Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
При їх виконанні змінюються форми і розміри праці, його внутрішня структура, вид і якісна характеристика матеріалу. До них відносять і природні процес...полностью>>
Астрономия->Реферат
На сьогодні всі згодні з тим, що економічні реформи в нашій країні проводяться дуже повільно. Світовий досвід показує, що одним із способів структурно...полностью>>
Астрономия->Контрольная работа
Відкидаючи революційний шлях суспільних перетворень і прагнучи виступати від імені всього людства, яке нібито в їх особах уперше усвідомило свої велик...полностью>>
Астрономия->Реферат
Природно-ресурсні багатства України, її населення і трудові ре­сурси, а також особливості розміщення продуктивних сил окремих регіонів досліджено доси...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат

на тему:

Геополітичне розміщення.

Різноманітність і багатство української природи. Природні ресурси.”

Геополітичне розміщення. Різноманітність і багатство української природи. Природні ресурси.

Геополітичне положення.

Термін “геополітика” вперше застосував шведський державознавець Р.Чьєлен у праці “Держава як форма існування” (1917 р.). Геополітика як наукова дисципліна вивчає форми політичного життя економічних, політичних і територіальних інтерсів тієї чи іншої країни у певних регіонах. Спроби силою перекроювати кордони засуджується більшістю країн світу і міжнародною громадкістю. Вони є протиправними та оцінюються як агресивні устремління. В попередні роки цей термін у нас не вживається і дослідження з геополітики не велися. Отже геополітичне положення України та її етнічних земель оцінюється в контексті зімн, що відбувалися і відбуваються в економічному та політичному житті колишнього Союзу РСР, його республік, насамперед тих, які розташовані близько від її кордонів ведуть інтенсивний гсоподарський обмін, мають постійні національно-культурні контакти.

У продовж останніх століть геополітична ситуація усього східного регіону України визначалася її колоніальним статусом у складі Російської імперії.

Природні ресурси України.

Природно-ресурсний потенціал України значний і різноманітний. В умовах інтенсифікації господарської діяльності винятково важливого значення набуває вивчення і раціональне використання земельних, мінерально-сировинних, водних, кліматичних, лісових, рекреаційних та ін.

Україна належить до регіону, природні ресурси якого відносно добре вивчені, інтенсивно розробляються й використовуються у господарській діяльності як республіки, так і багатьох країн світу. Цьому сприяють значна територіальна концентрація виробництва й населення, високий рівень розвитку продуктивний сил, вигідне економічно-георгафічне положення, у ряді випадків унікальних ресурсів, зокрема мінерально-сировинних, земельних, реакційних тощо.

Незважаючи на відносну обмеженість території, Україна має багаті поклади цінних корисних копалин, великі масиви відомих своєю високою природною родючістю грунтів, особливо чорноземів, значні запаси прісних вод, сприятливі кліматичні умови, різноманітні та всесвітньо знані реакційні ресурси тощо. Природні умови та ресурси України – один з головних факторів розвитку й спеціалізації її господарства, формування транспортно-економічних звязків. Раціональне використання природних ресурсів, посилення уваги до всебічного ресурсозбереження – важливе і відповідальне завдання.

У важливого виробника землеробської і тваринницької продукції перетворилася і західна частина України, яку в середині ХІVст. Австрія, а після Першої світової війни розділила Польша, Румунія, і Чехо-Словатчина.

Та не тільки унікальні природні багатства і сприятливі грунтово-кліматичні умови манили завойовників, Росію, наприклад, приваблювала давня і респектабельна історія, УКР, а також її вигідне розташування на пограниччі з країнами Центральної та Зх. Европи. Україна відігравала для Росії виняткову і багатопланову геополітичну роль і робила останню соліднішою, більш європейською, перетворювала її в державу, з певними національними традиціями, численними культурними надбаннями. Усе це призвело до того, що, врешті-решт, більшість росіян узагалі не уявляє свого існування без України. Оцінка демографічної ситуації даних країн за останні століття переконливо свідчить про це. Формувалася і згадом стала навіть загально-визнаною думка, що розвиток Росії не можливий без України, а розвиток останньої, як складової частини Росії неможливий без неї. Словами робилося все для унеможливлення виходу України з геополітичної орбіти Росії на шлях самостійного розвитку.

Не лише для Росії, Україна була ласим “кусочком”.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  ... ї природи. Волос був Богом багатства, ... матичним і геополітичним умовам і ... живопис, розміщений у зах ... сть, спонтанність, різноманітність, природність ... діячі української культури М.Аркас, Д.Багалій, С.Єфремов, ... української системи освіти здійснювали різноманітн ...
 2. Етнополітичний контекст української історії

  Книга >> История
  ... Сумцов, Д. Багалій. В українському варі ... багатства, сили, влади, а укра ... обумовлювали також різноманітні чинники, ... українська діаспора”. Природа ... розміщення українців за кордоном, якими є професійні, освітн ... геополітичних ... української держави, політична нестабільність ...
 3. Українське відродження або нова русифікація

  Книга >> Политология
  ... аргументом проти природи українського народу" ... українською мовою, то це могло поставити під сумнів її політичну лояльність ... свою українськість, адже різноманітні ... спільним багатством українського, ... ними геополітичні постулати й технології в якості геополітичної ...
 4. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... ба­гатства, ... сть відчуженої від народу влади, стягання данини для її утримання, розміщення ... українства. Заборонялося викладання українською мовою в освітніх закладах, укра ... геополітичних ... тичної культури, налагодження і розвитку різноманітних відносин Українсько ...
 5. Історія україни Опорний конспект. Методична розробка

  Конспект >> История
  ... природи ... Багал ... тній). Виникнення Давньоруської держави Діяльність ... української політично ... геополітичну ситуацію напередодні другої світової війни і роль у ній Укра ... розміщення ... багатство пропорційне вкладеній праці ? РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Бойко О.Д. Історія Укра ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0027940273284912