Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Лекция
Появился термин в качестве научного лишь в XVIII веке. Но точного определения дано не было. Впервые объяснил термин «культура» Эд Тайлор (1871 г.) : «...полностью>>
Социология->Реферат
Культура – это специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда,...полностью>>
Социология->Реферат
В условиях современной научно-технической революции постоянно растет интерес к явлению социально-психологического климата (СПК) коллектива. Актуальнос...полностью>>
Социология->Реферат
Я хотела бы рассмотреть структуру и методику социального эксперимента на примере Стэнфордского тюремного эксперимента, который был проведён в 1971 аме...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ

Молодь – соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов’язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.

Сучасна молодь довше навчається в школі та, відповідно, пізніше починає самостійне трудове життя. Ускладнилися й самі критерії соціальної зрілості. Початок самостійного трудового життя, завершення навчання та набуття стабільної професії, одержання політичних прав, матеріальна незалежність від батьків, вступ у шлюб і народження першої дитини – усі ці події, такі, що в своїй сукупності надають людині почуття повної дорослості, та відповідний соціальний статус, настають не одночасно, й сама їхня послідовність і символічне значення кожного з них не однакові в різних соціальних прошарках. Звідси й дискусійність хронологічних, абсолютних вікових границь: нижню границю молодості встановлено між 14 і 16, а верхню – між 25 і 30 роками та навіть пізніше [8, 111].

Не менш важливим, аніж подовження періоду молодості, є ускладнення самого процесу соціалізації. Формування особистості молодої людини здійснюється сьогодні під впливом декількох відносно автономних соціальних факторів, найважливішими з який є: сім’я (родина), школа, спільнота однолітків (молодіжні організації, різноманітні неформальні, стихійні групи та співтовариства), засоби масової інформації. Вже сама численність цих інститутів і засобів впливу надає особистості, що формується, значно більший ступінь автономії від кожного з них окремо як ніколи в минулому. Організація виховання і навчання молоді по віковому принципу підсилює цю вікову гомогенність, сприяючи виробленню специфічної «молодіжної» самосвідомості і стилю життя («субкультури»).

1. Молодь, молодіжна політика та молодіжні організації

1.1 Становище молоді в Україні

Прискорення темпів громадського життя спричиняє підвищення ролі і значення молоді в суспільно-політичному і культурному житті. Справа не стільки в абсолютному зростанні чисельності молодих людей, скільки в мінливих соціальних умовах. Чим вищий темп техніко-економічного розвитку, чим швидше обновляються знання, умови праці та побуту, тим помітніше стають соціально-культурні розходження між поколіннями. Нові проблеми та події штовхають на пошуки принципово нових рішень і критичну переоцінку минулого досвіду.

Молодими громадянами в України є особи віком від 14 до 35 років.

Держава визначає загальні засади створення організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та розвитку молодих громадян України в інтересах особистості, суспільства та держави, основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні щодо соціального становлення та розвитку молоді.

3 початку 1991 р. до початку 2006 р. чисельність молоді України скоротилася на 766 тис. oci6 – з 16173,5 до 15407,5 тис. oci6. Проте частка молоді серед усього постійного населения України зросла – від 31,3% до 33,0% за той самий період внаслідок пришвидшених темпів скорочення чисельності всього населення. У містах України на початку 2006 р. проживало 10 927,0 тис. молоді, у сільській місцевості – 4 480,5 тис. ociб [8, 102].

Наразі молодь характеризується наступними кількісними й якісними показниками:

– юнаки і дівчата віком від 14 до 35 років становлять 15 407 522 осіб – приблизно третина усього населення країни;

– 70% молоді мешкає у містах, 30% – у селах;

– близько двох мільйонів молодих сімей, із них близько 600 тис. мешкають у сільській місцевості;

– 100 тис. осіб офіційно зареєстрованих безробітних;

– 2 709 161 студентів, які навчаються у 340 вузах І-IV рівнів акредитації;

– близько 5% молоді беруть участь у громадському русі;

– молодь – це активний учасник громадського життя суспільства;

– найбільш активна демографічна група;

– молодь – це третина економічної активності населення [6, 83].

За даними соціологічного опитування проведеного Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді в червні 2007 р., лише третина респондентів у віці 14–35 рр. задоволені рівнем своєї освіти. Кожен десятий – не задоволений, а кожен четвертий відповів «скоріше ні, ніж так».

Дві третини молодих громадян у віці 14–35 рр. хотіли би мати більш високий рівень освіти. Серед основних мотивів – можливість влаштуватися на більш престижну роботу (34%), можливість більш високого заробітку (34%), а також можливість зробити гарну кар’єру та особиста потреба у постійному підвищенні рівня освіти (по 24%).

Майже половина (47%) працюючої молоді працює не за фахом. Серед основних причин – відсутність вакансій, незадовільні зарплати та умови праці.

Протягом 2006 р. серед осіб, що були клієнтами служби зайнятості чисельність випускників середніх загальноосвітніх шкіл становила 20,6 тисяч, професійно-технічних закладів освіти 22,0 тисячі, вузів – майже 47 тисяч. Працевлаштовано – 31 тис. випускників усього. Серед них – 7 267 випускників загальноосвітніх шкіл, 8 589 випускників професійно-технічних закладів освіти, 14 858 випускників вузів.

За даними соціологічного опитування проведеного Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді в червні 2006 р. для молодих людей найбільш привабливими є професії юриста (42%), бізнесмена, підприємця (37%), банківського працівника (32%). Одночасно, спеціальності, на які зростає попит на ринку праці мають невисокий рейтинг серед молоді: фермер, фахівець у галузі сільського господарства (5%), інженер (9%), працівник торгівлі (11%), вчитель, викладач (14%). Відповідно, на думку молоді, ці професії не можуть і забезпечити успіх в житті. Великий відсоток молоді – 30,4% вважають привабливою професію лікаря, та лише 23,3% вважають, що ця професія приносить успіх. Одночасно, за інформацією Державної служби зайнятості на ринку праці, на ринку праці в Україні не вистачає медичних працівників, учителів, продавців як продовольчих, так і непродовольчих товарів інших. Аналіз глибинних інтерв’ю з керівниками приватних рекрутингових кампаній свідчить, що серед клієнтів з вищою освітою найчастіше до них звертається молодь із юридичними та медичними дипломами [4, 92].

Станом на 1 вересня 2008 р. серед загальної кількості українських безробітних більше 30% становила молодь у віці до 35 років.

1.2 Становище молоді в Європейському Союзі

У період із 2000 по 2020 рік група людей у віці 15–24 років знизиться до 11% усього населення Європейського Союзу.

Міжнародний день молоді – міжнародний день, що відзначається ООН 12 серпня. І сесія Світової конференції Міністрів у справах молоді (Лісабон, 8–12 серпня 1998 р. Ідея Міжнародного дня молоді була запропонована в 1991 р. молоддю, яка зібралася в Відні (Австрія) на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Форум рекомендував, щоб Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору коштів, просування та підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями. Рішення про оголошення 12 серпня Міжнародним днем молоді було підтримано на І сесії Світової конференції Міністрів у справах молоді, що проходила в Лісабоні 8–12 сепня 1998 р. Ця рекомендація була підтримана 17 грудня 1999 р. 54 сесією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у резолюції №» A/RES 54/120 I» («Політика та програми, що залучують молодь»), та 12 серпня було оголошено Міжнародним днем молоді. Асамблея також рекомендувала проводити пропагандистські заходи в підтримку Міжнародного дня з підвищення інформованості про Всесвітню програму дій, що стосується молоді, прийнятої в 1995 р. (резолюція Генеральної Асамблеї №» A/RES/50/81″) [5, 94].

Міжнародний день молоді щороку має певну основну тематику:

– 2001 – Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу;

– 2002 – Дії молоді для стійкого розвитку;

– 2003 – Зайнятість молоді;

– 2004 – Молодь у суспільстві різних поколінь;

– 2005 – Перетворення зобов’язань у реальні справи;

– 2006 – Спільна боротьба з зубожінням: молодь і викорінювання зубожіння;

– 2007 – Будь поміченим, будь почутим: участь молоді заради розвитку;

– 2008 – Молодь і зміна клімату: час діяти;

– 2009 – Стабільність: наш виклик, наше майбутнє.

Міжнародний день солідарності молоді – (Міжнародний день солідарності молоді в боротьбі проти колоніалізму, за мирне існування – міжнародне свято. Відзначається щорічно 24 квітня. Встановлений із 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді заради того, щоб привернути увагу державних органів, суспільства та засобів масової інформації до проблем молоді. Відзначається в день прийняття рішень на заключному засіданні Бандунгської конференції країн Азії й Африки (1955 р., англ. Asian-African Conference).

На противагу йому 1999 р. було встановлено Міжнародний день молоді.

День молоді – свято України. Відзначається щорічно в останню неділю червня. Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи молодіжних об’єднань і організацій України…» згідно Указу Президента України «Про День молоді» від 22 червня 1994 р. №323/94.

1.3 Державна молодіжна політика

Державна молодіжна політика – це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України.

Головними завданнями державної молодіжної політики є:

– вивчення становища молоді, створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді;

– допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив, широке залучення юнаків і дівчат до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, формуванні його свідомості, розвитку традицій та національно-етнічних особливостей;

– залучення молоді до активної участі в економічному розвитку України;

– надання державою кожній молодій людині соціальних послуг по навчанню, вихованню, духовному і фізичному розвитку, професійній підготовці;

– координація зусиль усіх організацій та соціальних інститутів, що працюють з молоддю.

Головними принципами державної молодіжної політики є:

– повага до поглядів молоді та її переконань;

– надання права і залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні й реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі і молоді зокрема;

– правовий та соціальний захист молодих громадян, перш за все осіб, які не досягли 18 років, з метою створення необхідних стартових можливостей для їх повноцінного соціального становлення та розвитку;

– сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Державна молодіжна політика поширюється на громадян України віком від 14 до 35 років незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять і здійснюється через органи державної виконавчої влади, установи, соціальні інститути та об’єднання молодих громадян [8, 73].Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціальний захист молоді в діяльності соціальних служб

  Магистерская работа >> Социология
  ... час як пізнавальна, креативна та евристична функції ... суспільство – таким є і молодь, а тому і молодіжна субкультура. 2. Криза інституту ... молодіжних організацій; сприяння діяльності волонтерів молодіжних і дитячих громадських організацій; сприяння громадськ ...
 2. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

  Дипломная работа >> Социология
  ... масової інформації, молодіжних організацій і стихійних ... той час як пізнавальна, креативна й евристична функції не реал ... ів проблем молоді, як молодіжна субкультура й молодіжна агресивність ... загальносуспільних настроїв громадськості. Список використаних джерел ...
 3. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

  Курсовая работа >> Социология
  ... креативними; поверхневе закріплення культурної інформації в свідомості молод ... , що членами молодіжних громадських організацій є 16% респондентів, громадських рухів 9%. Байдуж ... 71; Вибори 2002: погляд молодих // Видання ГО "Молодіжна Альтернатива". Випуск 4. – ...
 4. Створення громадських обєднань

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... креативності і самостійності. 3. Надання послуг. Це найбільш очевидна функція громадських організац ... видів громадських організацій (організацій інвалідів, ветеранів, дитячих і молодіжних організацій, ресурсних ... МВО як проміжна ланка в посередництві ...
 5. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

  Дипломная работа >> Психология
  ... громадських органі­зацій, засобів масової інформації, науковців і освітян, спрямовані на соціалізацію молод ... процесів, потрібна відповідна моло­діжна політика, яка б ураховувала і ... іоналістичного спрямування Когнітивно-креативна політична активність нац ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019299983978271