Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
В условиях рыночной экономики функционирование организаций различных форм собственности, а также разных масштабов деятельности предполагает, главным о...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности предприятия, характеризующий его эффективность В условиях рыночной экономики прибыль выступае...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Одним из важнейших условий успешного управления финансами организации является анализ ее финансового состояния Финансовое состояние организации характ...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Анализу и методам расчета оптимального, наиболее выгодного плана распределения инвестиций посвящено немало исследований, называемых «теорией портфеля»...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота на тему:

«Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні»

Вступ

В умовах ринкової економіки інформаційне забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства, фірми має складну структуру і визначається різними чинниками: рівнем управління, цільовим призначенням інформації, складом користувачів і ін. На рівні підприємства, фірми основу інформаційного забезпечення фінансової діяльності складають бухгалтерські дані, зведені у фінансовий звіт. Цей документ фінансової діяльності - один з основних типів фінансової документації, в якій відбивається рівень рентабельності підприємства.

Фінансові звіти необхідні керівництву, аби бачити зв'язок між доходами і витратами підприємства, фірми (тобто рентабельність) в даний період часу. Балансові звіти необхідні, аби зробити прозорим зв'язок між активами компанії і її заборгованостями (тобто її вартість) в даний момент часу. Звіти про рух (надходженні і витраті) грошових коштів дозволяють керівництву оцінити платоспроможність компанії: чи досить у неї оборотного капіталу зараз і в майбутньому, аби продовжувати фінансові операції. Ці три типи звітів - фінансовий, балансовий і звіт про рух грошових коштів - найтіснішим чином зв'язані між собою, хоча вони і служать різним цілям і забезпечують різні перспективи загального фінансового положення компанії, складають основу плану фінансової діяльності підприємства будь-якої форми власності.

Метою курсової роботи є створення плану фінансової діяльності підприємства, яке прийняло рішення про випуск нової продукції. Для цього користувачеві пропонується розробити план фінансової діяльності підприємства.

Основною метою фінансового планування є розуміння і прогнозування фінансового майбутнього підприємства. Фінансове прогнозування застосовується для перспективної оцінки бізнес-планів, визначення потреб майбутнього фінансування і розробки внутрішнього поточного бюджету підприємства будь-якої форми власності. Прогнозування фінансового майбутнього підприємства зазвичай здійснюється на основі планів фінансової діяльності. Цей план, по суті, є просто перспективною оцінкою. Наприклад, попередній баланс відображує очікуваний стан активів і пасивів підприємства на кінець певного періоду.

Плани фінансової діяльності створюються на основі аналізу фінансової діяльності підприємства за попередній період, а також при використанні звітів про доходи і витрати компанії за цей же період, балансових звітів і інших фінансових документів.

При створенні плану фінансової діяльності необхідно брати до уваги три найважливіші аспекти, що роблять вплив на цю діяльність:

 1. Середовище, що історично склалося, і тенденції зміни ринку.

 2. Інформація про можливі зміни у конкурентів.

 3. Основні цілі бізнесу (чи плануєте вивести на ринок новий продукт або ж скоротити витрати, скажімо, на 5%).

Структура роботи

 1. Вхідні дані.

 2. Складання плану доходів і витрат підприємства на перший рік діяльності поквартально.

 3. Розробка кредитного плану підприємства і побудова кредитного контура проекту.

 4. Розробка плану надходжень і виплат поквартально.

 5. Складання балансового плану на кінець першого року діяльності підприємства.

 6. Отримання підсумкового зведення за джерелами і використанням засобів на кінець першого року діяльності підприємства.

 7. Визначення точки беззбитковості (аналітично і графічно).

 8. Проведення аналізу фінансових сценаріїв при зміні ринкових цін, витрат, пов'язаних з випуском продукції, заробітної плати співробітників, програми випуску і інших чинників, що впливають на виробництво.

 1. Побудова звіту по різних фінансових сценаріях для аналізу чутливості.

 2. Зміст пояснювальної записки.

 1. Вхідні дані

Вхідні дані, приведені в таблиці 1, є необхідними компонентами для дослідження аналізу ділових пропозицій, пов'язаних:

  • з дослідженнями ринків збуту готовій продукції в цілях визначення розмірів потенційних витрат і прибутків;

  • потенціалом зростання продукції;

  • придбанням нового устаткування;

  • додатковим штатом для роботи на новому устаткуванні;

  • аналізом можливого стану «зовнішнього середовища» (рівнем цін на виробничі ресурси і готову продукцію).

Фінансове планування на перший рік діяльності підприємства характеризується поквартальними доходами від продажів готовій продукції; величиной банківського кредиту, банківською процентною ставкою і періодом погашення кредиту; вартістю нового устаткування, витратами на дослідження ринку (проведення ярмарку); відсотком від доходу по статтях (див. таблиці. 1, 2).

Підприємство планує узяти банківський кредит на покупку нового устаткування в першому кварталі, а ярмарок, необхідний для презентації конкурентоздатній продукції підприємства, провести в другому кварталі для варіантів з 1 по 15 і в третьому кварталі - для варіантів з 16 по 30 (див. таблицю 1).

Ставка дисконтування (для визначення сьогоднішньої вартості майбутніх грошових потоків) дорівнює ставці за кредитом.

Таблиця 1.Вхідні дані

Номер варіанта

Доходи від продаж поквартально

Інвестиції

Банківський відсоток

Вартість нового устаткування, грн

Витрати на дослідження ринку і рекламу, грн

Період погашення кредиту в роках

І кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

176

418

429

440

352

10

264

88

5

2

180

390

450

420

370

11,2

240

80

5

3

160

300

420

470

340

12,6

255

77

6

4

156

324

431

399

360

14,2

230

64

6

5

184

319

463

420

400

16

270

55

4

6

178

340

470

480

390

18

260

70

5

7

189

367

429

499

340

20,2

245

75

4

8

155

394

404

430

320

11,8

246

71

5

9

143

398

412

436

330

13,8

250

90

6

10

155

415

380

440

310

16

270

87

5

11

179

320

355

410

320

18,4

245

73

5

12

185

344

385

398

340

21

250

87

4

13

168

365

387

425

310

19,2

237

57

5

14

158

381

430

426

300

12,1

243

60

6

15

184

369

421

446

300

9,8

235

74

4

16

140

368

379

395

340

10,64

242

56

7

17

174

378

384

400

320

11,52

246

60

5

18

159

393

411

417

320

12,44

240

71

6

19

172

384

398

412

300

13,4

222

58

5

20

167

415

375

437

340

14,4

230

63

6

21

147

365

424

398

310

15,44

240

74

4

22

148

375

375

490

300

16,52

230

60

5

23

176

430

399

386

310

17,64

240

68

5

24

158

386

438

462

330

18,8

250

65

5

25

175

376

443

480

320

20

260

57

4

26

167

394

398

490

340

19,12

240

70

5

27

174

387

433

480

310

16,89

236

80

4

28

156

467

389

479

330

17,88

250

73

6

29

177

419

430

441

353

11

265

89

6

30

175

388

434

481

311

16,90

237

81

5

Таблиця 2.Відсоток від доходу по статям.

п/п

Назва

%

от дохода

1

Доходи від продаж

100

2

Собівартість реалізованої продукції, в тому числі:

60

Зарплата

15

26

Матеріали

30

Енергія

7

Інші виробничі витрати

8

3

Валовий прибуток

40

4

Експлуатаційні витрати , в тому числі:

30

Торгівельні витрати

13

46

Реклама

4

Зарплата

1

Канцелярське приладдя

1

4д

Оренда

2

% за кредити

2

Страховка

0,4

Амортизація

5,6

4і

Комунальні послуги

0,7

Інші витрати

0,3

5

Залишок прибутку до сплати податку

10

б

Податок

4

7

Чистий прибуток

6

 1. Складання плану доходів і витрат підприємства на перший рік діяльності поквартальноЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Дослідження фінансових результатів виробничо-господарської діяльності та майнового стану підприємства ЗВП "Неон" УТОГ

  Дипломная работа >> Экономика
  ... реалізаційних збитків, вдосконалення структури вироблюваної продукції. Резерви виявляються на стадії планування ... за результатами маркетингових досліджень відпов ... єєв І.В. Фінансовий аналіз, техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. Львів: Бескид ...
 2. Проблема управління якістю при виробництві і реалізації та оцінка конкурентоспроможності м яких куточків

  Магистерская работа >> Маркетинг
  ... моделюванні маркетингово ... зацію і автоматизац ... запропонован ... до реалізац ... планування ... проектів, креслень, технологічних ... нвестування фінансових ... маркетингових досліджень ринку: Навч. Посіб. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1995. – 65 с. Беляевский И.К. Маркетинговые ...
 3. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... і інвестування 9.1. Цілі і завдання фінансового аналізу9.2. Аналіз витрат на реалізацію проекту9.3. Методи економічно ... маркетинговими дослідженнями; - конструкторська підготовка виробництва – створення нової або вдосконалення продукції відповідно до ...
 4. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  ... реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проект ... івників, причетних до маркетингової діяльності, ... досліджень. Держава може надавати пільги підприємствам-виробникам, але не забезпечує їх фінансовими ... ; курси економічних знань (бізнес-курси); ...
 5. Формування маркетингової стратегії виходу українських туристичних компаній на європейський ринок

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... чином використовувати дані маркетингових досліджень і фінансового аналізу, що ... знесу України перевершила всі очікування. З погляду економічних ... по формуванні маркетингової стратегії, зведена до чотирьох ключових етапів: аналіз, планування, реалізація і ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020060539245605