Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Як ми побачили в трьох попередніх підрозділах, доступність елемента файла, тобто можливість його читання чи створення в ході виконання програми, залеж...полностью>>
Астрономия->Реферат
З історіі компаніі "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН" У травні 1 року компанія "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН" відсвяткувала свою 6 річницю з початку роботи на украінському ринку інтерн...полностью>>
Астрономия->Реферат
У зв’язку з широким впровадженням локальних мереж на базi персональних комп’ютерiв пiд робочою станцiєю стали розумiти персональний комп’ютер, обладна...полностью>>
Астрономия->Реферат
Невдовзі після запліднення яйцеклітина починає ділитись. Приблизно через п’ять днів утворюється крихітний пухирець, який називають бластоцистою. Цей, ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Координація боротьби з організованою злочинністю і корупцією

в Україні та за кордоном

Організована злочинність і корупція у багатьох країнах світу має під собою політичне, економічне, соціальне та історичне підґрунтя.

На початку 90-х років в Україні, як і в інших колишніх союзних республіках, внаслідок складних соціально-економічних процесів організована злочинність та корупція почала проникати у всі сфери суспільного життя країни, перетворилася на один з ключових інструментів боротьби за владу, створила загрозу національній безпеці молодої держави.

Проблема ефективної протидії організованому криміналітету вимагала радикальних дій. Різко зросла кількість розбійних нападів, терористичних актів, вбивств, в тому числі на замовлення, вчинених щодо представників органів державної влади, активістів громадських об’єднань, журналістів. Між організованими злочинними угрупованнями відбувався кривавий перерозподіл сфер впливу. Окремі з них прибрали під свій контроль ринки збуту наркотиків, торгівлю викраденим за кордоном автотранспортом, а також зброєю, жінками... Кримінальний фактор постав одним з дестабілізуючих факторів суспільно-економічного життя України. Люди втратили віру у спроможність влади навести порядок.

За таких обставин боротьба з організованою злочинністю та корупцією набула надзвичайної значимості. З метою посилення боротьби з найбільш небезпечними формами злочинної діяльності, зважаючи на надзвичайно складну криміногенну обстановку в суспільстві, а також з метою координації зусиль правоохоронних й інших державних органів у рішучому посиленні боротьби зі злочинністю та забезпеченні реального захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян Указом Президента України від 26 листопада 1993 р. № 561/93 на виконання Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” було створено Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, який очолив Президент України.

З листопада 1994 року відповідно до Указу Президента від 1 листопада 1994 р. № 654/94 Координаційний комітет очолює Голова.

Основними завданнями Координаційного комітету згідно з Указом Президента України “Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю” від 31 грудня 1999 р. № 1659/99 є:

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері боротьби з корупцією і організованою злочинністю;

координація та сприяння діяльності всіх державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю;

розробка стратегії та рекомендацій щодо тактики боротьби з організованою злочинністю;

комплексна оцінка криміногенної обстановки в державі, виявлення тенденцій її ускладнення, визначення на цій основі стратегії та пріоритетних напрямів боротьби з організованими формами злочинності, розробка заходів щодо запобігання та їх нейтралізація, зміцнення законності і правопорядку;

розробка заходів щодо запобігання встановленню корумпованих зв’язків кримінальних елементів з державними службовцями та іншими посадовими особами, втягненню їх у протиправну діяльність;

організація співробітництва з питань боротьби з організованою злочинністю з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;

інформування населення про заходи, що вживаються стосовно боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Під безпосереднім керівництвом Президента України проводяться розширені засідання Координаційного комітету, на яких заслуховуються доповіді міністрів, керівників інших центральних органів державної виконавчої влади щодо стану боротьби зі злочинністю і приймаються стратегічні рішення з найболючіших проблем розбудови правової держави.

Звіти та виступи на засіданнях Координаційного комітету, актуальні проблеми діяльності практичних працівників, зарубіжний досвід висвітлюються на сторінках газети Координаційного комітету “КРОК”, що виходить з серпня 1998 року, а з вересня 2000 року розміщується на веб-сторінці в Інтернеті, що уможливлює оперативне інформування правоохоронних органів і громадськості всіх регіонів України й зарубіжжя про основні напрями протидії організованій злочинності та корупції.

З серпня 2000 року видається науково-практичний журнал “Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)", в якому уміщено статті провідних вітчизняних науковців, присвячених передовому досвіду та методам боротьби і профілактики зазначених явищ. Журнал також має Інтернет-видання.

Указом Президента України від 1 грудня 1994 р. № 714/94 відповідно до ст. 21 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” з метою наукового забезпечення боротьби з організованою злочинністю і корупцією при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України для наукового забезпечення його діяльності створено Міжвідомчий науково-дослідний центр.

Основні завдання Центру визначено вищезазначеним Указом Президента України і вони полягають:

в узагальненні державних потреб у науковому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю і корупцією, координації в межах країни відповідних наукових досліджень, визначенні їх практичної спрямованості, організації обміну досвідом зазначеної роботи;

у проведенні власними силами, а також із залученням провідних вчених, фахівців правоохоронних органів та інших організацій наукових досліджень з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією, розробці аналітичних документів, прогнозів, проектів нормативних актів, пропозицій та практичних рекомендацій стосовно стратегії і тактики державних та недержавних органів у цьому напряму;

у вивченні та опрацюванні зарубіжного досвіду боротьби з організованою злочинністю і корупцією відповідно до умов України.

Внаслідок скоординованої діяльності всіх гілок влади, правоохоронних органів вдалося отримати позитивні результати у боротьбі з криміналітетом. Про це свідчать не тільки статистичні дані, але й суспільна думка пересічного громадянина. Проте існують ще не вирішені проблеми, недоліки та прорахунки. Однією з найгостріших проблем є ефективність боротьби з корупцією. Хоча в цьому напряму зроблено чимало (стратегія і тактика боротьби з цим явищем у всіх її формах та на всіх рівнях влади чітко викладена у затвердженій Указом Президента України від 24 квітня 1998 р. Концепції боротьби з корупцією на 1998 — 2005 роки): “Ми не покінчимо з корупцією, якщо боротьба з нею буде зосереджуватись лише в силових структурах та залі суду...”.*

Діяльність правоохоронців по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією у багатьох країнах світу також координують спеціально створені органи.

Країни Співдружності Незалежних Держав створили Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав.

Згідно з Федеральним законом Російської Федерації про боротьбу з організованою злочинністю спеціальними органами по боротьбі з організованою злочинністю є спеціалізовані підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Координація діяльності правоохоронних органів по боротьбі з організованою злочинністю здійснюється органами прокуратури.

Організація взаємодії у сфері оперативно-розшукової діяльності здійснюється спеціалізованими підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

Більшість документів, які прийнято на регіональному рівні Російської Федерації, пов’язано зі створенням координаційних рад, затвердженням відповідних програм.

Радою Міжрегіональної асоціації “Сибірська згода” створено Координаційну раду по боротьбі зі злочинністю.

В областях Російської Федерації створено обласні штаби з координації боротьби з тероризмом.

У Республіці Карелія Постановою Голови Уряду від 4 жовтня 1999 р. до штату Адміністрації Голови Уряду Республіки Карелія введено посаду помічника Голови Уряду Республіки Карелія з питань координації боротьби зі злочинністю та корупцією.

Виходячи зі змісту Закону Російської Федерації “Про безпеку”, основним органом, який координує діяльність усіх державних органів по боротьбі з організованою злочинністю, на федеральному рівні є Міжвідомча комісія Ради безпеки Російської Федерації по громадській безпеці, боротьбі зі злочинністю та корупцією.

Відповідно до Положення про Міжвідомчу комісію, затвердженого Указом Президента Російської Федерації 24 квітня 1995 р. на неї покладено такі функції:

підготовки пропозицій та рекомендацій Раді безпеки Російської Федерації з опрацювання та реалізації основних напрямів політики в галузі забезпечення безпеки особи, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань;

аналізу стану злочинності та інших криміногенних явищ, внутрішніх і зовнішніх загроз життєво важливим інтересам суспільства, його матеріальним та духовним цінностям з метою вироблення політичних, організаційних та інших заходів забезпечення безпеки Російської Федерації і покращання координації діяльності федеральних органів державної влади у цій галузі;

оцінки ефективності функціонування системи забезпечення безпеки особи, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань;

прогнозування стану злочинності та забезпечення суспільної безпеки в Російській Федерації;

підготовки матеріалів для Ради безпеки Російської Федерації з питань забезпечення суспільної безпеки та стану боротьби зі злочинністю, контролю і координації виконання федеральних програм щодо посилення боротьби зі злочинністю;

підготовки пропозицій для Ради безпеки Російської Федерації щодо підтримання громадського порядку в країні, попередження надзвичайних ситуацій та удосконалення діяльності правоохоронних органів Російської Федерації;

участі в розробці проектів нормативних правових актів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю і корупцією, забезпечення громадської безпеки;

участі у встановленому порядку в розробці федеральних програм, спрямованих на протидію злочинності та забезпечення суспільної безпеки, оцінки їх ефективності;

заслуховування за дорученням Президента Російської Федерації щорічних звітів керівників правоохоронних органів Російської Федерації про стан боротьби зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки з наступною підготовкою докладів для Президента Російської Федерації;

подання до правоохоронних органів Російської Федерації листів, скарг та заяв про факти корупції та діяльності організованих злочинних груп, що надходять від громадян і посадових осіб, та здійснення контролю за якістю розгляду таких сигналів та ефективністю застосованих заходів.

У Республіці Білорусь за Законом “Про заходи боротьби з організованою злочинністю та корупцією” державними органами, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю та корупцією, є органи внутрішніх справ, державної безпеки і прокуратури, а — також органи Комітету державного контролю, державні податкові органи, що діють у межах своєї компетенції.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Державне управління у діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю

  Реферат >> Государство и право
  ... ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 3.1. Координаційний Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президенті України Координац ... тету у справах охорони державного кордону України, Голови Державного митного ...
 2. Організована злочинність актуальні проблеми процесу доказування

  Реферат >> Астрономия
  ... інкою та даними Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України за 1999р ... і конвертаційних центрів, вивезення коштів за кордон і т. ін. Наявні в Україні механізми правової відпов ...
 3. Діяльність організованих злочинних угруповань у сфері відмивання доходів отриманих злочинним

  Реферат >> Астрономия
  ... для України явищами – організованою злочинністю, тероризмом, корупцією, ... товарів і продукції за кордон, таємне розміщення валюти ... іших елементів боротьби з організованою злочинністю. Основними чинними ... в Україні у 2002 р. Координаційного міжвідомчого органу з ...
 4. Законність і шляхи її зміцнення в Україні

  Реферат >> Астрономия
  ... , координацію, здійснення прийнятих рішень і контроль за їх ... та розкриття злочинів, комплексні заходи, мета яких – посилення боротьби з організованою злочинністю і корупц ... органами, за участю керівників державного кордону, перекриття каналів проникнення в Укра ...
 5. Феномен - організована злочинність

  Реферат >> Астрономия
  ... заходів у боротьбі з організованою злочинністю. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 ... адекватне і своєчасне реагування на злочинні дії організованих груп та координацію їх діяльності. Комплекс заходів ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0032029151916504