Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Білорусь - одна з пострадянських країн, що знаходилася на крайньому заході колишнього СРСР, перебуваючи в центрі Європи. Білорусь протягом історії сво...полностью>>
Астрономия->Реферат
С наступлением рынка все большее значение для людей, чьи профессиональные, творческие интересы лежат в области интеллектуального и духовного труда, пр...полностью>>
Астрономия->Реферат
Пржевальський перший дав широкий географічний опис Уссурійського краю, його природи, рослинного і тварини світу, клімату, а також побуту і занять місц...полностью>>
Астрономия->Реферат
Однонаціональними є майже 100 країн світу, де більш як 90% населення - однієї національності (Франція, Італія, Данія, Норвегія, Чехія тощо). Винятком ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

на тему:

“Кохання і секс”

Перша шлюбна ніч

Про таїну шлюбної ночі ніхто не говорить вголос, на­віть батьки скоромовкою й натяками пояснюють її мо­лодятам. Чомусь вважають, що життя саме навчить і, наприклад, юнакові зовсім необов'язково знати про тонкощі психологічних переживань нареченої. Проте і сам наречений часто виявляється в стані повної психологіч­ної розгубленості. Отже, грунтовно і безпомилково моло­дятам допомагає сама природа.

Донедавна цнотливість, дівоча і юнацька чистота, збережена до часу соціальної зрілості, в окремих пред­ставників молоді викликали іронію, насмішки, нагоро­джувалися епітетом «міщанство». Це знову-таки наслідок віянь зарубіжних концепцій «вільного кохання». Вираз­ники їх не тільки надокучили, а, відверто кажучи, осто­гидли безідейністю, одноманітною порожнечею, проти­природним нехтуванням почуттів, демонстративним знева­жанням цнотливістю, чесністю й гідністю. Навіть у бур­жуазному світі помітно втрачається інтерес до цього протиприродного явища.

Враховуючи нездорові віяння, ми, зобов'язані встановити твер­ду позицію щодо незайманості. Звичайно, дівчата, що втратили цнотливість, не повинні зазнавати зневаги. Проте незайманість, можливо, матиме все більше значення, і цьому потрібно приділити увагу.

Анатомічна будова органів жінки має свої особли­вості. Дівоча пліва може бути тонкою, і це одразу при­зводить до незначної кровотечі після першої інтимної близькості. Потовщена дівоча пліва здатна розтягуватись і надриву її може не статися. Це треба знати юнакові, який може в цьому випадку засумніватися у незайма­ності своєї нареченої. Він повинен враховувати й те, що в більш ранньому, дитячому чи підлітковому періоді піхвова пліва може бути випадково чимось травмована, надірвана. Взагалі ж, гадаю, юнаки не повинні впада­ти у відчай, коли їхні обраниці не виявилися незаймани­ми. Головне в єднанні шлюбної пари — це повне довір'я, щирість і любов. Саме ці якості уже першої шлюбної но­чі і надалі допомагають відкрити в коханому чи коханій пайвищі моральні цінності, почуття, необхідні для щас­ливого життя.

Зрештою цнотливиця може виявитися легковажною, розбещеною, зрадливою. Навпаки, жінка, що мала стате­вий досвід, здатна виявити несхитну відданість коха­ному.

Молодий, недосвідчений чоловік, який нерідко поклада­ється на поради товаришів, передусім повинен врахову­вати особисті почуття жінки, не травмувати їх. Необхід­но враховувати і деякі поради спеціалістів-лікарів. Добре, коли до шлюбної ночі молодята не посоромляться звер­нутися за кваліфікованим медичним інструктажем. Зав­дяки цьому можна уникнути не тільки значних фізичних, а й психологічних травм.

Не варто в першу шлюбну ніч чекати взаємного за­доволення, втіхи, оргазму. Цьому може завадити не тіль­ки біль при розриві пліви, а й багато інших зовнішніх обставин першого «статевого знайомства». В наступні моменти інтимного життя почне встановлюватися гармонія взаємин.

Незграбність, помилки — явище для першої шлюбної ночі природне. Стриманість, іерпіщщ і надія на повну духовну і тілесну єдність завжди приведуть до бажаних наслідків. А щодо бажаного для молодят при статевих зносинах оргазму, то у жінок він нерідко запізнюється, наступає пізніше, іноді тільки після перших пологів. То­му не слід одразу називати дружину холодною. Коли це необхідно, досвідчений лікар-гінеколог чи сексолог зав­жди підкажуть і позу, і техніку, при яких статевий акт стане повноцінним і породить ні з чим не зрівнянне по­чуття близькості закоханих.

Не менш важливий і наступний медовий місяць. Ось коли він і вона пізнають одне одного наодинці і в най­несподіваніших ситуаціях. В одному із загсів Москви про­тягом місяця зареєстрували шлюб трохи більше 400 чо­ловік, а подали на розлучення близько 300 молодят. В чому річ? В більшості заяв про розлучення було вказано на несумісність характерів. Насправді причина крилася в дивовижній подібності характерів. 60 процентів тих, що розлучалися, мали недоліки не тільки в статевому, а й у моральному вихованні. Тому у взаєминах замість гу­манності, терплячості до звичок іншого, зумовлених по­переднім сімейним виховним процесом, з обох боків виявлялася впертість, невміння поважати, любити одне одного. Певно, не вистачило терпіння зачекати, придиви­тися одне до одного, звикнути. Передчасні висновки про відсутність належного темпераменту, взаємна, нічим не стримувана дратівливість, а по суті, відсутність належно­го виховання, призвели до розлучення.

В минулі часи свахи цікавились не тільки багатством, матеріальною забезпеченістю нареченого й нареченої. Ці­кавила їх і моральна репутація, ступінь вихованості, по­ваги до старших і до суспільства загалом. Свахи цікави­лися і здоров'ям молодих. Вони розуміли і знали, що, наприклад, у людей, які зловживають алкоголем, наро­джуються діти недоумкуваті, хворі, а то й виродки. Враховувалась і наявність у сім ях нервово-психичніх хво­рих, які нерідко залишають дегенеративний слід у потомстві, схильність до захворювань.

В наш час подібну всебічну консультацію можна без­платно дістати у лікаря. Роль свахи з успіхом могли б виконувати шлюбні бюро й консультації лікарів, юристів та інших спеціалістів. В багатьох містах подібні устано­ви вже організовані. В нашій країні є чимало універси­тетів педагогічних і медичних знань, гінекологічних кон­сультацій, науково-популярної літератури, і, нарешті, кожен має особистий моральний досвід дружби й кохан­ня. Крім того, батьки обов'язково мають позитивний чи негативний досвід кохання в минулому. Чому б батько­ві не поговорити зі своїм сином-підлітком, завтра юна­ком, післязавтра нареченим і не поділитися думками про свої успіхи чи невдачі в моральному пізнанні найвищо­го із почуттів — кохання? Чи важко матері при нагоді подати дочці уроки життя, порадити, застерегти, на­вчити?

Кохання зміцнюється толерантністю до вад минулого виховання, прагненням не охолоджувати почуття, а пі­дігрівати його увагою, ніжністю, бажанням зробити ко­ханому добро. Минуть роки, закохані відкриють в собі необхідні моральні якості. Вади характеру зникнуть, по­милкові судження під впливом розсудливішого партнера обов'язково зазнають позитивних змін. Моральне злиття повною мірою відбудеться тільки тоді, коли обоє будуть працювати заради сім'ї і всього суспільства. Сімейний світ, відгороджений від зовнішнього середовища, рано чи пізно зламається.

Соціологічні опитування молодих шлюбних пар при­водять до висновку про те, що моральне самовиховання підвищує культуру сімейного життя. Наведемо приклад. Молодий чоловік заспав, поспішає на роботу, ще не при­вів себе в порядок. А дружина домагається від коханого негайних виявів почуття, обіймів, поцілунків. Звідси виникають негативні емоції, дратівливість, пов'язані з по­боюванням запізнитися на роботу.

Велике значення мають увага і ніжність в інтимному житті відразу після любовних пестощів. Ніщо так не об­ражає жінку, як вияв чоловіком навіть хвилинного збай­дужіння до її пестощів. З різних причин можуть трапи­тися невдачі в статевій близькості. Але вони не повинні бути темою для розмов чи докорів. Це глибоко вражає. Тактовна, любляча жінка своєю поведінкою неодмінно усуне причину невдачі чоловіка й психологічно підготує його до почуття впевненості у собі. Статеві невдачі минають безслідно, і настає гармонія статевих взаємин. Скріплюється вона щирістю, вірністю, відданістю.

Запобігання зачаттю

Умови життя подружжя багатогранні й різноманітні. Бувають випадки, коли дитину тимчасово не можна мати. Іноді подружжя хоче спершу закінчити навчання, влаштуватися на новому місці, нерідко доводиться відмовлятися від другої дитини доти, доки підросте пер­вісток, а іноді народження дитини доводиться відкласти до одужання когось з подружжя. Для запобігання за­чаттю є чимало засобів, які у разі правильного застосу­вання їх можуть бути для організму зовсім нешкідли­вими. Але перед тим, як обрати протизаплідний засіб, обов'язково слід порадитися з лікарем.

Справа в тому, що залежно від стану статевих ор­ганів жінки, наявності в них запальних процесів, по­ложення матки призначаються відповідні протизаплід­ні засоби. Неприпустимо користуватися з метою запо­бігання вагітності такими засобами, як змащування шийки матки та ЇЇ порожнини йодом. Такі змащування призводять до запалення матки, загального отруєння ор­ганізму жінки йодом. Найпростішим методом запобіган­ня вагітності є фізіологічний. Зачаття може статися ли­ше протягом кількох днів менструального циклу. За­пліднення відбудеться лише тоді, коли сперматозоїди зустрінуться із зрілою яйцеклітиною.

Пам'ятаючи, що сперматозоїди зберігають здатність до запліднення в статевих органах жінки більше 2 діб, а яйцеклітина гине після овуляції на 3 —4-й день, то стає зрозумілим, що зачаття можливе найпізніше на 6-й день після овуляції. Отже, якщо статевий акт був раніше ніж за 2—3 дні до овуляції (час життєздатності сперматозоїдів) або через 6 днів після неї, то зачаття не буде. Складніше точно визначити настання овуляції. Для цього можна використати щоденний запис темпе­ратури тіла. Першого дня овуляції температура тіла жінки звичайно підвищується на 0,5—0,8 градуса. Це підвищення температури тримається до менструації. Як­що в жінки менструація з'являється через певну кіль­кість днів і підвищення температури припадає також на певний день, то впевненість у точному визначенні на­стання овуляції майже не викликає сумніву. Складніше, мякщо менструація проходить через різні проміжки часу. Тоді користуватися цим методом майже немож­ливо.

Лікар Є.Г. Васильєва запропонувала метод визна­чення строку овуляції і зачаття. Наводимо її таблицю:

Тривалість

менструального циклу (в днях)

Період, несприятливий

для зачаття

(до овуляції)

Дні можливого

зачаття

Період, несприятливий

для зачаття

(після овуляції)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І3

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Користуватися таблицею слід так: залежно від трива­лості менструального циклу міняються дні несприятли­вого для зачаття періоду (тобто дні, коли малоймовірне настання вагітності). У другій колонці вказано цифри несприятливого періоду для зачаття, починаючи з пер­шого дня менструації, в третій — дні найбільш можли­вого зачаття, і в четвертій колонці — знов число днів, несприятливих для зачаття. Наприклад, менструальний цикл у жінок 28 днів. Значить, у перші 9 днів після по­чатку менструації практично запліднення неможливе, потім 8 днів найбільш сприятливі для зачаття й, нареш­ті, у наступні 11 днів перед менструацією запліднення знову не настане.

Фізіологічний метод запобігання вагітності найбільш природний як для чоловічого, так і для жіночого орга­нізму. Немає травмуючої дії сторонніх предметів у статевих органах і гальмівного впливу запобіжних мані­пуляцій. Крім того, сперма виливається у піхву і тут частина її всмоктується в організм, а ферменти і гор­мони, які є в спермі, позитивно впливають на організм жінки. Таким чином, цей метод запобігання — ідеаль­ний, абсолютно нешкідливий і фізіологічний. Слід зазначити, що він не дає 100% гарантії успіху в запо­біганні вагітності (до речі, такої гарантії не дає жоден метод), одначе з огляду на абсолютну нешкідливість у поєднанні з іншими способами запобігання його можна і слід застосовувати більшості подружжів.

Окрім фізіологічного методу, існують механічні та хімічні протизаплідні засоби. Перші механічно перепи­няють шлях сперматозоїдам до шийки матки, а другі створюють такі умови в піхві, за яких сперматозоїди швидко гинуть або втрачають свою рухливість. З механічних засобів найбільше поширений чоловічий презерватив. Це тонка гумова торбинка, яку одягають перед статевим актом на ерегований член. У неї під час еякуляції виливається сперма. Одягається презерватив на статевий член не до кінця — на сліпому кінці його має бути залишене місце для сперми, інакше презерва­тив може порватися. Перед одяганням презерватива на головку статевий член слід змастити борним вазеліном, ним же треба змастити зверху презерватив. Користу­вання презервативом — найефективніший метод запобі­гання гагітності.

Жінки користуються найчастіше ковпачком Кафки, який одягається на шийку матки. Його добирають за­лежно від положення матки, величини та форми її шийки. Робить це лікар. Як правило, одягає його й ски­дає також лікар.

Гумовий ковпачок (КР), який вводять в піхву, утво­рює перетинку перед шийкою матки. Цей ковпачок жінка вводить у піхву сама на 2—3 дні, після чого він виймається й дезинфікується.

Навчає жінку, як вводити гумовий ковпачок, лікар або досвідчений фельдшер.

З хімічних протизаплідних засобів найбільш поши­рені різні таблетки, пасти, кульки, тампони, які прода­ються в аптеках.

Непоганий ефект для запобігання вагітності дає спринцювання і промивання піхви після статевого акту. Для цього користуються теплою водою (36—38°), в літ­рі якої розчиняють дві чайні ложки борної кислоти або дві чайні ложки столового оцту. Спринцювання можна робити й розчином марганцевокислого калію 1 : 10 000.

Іноді можна чути, що застосування протизаплідних засобів з маніпуляціями, що передують статевому ак­ту, розхолоджує подружжя. Це не зовсім так. Якщо подружжя любить одне одного, і чоловік щиро піклує­ться про здоров'я дружини, то підготовка до статевого акту ніколи не позначиться на почуттях подружжя. Крім того, завжди можна підібрати такі протизаплідні засоби, які найбільше підходять до індивідуальних на­хилів подружжя. Буде набагато гірше, коли жінка за­вагітніє і їй доведеться вдатися до аборту, адже ніколи немає впевненості в тому, що ця операція не призведе до безплідності, а якщо в сім'ї ще немає дітей,— то до нещасливого сімейного життя.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Різніця між закоханістю і коханням

  Контрольная работа >> Психология
  ... , потребу у продовженні роду), ототожнюючи кохання із сексом, або трактували кохання як чисто духовне почуття ... ість і глибина кохання залежить від здатності до кохання, а не від предмета кохання. Любов визначається ...
 2. Кохання та закоханість в юнацькому віці

  Реферат >> Психология
  ... "зіпсованим" хлопчикам. Насправді і "брудний" секс, і "піднесений" ідеал прекрасної|чудової| кохано ... них відноситься не тільки|не лише| секс, але і багато інших ... Отже, виховна цінність першого кохання, кохання-дружби, ніжності, поваги в статевій ...
 3. Основи етики

  Шпаргалка >> Этика
  ... . У західній культурі кохання тісно пов'язане із сексом і шлюбом, однак як перший ... і другий можуть існувати без кохання. Секс без кохання може бути таким же повноц ... його наявності, так само, як кохання без сексу цілком влаштовує окремих людей ...
 4. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

  Дипломная работа >> Социология
  ... визволення. Адже для жінок кохання – це основа для сексу, а для чоловіків – ... випадку – це “романтичне кохання”, яке слугує основою для сексу. Для чоловіка ... наступ “пластикового сексу”, тобто сучасних засобів контрацепції, на “романтичне кохання”; очищення ...
 5. Характеристика стосунків молодого подружжя у сімї

  Курсовая работа >> Психология
  ... частіше дозволяти йому просто секс. Чоловіки більше люблять ... сть, фізичну пристрасть, грайливий здоровий секс. Жінки більше зайняті налагоджуванням ... спокійне сімейне. З кохання-пристрасті переходить в кохання-дружбу, кохання-повагу. Кохання народжується саме ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001727819442749