється відведення диму в вентиляційні канали.

В районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря 25°С і вище в теплий період року рекомендується використовувати системи для охолодження приміщень. При цьому максимальна температура повітря білі підлоги не повинна бути нижче ніж на 2°С від нормовано температури.

Тема 5. Освітлення, шум, вібрація, електромагнітні
випромінювання в промисловості

5.1. Освітлення виробничих приміщень та особливості його проектування на поліграфічних підприємствах

Організація раціонального освітлення робочих місць – одне з основних питань охорони праці. При незадовільному освітленні різко знижується продуктивність праці, можливі нещасні випадки, швидка стомлюваність і т. п.

При освітленні приміщень на поліграфічних підприємствах використовують природне, штучне і змішане освітлення.

Природне освітлення – це освітлення приміщень світлом неба (прямим або відбитим), яке проникає через світлові прорізи в зовнішніх огороджуючих конструкціях.

Для природнього освітлення характерна висока дифузність (розсіяність) світла, що сприятливо для зорових умов роботи. Однак, з іншого боку, природне світло характеризується тим, що створювана їм освітленість змінюється в надзвичайно широких межах залежно від часу дня, пори року, погодних умов і т. ін. Через це в якості нормованої величини для природного освітлення прийнята відносна величина – коефіцієнт природної освітленості (КПО), який представляє собою виражене у відсотках відношення освітленості в даній точці всередині приміщення Евн до одночасного значення зовнішньої освітленості горизонтальної поверхні Езовн, створюваної світлом повністю відкритого небосхилу, тобто:

.

(5.1)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Конспект лекцій з патологічної фізіології

  Конспект урока >> Медицина, здоровье
  Конспект лекцій з патологічної фізіології Лекція № 1. Тема: Вступ до дисцип ... з харчовими алергенами та іншими факторами. Лекція № 6. Тема: Хвороботворна дія фізичних ... центри швидко виснажуються, настає позамежове (охоронне) гальмування. Головні функціональні ...
 2. Конспект лекцій. Безпека життєдіяльності

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... знань та умінь. Даний Конспект лекцій відповідає програмі нормативної ... іал у ньому викладений у вигляді лекцій. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТ ... норм. Реально існують системи безпеки: охорона праці, охорона природного середовища, БЖДЛ, захист в НС ...
 3. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... товарних ринках; участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і ко­оперуванні виробництва ... ; - транспорт, включаючи транспортні засоби; - енергетика; охорона здоров'я та фармацевтична промисловість ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... іни «Охорона праці в галузі», а також розподіл навчального часу за видами занять (лекції, практичн ... охорони праці, економічні аспекти охорони праці, охорона праці як економічний чинник.Основні поняття у галузі охорони прац ...
 5. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і ядерної безпеки, органи контролю за охороною праці, інші органи державного нагляду, спец ... студентів спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне проектування" складений ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019838809967041