Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
В 90-е годы происходит резкое сокращение занятости в основных секторах материального производства и в ряде традиционных отраслях непроизводственной сф...полностью>>
Экономика->Реферат
При плановой экономике и государственной собственности на средства производства финансовый анализ являлся разделом общего анализа хозяйственной деятел...полностью>>
Экономика->Реферат
Тема Анализ финансового состояния предприятия очень актуальна на сегодняшний день. Многие предприятия в нашей стране находятся на грани банкротства, п...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
На рис. 1.6 показан полный цикл стратегического менеджмента. Если все стоящие перед руководителем проблемы разбивать на 10 упомянутых этапов и выполня...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

З В І Т

про проходження переддипломної практики

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» – структурний підрозділ «Електродепо «Оболонь»

Вступ

Об’єктом переддипломної практики було електродепо «Оболонь» комунального підприємства «Київський метрополітен».

Предмет переддипломної практики – дослідження фінансово – господарської діяльності електродепо «Оболонь» комунального підприємства «Київський метрополітен» як структурного безбалансового підрозділу.

Мета переддипломної практики – оцінка ефективності роботи електродепо «Оболонь» в умовах централізованого бюджетування витрат, як способу управління нормою плану витрат в умовах реальних обсягів виникнення витрат на ремонти та техобслуговування вагонів потягів метрополітену.

1. Характеристика загальної системи менеджменту підприємства

1.1 Загальна структура та характеристики діяльності комунального підприємства «Київський метрополітен»

Згідно «СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА» КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» (нова редакція):

1.1. Комунальне підприємство «Київський метрополітен» (надалі «Підприємство») належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.06.98 №464-Р та Київської міської державної адміністрації від 28.10.98 №2155 «Про зарахування майна державного підприємства у комунальну власність територіальної громади м. Києва» і підпорядковано виконавчому органу Київської міської державної адміністрації (надалі «Адміністрація»).

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» є правонаступником державного підприємства «Київський метрополітен».

2.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне підприємство «Київський метрополітен».

2.2. Місцезнаходження (юридична адреса) Підприємства: 03055, м. Київ, проспект Перемоги, 35.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

- надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном;

- виконання функцій замовника будівництва нових дільниць та об’єктів метрополітену;

- забезпечення разом з іншими учасниками інвестиційного процесу виконання робіт з виготовлення вагонів, ескалаторів, іншого обладнання метрополітену та запасних частин до них;

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

- надання послуг з перевезень пасажирів;

- виконання робіт (послуг), вироблення і реалізація товарів, продукції, а також будь-які інші види господарської діяльності, які дозволені законодавством України з метою отримання прибутку (доходу);

- виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів, технічного обслуговування та іншого поліпшення основних засобів Підприємства;

- розробка і виробництво технічних засобів і обладнання, а також автоматизованих систем керування технічними засобами, що забезпечують якісне і безпечне перевезення пасажирів;

- організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для Підприємства та для інших підприємств, установ та організацій;

- організація медичного обслуговування працівників Підприємства та інших підприємств, установ та організацій;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;

- організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;

- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

- розробка нормативно-технічної документації на обслуговування та ремонт основних засобів Підприємства, яка затверджується керівництвом Підприємства;

- розробка і виробництво спільно із спеціалізованими організаціями і підприємствами вагонів метрополітену, ескалаторів та інших технічних засобів і обладнання, а також автоматизованих систем керування технічними засобами, що забезпечують перевезення пасажирів і їхню безпеку;

- виконання пусконалагоджувальних робіт для Підприємства та для інших підприємств, установ, організацій;

- надання в оренду приміщень, обладнання іншим підприємствам, установам та організаціям;

- організація та здійснення рекламної діяльності, рекламно-інформаційна діяльність, виконання розмножувальних робіт;

- надання непрофільних платних послуг населенню;

- виготовлення та реалізація товарів, продукції, робіт (послуг) для інших підприємств та громадян;

- виконання робіт протипожежного призначення;

- організація об’єктів громадського харчування з правом продажу спиртних напоїв і тютюнових виробів, організації банкетів, святкових вечорів, весіль, обідів;

- зберігання, перевезення, придбання та відпуск прекурсорів;

- надання послуг, в т.ч.: маркетингових, інформаційних, консультаційних, виробничих, науково-дослідних, експертних, транспортно-експедиційних, брокерських, маклерських, представницьких, агентських, консигнаційних, управлінських;

- здійснення експортно-імпортних операцій (окрім імпорту підакцизних товарів);

- співробітництво з українськими та закордонними партнерами з метою виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, прикладних робіт;

- організація виробництва конкурентоздатних видів продукції, а також товарів широкого вжитку та товарів виробничо-технічного призначення;

- комерційне використання результатів науково-дослідних та конструкторських робіт у формі патентів, ліцензій, «know-how», послуг типу «інжиніринг», розробка, експлуатація та реалізація наукових технологій, інформаційно-комерційне обслуговування;

- орендні, в т.ч. лізингові операції за згодою власника, крім випадків передбачених законодавством;

- надання готельних послуг;

- надання послуг зв’язку;

- здійснення всіх видів угод та операцій з нерухомістю, які не заборонені законодавством України;

- проектування, будівництво, реконструкція, реставрацію, ремонт, а також наступна експлуатація об’єктів промислового, агропромислового, громадського, культурного та інших призначень, виконання функцій замовника та генерального підрядчика (за винятком будівництва нових дільниць метрополітену;

- монтажні будівельні, пусконалагоджувальні та ремонтні роботи;

- виготовлення та реалізація столярної та меблевої продукції;

- операції у сфері поводження з відходами;

- заготівля і переробка відходів, що утворюються в процесі діяльності підприємства;

- організація сервісного обслуговування, включаючи автомобільних сервіс, ремонт автотранспорту;

- надання фотопослуг, продаж фототоварів, засобів зв’язку, аксесуарів, карток оплати зв’язку та транспортних послуг;

- надання побутових послуг юридичним та фізичним особам;

- надання митних та складських послуг;

- надання послуг з розробки технічної документації до програмного забезпечення;

- проектування та встановлення інформаційних мереж (передачі даних, зв’язку, відео тощо);

- надання послуг з перевірки радіоелектронних компонентів та електронно-вакуумних пристроїв;

- розробка комп’ютерного програмного забезпечення;

- у випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбачених п. 3.2., необхідна наявність спеціального дозволу (ліцензії), Товариство отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Рис. 1.1. Організаційна структура комунального підприємства «Київський метрополітен»

Рис. 1.2. Структура 3-х ліній Киїівського метрополітенуТаблиця 1.1

Загальна характеристика КП «Київський метрополітен»

Дата відкриття

6 листопада 1960

Кількість ліній

3

Загальна довжина

59,7 км

Кількість станцій

46

Довга платформ

105 м

Кількість вагонів у складі

5

Пікова пропускна здатність

42 пари поїздів у годину

Пасажирооборот

1700 тис у добу

Час роботи

6:00–24:00

Кількість вагонів

664

Інфраструктура метрополітену КП «Київський метрополітен».

Лінії метрополітену перетинають всі 10 районів міста. Наземна ділянка Святошинско-Броварської лінії (6,7 км) має 2 мостових переходу – через р. Дніпро і Русанівська протока й 2 шляхопроводи. Пасажирів метрополітену обслуговують 107 ескалаторів, діючих на 22 станціях. 24 грудня 2007 року Київським метрополітеном виконаний річний план пасажироперевезень – перевезено 628,6 млн. пасажирів. За одинадцять місяців 2007 року найбільші перевезення зафіксоване на станціях: «Лісова» – 28,8 млн. пасажирів, «Вокзальна» – 26,3 млн. пасажирів, «Петрівка» – 26,2 млн. пасажирів, «Лівобереж-на» – 23,8 млн. пасажирів, «Академмістечко» – 22,6 млн. пасажирів, «Дарниця» – 22,5 млн. пасажирів, «Чернігівська» – 21,4 млн. пасажирів. За 9 місяців 2008 року перевезено 505,0 млн. пасажирів. План перевезень із початку року перевиконаний на 2,8%. У вересні 2008 року було перевезено 60,0 млн. пасажирів. Середньодобове перевезення за 9 місяців 2008 року становить 1,9 млн. пасажирів.

Таблиця 1.2. Характеристика поточного стану ліній Київського метрополітену

#

Назва

Кінцеві станції

Колір

Введена в експлуатацію

Кількість станцій

Довжина (км)

1

Святошинско-Святошинско-Броварская

«Академгородок» – «Лесная»

Червоний

6.11.1960

18

22,8

2

Куреневско-Куренёвско-Красноармейская

«Героев Днепра» – «Лыбедская»

Синій

17.12.1976

12

13,2

3

Сырецко-Сырецко-Печерская

печерська

Зелений

31.12.1989

16

23,9

4

Подольско-Подольско-Воскресенская

«Соломенская» – «Братиславська»

Жовтогарячий

Будується

16–18

~16

5

Левобережная

«Милославська» – «Дарниця»

Блакитний

Проектує

12–13

~11,5

Усього:

46

59,9 кмЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансово-господарська діяльність військової частини

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... екзамен по предмету “Фінансово-господарська діяльність військової частини”. Основні завдання фінансово-економічної служби ... ; бухгалтерський облік; звітність; фінансовий контроль за фінансово-господарською діяльністю і використанням коштів. Отриман ...
 2. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність закритого акціонерного товариства сп ... мінімізує вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність торгового посередника – СП "КИПАРИС". РОЗД ...
 3. Прибутковість та фінансово-господарська діяльність ВАТ "Турбоатом"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ї роботи є теоретичні основи і сутність прибутковості та фінансово-господарська діяльність ВАТ “Турбоатом”. При складанн ... ємства Одним з найважливіших фінансових показників, що характеризує господарську діяльність підприємства, є дох ...
 4. Закони України які регулюють фінансово-господарську діяльність

  Реферат >> Государство и право
  ... : Закони України, які регулюють фінансово-господарську діяльність Залежно від концепції державного втручання у бізнес ... нормативно-правовим актом, який регулює фінансово-господарську діяльність є Господарський кодекс України від 16 січня ...
 5. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб єкта підприємництва

  Реферат >> Финансы
  ... :”Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єкта підприємництва” Виконав ... з бюджету, визначаються у такому порядку: Враховуючи господарську діяльність платника, визначаємо базу оподаткування ...
 6. Фінансово господарська діяльність товариства з обмеженою відповіда

  Отчет по практике >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... облікової практики Фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відпов ... з підприємством. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 1. ... яльність підприємства зручно представляти у вигляді послідовності окремих господарських ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020148754119873