Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Закон
ТРИЗ - теория решения изобретательских задач декларировалась ее автором Г.С. Альтшуллером как альтернатива многочисленным и малоэффективным методам ак...полностью>>
Государство и право->Кодекс
Конституция Российской Федерации1 (ст. 40) провозгласила в числе основных прав и свобод человека и гражданина право на жилище. Право на жилище - одно ...полностью>>
Государство и право->Реферат
В современных условиях продолжающегося перехода России к рыночным отношениям происходит переосмысление сущности управления социально-экономическим раз...полностью>>
Государство и право->Реферат
Проблема уголовного наказания является одной из наиболее сложных и многогранных в уголовно-правовой науке. Ее значение определяется тем, что уголовное...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти України

Новокаховське представництво Київського відкритого державного міжнародного університету розвитку людини “Україна”

кафедра правознавства

КУРСОВА РОБОТА

з адміністративного права

На тему:

“Адміністративне правопорушення”

Виконав: студент 2 курсу

гр. 2-Ю-2

****** *. *.

Спеціальність 5060100

(правознавство)

Перевірив: Рекичина С.С.

м. Нова Каховка

2003р.

План:

1. Вступ

2. Поняття адміністративного правопорушення.

2.1 Поняття правопорушення.

2.2 Загальні риси адміністративних правопорушень.

2.3 Види адміністративних правопорушень.

2.4 Відмінність адміністративного правопорушення від злочину.

3. Юридичний склад адміністративного правопорушення.

3.1 Поняття складу адміністративного правопорушення

3.2 Функцій складу адміністративного правопорушення.

3.3 Ознаки складу правопорушення.

3.4 Види складів адміністративних правопорушень.

3.4.1 Суб'єкт адміністративного правопорушення.

3.4.2 Об’єкт адміністративного правопорушення.

3.4.3 Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення.

3.4.4 Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення.

4. Запобігання адміністративним правопорушенням.

4.1 Адміністративно–попереджувальні заходи.

4.1.1 Особливості адміністративно–попереджувальних заходів:

4.1.2 Адміністративний нагляд.

4.2 Запобіжні заходи.

4.2.1 Обов’язки патрульних і постових нарядів при несення служби.

4.2.2 Застосування спеціальних засобів працівниками міліції.

4.2.3 Застосування до використання вогнепальної зброї як запобіжного заходу .

5. Висновок

6. Список використовуваної літератури

1. Вступ

Запропонована нижче тема - АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ найбільш цікава в зв'язку з переходам нашого суспільства на якісно новий рівень відносин і як наслідок цього цікава глибока правова реформа навколо державного управління й адміністративного права.

Як правило, вони (адміністративні проступки) регулюються нормами адміністративного, фінансового й інших галузей права і не зв'язані з використанням службових обов'язків (наприклад, порушення правил протипожежної безпеки; незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного одержання інформації; останнім часом - порушення митних правил: недоставляння в митницю товарів і документів для контролю, ушкодження митного забезпечення, розвантаження, видача і використання імпортних вантажів без дозволу митниці, порушення зобов'язань по транзиті).

У боротьбі з правопорушеннями основні зусилля спрямовані на профілактику цих провин і на усунення причин, що їх породжують. Однак це не виключає можливості використання правових санкцій у відношенні осіб, винних у здійсненні адміністративних правопорушень.

Роботу щодо припинення, запобігання і попередження адміністративних правопорушень здійснює велика кількість державних органів і органів місцевого самоврядування. Важливість цієї теми не можливо переоцінити оскільки вона є однією з найважливіших тем в адміністративному праві – оскільки за допомогою вивчення природи правопорушень, , запобігання і їх попередження можливо забезпечити безпеку суспільних відносин, що складаються в сфері державного управління, що охороняються законом.

В цій темі я розгляну такі питання:

– поняття правопорушення;

– загальні риси адміністративних правопорушень;

– види адміністративних правопорушень;

– відмінність адміністративного правопорушення від злочину;

– юридичний склад адміністративного правопорушення;

– види складів адміністративних правопорушень;

– запобігання адміністративним правопорушенням, а саме: адміністративно–попереджувальні заходи;

запобіжні заходи.

2. Поняття адміністративного правопорушення.

Діяльність людини складається з вчинків. Вчинок - головний елемент людських взаємин, у якому виявляються різні якості особистості, як похвальні, так і негативні, відношення до проблем дійсності, до оточуючих. Усякий вчинок спричиняє неминучі результати: зміни у відносинах людей, у їхній свідомості, він також тягне за собою наслідки і для самого діючої особи. Учинок завжди зв'язаний з визначеною відповідальністю людини за свої дії.

У сфері адміністративно-правових відносин учинок може мати подвійне значення. Основну частину актів поведінки особистості складають вчинки правомірні - тобто такими, що відповідають нормам права, вимогам законів. Антиподом правомірного поводження є поводження неправомірне, тобто суперечне нормам права. Неправомірне поводження виражається в правопорушеннях, як це випливає із самого терміна, актах, що порушують право, противних йому.

Відповідно до ст.9 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Чи іншими словами, під адміністративним правопорушенням, як підставою адміністративної відповідальності розуміється винне, протиправне і суспільно-небезпечне діяння, що посягає на встановлені правом і забезпечені адміністративно-правовими санкціями правила поведінки громадян і посадових осіб у сфері державного управління.

Діяння, класифіковані як адміністративні правопорушення містяться в наступних кодексах: КпАП, КЗпП, повітряний кодекс, кодекс торгового мореплавання й ін. Поточні закони також установлюють які вчинки є правопорушеннями (наприклад: Закон України" Про корупцію" 1995р., Закон України "Про виняткову морську економічну зону"). Слід зазначити, що у вищевказаному поняття "адміністративне правопорушення" і "адміністративний проступок" ототожнюються законодавцем, тобто адміністративний проступок не є особливим різновидом адміністративних правопорушень, а визнається синонімічним терміном, також як і делікт.

У сфері адміністративних відносин вчинок може мати подвійне значення. Кожне окреме правопорушення, як явище реальної дійсності, конкретне: воно здійснюється конкретними особами, у визначеному місці, у визначений час, суперечить адміністративно-правовим нормам, характеризується точно визначеними ознаками. Разом з тим, незважаючи на розходження окремих правопорушень і їхніх видів, усі адміністративні правопорушення, як антисоціальні явища, мають загальні риси:

1. Усяке правопорушення - це вчинок, тобто дія чи бездіяльність. Дія - акт активного поводження (наприклад, порушення правил полю­вання, користування без дозволу радіопередавачем, дрібне хуліганство, ст. 173 КпАП, незаконне використання земель державного лісового фонду, ст. 63). Бездіяльність визнається вчинком, якщо по службовому обов’язкам чи по ситуації потрібно було щось зробити, але зроблено не було (ухилення від реєстрації або нереєстрації вогнепальної зброї, ст. 192 КпАП, ухилення від проходження огляду на стан сп'яніння, ст. 131). Значимість цієї риси полягає в тому, що в ній сховане загальноприйняте положення "за думки не судять". Так, не можна вважати правопорушенням не виявлені через вчинки внутрішній напрям думок, почуття, не тільки позитивні, але і негативні. Розумові процеси не регулюються правом.

2. Однією з рис правопорушення, найбільш очевидної, що випливає із самого терміна, є протиправність, тобто порушення права, його норм (не може визнаватися адміністративним протиправним дія чи бездіяльність, якщо таке не передбачено нормою). Протиправність адміністративного проступку виражається в порушенні загальнообов'язкових правил, що держава встановлює з метою дотримання режиму законності, захисту прав і свобод громадян, суспільних і державних інтересів. Вчинок, що не порушує яких-небудь норм права, може бути аморальним, порушенням норм громадських організацій, але не правопорушенням. Конституція України закріплює принцип, зміст якого в тому, що ніхто не може нести відповідальність за вчинки, що не визнавалися правопорушенням у момент його здійснення.

Законом визначені окремі ситуації, коли формальний вчинок підпадає під ознаки протиправного, але власне кажучи не небезпечного і не шкідливого для суспільства і тому вважається правомірним. В адміністративному праві (ст. 17 КпАП) передбачені обставини, при яких особа, що вчинила протиправні дії, не підлягають відповідальності: особа, яка діяла в стані крайньої необхідності (тобто для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода.), необхідної оборони (тобто при захисті державного або громадського порядку, власності, прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони) або яка була в стані неосудності (тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану).

3. Важливою ознакою адміністративного правопорушення є винність (невинної протиправності не існує). Винність передбачає наявність у особи відповідного власного психічного ставлення до відповідного вчинку і його наслідків (тобто психічне відношення правопорушника до зробленого вчинку і виражається, насамперед , у тім, що він усвідомлює характер свого вчинку або не усвідомлює, хоча міг і повинний був усвідомлювати. Усвідомлення діяння може виходити з різних обставин і, насамперед зі знань про наявність норми, що забороняє подібні дії.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Адміністративні правопорушення в системі корупційних деліктів

  Реферат >> Государство и право
  ... адміністративне правопорушення і 280 – Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення ... – К., 1985. – С. 6. 10. Остапенко О.І. Кваліфікація адміністративних правопорушень: Навч.–практ. посіб. – Л., 2000. – С.73.
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи

  Курсовая работа >> Экология
  ... про адміністративні правопорушення. Законодавством встановлено особливий порядок засвідчення факту вчинення адміністративного правопорушення: ... це наявність протоколу про вчинення адміністративного проступку. ...
 3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

  Реферат >> Государство и право
  ... в справах про адміністративні правопорушення ІІ. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення ІІ.1. Порушення справи про адміністративні правопорушення. а) Протокол ...
 4. Провадження у справах про адміністративне правопорушення

  Реферат >> Государство и право
  ... адміністративні правопорушення Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення. Провадження у справах про адміністративні правопорушення – особливий різновид адміністративного ...
 5. Відповідальність за окремі види адміністративних порушень. Адміністративні правопорушення в буді

  Кодекс >> Государство и право
  ... за адміністративні право­порушення та інші визначальні засади адміністративної відповідальності. Розділ II «Адміністративне правопорушення і адміністративна відпов ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011298656463623