Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
Підприємства в процесі своєї діяльності отримують та сплачують грошові кошти за відвантажену продукцію та отриману сировину, матеріали, здебільшого в ...полностью>>
Банковское дело->Реферат
В формировании и использовании этих фондов есть свои особенности. Задуманные как страховые, они не всегда соответствуют принципам формирования и испол...полностью>>
Банковское дело->Реферат
…..Страховая организация проводит один вид страхования. По следующим данным рассчитать, используя “Методику 1”, нетто - и брутто-ставку со 100 р. стра...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Говорячи про роль НБУ на ринку цінних паперів я буду висвітлювати операції на відкритому ринку. Цей інструмент використовується для регу­лювання лікві...полностью>>

Главная > Реферат >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Назва реферату: Основні функції Національного банку України
Розділ: Банківська справа

Основні функції Національного банку України

Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на ґрунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З’явившись

відразу ж після проголошення незалежності, він став однією з її вагомих ознак.

НБУ забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних запасів та резервів держави, здійснює з ними операції. Він організує міжбанківські розрахунки на базі Центральної розрахункової палати. Діяльність НБУ взаємопов`язана з економічним розвитком України.

Найважливішою метою НБУ є створення грошово-кредитних механізмів, спроможних забезпечити стабільність гривні – національної грошової одиниці.

НБУ робить чималий внесок у формування фінансового ринку та ринку цінних паперів. Він створює умови для об`єктивного курсоутворення, захисту національної валюти та стабілізації гривні. Особливу роль Національний Банк відіграє в сфері валютного регулювання та контролю.

В Україні НБУ виник 1991 року за умов розкладу платіжної системи і відсутності грошової готівки, оскільки гроші друкувалися в Росії. Тоді потрібно було відірвати безготівкову систему платежів від Росії, щоб уникнути перекачування грошових коштів, створити засоби обігу – т.зв. купоно-карбованці. Так чи інакше НБУ виконав ці завдання, заклавши підвалини формування національної грошової системи в Україні.

Правовий статус, принципи організації і діяльності Національного банку України визначені Конституцією України та Законом України "Про Національний банк України".

Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському віданні і статутний капітал у розмірі 10 млн. грн., який є державною власністю і служить для забезпечення зобов'язань Національного банку України.

Згідно зі статтею 99 Конституції України, прийнятою в 1996 році, основною функцією центрального банку держави - Національного банку України - є забезпечення стабільності грошової одиниці - гривні.

На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах свої повноважень, - цінової стабільності. Національний банк України у відповідності із Законом України "Про Національний банк України" є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в

галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Національний банк визначає вид

грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і систему захисту. Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює операції з ними та банківськими металами.

Національний банк України встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на створення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Національний банк україни -центральний банк держави його роль у системі органів державної влади

  Реферат >> Астрономия
  ... р. 1.3. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Функції НБУ та його органів є невід'ємною складовою функцій державного управління. Основною функцією Національного банку України ...
 2. Національний Банк України: завдання, функції, мережа та структура

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... функціонування Національного банку України 2. Функції та операції Національного банку України 3. Структура та форми управління Національного банку України ... паперу. Основними елементами територіальної структури Національного банку України виступають Кримське ...
 3. Національний банк України організація функції та повноваження

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання своєї основної функції Національний банк ...
 4. Статус та функції національного банку України

  Реферат >> Астрономия
  Статус та функції національного банку України Відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність ... іння Національного банку: розглядає стан грошового обігу і розробляє пропозиції щодо основних напрям ...
 5. Контрольно-ревізійні функції Національного банку України

  Реферат >> Астрономия
  ... апараті- більше 800 чоловік. Функції Національного банку України: Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну ... апарату Національного банку України структура служби банківського нагляду формується, виходячи з таких основних ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016269683837891