Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Химия->Курсовая работа
Хорошее здоровье – основа долгой, счастливой и полноценной жизни Чтобы поддерживать здоровье, необходимы знания о свойствах применяемых лекарств, лека...полностью>>
Химия->Реферат
Горение - с детства и навсегда поражающий наше воображение феномен природы - несомненно один из важнейших для природы и человеческой практики физико-х...полностью>>
Химия->Реферат
Cополимеры - разновидность полимеров, цепочки молекул которых состоят из двух или более различных структурных звеньев Различают регулярные и нерегуляр...полностью>>
Химия->Курсовая работа
В природе в нормальных условиях (при комнатной температуре и атмосферном давлении) сравнительно немногие химические вещества находятся в газообразном ...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Химия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Вступ

1. Завдання

2. Виробництво карбаміду

3. Матеріальний баланс стадії синтезу карбаміду

4. Матеріальний баланс одержання плаву карбаміду

Список використаної літератури

Вступ

Тема контрольної роботи «Виробництво карбаміду» з дисципліни «Основи екології у технології неорганічних речовин».

Сьогодні реконструкція існуючих технологій виробництв у багатьох випадках пов’язана з підвищенням їх екологічної безпеки. При створенні нових технологій однією з основних задач є також підвищення екологічної безпеки. Тому знання принципів створення безвідходних і маловідходних технологій, а також основних методів утилізації відходів є необхідним для інженерно-технічного персоналу підприємств, раціоналізаторів та адміністративно-управлінського персоналу. Необхідні ці знання студентам також для більш досконалого виконання курсових і дипломних проектів.

Дана дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні курсів загальної та неорганічно хімії, органічної хімії, фізики, хімічної технології неорганічних речовин, теоретичних основ ТНР, основ екології, загальної хімічної технології, процесів і апаратів хімічної технології.

Задачею курсу є вивчення принципів і методів створення нових безвідходних і маловідходних виробництв, а також підвищення екологічної безпеки існуючих виробництв, найбільш розповсюджених методів утилізації відходів. Основна увага приділяється питанням класифікації відходів, джерелам їх утворення, методам утилізації, підбору основного типового устаткування.

При виконані завдання треба:

 1. Привести принципову схему процесу.

 2. Розрахувати матеріальний баланс процесу 1 т речовини (першої в рівнянні хімічної реакції) при відомих умовах. Визначити коефіцієнти витрати сировини, кількісний та якісний склади відходів.

 3. Використовуючи навчальну і науково-технічну літературу, запропонувати методи зниження кількості відходів, що утворюються, або методи їх утилізації. Привести технологічну схему найбільш раціонального варіанта процесу утилізації відходів з описом, або схему основного виробництва з новими режимно-технологічними або апаратурно-конструктивними рішеннями, спрямованими на зниження кількості відходів, що утворюються.

При виконанні завдання необхідно враховувати основний принцип екологізацїї техніки і технології – системний підхід. Він передбачає удосконалювання існуючих і розроблювальних природно-технічних систем на всіх рівнях ієрархії, починаючи з видобутку сировини і закінчуючи споживанням продукції з урахуванням взаємодії і взаємного впливу всіх складових. Саме системний підхід дозволяє забезпечити створення технічних систем з високими техніко-економічними характеристиками на кожнім окремо узятому ієрархічному рівні. В основу системної екологізації покладено наступні основні стратегічні принципи:

 1. Економічні, технологічні та екологічні задачи необхідно вирішувати одночасно, підпорядковуючись єдиній стратегії екологізації економіки.

 2. Екологізація економіки сьогодні звертає основну увагу та засоби не стільки на сферу споживання, скільки на удосконалення об’єктів, що являються фактичними або потенційними джерелами забруднення довкілля.

 3. Успіх екологізації економіки здебільшого визначається наявністю достатньо підготовлених в області теорії та практики екологізації й екологічного менеджменту кадрів.

 4. Створення цивілізованого екологічного ринку на регіональному рівні та у масштабах країни є необхідною умовою екологізації економіки.

Тактика реалізації цих стратегічних принципів базується на сполученні спеціальних підходів і організації технологічних процесів незалежно від галузі, до якої вони належать, з конкретними режимно-технологічними та апаратурно-конструктивними прийомами.

Системний підхід містить у собі одинадцять основних принципів екологізації техніки і технології та два основних тактичних прийоми.

Тактичні прийоми реалізації принципів системної екологізації

Тактичні прийоми реалізації

Режимно-технологічні

Апаратурно-конструктивні

Принципи системної екологізації

надлишок менш токсичної речовини

мінімізація часу обробки

рециркуляція

суміщення

гетерогенизація

адаптивність

інтенсифікація

замкнутість структури

багатофункціональність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Безвідходність через селективність

+

+

+

+

+

+

+

2

Локальне знешкодження викидів

+

+

+

+

3

Рекуперація

+

+

+

4

Утилізація відходів

+

+

+

+

5

Ресурсозбереження

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

Гнучкість

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Комплексність

+

+

+

+

+

+

8

Багаторазовість використання ресурсів і енергії

+

+

+

+

+

+

9

Максимальна селективність синтезу і розділення

+

+

+

+

+

+

+

10

Екологізація освіти

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

Екологізація сфери споживання

+

+

Приведені дані свідчать, що тільки один з режимно-технологічних прийомів „суміщення” дозволяє реалізувати всі одинадцять і „рециркуляція” десять принципів системної екологізації техніки і технології. У свою чергу такі принципи системної екологізації техніки і технології, як ресурсозбереження, „гнучкість” та „екологізації освіти” дозволяють реалізувати всі режимно-технологічні та апаратурно-конструктивні прийоми екологізації техніки і технології, й тому є найважливішими.

Вивчення дисципліни „Основи екології у технології неорганічних речовин та виконання контрольної роботи дозволяє реалізувати принцип екологізація освіти.1.Завдання

Технологічний процес, стадія

Умови

Виробництво карбаміду,

стадія синтезу

1) CO2+2NH3NH2COONH4

2) NH2COONH4CO(NH2)2+H2O

3) CO2+2NH3CO(NH2)2+H2O

Склад експанзерного газу (% мас.):

СО2 – 96; інертні гази (N2) – 4.

Надлишок аміаку – 125% від стехіометричної кількості.

Ступінь перетворення карбамата амонію в карбамід – 70%.

Ступінь конверсії CO2 -98%.

2. Виробництво карбаміду

Амід карбамінової кислоти NH2COOH – карбамід (сечовина) СО(NH2)2 одержують з аміаку і диоксида вуглецю при Р=18-20МПа і Т=185-2000С. У результаті взаємодії в колоні синтезу утворюється плав, що містить 34-35% карбаміду, 18-19% карбамата амонію NH2COONH4, 34-35% аміаку і 10-11% води. Газова фаза містить непрореаговані аміак і СО2, невеликі кількості водяної пари і продуктів реакції. Отриманий плав піддають дистиляції з метою розкладання карбамата з утворенням карбаміду, а також амонійних солей з відгоном аміаку, СО2 і водяної пари.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Мінеральні добрива

  Реферат >> Астрономия
  ... «Стірол» збільшив обсяг виробництва карбаміду на 7,6% у порівнянні з 1999 ... в основному на виробництві аміаку (17–18% виробництва в Україні) і карбаміду. ВАТ в 2000 ... мства випустили близько 48% від загального виробництва карбаміду. Аміачної селітри в 2000 ...
 2. Виробництво виробів і конструкцій із деревини і пластмас

  Реферат >> Строительство
  ... відходи деревообробки для виробництва деревностружкових і деревноволокнистих плит. 2. Виробництво конструкцій із деревини ... ) або олігомерами (фенольним, карбамідним, фурановим), які потім ... розміру, ніж з полівініахлоріду. Елементи віконних переплетів із ...
 3. Облік основних засобів та їх амортизація

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ів; виготовлення устаткування, розробка технології виробництва карбіду кальцію; ремонт зварювального устаткування. Передов ... ів і їх сплавів, відходів феросплавних виробництв, виробництва феросплавів, карбіду кальцію; виготовлення і постачання джерел живлення ...
 4. Потенційно небезпечні виробництва в Україні особливості їх розміщення

  Реферат >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... пов”язані з виробництвом фосфору, фосфорної кислоти, добрив, карбіду кальцію, соди, бі ... щення потенційно-небезпечних виробництв Сьогодні виробництво й умови життя населення ... тонн натрію, магнію, кальцію, міді, карбаміду, фтору, марганцю, хрому, алюмінію, ...
 5. Технологія зв'язаного азоту

  Реферат >> Химия
  ... ї при хімічних способах виробництва. Завдяки зазначеним достоїнствам ... Габера дозволило продовжити Німеччини виробництво вибухових речовин під час першо ... вуглецю звичайно скраплюють і використовують для виробництва карбаміду. 6-я стадія – Видалення залишк ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017709732055664