Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Дипломная работа
Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, необхідно добре знати, як керувати фінансами, яка повинна бути структу...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Перебудова економічних відносин повинна сприяти посиленню спонукальних мотивів і стимулів до ефективної трудової діяльності Для цього необхідно, щоб с...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Возникновение и расцвет классической школы политической экономии от Петти и Буагильбера до Смита и Рикардо - это объективно-неизбежное теоретическое о...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Как измениться ВНП и ВВП стран, участвующих в следующей сделке: гражданин Беларуси в Москве зашел в ресторан, принадлежащий гражданину Грузии, и заказ...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

13. Забезпечити всіх працівників і пенсіонерів метрополітену, які потребують, побутовим паливом згідно з діючими нормами і за цінами поточного року, не вищими за існуючі в територіальних паливних конторах. Інвалідам першої і другої груп, сім'ям працівників загиблих на виробництві, паливо надається і доставляється безкоштовно.

14. Забезпечувати надання працівникам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, соціальних пільг і гарантій, передбачених законодавством України.

15. Надавати працівникам, які перебувають на обліку, що потребують покращення житлових умов, безпроцентні позики для індивідуального кооперативного житлового будівництва згідно з Положенням.

16. Видавати працівникам, які забезпечують рух поїздів, обслуговування пасажирів, на час виконання ними службових обов'язків комплект форменого одягу, якщо для них не встановлено спеціальний робочий одяг.

17. Виділяти працівникам додатково до передбаченої законодавством у випадку смерті, близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка, дружини) матеріальну допомогу на поховання в розмірі середньої заробітної плати по метрополітену, що склалась за попередній місяць без урахування винагороди за підсумками роботи за рік та інших разових виплат по метрополітену, а у випадку смерті працівника метрополітену здійснювати організацію його поховання за рахунок служби, де працював померлий, в межах середньої заробітної плати по метрополітену.

4. Зміст завдань щодо фінансової діяльності електродепо «Оболонь» КП «Київський метрополітен»

4.1 Фінансова діяльність в електродепо «Оболонь»

Фінансова діяльність електродепо «Оболонь» побудована на планових нормах витрат на відповідні види ТО, ТР, КР для відповідних типів обслуговуємих метровагонів. Джерелами фінансування робіт є планові виділені ресурси централізованою бухгалтерією КП «Київський метрополітен» за поданням планового управління КП «Київський метрополітен».

В табл. 4.1 – 4.3 представлені результати роботи електродепо «Оболонь» у вигляді декларації про розрахунок податку на прибуток за 2006–2008 роки. При цьому доходи електродепо – це виділена сума бюджету на діяльність електродепо «Оболонь» з боку централізованої бухгалтерії. Фактична доходність Куренівсько-Красноармійської лінії, яка обслуговується електродепо «Оболонь», не приймалася плановим управлінням КП «Київський метрополітен» до уваги, оскільки фактичний стан зносу вагонів на Святошинський лінії значно вищий, тому кошти для ТО, ТР та КР розподіляються згідно з середнім віком та кількістю обслуговуємих вагонів електропоїздів метрополітену.

Як показує аналіз табл. 4.1 – 4.3 діяльність електродепо «Оболонь» – постійно збиткова, оскільки виділення коштів на проведення ТО, ТР, КР не відповідає реальним потребам для рівня зношеності метровагонів.

Таблиця 4.1. Декларації про доходи, витрати та оподатковує мий прибуток електродепо «Оболонь» за 2008 рік (виокремлення структурного підрозділу при бюджетуванні діяльності КП «Київський метрополітен)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

25749604

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

7625616

приріст балансової вартості запасів

01.2 К1

1059166

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3 К2

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4 К3

прибуток від операцій з землею

01.5 К1

інші доходи, крім визначених у 01.101.5

01.6

17064822

Коригування валових доходів, у тому числі:

(± 02.1 ± 02.2 + 02.3)

02

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3 К4

Скоригований валовий дохід

(01 ± 02)

03

25749604

Валові витрати, у тому числі:

04

21866345

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

4193536

убуток балансової вартості запасів

04.2 К1

витрати на оплату праці

04.3

11948766

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4

4390622

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6 Р1

376635

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів

04.7 К2

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8 Р2

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10 К1

772580

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11 Р3

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)

04.12 K1/1

інші витрати, крім визначених у 04.104.12

04.13

184206

Коригування валових витрат, у тому числі:

(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3 К4

Скориговані валові витрати

(04± 05)

06

21866345

Сума амортизаційних відрахувань

07К1

10383259

Таблиця 4.2. Декларації про доходи, витрати та оподатковує мий прибуток електродепо «Оболонь» за 2007 рік (виокремлення структурного підрозділу при бюджетуванні діяльності КП «Київський метрополітен)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

23292798

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

7392191

приріст балансової вартості запасів

01.2 К1

502005

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3 К2

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4 К3

прибуток від операцій з землею

01.5 К1

інші доходи, крім визначених у 01.101.5

01.6

15398602

Коригування валових доходів, у тому числі:

(± 02.1 ± 02.2 + 02.3)

02

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3 К4

Скоригований валовий дохід

(01 ± 02)

03

23292798

Валові витрати, у тому числі:

04

15038202

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

3775232

убуток балансової вартості запасів

04.2 К1

витрати на оплату праці

04.3

7212943

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4

2559925

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6 Р1

316114

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів

04.7 К2

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8 Р2

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10 К1

1173988

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11 Р3

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)

04.12 K1/1

інші витрати, крім визначених у 04.104.12

04.13

Коригування валових витрат, у тому числі:

(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

447807

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

-572

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

-181015

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3 К4

629394

Скориговані валові витрати

(04± 05)

06

15486009

Сума амортизаційних відрахувань

07К1

12038890

Таблиця 4.3. Декларації про доходи, витрати та оподатковує мий прибуток електродепо «Оболонь» за 2006 рік (виокремлення структурного підрозділу при бюджетуванні діяльності КП «Київський метрополітен)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

22914587

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

8096700

приріст балансової вартості запасів

01.2 К1

863561

доходи від виконання довгострокових договорів

01.3 К2

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами

01.4 К3

прибуток від операцій з землею

01.5 К1

інші доходи, крім визначених у 01.101.5

01.6

13954326

Коригування валових доходів, у тому числі:

(± 02.1 ± 02.2 + 02.3)

02

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

02.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

02.2

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

02.3 К4

Скоригований валовий дохід

(01 ± 02)

03

22914587

Валові витрати, у тому числі:

04

21827912

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

6386113

убуток балансової вартості запасів

04.2 К1

витрати на оплату праці

04.3

8956121

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування

04.4

3309109

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення

04.5

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4

04.6 Р1

223673

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів

04.7 К2

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)

04.8 Р2

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року

04.9

1596800

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин

04.10 К1

1108277

85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів

04.11 Р3

сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)

04.12 K1/1

інші витрати, крім визначених у 04.104.12

04.13

247819

Коригування валових витрат, у тому числі:

(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

374701

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

05.1

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів

05.2

28728

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

05.3 К4

345973

Скориговані валові витрати

06

22202613

Сума амортизаційних відрахувань

07К1

13002333

Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (–)
Похожие страницы:

 1. Фінансово-господарська діяльність військової частини

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... екзамен по предмету “Фінансово-господарська діяльність військової частини”. Основні завдання фінансово-економічної служби ... ; бухгалтерський облік; звітність; фінансовий контроль за фінансово-господарською діяльністю і використанням коштів. Отриман ...
 2. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність закритого акціонерного товариства сп ... мінімізує вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність торгового посередника – СП "КИПАРИС". РОЗД ...
 3. Прибутковість та фінансово-господарська діяльність ВАТ "Турбоатом"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ї роботи є теоретичні основи і сутність прибутковості та фінансово-господарська діяльність ВАТ “Турбоатом”. При складанн ... ємства Одним з найважливіших фінансових показників, що характеризує господарську діяльність підприємства, є дох ...
 4. Закони України які регулюють фінансово-господарську діяльність

  Реферат >> Государство и право
  ... : Закони України, які регулюють фінансово-господарську діяльність Залежно від концепції державного втручання у бізнес ... нормативно-правовим актом, який регулює фінансово-господарську діяльність є Господарський кодекс України від 16 січня ...
 5. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб єкта підприємництва

  Реферат >> Финансы
  ... :”Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єкта підприємництва” Виконав ... з бюджету, визначаються у такому порядку: Враховуючи господарську діяльність платника, визначаємо базу оподаткування ...
 6. Фінансово господарська діяльність товариства з обмеженою відповіда

  Отчет по практике >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... облікової практики Фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відпов ... з підприємством. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 1. ... яльність підприємства зручно представляти у вигляді послідовності окремих господарських ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019679069519043