Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Дипломная работа
Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, необхідно добре знати, як керувати фінансами, яка повинна бути структу...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Перебудова економічних відносин повинна сприяти посиленню спонукальних мотивів і стимулів до ефективної трудової діяльності Для цього необхідно, щоб с...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Возникновение и расцвет классической школы политической экономии от Петти и Буагильбера до Смита и Рикардо - это объективно-неизбежное теоретическое о...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Как измениться ВНП и ВВП стран, участвующих в следующей сделке: гражданин Беларуси в Москве зашел в ресторан, принадлежащий гражданину Грузии, и заказ...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

З В І Т

про проходження переддипломної практики

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» – структурний підрозділ «Електродепо «Оболонь»

Вступ

Об’єктом переддипломної практики було електродепо «Оболонь» комунального підприємства «Київський метрополітен».

Предмет переддипломної практики – дослідження фінансово – господарської діяльності електродепо «Оболонь» комунального підприємства «Київський метрополітен» як структурного безбалансового підрозділу.

Мета переддипломної практики – оцінка ефективності роботи електродепо «Оболонь» в умовах централізованого бюджетування витрат, як способу управління нормою плану витрат в умовах реальних обсягів виникнення витрат на ремонти та техобслуговування вагонів потягів метрополітену.

1. Характеристика загальної системи менеджменту підприємства

1.1 Загальна структура та характеристики діяльності комунального підприємства «Київський метрополітен»

Згідно «СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА» КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» (нова редакція):

1.1. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» (надалі «Підприємство») належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.06.98 №464-Р та Київської міської державної адміністрації від 28.10.98 №2155 «Про зарахування майна державного підприємства у комунальну власність територіальної громади м. Києва» і підпорядковано виконавчому органу Київської міської державної адміністрації (надалі «Адміністрація»).

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» є правонаступником державного підприємства «Київський метрополітен».

2.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне підприємство «Київський метрополітен».

2.2. Місцезнаходження (юридична адреса) Підприємства: 03055, м. Київ, проспект Перемоги, 35.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

- надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном;

- виконання функцій замовника будівництва нових дільниць та об’єктів метрополітену;

- забезпечення разом з іншими учасниками інвестиційного процесу виконання робіт з виготовлення вагонів, ескалаторів, іншого обладнання метрополітену та запасних частин до них;

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

- надання послуг з перевезень пасажирів;

- виконання робіт (послуг), вироблення і реалізація товарів, продукції, а також будь-які інші види господарської діяльності, які дозволені законодавством України з метою отримання прибутку (доходу);

- виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів, технічного обслуговування та іншого поліпшення основних засобів Підприємства;

- розробка і виробництво технічних засобів і обладнання, а також автоматизованих систем керування технічними засобами, що забезпечують якісне і безпечне перевезення пасажирів;

- організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для Підприємства та для інших підприємств, установ та організацій;

- організація медичного обслуговування працівників Підприємства та інших підприємств, установ та організацій;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;

- організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;

- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

- розробка нормативно-технічної документації на обслуговування та ремонт основних засобів Підприємства, яка затверджується керівництвом Підприємства;

- розробка і виробництво спільно із спеціалізованими організаціями і підприємствами вагонів метрополітену, ескалаторів та інших технічних засобів і обладнання, а також автоматизованих систем керування технічними засобами, що забезпечують перевезення пасажирів і їхню безпеку;

- виконання пусконалагоджувальних робіт для Підприємства та для інших підприємств, установ, організацій;

- надання в оренду приміщень, обладнання іншим підприємствам, установам та організаціям;

- організація та здійснення рекламної діяльності, рекламно-інформаційна діяльність, виконання розмножувальних робіт;

- надання непрофільних платних послуг населенню;

- виготовлення та реалізація товарів, продукції, робіт (послуг) для інших підприємств та громадян;

- виконання робіт протипожежного призначення;

- організація об’єктів громадського харчування з правом продажу спиртних напоїв і тютюнових виробів, організації банкетів, святкових вечорів, весіль, обідів;

- зберігання, перевезення, придбання та відпуск прекурсорів;

- надання послуг, в т.ч.: маркетингових, інформаційних, консультаційних, виробничих, науково-дослідних, експертних, транспортно-експедиційних, брокерських, маклерських, представницьких, агентських, консигнаційних, управлінських;

- здійснення експортно-імпортних операцій (окрім імпорту підакцизних товарів);

- співробітництво з українськими та закордонними партнерами з метою виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, прикладних робіт;

- організація виробництва конкурентоздатних видів продукції, а також товарів широкого вжитку та товарів виробничо-технічного призначення;

- комерційне використання результатів науково-дослідних та конструкторських робіт у формі патентів, ліцензій, «know-how», послуг типу «інжиніринг», розробка, експлуатація та реалізація наукових технологій, інформаційно-комерційне обслуговування;

- орендні, в т.ч. лізингові операції за згодою власника, крім випадків передбачених законодавством;

- надання готельних послуг;

- надання послуг зв’язку;

- здійснення всіх видів угод та операцій з нерухомістю, які не заборонені законодавством України;

- проектування, будівництво, реконструкція, реставрацію, ремонт, а також наступна експлуатація об’єктів промислового, агропромислового, громадського, культурного та інших призначень, виконання функцій замовника та генерального підрядчика (за винятком будівництва нових дільниць метрополітену;

- монтажні будівельні, пусконалагоджувальні та ремонтні роботи;

- виготовлення та реалізація столярної та меблевої продукції;

- операції у сфері поводження з відходами;

- заготівля і переробка відходів, що утворюються в процесі діяльності підприємства;

- організація сервісного обслуговування, включаючи автомобільних сервіс, ремонт автотранспорту;

- надання фотопослуг, продаж фототоварів, засобів зв’язку, аксесуарів, карток оплати зв’язку та транспортних послуг;

- надання побутових послуг юридичним та фізичним особам;

- надання митних та складських послуг;

- надання послуг з розробки технічної документації до програмного забезпечення;

- проектування та встановлення інформаційних мереж (передачі даних, зв’язку, відео тощо);

- надання послуг з перевірки радіоелектронних компонентів та електронно-вакуумних пристроїв;

- розробка комп’ютерного програмного забезпечення;

- у випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбачених п. 3.2., необхідна наявність спеціального дозволу (ліцензії), Товариство отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Рис. 1.1. Організаційна структура комунального підприємства «Київський метрополітен»

Рис. 1.2. Структура 3-х ліній Киїівського метрополітенуТаблиця 1.1

Загальна характеристика КП «Київський метрополітен»

Дата відкриття

6 листопада 1960

Кількість ліній

3

Загальна довжина

59,7 км

Кількість станцій

46

Довга платформ

105 м

Кількість вагонів у складі

5

Пікова пропускна здатність

42 пари поїздів у годину

Пасажирооборот

1700 тис у добу

Час роботи

6:00–24:00

Кількість вагонів

664

Інфраструктура метрополітену КП «Київський метрополітен».

Лінії метрополітену перетинають всі 10 районів міста. Наземна ділянка Святошинско-Броварської лінії (6,7 км) має 2 мостових переходу – через р. Дніпро і Русанівська протока й 2 шляхопроводи. Пасажирів метрополітену обслуговують 107 ескалаторів, діючих на 22 станціях. 24 грудня 2007 року Київським метрополітеном виконаний річний план пасажироперевезень – перевезено 628,6 млн. пасажирів. За одинадцять місяців 2007 року найбільші перевезення зафіксоване на станціях: «Лісова» – 28,8 млн. пасажирів, «Вокзальна» – 26,3 млн. пасажирів, «Петрівка» – 26,2 млн. пасажирів, «Лівобереж-на» – 23,8 млн. пасажирів, «Академмістечко» – 22,6 млн. пасажирів, «Дарниця» – 22,5 млн. пасажирів, «Чернігівська» – 21,4 млн. пасажирів. За 9 місяців 2008 року перевезено 505,0 млн. пасажирів. План перевезень із початку року перевиконаний на 2,8%. У вересні 2008 року було перевезено 60,0 млн. пасажирів. Середньодобове перевезення за 9 місяців 2008 року становить 1,9 млн. пасажирів.

Таблиця 1.2. Характеристика поточного стану ліній Київського метрополітену

#

Назва

Кінцеві станції

Колір

Введена в експлуатацію

Кількість станцій

Довжина (км)

1

Святошинско-Святошинско-Броварская

«Академгородок» – «Лесная»

Червоний

6.11.1960

18

22,8

2

Куреневско-Куренёвско-Красноармейская

«Героев Днепра» – «Лыбедская»

Синій

17.12.1976

12

13,2

3

Сырецко-Сырецко-Печерская

печерська

Зелений

31.12.1989

16

23,9

4

Подольско-Подольско-Воскресенская

«Соломенская» – «Братиславська»

Жовтогарячий

Будується

16–18

~16

5

Левобережная

«Милославська» – «Дарниця»

Блакитний

Проектує

12–13

~11,5

Усього:

46

59,9 км

Парк вагонів представлений зразками двох поколінь:

1. Типа Е (винятково в якості проміжних), типа Еж и Еж1, типа Ем-501 и Ема-502. Вагони перерахованих типів обслуговують Святошинско-Броварську лінію. 187 вагонів цього покоління працюють понад 31 рік – номінально встановленого строку експлуатації.

 1. Типа 81–717 (головні) і 81–714 (проміжні без кабіни керування). Експлуатуються на всіх лініях. На Куренівсько-Красноармійській лінії в годину «пік» працює експериментальний електропоїзд «Славутич» (вагони типів 81–553.1/554.1/555.1).

26 січня 2006 року в електродепо «Дарниця» надійшов на випробування п’ятивагонний поїзд з вагонів серії 81–7021/7022 виробництва ВАТ «Крюковський вагонобудівний завод» (м. Кременчуг). 17 червня 2006 року дослідний состав після доробок на заводі був знову переданий в електродепо «Оболонь» для наступних випробувань. Нарешті, у червні 2008 року серійне виробництво вагонів серії 81–7021/7022 було схвалено. Вагони планується використовувати на Сирецько-Печерській лінії. 20 січня 2009 року перший вітчизняний потяг вагонів метрополітену уперше поїхав з пасажирами.

Станом на 1.10.2007 року в КП «Київський метрополітен» знаходилися в експлуатації 664 вагони, які по лініях розподіляються наступним чином:

Святошино – Броварська лінія

288 вагонів

Куренівсько – Червоноармійська лінія

187 вагонів

Сирецько – Печерська лінія

189 вагонів

З 664 пасажирських вагонів Київського метрополітену, 187 вагонів вичерпали встановлений термін експлуатації – 31 рік.

Таблиця 1.3. Інвентарний парк пасажирських вагонів КП «Київський метрополітен» станом на 1.10.2007 р.

Рік випуску

Кількість вагонів

Серії вагонів

1964

3

«Е»,» Еж», Ем-501,

Ема-502,

1965

9

1966

13

1967

15

1968

25

1969

7

1970

28

1971

45

1972

25

1973

17

1974

1

1976

1

1978

4

81–502, 81–714, 81–717, 81–714.5, 81–717.5,

81–714.5М, 81–717.5М,

81–554.1, 81–555.1,

81–553.1

1979

69

1980

57

1981

13

1982

47

1984

28

1987

16

1988

14

1989

16

1990

45

1991

5

1992

15

1994

15

1997

5

1998

15

1999

7

2000

11

2001

8

2002

14

2003

15

2004

9

2005

10

2006

37

Всього

664

Таблиця 1.4. Типи вагонів електропоїздів КП «Київський метрополітен

Всі вказані тут вагони пасажирських електропоїздів метро працюють від мережі постійного струму напругою 825 В.

1.

Вагон типу Д.
Випускався з 1955 року.
Зараз не експлуатується.

2.

Вагон типу Є.
Випускався з 1963 року.
Експлуатується дотепер.

3.

Вагон типу Єж.
Випускався з 1970 року.
Експлуатується дотепер.

4.

Вагон типу 81–501, 81–502.
Випускався з 1978 року.
Експлуатується дотепер.

5.

Вагон типу 81–717.
Випускається з 1976 року.
Експлуатується дотепер.

6.

Вагон типу 81–714.
Випускається з 1976 року.
Експлуатується дотепер.

7.

Електропоїзд «Славутич»
(вагони типів 81–553, 81–554, 81–555).
В даний час проходить випробування.


Нові вагони Київського метрополітену,
виготовлені Крюковським вагоноремонтним заводом (м. Кременчуг)

Протягом 12 місяців 2008 року Київським метрополітеном перевезено 663,9 млн. пасажирів. Зокрема, у грудні 2008 року перевезено 48,2 млн. пасажирів. Річний план перевезень пасажирів перевиконано на 2,5%.

У порівнянні з 2007 роком, кількість перевезених метрополітеном пасажирів збільшилась на 22,1 млн. пасажирів.

Середньодобові перевезення за 12 місяців 2008 року становили 1,8 млн. пасажирів.

Найбільш завантаженою лінією метрополітену залишається Святошино-Броварська, тут перевезено 311,9 млн. пасажирів. На Куренівсько-Червоно-армійській та Сирецько-Печерській лініях перевезено відповідно 192,8 млн. та 159,2 млн. пасажирів.

На Святошино-Броварській лінії найбільш завантажена станція – «Вокзальна», якою упродовж року скористалися 53,1 млн. пасажирів.

Найбільш завантаженою станцією Куренівсько-Червоноармійської лінії є станція «Либідська». За рік турнікети цієї станцій перетнуло 45,0 млн. пасажирів.

Станція «Лук'янівська» перевезла найбільше пасажирів на Сирецько-Печерській лінії – 35,9 млн. пасажирів.

20 січня 2009 року введено в експлуатацію перший потяг вітчизняного виробництва.

Перший вітчизняний потяг для Київського метрополітену з п’яти вагонів було створено під патронатом Київської Міської Державної Адміністрації та за її кошти, за участю КП «Київський метрополітен» та ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» при науковій підтримці державного підприємства «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (ДП «УкрНДІВ»)

Робота зі створення вітчизняних вагонів метро виконана у рамках Державної програми розвитку мережі метрополітенів у 2006–2010 роках та згідно з договором між ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та КП «Київський метрополітен».

Основними відмінностями вказаних вагонів в порівнянні з російськими аналогами, що експлуатуються повсякденно на Київському метрополітені, є наступні:

– вагони мають сучасний та естетичний вигляд;

– пасажиромісткість вагонів збільшена на 15%;

– кабіна машиніста обладнана кондиціонером, крісло машиніста можна зафіксувати в 7-ми позиціях;

– в системі керування потягом використані сучасні комплектуючи і агрегати, які забезпечують надійну роботу та безпеку експлуатації вагонів (в кожному вагоні встановлено камеру спостереження, зображення з якої виводиться на монітор машиністу);

– вагони оснащені сучасною протипожежною системою «Ігла», що підвищує безпеку експлуатації поїзда;

– вагони обладнані притулено-зсувними дверми пасажирських салонів, які забезпечують безпеку експлуатації, щільність від проникнення пилу та вологи, підвищену шумоізоляцію;

– вклеєні вікна з вакуумних склопакетів також забезпечують надійну тепло та звукоізоляцію пасажирського салону;

– обладнання вагонів системою примусової і витяжної вентиляції забезпечує комфортні умови для пасажирів;

– конструкція поручнів забезпечує стійке положення пасажирів в будь-який точці салону;

– існує можливість перевезення пасажирів в інвалідних колясках, в складі потягу є вагон, спеціально оснащений для проїзду інвалідів-колясочників;

– крісла покриті спеціальною тканиною, яка забезпечить комфорт для пасажирів, а їх розміщення та кріплення забезпечують зручність в обслуговуванні і прибиранні вагонів;

– головні вагони обладнані пристроями для виходу пасажирів на колію в випадку евакуації в умовах тунелю;

– на головному вагоні використовуються оптичні прилади з підвищеною світловіддачею;

– інтер’єр вагонів виготовлено з формованих пластикових панелей, що придає йому сучасний і привабливий вигляд;

– всі використані неметалеві матеріали мають необхідні пожежні та гігієнічні сертифікати;

– для роботи потягу у вечірні часи в умовах малого пасажиропотоку є можливість не відкривати всі двері на кожній станції – кожні двері обладнані спеціальною кнопкою індивідуального відкриття, тобто пасажири зможуть відкрити двері на тій станції, на якій це необхідно.

Для довідки: на сьогоднішній день рівень зносу експлуатаційного парку вагонів Київського метрополітену становить – 75%. На період до 2012 року, включно, підлягають списанню 169 вагонів, з яких лише 66 вагонів з можливістю подовження нормативного терміну експлуатації після проведення експертизи.

Протягом січня 2009 року Київським метрополітеном перевезено понад 38 млн. пасажирів. План перевезень за місяць перевиконано на 1,5%.

Найбільш навантаженою лінією метрополітену залишається Святошино-Броварська, на якій послугами метрополітену скористалися 17,2 млн. пассажирів. На Куренівсько-Червоноармійській та Сирецько-Печерській лініях перевезено відповідно 11,9 млн. та 9 млн. пасажирів.

Середньодобові перевезення за місяць становлять понад 1,2 млн. пасажирів. На Святошино-Броварській лінії найбільш завантажені станції – «Лісова» та «Вокзальна». Середньодобові перевезення на них складають 59,8 та 58,6 тис. пасажирів.

Найбільш завантажені станції Куренівсько-Червоноармійській лінії – «Мінська» та «Петрівка». Щоденно турнікети цих станцій перетинають відповідно 49,3 та 47,9 тис. пасажирів.

Трохи менше завантажені станції «Лук'янівська» та «Позняки» Сирець-ко-Печерської лінії. Середньодобові перевезення тут складають відповідно 41,8 та 31,6 тис. пасажирів.

КП «Київський метрополітен» є головною транспортною артерією нашого міста, але на сьогоднішній день, незважаючи на постійну фінансову та іншу допомогу, яка надається Київською міською державною адміністрацією, підприємство знаходиться в скрутному фінансовому становищі. Тому кожна зайва «копійка», що отримана від інших непрофільних доходів, допомагає метрополітену вирішувати його головну задачу, а саме: надійне та безпечне перевезення киян та гостей міста Києва.

Інша непрофільна діяльність метрополітену: надання в оренду площ метрополітену, надання права на розміщення реклами, тимчасове розміщення обладнання, обслуговування рекламомісць, право прокладання кабелю та технагляд, зовнішнє обслуговування кабелів, зберігання майна, розміщення антен та базових станцій, послуги зв’язку, обслуговування обладнання, користування електроенергією, використання технологічних мереж, відеозйомка, водо – та теплопостачання, техобслуговування пристроїв пожежогасіння, реалізація телефонних карток мобільного зв’язку, Інтернет-карток, інша діяльність (видача технічних умов, розміщення пристроїв зв’язку, здача макулатури, надання послуг стороннім організаціям, здача металобрухту тощо).

Один із головних напрямків отримання додаткових доходів – надання в оренду площ метрополітену.

Станом на 01.01.2008 передано площ в орендне користування та сума очікуваних доходів:

Таблиця 1.5

2007 рік

2008 рік

Темпи росту%

Передано в оренду (кв. м)

5 922,88

6048,8

102,1

Отримано доходів, всього (тис. грн.):

17 069,4

20292,0

118,9

Договори на надання площ в орендне користування укладаються відповідно до методики розрахунку орендної плати, затвердженої Київською міською радою.

Основною проблемою збільшення вищезазначених доходів є система та порядок надання в оренду площ, яка діє на сьогоднішній день. Укладання договорів на надання в оренду площ метрополітену здійснюється на підставі рішень Київради, та проектної документації. Укладанню договорів оренди передує експертна оцінка майна, що передається в оренду, яка затверджується Головним управлінням комунальної власності м. Києва. Всі вказані договори обов’язково погоджується СЕС Південно-Західної залізниці, відділом з організації пожежної охорони в Київському метрополітені ГУ МНС України в м. Києві, Головним управлінням комунальної власності м. Києва та всіма причетними експлуатаційними підрозділами метрополітену.

Станом на 01.01.2008 укладено договорів:

Таблиця 1.6

Кількість договорів

Кількість місць

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності

1

Всього:

347

714

207

в т.ч.

– на розміщення банкоматів

62

62

2

– для адміністративно-виробничих потреб

3

3

2

– для розміщення офісу

6

6

4

– для розміщення кафе

3

3

3

– для здійснення торговельної діяльності

273

480

129

– пересувні засоби торгівлі (лотки, столи тощо)

-

145

52

– кіоски (біля станцій метрополітену)

-

15

15

Для отримання площ метрополітену в оренду, орендарі при існуючому на сьогоднішній день порядку проходять близько восьми зайвих процедур, які іноді тривають більше року, що істотно відзначається на доходах метрополітену.

На даний час, з метою збільшення доходів метрополітену від надання площ в оренду, КП «Київський метрополітен» проводить роботу по виявленню додаткових площ по розміщенню торговельних закладів в підземних пішохідних переходах.

Прогнозовані доходи від надання площ в орендне користування на 2008 рік становлять 20 200,0 тис. грн. проти 17 511,0 тис. грн. в 2007 році або на 13,3% більше.

Розміщення реклами у метрополітені здійснюється на підставі діючих тарифів на рекламу, які встановлені Спільним наказом комітету транспорту Київської міської державної адміністрації, управлінням з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації від 27.01.2000 №5/1-Ц та по договірних цінах.

В І кварталі 2008 року доходи КП «Київський метрополітен» від договорів на розміщення реклами становлять на рівні 850,0 тис. грн. в місяць та постійно зростають.

Прогнозовані доходи від розміщення реклами на 2008 рік становлять 12 120,0 тис. грн. проти 7 333,0 тис. грн. в 2007 році або на 65,3% більше.

Загальна кількість укладених договорів на розміщення реклами – 48 договорів.

Кількість та види рекламоносіїв в метрополітені станом на 01.01.2008:

Таблиця 1.7

Од. виміру

К-сть

Сума платежу в місяць (тис. грн.)

Монітори в вагонах

од.

3514

12,7

Монітори на станціях

од.

46

4,8

Реклама в вагонах

кв. м.

9607,43

165,3

Світлова реклама

кв. м.

1483,27

66,37

Несвітлова реклама

кв. м.

1406,95

85,12

Світильники на ескалаторах

од.

1109

Реклама на колійних стінах та ескалаторних склепіннях

кв. м.

4234

108,9

Реклама на проїзних квитках

тис. шт.

52,8

6,3

Реклама на монетницях

од.

137

5,1

Реклама на поручнях у вагонах

од.

5900

5,9

Брендування станцій метрополітену

од.

4

322,0

Прапорці на станціях

од.

304

10,8

Наліпки в переходах станцій

кв. м.

386

27,01

Кількість потягів під рекламною продукцією

од.

8

63,4

Напольна графіка

кв. м

341

4,41

Рекламні конструкції в тунелі

перегін

1

15,0

Конструкції на АВЖ

од.

127

5,1

Існував альтернативний спосіб регулювання розміщення реклами на транспорті комунальної власності м. Києва, передбачений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2005 р. №2430, згідно з яким в процесі погодження та розміщення реклами на транспорті комунальної власності м. Києва сторонами були Головне управління транспорту, комунальні підприємства (балансоутримувачі) та розповсюджувачі реклами.

З метою удосконалення галузевої системи управління у сфері реклами на транспорті комунальної власності міста Києва та акумулювання коштів для потреб міського транспорту і утримання об'єктів, розташованих на землях дорожнього господарства комунальної власності м. Києва Київською міською державною адміністрацією затверджено розпорядження від 09.04.2008 №506 «Про розміщення реклами на комунальному транспорті м. Києва».

Затверджений порядок розміщення реклами на транспорті комунальної власності м. Києва регулює відносини, що виникають між Головним управлінням транспорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як уповноваженого власником органом, Рекламодавцями або Розповсюджувачами реклами та комунальними підприємствами транспорту (Балансоутримувачами) у зв'язку з розміщенням реклами на транспорті комунальної власності м. Києва та визначає Порядок надання Погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності м. Києва.

Зважаючи на те, що тарифи на розміщення реклами, які в десятки разів нижче ринкових і не змінювались ще з 2000 року, Київською міською державною адміністрацією доручено Головному управлінню цінової політики опрацювати питання збільшення тарифів на розміщення реклами на комунальному транспорті м. Києва

КП «Київський метрополітен», з метою збільшення доходів метрополітену на сьогоднішній день розробляється проектна документація на встановлення проекторів на колонах станцій, розміщення світлових лайтбоксів на станціях метрополітену, розміщення мультімедійного обладнання на міжстанційних перегонах. Розроблені проекти та отримані позитивні експертні висновки на встановлення фоторамок на касових вікнах та розміщення спеціальних конструкцій на похилих ходах ескалаторів, які були вільні від реклами. Зазначене призведе до збільшення доходів метрополітену від цього виду діяльності.

Прогнозовані доходи від надання права розміщення реклами на 2008 рік становлять 12 120,0 тис. грн. проти 7333,0 тис. грн. в 2007 році або на 65,3% більше.

Інша діяльність метрополітену: тимчасове розміщення обладнання, обслуговування рекламомісць, право прокладання кабелю та технагляд, зовнішнє обслуговування кабелів, зберігання майна, розміщення антен та базових станцій, послуги зв’язку, обслуговування обладнання, користування електроенергією, використання технологічних мереж, відеозйомка, водо – та теплопостачання, техобслуговування пристроїв пожежогасіння, реалізація телефонних карток мобільного зв’язку, Інтернет-карток, інша діяльність (видача технічних умов, розміщення пристроїв зв’язку, здача макулатури, надання послуг стороннім організаціям, здача металобрухту тощо).

На даний час працівниками КП «Київський метрополітен» проведена робота по визначенню місць щодо розміщення 350 терміналів в вестибюлях метрополітену. На 2008 рік очікується отримати від іншої діяльності метрополітену 13 000,0 тис. грн. проти 11 929,0 тис. грн. або на 9% більше.

1.2 Загальна структура та характеристики діяльності електродепо «Оболонь», як одного з структурних підрозділів КП «Київський метрополітен»

Київський метрополітен – це система ліній метрополітену в Києві. Київський метрополітен представляє собою комплексне підприємство, сучасний складний інженерний комплекс. У його складі діють 11 експлуатаційних служб, 3 електродепо (ТЧ-1 «Дарница», ТЧ-2 «Оболонь» і ТЧ-3 «Харьківсь-ке»), майстерні з ремонту рухомого складу, дирекція будівництва метрополітену. Електродепо київського метрополітену мають наступні технічні позначки:

ТЧ-1 – електродепо «Дарниця»;

ТЧ-2 – електродепо «Оболонь»;

ТЧ-3 – електродепо «Харківське»;

Таблиця 1.8. Типи обслуговуємих вагонів в електродепо КП «Київський метрополітен»

Київський метрополітен

ТЧ-1 «Дарниця»

1965

Е, Еж, Еж1, Ем-501, Ема-502, 81–714.5М, 81–717.5М

270/106

Святошинсько-Броварська

ТЧ-2 «Оболонь»

1982

81–714, 81–717,81–553.1, 81–554.1, 81–555.1

187/74

Куренівсько-Червоноармійська

ТЧ-3 «Харківське»

2007

81–714.5, 81–714.5М, 81–717.5, 81–717.5М

189/76

Сирецько-Печерська

Загальна кількість вагонів київського метрополітену

617/247

2. Зміст завдань щодо операційної діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київський метрополітен»

2.1 Організація операційної діяльності в електродепо «Оболонь»

Основне завдання електродепо метрополітену – це забезпечення надійності рухомого складу при експлуатації за рахунок формування інфраструктури техобслуговування та ремонту (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Склад електродепо метрополітену

Техобслуговування та ремонт включають:

1. Міжремонтне обслуговування:

– періодичне;

– по вимозі.

2. Періодичний ремонт:

– поточний;

– капітальний.

В практиці нормативних документів електродепо метрополітену техобслуговування та ремонт поділяють на наступні групи (на прикладі вагонів типу 81–717, 81–714):

1) Техобслуговування (ТО):

– ТО-1 – через 8 – 14 годин;

– ТО-2 – через 3,75 тис. км руху потягу метрополітену;

– ТО-3 – через 7,5 тис. км руху потягу метрополітену;

– ТО-4 – при необхідності обточки колісних пар у складі потягу (по результатам діагностичного огляду);

2) Поточний ремонт (ТР)

– ТР-1 – через 60 тис. км руху потягу метрополітену;

– ТР-2 – через 175 тис. км руху потягу метрополітену;

– ТР-3 – через 350 тис. км руху потягу метрополітену;

3) Капітальний ремонт (КР)

– КР-1 – через 700 тис. км руху потягу метрополітену;

– КР-2 – через 2800 тис. км руху потягу метрополітену;

Розрахунковий час експлуатації головних та внутрішніх вагонів метрополітену складає не менше 31 року.

ТО-1 виконується слюсарями на лінії або локомотивними бригадами при короткостроковому відстої у технологічних тупиках станцій метро.

ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТР-1, ТР-2 виконується в електродепо комплексними бригадами електродепо.

ТР-3, КР-1 виконується в електродепо спеціальними бригадами;

КР-2 виконується на спеціалізованому вагоноремонтному заводі, який випускав вагони метрополітену відповідного типу.

Комплекси робіт ТО-1, ТО-2, ТО-3 виконують для попередження відмов та підтримування рухомого складу метрополітену в працездатному та санітар-но-гігієнічному стані, що забезпечує безперебійну роботу, безаварійність руху та високий рівень обслуговування пасажирів.

Комплекси робіт ТР-1, ТР-2, ТР-3 виконують для відновлення основних технічних характеристик та працездатності рухомого складу (ремонт та заміна окремих деталей та вузлів, регулювання параметрів та модернізація деяких систем.

Комплекси робіт КР-1, КР-2 виконують для відновлення експлуатаційних характеристик та ресурсів всіх агрегатів та систем, включаючи базові. При КР-2 виконується заміна усієї електропроводки та проводиться капітальна модернізація вагонів з заміною двигунів та колісних пар.

Відповідно з задачами ТО, ТР та КР електродепо розбите на 7 виробничих дільниць з під’їздними коліями та критими капітальними ангарами:

– ділянки для приймання потягів метрополітену на оглядові ями (глибина 1,4 м) та проведення діагностики та ТО-2, ТО-3;

– ділянки для приймання потягів метрополітену на оглядові ями (глибина 1,4 м) та проведення за результатами виявлених дефектів при діагностиці та ТО-4, ТР-1, ТР-2;

– ділянки для планового приймання потягів метрополітену на оглядові ями (глибина 1,4 м) та проведення ТР-3 та КР-1 ремонтів;

– ділянки для планового приймання потягів метрополітену на оглядові ями (глибина 1,4 м) та відстою для направлення на КР-2 ремонт;

– ділянка миття та сушки вагонів після ТО, ТР, КР;

– механічний цех;

– електромеханічний цех;

На території електродепо окремо розташований адміністративно – управлінський корпус.

Більшість робіт групи ТО-1, ТО-2 та мийка і сушка вагонів проводяться нічними бригадами, для чого електропотяги на ніч заїжджають на територію електродепо відповідної лінії.

Операційна діяльність електродепо проводиться згідно щомісячних планів та додаткових планів неочікуваних втрат працездатності систем рухомого складу.

2.2 Аналіз стану та основні напрямки розвитку матеріально-технічних ресурсів електродепо «Оболонь»

Таблиця 2.1. Список типів обслуговуємих вагонів електропоїздів метрополітену ТЧ-2 (електродепо «Оболонь»)

№ п/п

Тип

Кількість

вагонів

Рік випуску

Кількість років

в експлуатації

1

81–717

13

1978

31

2

81–717

2

1980

29

3

81–717

13

1981

28

4

81–717

16

1982

27

5

81–717

9

1984

25

6

81–717

7

1987

22

7

81–717

3

1988

21

8

81–717

3

1989

20

9

81–717

6

2006

3

10

81–714

42

1980

29

11

81–714

2

1981

28

12

81–714

17

1982

27

13

81–714

9

1983

26

14

81–714

17

1984

25

15

81–714

9

1987

22

16

81–714

3

1988

21

17

81–714

9

1989

20

18

81–714

9

2006

3

19

81–714.5

8

1988

21

20

81–553.1

3

2000

9

21

81–554.1

2

2001

8

22

81.7021

2

2005

3

23

81.7022

3

2005

3

Усього

210

У 2009 році до електродепо «Оболонь» приписані 210 вагонів поїздів метрополітену (додаток А). Структурний склад типів вагонів наступний:

 • 117 вагонів типу 81–714 (рис. А.1 Додатку А);

 • 72 вагони типу 81–717 (рис. А.1 Додатку А);

 • 8 вагонів типу 81–714.5 (рис. А.2 Додатку А);

 • 5 вагонів типу 81–553.1, 81–555.1, 81–554.1 (рис. А.3 Додатку А);

 • 2 вагони типу 81.7021 (рис. А.4 Додатку А);

 • 3 вагони типу 81.7022 (рис. А.4 Додатку А);

Рис. 2.2. Вагони 81–714.5 в депо «Оболонь»

2.3 Оцінка ефективності роботи з матеріальними ресурсами в електродепо «Оболонь»

Згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 5 березня 2007 року №191 (Розділ 2. Формування тарифів на перевезення пасажирів метрополітеном) []:

2.1. Формування тарифів на послуги з перевезень пасажирів метрополітеном здійснюється відповідно до річного плану надання послуг з перевезення пасажирів та економічно обґрунтованих планових витрат.

2.2. Річний план надання послуг з перевезень пасажирів розробляється на підставі фактичного та прогнозованого обсягів перевезень з урахуванням:

– уведення нових потужностей підприємства;

– підвищення рівня технологічного оснащення виробництва, здійснення заходів щодо автоматизації та механізації виробництва, заміни амортизованих основних засобів, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;

– підвищення рівня організації виробництва та умов організації праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.

2.3. Планування витрат для включення їх до повної планової собівартості послуг з перевезення пасажирів здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю.

Витрати з операційної діяльності підприємства, відповідно до їх економічного змісту, групуються за такими елементами:

 • матеріальні витрати;

 • витрати на оплату праці;

 • відрахування на соціальні заходи;

 • амортизація основних засобів та нематеріальних активів;

– інші операційні витрати.

2.4. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням фактичного стану об'єктів на підставі дефектних актів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління і обслуговування виробництва.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих планових витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів.

Методи та норми нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємство обирає відповідно до законодавства.

2.5. Калькулювання собівартості послуг з перевезень пасажирів здійснюється у розрахунку на рік.

Розділ 3. Повна планова собівартість послуг з перевезення пасажирів

Витрати з операційної діяльності

3.1. У планові витрати з операційної діяльності включаються:

– виробнича собівартість перевезень;

– адміністративні витрати;

– інші операційні витрати.

3.2. Розрахунок рівня тарифів базується на виробничій собівартості перевезень згідно із статтями калькуляції:

– прямі матеріальні витрати;

– прямі витрати на оплату праці;

– інші прямі витрати;

– загальновиробничі витрати.

Витрати виробничої собівартості перевезень за статтями калькуляції

3.3. Прямі матеріальні витрати включають витрати, пов'язані з використанням:

– електроенергії на тягу рухомого складу та виробничі потреби;

– пально-мастильних та інших матеріалів (уключаючи транспортно-заготівельні витрати), що використовуються безпосередньо на виконання перевезень пасажирів і на технологічні операції в процесі підготовки рухомого складу до експлуатації і є необхідними компонентами у наданні транспортних послуг;

– тепла, водопостачання та водовідведення;

– допоміжних матеріалів.

3.4. Прямі витрати на оплату праці включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати працівникам (виходячи з їх нормативної чисельності), які безпосередньо зайняті здійсненням перевезень пасажирів, обчисленої за посадовими окладами, відрядними розцінками, тарифними ставками згідно з діючими на підприємствах системами оплати праці.

Рівень витрат на оплату праці визначається відповідно до законодавства та умов оплати праці, передбачених генеральною, галузевою, регіональною угодами та колективними договорами.

3.5. Інші прямі витрати включають:

– нарахування на витрати з оплати праці працівників, безпосередньо зайнятих здійсненням перевезень пасажирів, а саме: на державне (обов'язкове) соціальне страхування, уключаючи збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, на державне (обов'язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду), інші обов'язкові збори і відрахування на соціальні заходи, визначені законодавством;

– амортизацію основних засобів та нематеріальних активів виробничого призначення;

– витрати на всі види ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування рухомого складу, який безпосередньо бере участь у перевезеннях, для забезпечення його технічного стану відповідно до вимог безпеки руху та інших експлуатаційних вимог;

– вартість запасних частин, приладів, обладнання, пального і матеріалів, що витрачаються для виконання ремонту власними силами;

– вартість ремонтних робіт і послуг, виконаних сторонніми підприємствами та організаціями;

– витрати на оплату праці (і відповідні нарахування на неї) працівників, які виконують ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів;

– вартість інструментів, виданих для поновлення їх запасів на транспортних засобах.

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у плановому періоді.

3.6. Загальновиробничі витрати включають витрати, які пов'язані з управлінням та обслуговуванням виробничого процесу і не передбачені в попередніх статтях, а саме:

– на утримання апарату управління виробництвом (оплата праці, виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління та встановлених тарифних ставок (окладів); нарахування на оплату праці; відрядження працівників апарату управління виробничих структурних підрозділів підприємств; технічне та інформаційне забезпечення управління виробництвом);

– на розраховану відповідно до законодавства амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

– на утримання, експлуатацію, капітальний та поточний ремонти, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів, обладнання загальновиробничого призначення, у тому числі утримання резервного рухомого складу;

– на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та нарахування на неї для працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва; поліпшення якості і підвищення надійності робіт та інших експлуатаційних характеристик виробничого процесу; придбання матеріалів, купівельних комплектувальних виробів і напівфабрикатів; оплата послуг сторонніх організацій);

– на утримання виробничих будівель, споруд і приміщень (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення);

– на обслуговування виробничого процесу (оплата праці, нарахування на оплату праці, обов'язкове страхування загальновиробничого персоналу, на відрядження та на переміщення виробничого персоналу, на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю робіт і послуг, охорони);

– на охорону праці, техніку безпеки, виробничу санітарію та охорону довкілля;

– податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, що включаються до собівартості виробництва.

3.7. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, але які не включаються до виробничої собівартості реалізованих транспортних послуг, поділяються на адміністративні витрати та інші операційні витрати.

Адміністративні витрати

3.8. Адміністративні витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємства, включають витрати:

– загальногосподарські;

– на утримання апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів). Такі витрати визначаються, виходячи з нормативної чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві ставок (окладів);

– на амортизацію основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання;

– на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

– на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

– на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів;

– на оплату податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість послуг з перевезень пасажирів;

– інші витрати (використання малоцінних і таких, що швидко зношуються, предметів, придбання канцелярських товарів, підготовка та перепідготовка кадрів, передплата періодичних професійних видань тощо).

Інші операційні витрати

3.9. Планування інших операційних витрат здійснюється на основі їх економічного обґрунтування.

3.10. До складу інших операційних витрат не можуть включатись:

– суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахувань до резерву сумнівних боргів;

– витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;

– суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової та фізкультурної роботи;

– суми неустойки (штраф, пеня);

– суми нестачі та витрати від пошкодження цінностей;

– витрати, пов'язані з купівлею (продажем) іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

– суми спонсорської та благодійної допомоги;

– собівартість реалізованих виробничих запасів;

– витрати на добровільне страхування майна та працівників;

– витрати від списання недоамортизованих основних засобів;

– оплата консалтингових та аудиторських послуг.

Фінансові витрати

3.11. До фінансових витрат належать витрати з виплати відсотків за користування кредитами та витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності.

3.12. Розмір фінансових витрат визначається відповідно до кредитних договорів і законодавства.

Плановий прибуток

3.13. До розрахунку тарифів на послуги з перевезень пасажирів включається плановий прибуток, який спрямовується для здійснення капітальних інвестицій, технічне переоснащення підприємств та досягнення інших цілей відповідно до законодавства. При розрахунку планового прибутку враховуються також планові витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності підприємства.

3.14. Витрати на здійснення капітальних інвестицій включаються до тарифів на підставі економічно обґрунтованих розрахунків та затвердженої в установленому порядку програми технічного розвитку метрополітену з обсягами коштів і строками реалізації. У процесі формування тарифу підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку (чи його частки).

Розділ 4. Визначення тарифів на послуги з перевезень пасажирів метрополітеном

4.1. Розрахунок калькуляції для визначення розміру тарифу на разове перевезення одного пасажира здійснюється в розрахунку на рік. При цьому враховується загальна кількість перевезених пасажирів, включно з тими, які мають пільги на сплату за проїзд згідно із законодавством. Кількість пільгових пасажирів визначається за даними фактичного обліку.

4.2. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою

(С + П) – Ді

Т

=

грн./пас.,

Vзаг

де С – повна собівартість перевезень усіх категорій пасажирів для відповідного підприємства, грн.;

П – плановий прибуток, грн.;

Ді – доходи від іншої операційної діяльності без урахування цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю, грн.;

Vзаг – загальний обсяг перевезень пасажирів, прогнозований підприємством, пас.

4.3. Перегляд рівня тарифів здійснюється у зв'язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізації транспортних послуг, що не залежать від господарської діяльності підприємства.

Розрахунки тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), підготовлені згідно з цим Порядком, за місяць до прийняття рішення щодо зміни таких тарифів погоджуються з Мінекономіки та Мінтрансзв'язку.

4.4. Метою коригування тарифів є забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих планованих витрат, які формуються на підставі повної собівартості та запланованого прибутку.

Перегляду рівня тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітенів) передує процедура його публічного обговорення.

Таблиця 2.2

Таблиця 2.3

Таблиця 2.4

Таблиця 2.5

Таблиця 2.6

Таблиця 2.7. Результати фінансово-господарської діяльності КП «Киівський метрополітен» за 2000–2008 роки

3. Зміст завдань щодо кадрової діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київський метрополітен»

3.1 Аналіз кадрової діяльності в електродепо «Оболонь»

Основою кадрової політики на підприємстві КП «Київський метрополітен» є забезпечення матеріальних та соціальних умов збереження професійного колективу, зменшення плинності кадрів, створення системи надбавок та преміювання за шкідливі умови підземної праці та праці в нічний час.

Згідно з колективним договором між адміністрацією КП «Київський метрополітен» та профспілкою підприємства адміністрація гарантує:

1.1. Забезпечувати підвищення заробітної плати працівників метрополітену не нижче рівня, передбаченого Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008–2009 рр.

1.2. Оплату праці працівників метрополітену визначати першочерговим платежем в структурі витрат підприємства.

Оплату праці працівників метрополітену проводити відповідно до наказу від 10.03.2008 №106-Н «Про введення нових тарифних ставок і посадових окладів» та змінами до нього.

Мінімальний розмір тарифної ставки І розряду робітника основного виробництва – 5,58 грн./годину

Мінімальна заробітна плата по метрополітену – 960 грн./місяць.

Оплату праці начальника метрополітену відповідно до чинного законодавства здійснювати за контрактом.

Оплату праці неповнолітніх проводити відповідно до ст. 194 КЗпП України.

Подальше підвищення заробітної плати з метою соціального захисту працівників здійснювати в межах фінансових можливостей метрополітену із збереженням міжрозрядних і міжпрофесійних співвідношень.

1.3. Здійснювати оплату праці на основі тарифної системи:

 • шести-, восьмирозрядної тарифної сітки;

 • годинних тарифних ставок (окладів) робітників;

 • відрядних розцінок на відрядних роботах;

 • схем місячних посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців;

– «Класифікатора професій», Довідників кваліфікаційних характеристик
професій працівників.

1.4. Проводити оплату праці за індивідуальні і там, де це доцільно, колективні результати роботи, з розподілом колективного заробітку із застосуванням коефіцієнта трудової участі, пропорційно відпрацьованому часу відповідно до встановлених розрядів чи тощо.

1.5. Для посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні і перевиконанні виробничих планів (завдань), підвищення ефективності виробництва, якості роботи та безпеки руху поїздів застосовуються наступні системи оплати праці:

 • почасово-преміальна;

 • відрядно-преміальна;

 • акордно-відрядна;

 • відрядно-прогресивна

та проводиться преміювання відповідно до розроблених Положень з урахуванням фінансових можливостей метрополітену за:

 • основні виробничі результати роботи;

 • збирання, збереження відходів чорних, кольорових і дорогоцінних металів та інших вторинних ресурсів;

 • впровадження нової техніки;

 • сприяння введенню нових потужностей;

 • сприяння винахідництву та раціоналізації;

 • виконання особливо важливих виробничих завдань;

 • до ювілейних та пам'ятних дат;

 • за позареалізаційну діяльність.

1.6. Проводити, відповідно до діючих Положень, виплати:

 • винагороди за загальні результати роботи по підсумках за рік при наявності фінансових можливостей;

 • щомісячної винагороди за вислугу років.

1.7. Виплату річної винагороди за загальні результати роботи і доплат працівникам системи охорони здоров'я, закладів культури і спорту, проводити при наявності коштів і за умови виконання ними взятих на себе зобов'язань.

1.8. Встановлювати такі надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників:

1.8.1. Робітникам за високу професійну майстерність диференційовано по розрядах:

 1. розряду – до 12 відсотків

 2. розряду – до 16 відсотків

 3. розряду – до 20 відсотків

 4. розряду – до 24 відсотків

Надбавки встановлювати робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконання робіт, освоїли нові професії і суміжні функції і виплачуються за рахунок економії фонду оплати праці.

Указані надбавки відміняти при допущенні браків в роботі, неякісному виконанню робіт, невиконанні планових (нормованих) завдань, встановлених норм трудових затрат.

1.8.2. За високі досягнення в праці до 50 відсотків. При погіршенні показників роботи надбавки зменшувати або відміняти повністю.

1.8.3. За виконання особливо важливої роботи на певний термін до 50 відсотків.

1.8.4. Машиністам електропоїздів, машиністам-інструкторам. черговим по депо та їх помічникам за класність:

I клас – 25 відсотків

II клас – 15 відсотків

III клас – 5 відсотків

1.8.5. Майстрам (старшим майстрам) і контрольним майстрам (старшим
контрольним майстрам), яким в установленому порядку присвоюються звання:

«Майстер II класу» – 10–20 відсотків;

«Майстер І класу» – 20–30 відсотків.

Надбавку за звання не включати до посадових окладів при визначенні інших доплат, надбавок, вислуги років, матеріальної допомоги та ін.

1.8.6. Керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям за знання і використання в роботі іноземної мови в розмірі до 10 відсотків та працівникам, які працюють в умовах режимних обмежень до 20 відсотків.

1.9. Встановлювати такі доплати до тарифних ставок та посадових окладів працівників:

1.9.1. Для працівників диференційовані (по ступенях) доплати в розмірі 4, 8, 12 відсотків на роботах з важкими і шкідливими умовами праці і 16, 20, 24 відсотки на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці.

Доплати установлювати за результатами атестації робочих місць і нараховувати їх за час фактичної зайнятості робітника на таких робочих місцях. При подальшій раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшувати або відміняти повністю.

Встановлювати доплати за шкідливі умови праці майстрам, начальникам дільниць і цехів, іншим професіоналам, фахівцям і технічним службовцям при їх роботі на дільницях, в цехах і на виробництвах, де більше половини робітників одержують ці доплати. Конкретний розмір доплат визначати, виходячи із атестації робочого місця указаного працівника.

Доплату за шкідливі і важкі умови праці, за особливий характер праці не включати до тарифних ставок (посадових окладів) при визначенні інших доплат, надбавок, вислуги років, матеріальної допомоги тощо.

1.9.2. Бригадирам із числа робітників, не звільненим від основної роботи, за керівництво бригадою чисельністю від 5 до 10 чоловік в розмірі до 20 відсотків, більше ніж 10 чоловік до 25 відсотків за фактично відпрацьований час. Ланковим за керівництво ланкою чисельністю більше 5 чоловік – в розмірі 50 відсотків відповідної доплати бригадиру.

При невиконанні встановлених виробничих завдань, низькій якості роботи, виробничих і трудових порушеннях доплата не виплачується або її розмір зменшується.

1.9.3. За роботу в нічні години (з 22°° до 6°») в розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

1.9.4. За роботу у вечірній час (з 18 до 22) в розмірі 20 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

1.9.5. За зміну, поділену на частини, в розмірі 30 відсотків за

відпрацьований час в цій зміні

1.9.6. За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (па період відпустки, хвороби, відрядження та з інших аналогічних причин). Доплати встановлюються робітникам, майстрам, начальникам дільниць, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям за виконання поряд із своєю основною роботою, обов'язків тимчасово відсутнього працівника, як правило, в межах цих же категорій працівників і в розмірах, що відповідають їх фактичній зайнятості і обсягам виконуваних робіт.

Доплати встановлюються за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, сума доплат не може перевищувати тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

Доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутніх керівників їх штатним заступникам не проводити.

1.9.7. За суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, що утворилась від тарифних ставок та посадових окладів вивільнених працівників.

Доплата за суміщення професій керівникам, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів і їх заступникам не проводиться.

При неповній зайнятості працівника керівник підрозділу за погодженням з профспілковим комітетом може доручити йому поряд з виконанням основної роботи, іншу роботу, близьку до його кваліфікації без додаткової оплати.

1.9.8. Працівникам, що мають вчену ступінь кандидата чи доктора наук відповідно до спеціальності, в розмірі відповідно 15,0 і 20,0 відсотків.

1.9.9. Працівникам, що мають почесні звання «Заслужений працівник транспорту», «Заслужений будівельник України», «Заслужений енергетик України», «Заслужений економіст України» та інші почесні державні звання, відповідно до спеціальності, а також «Заслужений раціоналізатор України», «Заслужений донор України», нагородженим Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України та нагородженим знаком «Почесний працівник метрополітену» в розмірі 15 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

Працівникам, нагородженим знаком «Почесному залізничнику», в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).

При наявності права на декілька доплат, встановлюється одна більшого розміру.

1.10. Проводити оплату роботи в надурочний час в подвійному розмірі.

1.11. В зв'язку з виробничою необхідністю експлуатації морально застарілого рухомого складу, який повністю відпрацював свій ресурс, збільшувати вартість трудозатрат йото ремонту до 10 відсотків.

Забезпечити виконання заходів з поліпшення стану нормування праці в КП «Київський метрополітен».

1.12. Проводити індексацію заробітної плати працівників в порядку, визначеному чинним законодавством.

1.13. У випадку затримки виплати заробітної плати порівняно зі строками, передбаченими колективним договором, виплачувати грошову компенсацію в порядку, визначеному законодавством України.

За допущення порушень термінів виплата заробітної плати, несвоєчасність проведення грошових розрахунків притягувати начальника метрополітену до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

3.2 Людські ресурси та система матеріального стимулювання працівників в електродепо «Оболонь»

Таблиця 3.1. Схема посадових окладів з 17.03.2008 року працівникам електродепо (погодинні тарифні ставки в коп./годину)

№№ п/п

Види робіт

Розряди

І

П

Ш

IV

V

VI

1.

На роботах з ремонту, налагоджування та фарбування рухомого складу; верстатних роботах з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах, штампувальних, гальванічних, ковальських, термічних, зварювальних, металізації деталей при ремонті вагонів і устаткування; дефектоскопії вузлів і деталей рухомого складу; з виготовлення штампів, інструменту, технологічного оснащення в інструментальній дільниці

558

579

638

734

832

968

Примітки:

 1. Годинні тарифні ставки звільненим бригадирам на ремонті рухомого складу, поточному утриманні колії і штучних споруд підвищуються на 10–15 відсотків проти тарифних ставок, передбачених в таблиці №3.1.

 2. Окремим висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо важливих і відповідальних роботах, за погодженням з профспілковим комітетом можуть встановлюватись місячні оклади замість тарифних ставок в розмірі до 2500 гривень.

 3. Робітникам VI розряду, зайнятим управлінням, ремонтом та обслуговуванням виробничо-підбивочно-рихтувальних машин, встановлюються годинні тарифні ставки в розмірі 1322 коп.

 4. Годинні тарифні ставки (посадові оклади) монтерів колії, обхідників колії, операторів дефєктоскопного візка, майстрів, старших майстрів служби колії, тунельних споруд та будівель на відкритій дільниці підвищуються на 10 відсотків за фактичні години роботи.

Таблиця 3.2. Схеми посадових окладів професіоналів і фахівців служб, електродепо

№№п/п

Назва посад

Коефіцієнти співвідношень до місячної тарифної ставки робітника І розряду основного

виробництва

Місячні посадові оклади (в гривнях)

мінімальний

максимальний

мінімальний

максимальний

1.

Провідні професіонали: конструктор, технолог, маркетолог, економіст, інженер з організації і нормування праці, юрисконсульт, інженер з охорони праці

2,60

3,38

2070

2690

Таблиця 3.3. Годинні тарифні ставки та схеми посадових окладів працівників Київського метрополітену при 40-годинному робочому тижні

1. Для робітників локомотивних бригад, які обслуговують електропоїзди метрополітену

№№

Види робіт

При 40-годинному робочому тижні

В перерахунку на

36-годинний робочий тиждень

машиніст електропоїзда

помічник машиніста ел. поїзда

машиніст електро-

помічник машиніста ел. поїзда

Пасажирський рух

1.

При роботі з електропоїздами метрополітену на дільницях з рухом понад 40 пар поїздів за годину

1146

901

1272

1000

Те ж при роботі без помічника (однією особою)

1718

-

1907

-

2.

При роботі з електропоїздами метрополітену на інших дільницях метрополітену (до 40 пар поїздів за

годину)

996

797

1106

885!

Те ж при роботі без помічника (однією особою)

1494

-

1658

-

Маневрова робота

1.

При виконанні маневрових робіт:

на маневрових роботах в метрополітені

892

661

-

-

те ж при роботі без помічника

1339

-

-

(однією особою)

Примітки:

1. При проведенні перерахунків із 40-годинного робочого тижня на 36-годинний робочий тиждень застосовується коефіцієнт 1,11

 1. Годинні тарифні ставки, передбачені для оплати праці при роботі з електропоїздами метрополітену на дільницях з рухом понад 40 пар поїздів за годину, застосовуються за години фактичної роботи з указаною інтенсивністю руху.

 2. При роботі з поїздами в різних нидах руху, на маневрових роботах оплата праці робітників локомотивних бригад провадиться за фактично виконану роботу.

7. Тарифні ставки для локомотивних бригад встановлені без урахування доплати за умови праці.

Таблиця 3.4. Схеми посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців служб, електродепо

№№ п/п

Найменування посад

Коефіцієнти співвідношень до місячної тарифної ставки робітника І розряду основного

виробництва

Місячні посадові оклади (в гривнях)

мінімальний

максимальний

Мінімальний

Максимальний

1.

Начальники служб: руху, рухомого складу

4,10

5,33

3260

4240

2.

Начальники служб: комерційної; колії, тунельних споруд та будівель; електропостачання; сигналізації та зв'язку; ескалаторної; електромеханічної; начальник електродепо; соціального забезпечення; матеріально-технічного постачання

3,90

5,07

3100

4030

3.

Начальники дистанцій: руху, сигналізації

І група

3,24

4,21

2580

3350

П група

3,10

4,03

2465

3205

Ш група

2,97

3,86

2365

3070

4.

Начальники дистанцій: колії, тунельних споруд, ремонтно-транспортної, електропостачання, з ремонту електрообладнання, зв'язку, пасажирської автоматики, пожежної сигналізації, спеціальних об'єктів, електромеханічної, кабельних мереж та освітлення, електрозахисту та автотелеуправління, технічного обслуговування ескалаторів, обслуговування та ремонту електрообладнання пристроїв автоматики і телемеханіки, капітального ремонту ескалаторів і виготовлення нестандартного обладнання, капітального ремонту електромеханічної служби, котельного та газового господарства

І група

3,13

4,07

2490

3240

П група

3,00

3,90

2385

3105

III група

2,88

3,74

2290

2975

Таблиця 3.5. Премія виплачується за виконання колективами структурних підрозділів наступних показників

Назва підрозділів

Показники преміювання

Розмір

премії,

%

Електродепо «Дарниця», «Оболонь»

«Харківське»

1. Неперевищення плану витрат в основній діяльності.

2. Забезпечення безпеки руху поїздів (відсутність браків).

3. Виконання графіка руху поїздів не нижче 99,9% (без урахування поїздів, відмінених не з вини працівників метрополітену).

4. Неперевищення питомої норми витрат електроенергії на тягу
поїздів, передбаченої планом.

5. Виконання плану доходів від іншої операційної діяльності.

8

10

4

3

5

3.3 Кадрова політика та плани соціального розвитку трудового колективу в електродепо «Оболонь»

Згідно з колективним договором адміністрація КП «Київський метрополітен» зобов'язується забезпечувати наступні заходи соціального розвитку колективу:

1. З метою забезпечення працівників метрополітену житлом виділяти кошти на пайове будівництво житла.

2. Утримання гуртожитку по вул. Тампере, 10, бази відпочинку в с. Літки, спорткомплексу проводити за рахунок коштів метрополітену.

Виконати роботи з реконструкції адміністративної будівлі, столової і; корпусу №2 з благоустроєм території, а також укріплення берега р. Десна благоустроєм пляжу.

3. Розподіл житлової площі проводити згідно з житловим Кодексом України та «Правилами обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов».

При отриманні метрополітеном житлової площі для осіб, що потребують поліпшення житлових умов, розподіляти її в наступному порядку:

 • 15% для осіб, що перебувають на квартирному обліку на пільгових підставах;

 • 85% для осіб, що перебувають на квартирному обліку на загальних підставах. При необхідності виділяти поза чергою до 5% від отриманої житлової площі висококваліфікованим робітникам, інженерно-технічним працівникам, що внесли вагомий внесок у розвиток метрополітену.

4. Забезпечити за рахунок коштів метрополітену розвиток матеріально-технічної бази, опалення, освітлення, водопостачання, автотранспорт, ремонт, прання та інші комунальні послуги кімнат відпочинку, технічних кабінетів, бібліотек, медпунктів та пунктів громадського харчування.

5. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» відраховувати кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу (придбання путівок в санаторії, бази відпочинку, в оздоровчі табори дітям віком до 12 років для працівників метрополітену, крім членів ВППКМ) ОПО -1379,8 тис. грн., а для оздоровлення членів профспілки ВГ1ІІКМ та їх дітей – 30,0 тис. грн. в розрахунку на рік.

6. Надавати одноразову допомогу працівникам метрополітену при виході на пенсію вперше та при звільненні на пенсію вперше з причини встановлення інвалідності (І і II груп), які не досягли пенсійного віку, залежно від стажу роботи на метрополітені:

 • від 3 до 5 років – одна середньомісячна заробітна плата;

 • від 5 до 10 років дві середньомісячні заробітні плати;

 • від 10 до 15 років – три. середньомісячні заробітні плати;

– після 15 років чотири середньомісячні заробітні плати;

ветеранам праці зі стажем роботи на метрополітені не менше 15 років та ветеранам праці метрополітену – п'ять середньомісячних зарплат.

Розмір середньомісячної зарплати для нарахування допомоги визначати за два останні місяці перед виходом на пенсію відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

7. Встановити щомісячну матеріальну допомогу непрацюючим пенсіонерам, що вийшли на пенсію з метрополітену із стажем роботи в метрополітені понад 10 років, в розмірі 20 грн., ветеранам праці метрополітену в розмірі 30 грн.

В особливих випадках начальник метрополітену може надавати матеріальну допомогу працівникам метрополітену, які вийшли на пенсію і не працюють, залежно від стажу; роботи на метрополітені з урахуванням фінансових можливостей метрополітену.

8. При наданні щорічної відпустки або основної безперервної її частини (14 днів) (за графіком), виплачувати одноразову за відповідний робочий період матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу, місячної тарифної ставки, розрахованої за середньомісячною річною нормою робочого

часу. При неповній зайнятості працівника або стажі роботи менше 11 місяців матеріальна допомога надається пропорційно фактичній зайнятості та стажу відповідно.

9. Начальник метрополітену може надавати матеріальну допомогу працівникам метрополітену, які перенесли операцію або тривало хворіють, а також в особливих випадках, для лікування близьких родичів працівників метрополітену (батьків, дітей, чоловіка, дружини) в межах середньої заробітної плати по метрополітену з урахуванням фінансових можливостей та стажу роботи в метрополітені після розгляду відповідною комісією.

10. Працівникам, які мають земельні ділянки під будівництво дач або працівникам-забудовникам власного житла, в межах наявних можливостей допомагати в придбанні будівельних матеріалів і наданні транспортних послуг.

11. Надавати жінкам-матерям відпустки по догляду за дитиною відповідно до чинного законодавства.

12. Домагатись вирішення питань придбання працівниками метрополітену земельних ділянок під городи та сади.

13. Забезпечити всіх працівників і пенсіонерів метрополітену, які потребують, побутовим паливом згідно з діючими нормами і за цінами поточного року, не вищими за існуючі в територіальних паливних конторах. Інвалідам першої і другої груп, сім'ям працівників загиблих на виробництві, паливо надається і доставляється безкоштовно.

14. Забезпечувати надання працівникам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, соціальних пільг і гарантій, передбачених законодавством України.

15. Надавати працівникам, які перебувають на обліку, що потребують покращення житлових умов, безпроцентні позики для індивідуального кооперативного житлового будівництва згідно з Положенням.

16. Видавати працівникам, які забезпечують рух поїздів, обслуговування пасажирів, на час виконання ними службових обов'язків комплект форменого одягу, якщо для них не встановлено спеціальний робочий одяг.

17. Виділяти працівникам додатково до передбаченої законодавством у випадку смерті, близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка, дружини) матеріальну допомогу на поховання в розмірі середньої заробітної плати по метрополітену, що склалась за попередній місяць без урахування винагороди за підсумками роботи за рік та інших разових виплат по метрополітену, а у випадку смерті працівника метрополітену здійснювати організацію його поховання за рахунок служби, де працював померлий, в межах середньої заробітної плати по метрополітену.

4. Зміст завдань щодо фінансової діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київський метрополітен»

4.1 Фінансова діяльність в електродепо «Оболонь»

Фінансова діяльність електродепо «Оболонь» побудована на планових нормах витрат на відповідні види ТО, ТР, КР для відповідних типів обслуговуємих метровагонів. Джерелами фінансування робіт є планові виділені ресурси централізованою бухгалтерією КП «Київський метрополітен» за поданням планового управління КП «Київський метрополітен».

В табл. 4.1 – 4.3 представлені результати роботи електродепо «Оболонь» у вигляді декларації про розрахунок податку на прибуток за 2006–2008 роки. При цьому доходи електродепо – це виділена сума бюджету на діяльність електродепо «Оболонь» з боку централізованої бухгалтерії. Фактична доходність Куренівсько-Красноармійської лінії, яка обслуговується електродепо «Оболонь», не приймалася плановим управлінням КП «Київський метрополітен» до уваги, оскільки фактичний стан зносу вагонів на Святошинський лінії значно вищий, тому кошти для ТО, ТР та КР розподіляються згідно з середнім віком та кількістю обслуговуємих вагонів електропоїздів метрополітену.

Як показує аналіз табл. 4.1 – 4.3 діяльність електродепо «Оболонь» – постійно збиткова, оскільки виділення коштів на проведення ТО, ТР, КР не відповідає реальним потребам для рівня зношеності метровагонів.

Таблиця 4.1. Декларації про доходи, витрати та оподатковує мий прибуток електродепо «Оболонь» за 2008 рік (виокремлення структурного підрозділу при бюджетуванні діяльності КП «Київський метрополітен)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

25749604

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

7625616

приріст балансової вартості запасів

01.2 К1

1059166

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3 К2

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4 К3

прибуток від операцій з землею

01.5 К1

інші доходи, крім визначених у 01.101.5

01.6

17064822

Коригування валових доходів, у тому числі:

(± 02.1 ± 02.2 + 02.3)

02

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3 К4

Скоригований валовий дохід

(01 ± 02)

03

25749604

Валові витрати, у тому числі:

04

21866345

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

4193536

убуток балансової вартості запасів

04.2 К1

витрати на оплату праці

04.3

11948766

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4

4390622

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6 Р1

376635

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів

04.7 К2

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8 Р2

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10 К1

772580

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11 Р3

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)

04.12 K1/1

інші витрати, крім визначених у 04.104.12

04.13

184206

Коригування валових витрат, у тому числі:

(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3 К4

Скориговані валові витрати

(04± 05)

06

21866345

Сума амортизаційних відрахувань

07К1

10383259

Таблиця 4.2. Декларації про доходи, витрати та оподатковує мий прибуток електродепо «Оболонь» за 2007 рік (виокремлення структурного підрозділу при бюджетуванні діяльності КП «Київський метрополітен)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

23292798

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

7392191

приріст балансової вартості запасів

01.2 К1

502005

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3 К2

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4 К3

прибуток від операцій з землею

01.5 К1

інші доходи, крім визначених у 01.101.5

01.6

15398602

Коригування валових доходів, у тому числі:

(± 02.1 ± 02.2 + 02.3)

02

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3 К4

Скоригований валовий дохід

(01 ± 02)

03

23292798

Валові витрати, у тому числі:

04

15038202

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

3775232

убуток балансової вартості запасів

04.2 К1

витрати на оплату праці

04.3

7212943

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4

2559925

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6 Р1

316114

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів

04.7 К2

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8 Р2

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10 К1

1173988

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11 Р3

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)

04.12 K1/1

інші витрати, крім визначених у 04.104.12

04.13

Коригування валових витрат, у тому числі:

(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

447807

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

-572

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

-181015

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3 К4

629394

Скориговані валові витрати

(04± 05)

06

15486009

Сума амортизаційних відрахувань

07К1

12038890

Таблиця 4.3. Декларації про доходи, витрати та оподатковує мий прибуток електродепо «Оболонь» за 2006 рік (виокремлення структурного підрозділу при бюджетуванні діяльності КП «Київський метрополітен)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

22914587

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

8096700

приріст балансової вартості запасів

01.2 К1

863561

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3 К2

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4 К3

прибуток від операцій з землею

01.5 К1

інші доходи, крім визначених у 01.101.5

01.6

13954326

Коригування валових доходів, у тому числі:

(± 02.1 ± 02.2 + 02.3)

02

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3 К4

Скоригований валовий дохід

(01 ± 02)

03

22914587

Валові витрати, у тому числі:

04

21827912

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

6386113

убуток балансової вартості запасів

04.2 К1

витрати на оплату праці

04.3

8956121

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4

3309109

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6 Р1

223673

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів

04.7 К2

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8 Р2

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

1596800

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10 К1

1108277

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11 Р3

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)

04.12 K1/1

інші витрати, крім визначених у 04.104.12

04.13

247819

Коригування валових витрат, у тому числі:

(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

374701

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

28728

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3 К4

345973

Скориговані валові витрати

06

22202613

Сума амортизаційних відрахувань

07К1

13002333

Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (–)

08

-12290359

4.2 Рівень організації облікової діяльності в електродепо «Оболонь»

Самостійна облікова діяльність в електродепо «Оболонь» проводиться на рівні обліку фактичних витрат на виконання планових та позапланових ТО, ТР, КР в межах виділених ресурсів плановим управлінням КП «! Київський метрополітен».

4.3 Аналіз активів електродепо «Оболонь»

Самостійний облік та аналіз активів (фінансовий облік) в електродепо «Оболонь» не проводиться, оскільки це є функцією централізованої бухгалтерії КП «Київський метрополітен».

4.4 Аналіз джерел фінансування діяльності електродепо «Оболонь»

Джерелами фінансування діяльності електродепо «Оболонь» є централізовано виділені ресурси плановим управлінням КП «Київський метрополітен».

5. Зміст завдань щодо інвестиційної діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київський метрополітен»

На рівні електродепо «Оболонь» як безбалансового структурного підрозділу комунального підприємства «Київський метрополітен» самостійна інвестиційна діяльність на ведеться, оскільки це є функцією управління розвитку центрального апарату управління КП «Київський метрополітен», яке враховує пропозиції керівництва електродепо «Оболонь» при загальному плануванні розвитку та діяльності підприємства.

6. Зміст завдань щодо інноваційної діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київський метрополітен»

На рівні електродепо «Оболонь» як безбалансового структурного підрозділу комунального підприємства «Київський метрополітен» самостійна інноваційна діяльність не ведеться, оскільки це є функцією управління розвитку центрального апарату управління КП «Київський метрополітен», яке враховує пропозиції керівництва електродепо «Оболонь» при загальному плануванні розвитку та діяльності підприємства.

Так, в електродепо «Оболонь» у 2006–2009 роках відпрацьований комплекс ремонтних робіт по обслуговуванню нового першого 5-ти вагонного вітчизняного поїзду метро – вагонів серії 81–7021, 81–7022

У відповідності до Політики в області якості підприємства, його головна задача в області якості – задоволення споживачів, що визначає необхідність врахування не тільки дійсних, а і майбутніх їх запитів. Тому, при розробці конструкторської документації, були ураховані всі побажання і пропозиції споживачів і установлені вимоги до якості головного вагону метро, розроблюваного та побудованого ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за технічним завданням КП «Київський метрополітен» з метою реалізації Концепції проекту «Про наміри створення українського вагону метро нового покоління для Київського метрополітену», узгодженого головою КМДА.

Головний вагон метро виробництва ВАТ «КВБЗ» має покращені характеристики енергоспоживання, безпеки і комфортності для пасажирів і машиніста.

Основні вимоги до якості вагона, які забезпечують безпеку для життя та здоров'я людей, майна пасажирів, охорону навколишнього природного середовища містять:

- вимоги до надійності;

- вимоги до конструкції;

- вимоги до візка;

- вимоги до обладнання кабіни управління;

- вимоги до гальмового устаткування;

- вимоги до автозчіпки;

- вимоги до кузову;

- вимоги до вікон та дверей;

- вимоги до внутрішнього обладнання;

- вимоги до електрообладнання;

- вимоги до устаткування управління, зв'язку, радіообладнання, вентиляції та освітлення;

- вимоги до пневматичного обладнання;

- вимоги до захисного покриття;

- вимоги до технологічності; вимоги до дизайну, ергономіки та технічної естетики;

- вимоги до безпеки життя, здоров'я, та майна громадян і охорони довкілля;

- вимоги до сумісності;

- вимоги до транспортування та зберігання;

- вимоги до сировини, матеріалів та покупних комплектуючих виробів;

- вимоги до консервації, упакування та маркування.

- вимоги до пожежної безпеки;

- вимоги для матеріалів та конструкцій для внутрішнього устаткування;

- вимоги до нагрівальних приладів;

- вимоги до засобів оповіщення про пожежу;

- вимоги до обладнання засобами пожежегасіння;

- вимоги до вогнезатримуючим конструкціям;

- вимоги до забезпеченню безпечних умов евакуації пасажирів.

Головний вагон метрополітену мод. 81–7021 призначений для перевозки пасажирів ліній метрополітену в умовах помірного клімату. Вагон виробляється в кліматичному виконанні «У» категорія розміщення 1.1 по ГОСТ 15150 та ГОСТ 15543. Діапазон робочих температур від -400 С до + 400 С.

Основні параметри та характеристики вагону:

- Маса тари, кг, не більше 33000

- Живлення електроенергією Від 3-ї контактної рейки постійним струмом

- Напруга на струмоприймачі, В 750+200

- Акумулятор КРL 70Р

- Кількість акумуляторів, шт. 65

- Номінальна напруга батареї, В 75

- Габарит рухомого складу, згідно ГОСТ 23961 М

- Максимальне навантаження на вісь колісної пари (тс), не більше 147 (15)

- Ширина колії, мм 1520

- Мінімальний радіус кривої на головних шляхах, м 200

- Мінімальний радіус кривої на паркових (запасних) шляхах, м 60

- Швидкість руху по кривій на паркових (запасних) шляхах, км/год, не більше 15

- Максимальний уклін шляху, % 6

- Кількість місць для сидіння, шт., не менше 36

- Місткість номінальна, пасажирів, не менше 161

- Конструктивна швидкість, км/год, не більше 90

- Середнє прискорення на горизонтальній дільниці шляху при досягненні швидкості 33 км/год з середнім навантаженням 88200Н (9 тс), м/с, не менше 1,2

- Середнє уповільнення на горизонтальній дільниці шляху при середньому навантаженні 88200Н (9 тс) при електричному гальмуванні зі швидкістю 90 км/год, м/с, не менше 1,15

- Показник плавності ходу, не більше 3,25

- Час розгону до швидкості 80 км/год, сек., не більше 35

- Ширина дверного отвору в світлі, мм, не менше (бокових дверей) 1300

- Висота дверного отвору в світлі, мм, не менше (бокових дверей) 1900

- Вихід дверей в відкритому стані за габарити кузова, мм, не більше 90

- Ширина дверного отвору у світлі (торцевих дверей), мм, не менше 750

- Висота дверного отвору у світлі (торцевих дверей), мм, не менше 1832

До складу головного вагону входить:

- кабіна управління;

- пасажирський салон;

- ходова частина;

- ударно-тягове обладнання;

- система кондиціювання повітря в кабіні управління;

- система вентиляції вагону;

- контейнери з тяговим електрообладнанням, з обладнанням комутації і захисту, гальмівні резистори;

- акумуляторна батарея;

- система електропневматичного гальма і електрокомпресор;

- апаратура зв'язку і управління, електрообладнання.

Показника надійності вагону:

- призначений строк служби до списання – 31 рік;

- призначений ресурс до планових ремонтів з довіреною вірогідністю – 0,9.

ТР – 1 (60000+10000) км;

ТР – 2 (175000+15000) км;

ТР – 3 (350000+20000) км;

середнього ремонту (700000+40000) км;

капітального ремонту (2800000+120000) км.

Вікна салону виконані глухими та затемненими у вигляді однокамерних скло пакетів. Скло вікон і дверей безпечні для пасажирів і відповідають ГОСТ 5727.

Комплектуючі виробі, що входять до конструкції вікон, не виробляють токсичних речовин у концентраціях, шкідливих для здоров'я людини та відповідають нормам МОЗ України по санітарно-хімічним речовинам, а також володіють біостійкістю і можливістю обробки сучасними миючими засобами та хіміко – тепловою дезинфекцією.

Салон потягу обладнаний двоствірчатими прикладено-здвижними автоматичними дверима, які склінні по чотири з кожного боку із гумовим ущільненням створів, що притуляються. Двері салону мають електричний привід в уповільнювачем на кінці переміщення. Час відкриття-закриття дверей складають від 3 до 4 сек. Управління дверима виконує система управління, яка забезпечує слідуючи режими робіт:

а) дистанційний – закриття всіх дверей однієї сторони складу машиністом;

б) дистанційний – відкриття всіх дверей однієї сторони складу машиністом при зупиненому складі;

в) ручний – відкриття при зупиненому складі кожної двері з однієї сторони складу пасажиром, при наявності дозволу на відкриття від машиніста, як з кабіни управління, так і з перону (після натискання кнопки, що встановлена в зоні дверей).

Кабіна управління обладнана лобовим склом, яке має електричний підігрів. Кондиціонер забезпечує охолодження, підігрів і очистку повітря, а також автоматичне регулювання температури і інтенсивності вентиляції кабіни управління. Кондиціонер при роботі в автоматичному режимі охолодження не допускає перепади температур між зовнішнім повітрям і повітрям в кабіні машиніста більше 12 0С. Повітряний фільтр кондиціонера забезпечує ступінь очистки повітря від пилу не менше 95%. Склад пилу у повітряному середовищу машиніста не перевищує 0,5 мг/м3. Фільтруючий матеріал має гігієнічний сертифікат МОЗ України.

Для виготовлення деталей і складових одиниць основних несучих елементів конструкції вагону (хребтові і шворневі балки) використовується прокат зі сталі підвищеної міцності марки 09Г2Д ГОСТ 19281, сталь вуглеводна звичайної якості марки Ст3сп5 ГОСТ 380, а також сталі марок 15 і 20 ГОСТ 1050 з обмеженим складом вуглецю для сталі 20 до 0,22% не застосовуються В інших елементах конструкції вагону з урахуванням роботи цих елементів застосовуються марки сталей по ГОСТ 380 і ГОСТ 1050 різної ступені розкислення.

Для покриття підлоги між сидіннями і дверними отворами застосовується полівинилхлоридний лінолеум, який виконаний із важко горючих матеріалів.

Облицювання кабіни управління і салону виготовлюється із декоративних облицювальних матеріалів, що відповідають вимогам пожежної і санітарної безпеки. Для скління лобового вікна кабіни застосовано високоміцне безпечне скло. Для скління бокових вікон кабіни і усіх дверних віконних отворів застосовується скло плоске 1 сорту.

Контроль якості головного вагону метро в цілому і його складових частин здійснюється контрольним апаратом Управлінням якості продукції (УЯП) у відповідності до вимог технічних умов.

У процесі виробництва вагона проводяться вхідний та операційний контроль, приймально-здавальні випробування, періодичні та типові випробування. Вхідний контроль матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, які надходять для виготовлення вагона, проводять у відповідності до порядку, встановленого підприємством-виробником за ГОСТ 24297.

Операційному контролю підлягають окремі операції, деталі і складальні одиниці, необхідність у якому обумовлена, вимогами конструкторської документації та технологічними процесами. Операції, деталі, складальні одиниці, які відповідають вимогам конструкторської та технологічної документації, повинні бути прийняті контрольним апаратом УЯП. Приймання оформлюється постановкою клейма і здійснюється відмітка у супроводжуючій документації (технологічний паспорт). Приймально-здавальним випробуванням (ПЗВ) повинен підлягати кожний, повністю екіпірований і готовий до використання за призначенням вагон в обсязі ТУ.

ПЗВ головного вагону метро здійснює контрольний апарат УЯП ВАТ «КВБЗ» по затвердженим технологічним процесам, які розроблені згідно вимог ТУ. Результати перевірок опору та міцності ізоляції, подачі обробленого повітря в місця постійного перебування пасажирів та швидкості руху обробленого кондиціонером повітря в місцях постійного находження пасажирів, щільності систем опалення, водопостачання та водяного пожежегасіння заносяться в технологічний паспорт.

Випробувальне обладнання, яке використовується для контролю метрологічних характеристик вагона та його складових частин атестоване згідно з ДСТ 24555 і має відповідний атестат, повірене за ДСТУ 2708, каліброване за ДСТУ 3989 та атестоване за ДСТУ 3215 і має відповідні властивості.

Після закінчення монтажу кожна система пред'являється контрольному апарату УЯП. Результати приймання заносяться в технологічний паспорт складання вагона.

Основні характеристики і споживчі властивості продукції.

До основних показників оцінки споживчих властивостей головного вагону метро мод. 81–7021 відносяться:

- безпечність;

- економічність;

- естетика, дизайн;

- ціна;

- конструктивна швидкість;

- плавність ходу;

- рівень звукового тиску;

- надійність;

- система освітлення;

- вентиляція, кондиціювання та опалення;

- зручність;

- система автоматичного управління, контролю та діагностики.

Головними користувачами головного вагону є КП «Київський метрополітен». Воно ініціювало виробництво ВАТ «КВБЗ» вагони для метрополітену.

Головний вагон метро відповідає вимогам ГОСТ 50850, ТУ, вимогам безпечного перевозу пасажирів і інструкції по монтажу електрообладнання. Механічне обладнання відповідає вимогам ГОСТ 3–017–2001.

Обладнання головного вагона метро відповідає:

- державним санітарним нормам «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037. -99;

- «Державним санітарним нормам виробничої загальної та локальної вібрації» ДСН 3.3.039–99;

- державним санітарним нормам «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042–99.

7. Зміст завдань щодо маркетингової діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київський метрополітен»

7.1 Маркетингова діяльність в електродепо «Оболонь»

На рівні електродепо «Оболонь» як безбалансового структурного підрозділу комунального підприємства «Київський метрополітен» самостійна маркетингова діяльність не ведеться, оскільки це є функцією управління маркетингу центрального апарату управління КП «Київський метрополітен», яке враховує пропозиції керівництва електродепо «Оболонь» при загальному плануванні розвитку та діяльності підприємства.

7.2 Ефективність асортиментної політики послуг електродепо «Оболонь»

Тарифи на послуги перевезення пасажирів в Київському метрополітені були встановлені рішенням КМДА від 07.03.2000 року №326 на рівні 50 коп. за одну поїздку та діяли до 04.11.2008 року. Рішенням КМДА від 30.10.2008 року №1490 був введений тариф на одну поїздку в метрополітені – 2,0 грн., тобто вище в 2 рази.

За період дії постійного тарифу в 50 коп./поїздку в Україні та м. Києві суттєво змінилися економічні обставини (середньомісячна заробітна плата зросла в 7,7 рази, індекс цін на продукцію промислових підприємств, паливо та послуги становить у 2008 році 390 -550% відносно рівня 2000 року), внаслідок чого з 2004 року надання послуг перевезення пасажирів в метрополітені стало збитковим.

Враховуючи, що діючі тарифи не покривають витрат метрополітену, планові збитки метрополітену покриваються двома джерелами – бюджетними асигнуваннями з Київського міського бюджету та комерційною діяльністю метрополітенів від оренди та надання рекламних площ для розташування комерційної реклами на станціях та в поїздах метрополітену.

При цьому, фінансування експлуатаційної діяльності комунальних підприємств транспорту м. Києва збільшено в 6,3 рази з рівня 96,4 млн. грн. у 2000 році до рівня 609,3 млн. грн. у 2008 році. При цьому ці кошти замість спрямування на розвиток метрополітену (придбання та модернізацію рухомого складу, будівництво нових ліній) спрямовуються тільки на компенсацію невиправдано низьких тарифів за поїздку (табл. 7.1, рис. 7.1 -7.3).

Таблиця 7.1. Тарифи на перевезення пасажирів метрополітенуми України у 2005 році

КП «Київський метрополітен»

ДП «Харківський метрополітен»

ДП «Дніпропетровський метрополітен»

Діючий тариф, грн.

0,50 в жетонах

0,40 в проїзних квитках

0,20 в студентських квитках

0,10 в учнівських квитках

0,50 в жетонах

0,50 в проїзних квитках

0,25 в студентських квитках

0,60 в жетонах

Середній тариф, грн.

0,433

0,47

0,60

Відсоток від собівартості

48,1

54,6

31,4

Рис. 7.1. Тарифи на перевезення пасажирів метрополітенуми України (грн.) у 2005 році та їх економічна ефективність для покриття витрат метрополітенів

Аналіз основних вартісних показників у розрахунку на одного пасажира у динаміці свідчить про постійне погіршення тенденції випереджаючого зростання собівартості над доходами, отриманими від перевезення одного пасажира з 2004 року (див. дані по КП «Київський метрополітен» – рис. 7.2).

Рис. 7.2. Динаміка плати за поїздку, собівартості та середньої плати за перевезення одного пасажира КП «Київський метрополітен» у 2000–2005 роках

З 31 січня 2009 року у Київському метрополітені діють нові тарифи на перевезення пасажирів:

 • вартість однієї поїздки (по жетону) становить 1,70 грн., яка була знижена за вимогами Антимонопольного комітету України з рівня 2,0 грн. (розпорядження Київської МДА) за 1 поїздку до рівня 1,5 -1,7 грн.

 • вартість проїзних квитків та терміни їх введення в обіг вказані в наступній таблиці 7.2.

Таблиця 7.2. Тарифи на проїзні квитки в Київському метрополітені з 01.02.2009

Види проїзних квитків

Вартість проїзного квитка, грн.

на 15 днів з дати першого проходу

на 30 днів з дати першого проходу

на 1 календарний місяць

на другу половину місяця

на 1 календарний квартал

на 1 календарний рік

Метро

48,00

95,00

95,00

48,00

260,00

910,00

Метро/автобус

150,00

75,00

425,00

1 430,00

Метро/тролейбус

150,00

75,00

425,00

1 430,00

Метро/трамвай

150,00

75,00

425,00

1 430,00

4 види транспорту

230,00

115,00

650,00

1 990,00

Для студентів вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання, грн. (за безготівковим рахунком через Студентську профспілку)

Метро

48,00

455,00

Метро/автобус

75,00

715,00

Метро/тролейбус

75,00

715,00

Метро/трамвай

75,00

715,00

4 види транспорту

115,00

995,00

Для учнів шкіл денної форми навчання, грн.

Метро

24,00

12,00

228,00

Метро/автобус

38,00

19,00

358,00

Метро/тролейбус

38,00

19,00

358,00

Метро/трамвай

38,00

19,00

358,00

4 види транспорту

58,00

29,00

498,00

8. Зміст завдань щодо зовнішньоекономічної діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київський метрополітен»

На рівні електродепо «Оболонь» як безбалансового структурного підрозділу комунального підприємства «Київський метрополітен» самостійна зовнішньоекономічна діяльність не ведеться.

9. Зміст завдань щодо загальної оцінки ефективності, проблем та перспектив діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київський метрополітен»

9.1 Перспективи діяльності електродепо «Оболонь»

Схемою комплексного розвитку транспорту в Києві на період до 2020 року розвиток метрополітену визначений як пріоритетний напрямок.

Відповідно до розрахунків, перевезення метрополітеном збільшаться з 600 до 900 мільйонів пасажирів у рік, тобто в 1,5 рази. У загальному обсязі внутріміських пасажирських перевезень частка метрополітену буде становити 42,2%. Схема розвитку метрополітену передбачає продовження трьох діючих ліній і будівництво двох нових зі спорудженням за період 2005–2020 років 55,6 км ліній (по 3,3 км у рік) і 42-х станцій.

Святошинско-броварська лінія – буде продовжена уздовж проспекту Палладина до станції «Новобеличи», що розміститься біля однойменної зупинки приміської залізниці. Також заплановане будівництво других виходів на ст. м. «Лісова» (кошторисна вартість – 10 мільйонів гривень), «Дарниця» (50 мільйонів гривень) і «Вокзальна» (130 мільйонів гривень). Куренівсько-Червоноармійська лінія – буде розвиватися в південному напрямку до житлового масиву Чабани з відгалуженням від станції «Іподром» на Кільцеву дорогу. Заплановано продовження лінії від станції «Либідська» до станції «Терем-ки» (7,6 км) із шістьма станціями. Ділянка від станції «Либідская» довжиною 3,8 кілометри із трьома станціями (» Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская») планується побудувати до 2007 року, кошторисна вартість робіт – 490 мільйонів гривень. Наступна пускова ділянка від станції «Васильковская» до станції «Виставочний центр» довжиною 1,2 кілометри буде побудований до 2008 року. Кошторисна вартість – 123 мільйона гривень.

Пуск двох останніх запланованих станцій – «Іподром» і «Теремки» – буде здійснений після 2010 року. Так само до 2007 року заплановане будівництво майстерень із ремонту ескалаторів електродепо «Оболонь» (кошторисна вартість – 151,7 мільйона гривень).

До 2010 року на цій лінії запланований пуск ділянки із двома станціями «Бориспільська» і «Червоний хутір».

До 2011 року в цьому напрямку будуть побудовані наступні станції: «Промислова», «Вулиця Горбунова» і «Дарницький вокзал» (кошторисна вартість – 415 мільйонів гривень). Загальна довжина ділянки від станції «Харківська» до станції «Дарницький вокзал» складе 13,4 кілометри.

Подільско-Воскресенська лінія – запланована довжиною 17,3 км із 13-ю станціями й виделковим відгалуженням на Лівобережну лінію для безпересадочних поїздок із Троещини на Правий берег. На період до 2010 року запланований пуск ділянки довжиною 4,6 кілометри з п'ятьма станціями. Ділянка із трьома станціями – «Подільська» (пересадна станція на Куренівсько-Червоно-армійську лінію), «Татарка» і «Глубочицкая» (пересадна станція, сполучена зі станцією «Лукьяновская») – буде будуватися з 2005 по 2009 роки, кошторисна вартість -597 мільйонів гривень. Ще дві станції – «Площа Перемоги» і «Вок-зальна» (сполучена з діючою станцією «Вокзальна» Святошинско-Броварської лінії) – будуть будуватися в період з 2007 по 2010 роки. Загальна довжина ділянки становить 2,2 кілометри, кошторисна вартість – 476,5 мільйона гривень. Пуск ділянки від станції «Вокзальна» до станцій «Вулиця Урицького» і «Соло-менская» запланований на період після 2010. У цей же період передбачається продовжити дану лінію від станції «Подільська» убік Троещины зі станціями «Суднобудівна», «Тру-Ханів острів», «Затока Десенка», «Райдужна», «Бульвар Перова», «Братиславська». Будівництво цієї ділянки пов'язане зі спорудженням Подольско-Воскресенского мостового переходу.

Лівобережна лінія – після 2010 року буде тривати будівництво цієї лінії в напрямку житлового масиву Троещина зі станціями «Вулиця Драйзера», «Вулиця Сабурова», «Вулиця Цветаевой» і «Вулиця Милославська». Надалі ця лінія також буде продовжена від станції «Лівобережна» у напрямку залізничного вокзалу «Дарниця», де планується побудувати станції «Ленінградська площа» і «Празька».

Крім того, передбачений устрій пасажирських конвеєрів у пересадному вузлі станція «Площа Незалежності» – станція «Хрещатик»; будівництво електродепо «Харківське», «Виноградар», «Воскресенское» і «Троещина».

У цілому, до 2020 року довжина метрополітену, відповідно до Схеми, складе 110,5 кілометра, кількість станцій – 85, пересадних вузлів – 9.

Рис. 9.1. Перспективна схема Київського метрополітену до 2020 року

Висновки

Електродепо «Оболонь» є структурним безбалансовим підрозділом комунального підприємства КП «Київський метрополітен», яке працює на принципах внутрішнього витратного бюджетування.

Основне завдання електродепо метрополітену – це забезпечення надійності рухомого складу при експлуатації за рахунок формування інфраструктури техобслуговування та ремонту.

Електродепо метрополітену «Оболонь» здійснює техобслуговування та ремонт по наступним групам (на прикладі вагонів типу 81–717, 81–714):

1) Техобслуговування (ТО):

– ТО-1 – через 8 – 14 годин;

– ТО-2 – через 3,75 тис. км руху потягу метрополітену;

– ТО-3 – через 7,5 тис. км руху потягу метрополітену;

– ТО-4 – при необхідності обточки колісних пар у складі потягу (по результатам діагностичного огляду);

2) Поточний ремонт (ТР)

– ТР-1 – через 60 тис. км руху потягу метрополітену;

– ТР-2 – через 175 тис. км руху потягу метрополітену;

– ТР-3 – через 350 тис. км руху потягу метрополітену;

3) Капітальний ремонт (КР)

– КР-1 – через 700 тис. км руху потягу метрополітену;

– КР-2 – через 2800 тис. км руху потягу метрополітену;

Розрахунковий час експлуатації головних та внутрішніх вагонів метрополітену складає не менше 31 року.

ТО-1 виконується слюсарями на лінії або локомотивними бригадами при короткостроковому відстої у технологічних тупиках станцій метро.

ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТР-1, ТР-2 виконується в електродепо комплексними бригадами електродепо.

ТР-3, КР-1 виконується в електродепо спеціальними бригадами;

КР-2 виконується на спеціалізованому вагоноремонтному заводі, який випускав вагони метрополітену відповідного типу.

Основними економічними показниками діяльності електродепо «Оболонь» є неперевищення обсягів витрат на здійснення обслуговування приписаних потягів метрополітену від централізовано запланованих обсягів витрат електродепо «Оболонь» на поточний місяць.

Проведене дослідження показує, що діяльність електродепо у 2006–2008 роках є постійно збитковою, оскільки:

 • планування витрат на ремонт та техобслуговування вагонів метро здійснюється централізовано та не має прив’язки до доходності обслуговуаємої лінії метрополітену;

 • загальні доходи метрополітену КП «Київський метрополітен» не покривають витрат за рахунок низьких тарифів на проїзд та недостатнього рівня бюджетної компенсації з міського бюджету КМДА.

 • парк вагонів потягів метрополітену на дільниці електродепо «Оболонь» має середній вік 29 років при нормативі 31 рік, таким чином обсяг ремонтних робіт для електродепо набагато перевищує запланований.

Для покриття збиткової роботи все більше електродепо вдається для виконання нетрадиційних функцій – в електродепо «Оболонь» побудований та введений у 2009 році в експлуатацію цех по ремонту ескалаторів метрополітену, який виконувався раніше спеціалізованими ремонтними заводами.

Список джерел посилання

1. Про стан експлуатаційної діяльності, будівництва та розвитку метрополітенів (аналітичні матеріали міністерства транспорту та зв’язку України) // від 17 серпня 2005 року

2. Про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів // Наказ Міністерства транспорту України від 21 жовтня 1999 року №507

3. ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників, ВИПУСК 66 Залізничний транспорт і метрополітен // МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ, наказом Міністерства транспорту України від 17 грудня 1999 р. №601 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України станом від 4 серпня 2003 року №591)

4. Про затвердження Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006–2010 роки // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА від 7 березня 2006 р. №257

5. Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену) // Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 5 березня 2007 року №191 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України станом від 5 грудня 2008 року №1483)

6. Сементовский Є.А., Севастьянов Н.С., Иткинсон В.А. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава метрополитенов \ под редакцией Є.А. Сементовского – М.: Транспорт, 1987. – 335 с.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансово-господарська діяльність військової частини

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... екзамен по предмету “Фінансово-господарська діяльність військової частини”. Основні завдання фінансово-економічної служби ... ; бухгалтерський облік; звітність; фінансовий контроль за фінансово-господарською діяльністю і використанням коштів. Отриман ...
 2. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність закритого акціонерного товариства сп ... мінімізує вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність торгового посередника – СП "КИПАРИС". РОЗД ...
 3. Прибутковість та фінансово-господарська діяльність ВАТ "Турбоатом"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ї роботи є теоретичні основи і сутність прибутковості та фінансово-господарська діяльність ВАТ “Турбоатом”. При складанн ... ємства Одним з найважливіших фінансових показників, що характеризує господарську діяльність підприємства, є дох ...
 4. Закони України які регулюють фінансово-господарську діяльність

  Реферат >> Государство и право
  ... : Закони України, які регулюють фінансово-господарську діяльність Залежно від концепції державного втручання у бізнес ... нормативно-правовим актом, який регулює фінансово-господарську діяльність є Господарський кодекс України від 16 січня ...
 5. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб єкта підприємництва

  Реферат >> Финансы
  ... :”Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єкта підприємництва” Виконав ... з бюджету, визначаються у такому порядку: Враховуючи господарську діяльність платника, визначаємо базу оподаткування ...
 6. Фінансово господарська діяльність товариства з обмеженою відповіда

  Отчет по практике >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... облікової практики Фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відпов ... з підприємством. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 1. ... яльність підприємства зручно представляти у вигляді послідовності окремих господарських ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0025420188903809